SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívŠkolní a mimoškolní akce a soutěže a akce


Aktivity školy 2018 - 2019


REHABILITAČNÍ SEMINÁŘ PRO ODBORNÉ UČITELKY - Ergonomie v práci sestry

Dne 12. 6. 2019 se konal Rehabilitační seminář pro odborné učitelky na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace na téma „Ergonomie v práci sestry“.
Přednášející byla Mgr. Lucie Slámová, pracující na Klinice úrazové chirurgie – spinální jednotce rehabilitačního oddělení FNB Bohunice.
Odborného semináře se s velkým zájmem a nadšením zúčastnilo dvacet odborných učitelek.
Na začátku jsme se seznámily s vymezením základních pojmů souvisejících s rehabilitačním ošetřováním, prevencí a terapií imobilizačního syndromu. Velmi zajímavá byla práce s nastavením vlastního těla pro pochopení principu ergonomie práce a začal vlastní nácvik.
Nácvik efektivního využití ergonomie práce při manipulaci s pacientem, při polohování, mobilizaci pacienta na lůžku, vertikalizaci do sedu a stoje, při přesunech a nácvik efektivní asistence při chůzi pacienta s pomůckou.
Odborné učitelky se staly pacienty i osobou asistující. Byl to velmi přínosný seminář a určitě každá z nás využije tyto bohaté poznatky při výuce žáků nejen ve škole, ale i ve zdravotnických zařízeních při praktické výuce předmětu ošetřování nemocných.
Přednášející p. Mgr. Lucii Slámové, organizátorům p. Mgr. Martině Cahové a p. PhDr. Jiřině Svobodové patří velký dík za tuto odbornou akci.

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

Fotografie z "Rehabilitačního semináře - Ergonomie v práci sestry"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Celostátní soutěž poskytovanie prvej pomoci v Lučenci

Dne 5. června 2019 se žáci naší školy Pavel Bistrý, Jiří Synek a Jakub Sedlák zúčastnili finále Celostátní soutěže poskytovanie prvej pomoci na Slovensku v Lučenci pro střední zdravotnické školy. Jako trenér a učitelka první pomoci jsem měla možnost žáky na soutěži doprovázet. Soutěž probíhala v terénu i v prostorách školy ve městě Lučenci, který má 23 000 obyvatel.
Před samotnou soutěží, která je velmi prestižní, si soutěžící vylosovali pořadí a také doprovázející učitelé, stanoviště, kde působili jako rozhodčí. Celostátní soutěž na Slovensku je koncipována jako třetí kolo soutěží školních. Žáci zdravotnických škol prochází školním kolem, krajskými koly a z kol krajských vítězové postupují do celonárodní soutěže. Každým rokem soutěž připravuje ta škola, jejichž žáci vyhráli soutěž celonárodní.
V celonárodní soutěži bylo osm stanovišť. Bohužel jsem si vylosovala situaci autonehoda a srážka motoristy a tak jsem náš tým mohla vidět pouze v této situaci. Objektivita celé soutěže je prioritou a tak, když Váš soutěžní tým dorazí na stanoviště, kde působíte, musíte odstoupit ani nesmíte fotit a hodnotit. Musím se přiznat, že bych toho ani nebyla schopna, svým svěřencům jsem nejen fandila, ale také jsem byla dojatá, jak situaci vzorně zvládali, dokázali se velmi rychle v nepřehledné situaci zorientovat, komunikovali s postiženými laskavě a chytře, dávali pozor na detaily. Přestože pár chyb udělali, byla jsem na ně pyšná, ze soutěžních družstev, která jsem mohla vidět, byli nejlepší.
Hoši, ale byli rozladěni, ve zkoušce zručnosti prý neobstáli – měli vyrábět z hydrofilního mulu tampony na čas a byli v koncích. Na Slovensku se velmi šetří materiálem a tak žáci a sestry na odděleních stále vytváří mulové tampony různých velikostí, což pro nás v České republice je už něco nepředstavitelného. Také prý testy zdatnosti nedopadnou nejlíp…
Do lepší nálady mne dostal až hlavní garant soutěže, záchranář a autor mnohých knih o první pomoci MUDr. Nagy, který mi řekl, že, když kluci doresuscitovali (model byl napojen na PC, a resuscitovalo se 10 minut) porotci - záchranáři vstali a chlapcům zatleskali.
Přesto, že jsme do poslední minuty před vyhlášením nic nevěděli a Pavel, Jirka i Jakub měli smíšení pocity, tak jsme byli všichni plní pěkných dojmů a zážitků.
Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo ve škole a pan ředitel školy, prezident asociace středních škol na Slovensku Mgr. Miroslav Sekula nezačal vyhlašovat s úsměvem. Měli jsme pocit, že snad dokonce naštvaně. Byla to však jen hra. Vy už asi tušíte proč.
Naše družstvo obsadilo fantastické první místo. Krásný broušený pohár, diplomy a medaile pro nás pak rozdával s velkým obdivem a laskavostí. Dokonce uznal, že žáci ze Slovenska, se mohou od našich chlapců mnohé učit.
Dovolte mi na závěr poděkovat nejen naší paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, která nás na Slovensko vyslala a v našich aktivitách podporuje, ale také všech, kteří se mnou Pavla, Jirku a Kubu vzděláváte a vychováváte. Dosažený výsledek patří také Vám.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

a a a a a a a a a a a a a

„Český den proti rakovině“ - 23. ročník celonárodní veřejné sbírky

Dne 15. května 2019 se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“. Tematickým zaměřením sbírky pro letošní rok byla prevence nádorového onemocnění plic. Nejčastější příčinou tohoto onemocnění je kouření – mnoha onemocněním a úmrtím by šlo předejít. Kouření má vážný dopad na zdraví jedince a jím vyvolaná onemocnění jsou i zbytečnou zátěží pro zdravotnické systémy. Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem je Liga proti rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia. Do akce se zapojilo 15 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Velké poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc. Finanční částka vybraná našimi žáky činí 11.390,- Kč.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová

Fotografie z "Českého dne proti rakovině"

Adaptační den


Neboj se (mě)!

V pátek 31. 5. třída 3.L, spolu s Mgr. Otavou, navštívila událost s názvem Neboj se (mě)! Tato akce se konala na náměstí Svobody v Brně a žáci se jí účastnili v rámci předmětu psychologie.
A o co tedy vlastně šlo? Účelem bylo, aby se lidé vidomí naučili komunikovat a pomáhat lidem nevidomým. Přítomni byli organizátoři, vodící psi se svými pánečky, ale i spousta lidí, které tato problematika zajímá a rádi by se naučili jednání s těmito lidmi.
Na úvod nám bylo sděleno pár faktů, jak se chovat, mluvit či dotýkat lidí s tímto postižením a bylo nám vyvráceno několik mýtů. Ukázka výcviku vodících pejsků byla taktéž velmi zajímavá.
V další části programu jsem si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jaké to je mít nějakou vážnou oční vadu či být úplně nevidomí. Abychom si skutečně uměli představit jaké to je, dostali jsme od organizátorů akce speciální brýle a bílou hůl. Poté jsme za doprovodu jiného člověka ušli předem danou trasu a z vlastní zkušenosti můžu říct, že to opravdu nebylo nic příjemného.
Pokud potkáte nevidomého člověka, je důležité ho nejprve oslovit s otázkou, zdali chce vaši pomoc. Pokud odpoví ano, můžeme mu nastavit rámě a dovést ho tam kam potřebuje, anebo se ho zeptat, jestli chce cestu jenom vysvětlit. Pokud ovšem vaši pomoc odmítne, tak ví, kam má jít, a danou trasu má naučenou. Rozhodně nikdy nepřiběhneme k nevidomému a neodtáhneme ho přes přechod, pokud to po nás nechce. I když je váš úmysl dobrý, vaše “pomoc” v tu chvíli nemusí být na místě.

Zapsala: Tereza Plačková (3L)

Fotografie ze "Dne sportu na VUT"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 28. 5. 2019 se 13 žáků naší školy zúčastnilo akce s názvem Dopravní soutěž mladých cyklistů. Soutěž pořádá Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Městskou policií Brno a BESIPem. Jednalo se o krajské kolo soutěže.
Soutěže se zúčastnilo 16 týmů po 4 soutěžících ve věkovém rozmezí 10-16 let. Závodily v několika disciplínách a nás se týkala disciplína Zásady poskytování první pomoci.
Úkolem našich žáků bylo v první řadě namaskovat modely s vybraným zraněním, např. zlomenina nebo krvácení (měly na starosti žákyně 3.A Nela Táborská a Andrea Šrámková, dále pak žákyně 2.B Barbora Ryšavá a Valentýna Špičková), dále zahrát situace vybraného zranění (tím byly pověřeny žákyně 3.L Silva Heldesová, Denisa Valíková, Veronika Šroubková a Aneta Šestáková). Roli hodnotitelů poskytnuté první pomoci dostali žáci 3. B (Jakub Sedlák, Jiří Synek,) a žáci 3. L. (Simona Hrabovská a Vojtěch Karlík). Hlavním koordinátorem hodnotitelů byl žák 3.B Pavel Bistrý.
Ze strany organizátorů nám bylo poskytnuto skvělé zázemí i strava. Žáci dostali pití, svačinu i vydatný oběd.
Věřím, že organizátoři, kteří naši školu oslovili, byli spokojení. Podle mých informací, by rádi navázali dlouhodobou spolupráci. Vyjádřil se tak Ing. Čížek z firmy AMAVET, který s Vámi jednal i Mgr. Válek z Odboru dopravy Jihomoravského kraje. Předpokládám, že Vás v budoucnu budou kontaktovat.
Akce se nám všem velmi líbila. Všichni žáci naši školu výborně reprezentovali a znalosti hodnotitelů první pomoci byly excelentní. Zvlášť bych ale všechny chtěla pochválit za velmi přátelský a empatický přístup k malým soutěžícím.
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že velké poděkování za zdar akce patří zejména Mgr. Babákové a Mgr. Vyhňákové, které vybraly správné žáky, připravily pomůcky, naučily maskovaní atd. Já jsem se zúčastnila pouze jako pedagogický dohled.
Ráda bych také navrhla všem žákům pochvalu za skvělou reprezentaci školy.

Zapsala: Mgr. Lenka Neumanová

Fotografie z "Dopravní soutěže mladých cyklistů"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR

Dne 22. 5. 2019 se v Praze v poslanecké sněmovně konala konference na téma – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice, kterou pořádal Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP v součinnosti s MŠMT a pod záštitou Mgr. Kateřiny Valachové. Konference byla určena jak pracovníkům škol a školských zařízení, tak i ostatním, kteří jsou zainteresováni k zajišťování bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v ČR. V rámci akce proběhlo i vyhlášení národní výtvarné soutěže „(Ne)bezpečný svět chemie“.
Celá konference se nesla v přátelském a odborném duchu. Účastníci se dozvěděli zajímavé informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství. Z mého pohledu však asi polovina přednášek byla docela zbytečná, protože někteří přednášející pouze reprodukovali oficiální informace z jejich úřadů, či informace všeobecně známé. Určitě bych vyzdvihl přednášku od metodika BOZP Mgr. Evy Dvořáčkové z Českomoravského odborového svazu, která na příkladech z praxe uváděla poznatky z kontrolní činnosti na školách. Další hodnotnou přednášku měl náměstek ústředního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, který zase probíral podrobné témata bezpečnosti a zdraví na školách a taky poukazoval, na co se Česká školní inspekce zaměřuje a jakým způsobem řeší aktuální problémy ve školství.

Přednášky
• Informace o přípravě Koncepce MŠMT v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v ČR (Ing. Ilona Vaculová)
• Vybraná témata bezpečnosti a ochrany zdraví ve vzdělávání (PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního inspektora)
• Zkušenosti z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce ve školství (Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce)
• Školy a školská zařízení z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví (MUDr. Zdeňka Trestrová, Odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR)
• Poznatky z kontrolní činnosti odborových orgánů ve školách a školských zařízeních (Mgr. Eva Dvořáčková, metodik BOZP, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství)
• Syndrom vyhoření a možnosti prevence (Prof. PhDr. Et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, Oddělení klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze)
• Zásady správného sezení – prevence onemocnění pohybového aparátu (RNDr. Věra Filipová, Státní zdravotní ústav Praha a MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., Fyzioterapeutické oddělení Polikliniky Praha 7)
• Aktivity NIDV pro pedagogické pracovníky k prevenci rizikového chování dětí a žáků, k problematice šikany a bezpečnosti na školách (PaedDr. Josef Rydlo, náměstek Sekce strategie a inovací, Národní institut pro další vzdělávání)
• Aktuální dokumenty z oblasti primární prevence rizikového chování v působnosti MŠMT (Mgr. Vladimír Sklenář a Mgr. Radka Horáková, Oddělení institucionální výchovy a prevence, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna

Fotografie z konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR"

Adaptační den


Den sportu na VUT

Dne 14. 5. 2019 jsme se zúčastnili akce Den sportu pořádanou VUT. Do této akce se zapojily dva tříčlenné týmy ze třetích ročníků naší školy. V rámci tohoto dne jsme dozorovali na běžeckém závodu a vyučovali první pomoc pro laickou veřejnost. Výuky, zaměřenou na kardiopulmonární resuscitaci, se zúčastnilo okolo dvaceti osob a to nejen z řad studentů. Všichni účastníci měli možnost vyzkoušet své teoretické znalosti i prakticky na resuscitačním trenažéru. Celá akce se obešla bez zranění a jsme rádi, že jsme mohli předat část svých znalostí dále.

Zapsal: Pavel Bistrý

Fotografie ze "Dne sportu na VUT"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Poslední zvonění

Dne 30. 4. 2019 proběhlo tradiční poslední zvonění žáků 4. ročníků.

Fotografie z "Posledního zvonění"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Studentské volby do Evropského parlamentu 2019

Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 probíhaly na naší škole ve dnech 7. a 9. května. Žáci vybírali z 39 stran, hnutí a koalic.
V České republice výsledky v řádném termínu odevzdalo 246 škol, z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných škol (SOŠ) a 22 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 18 758 platných hlasovacích lístků.
V Jihomoravském kraji (JMK) se zapojilo celkem 27 škol, z toho 8 gymnázií, 12 SOŠ, 7 SOU. Celkový počet odevzdaných hlasů v Jihomoravském kraji činilo 1492 hlasů.
Nejvíce hlasů v JMK získala Česká pirátská strana a to 21,38 %, na druhém místě se umístilo ,,ANO, vytrollíme europarlament“ (10,32 %) a na třetím místě skončila Občanská demokratická strana, která získala 6,30 %.
U mladých lidí nejvíce bodovala Česká pirátská strana, která získala nejvíce hlasů ve všech krajích, tak i v zastoupení jednotlivých škol.
Na naší škole z celkového počtu 593 žáků, hlasovalo 107 žáků, z toho byly 2 neplatné hlasovací lístky. Volby nanečisto u žáků vyhrálo ,,ANO, vytrollíme europarlament“ s celkovým počtem hlasů 26, za nimi se s větším odstupem umístila Česká pirátská strana (15 hlasů). Třetí v pořadí se umístilo hnutí PRO Zdraví a Sport (9 hlasů). V závěsu skončila koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO (8 hlasů).
Hlasování studentů do Evropského parlamentu organizuje projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Školní volby věrně napodobují ty opravdové. Ve škole měli žáci volební místnost s hlasovacími lístky, plentou a urnou (viz foto). Do voleb se hlásili dobrovolně, jedinou podmínkou byl věk nad 15 let. Smyslem voleb bylo zvýšit zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění, a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů.


Zapsali: Koordinátoři Školního parlamentu

Fotografie ze "Studentských voleb do Evropského parlamentu 2019"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Mladí volí do Evropského parlamentu

Dne 30. 4. jsme za doprovodu paní učitelky Mrkosové a dalších učitelů, jako žáci tříd 2.L a 3.L, navštívili městský parlament dětí a mládeže v Brně. Ve větší zasedací místnosti se nám představilo pět kandidátů, kteří letos kandidují do Evropského parlamentu. Byl to Andrej Bóna, Petr Fischer, Olga Sehnalová, Petr Štěpánek a Michael Pascal Večeř. Paní moderátorka kladla otázky a kandidáti na ně jednotlivě odpovídali. Padly tam otázky jako největší problémy Evropské unie, jaká je role České republiky v europarlamentu, jak jsme v europarlamentu jako Česká republika aktivní, co si kandidáti myslí o Brexitu a také, co by jako výherci voleb prosazovali, a co by bylo jejich hlavním tématem k řešení. Na závěr i během diskuze mohli žáci kandidátům klást různé otázky. Tato akce byla velmi zajímavá, objasnila nám téma eurovoleb, seznámila nás s kandidáty a u některých probudila chuť jít volit.

Zapsala: Eliška Máliková (3L)

Fotografie z akce "Mladí volí do Evropského parlamentu"

Adaptační den Adaptační den

Pálení čarodějnic v DS Nopova

Dne 29. 4. 2019 jsme my, žáci 2.S, vyrazili do domova seniorů, abychom klientům udělali krásné odpoledne. Připravili jsme si pět stanovišť, kde měli senioři plnit úkoly. Na stanovišti jako bylo třeba: zapamatování předmětů, poznávání kytiček a zvířat, hádání koření podle vůně a jiné, dostali klienti razítko na svou kartičku. Jakmile měli všechny razítka, dostali diplom. Potom sestřičky rozdávali špekáčky, takže se senioři po náročných stanovištích aspoň trochu posilnili. A tím náš program skončil. Moc jsme si to užili a doufáme, že senioři také. Vypadali, že mají radost a to nás moc potěšilo. Těšíme se na další takovou akci.

Zapsala: Anna Vlková (2S)

Fotografie z "Pálení čarodějnic v DS Nopova"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Velikonoční tvoření

Oslavy Velikonoc jsme chtěli zpříjemnit i pacientům ve Fakultní nemocnci u sv. Anny, a tak se dne 4. 4. 2019 u nás na škole konala velikonoční dílna pro DobroCentrum u sv. Anny. Pod vedením Mgr. Matějkové a Ph.D a Mgr. Bartoškové se nám podařilo vytvořit nespočet krásných výrobků, které putovaly ozdobit pokoje hospitalizovaných. Tímto patří velké dík paním profesorkám, 1.L a 3.L, bez kterých by tato událost nevznikla. Doufáme, že se z této události stane tradice a byli bychom moc rádi za každou pomocnou ruku navíc.
Práci dobrovolníka můžete zkusit kdykoliv. Ať už jsou to vánoční nebo velikonoční dílničky, anebo dlouhodobá spolupráce, DobroCentrum Vás vždy uvítá. Potřebujete jen trochu času a otevřené srdce.
Pokud máte zájem s námi tvořit a pomáhat napište na e-mail: margarita114@seznam.cz (Valentina Horáková 3.L).

Zapsal: Denisa Valíková a Valentina Horáková (3L)

Fotografie z "Velikonočního tvoření"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Ponožkový den - Downův syndrom

Co je a jak vzniká Downův syndrom:
•Downův syndrom je nejobvyklejší vrozená chromozomální anomálie.
•Dochází k ní nejčastěji při splynutí vajíčka a spermie, kdy hned v prvotní buňce zůstane chromozom navíc a každá další buňka pak pokračuje v dělení již s touto vadou.
•V případě Downova syndromu „přebývá" 21. chromozom. Každá buňka osoby s Downovým syndromem tedy obsahuje tři 21. chromozomy (namísto obvyklých dvou). Proto se Downův syndrom označuje také jako trizomie (ztrojení) 21. chromozomu, zkráceně trizomie 21.

Co ovlivňuje vznik Downova syndromu:
•Downův syndrom je považován za genetickou náhodu, případně nehodu. Vyskytuje se celosvětově ve všech zemích, národech, etnikách i sociálně-ekonomických třídách. Proč k této genetické odchylce dochází, to se prozatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit.
•Downův syndrom je tedy čistě náhodný jev, za jedinou prokázanou souvislost zvyšující pravděpodobnost jeho výskytu se považuje věk rodičů - matky nad 35 let a otce nad 50 let.

Na den 21. března připadá každý rok tzv. Světový den Downova syndromu. Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponozky. Ty totiž svým tvarem připomínají tvar chromozomu a pokud jsou pruhované, pak připomínají i jejich strukturu. Toto datum hlavně není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21.
Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem mají tři – tedy 3 chromozomy 21 – 21/3. Downův syndrom poznáme podle Šikmého tvaru očí, Menší zploštělé hlavy, krátkého a širokého krku, většího jazyku, krátkých a širokých rukou a krátkých prstů.
Ve světě se tento den vážně hodně slaví, a proto se i letos poprvé naše škola taky zučastnila a mělo to velkou učást. V ponožkach přišli dvě celé třídy a hrozně moc jednotlivců, takže je to velký úspěch celé této akce. Jsem moc ráda, že se tento den tak vydařil, jelikož lidé s Downovým syndromem jsou stejní jako my, zvládnou i věci co my a mrzí mě, když se jim lidé posmívají nebo jim až ubližují. Tyto akce by měli hodně pomoct, protože ti, co Downův syndrom neznají, by se dozvěděli o jak úžasné a šikovné lidi vlastně jde.

Zapsala: Lucie Březinová (4S)

Fotografie z "Ponožkového dne"

Adaptační den Adaptační den

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

V úterý 2. 4. 2019 se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce, která se skládala ze tří částí: poslechových cvičení, orientace v cizojazyčném textu a ústního projevu.
V tvrdé konkurenci žáků 1. až 3. ročníků nakonec zvítězil Maroš Kýška ze třídy 1S s celkovým počtem 72,5 bodu ze 78 možných. Na pěkném druhém místě se umístil Jiří Gardavský ze 2S se ziskem 70,5 bodu a třetí místo patřilo Veronice Tučníkové ze třídy 2L, která získala maximální počet bodů v ústní části soutěže a celkově dosáhla na 70 bodů. Její projev byl opravdu excelentní.
Srdečně gratulujeme k umístění a výborným znalostem anglického jazyka a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži. Doufáme, že se s vámi potkáme i v dalším ročníku.

Zapsali: Vyučující ANJ

Fotografie ze "Soutěže v anglickém jazyce"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Charitativní akce „Srdíčkové dny“

V letošním školním roce se naše škola již popáté zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 25.–29. března 2019. Pořadatelem sbírky je Život dětem o.p.s. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Akce je organizována prodejem sbírkových předmětů např. barevných kolíčků s magnetem, magnetek se zvířátky. Výtěžek sbírky bude použit na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů pro vážně nemocné děti.
Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 15 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, sociální činnost a zdravotnické lyceum. Předběžná finanční částka činí cca 9000,- Kč.
Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová

Fotografie ze "Srdíčkových dnů"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Exkurze 3S a 4S do Jedličkova ústavu

Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě byl otevřen 1. dubna 1913. Byl postaven a přes čtyřicet let provozován Spolkem pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze. Předsedou spolku byl tehdy prof. MUDr. Rudolf Jedlička. Komplex dalších budov se nachází nedaleko na Pankráci, u ulic U Jedličkova ústavu a Na Topolce. 1. 4. 2019 uplynulo 106 let od založení Jedličkova ústavu a škol. Jedličkův ústav měl zpočátku pouze 10 dětí. Přijímány byly děti postižené pouze tělesně, protože cílem ústavu bylo naučit je soběstačnosti, a dát jim tak možnost získat v budoucnu práci. Děti se v dospělosti nejčastěji uplatnily jako úředníci, ševci a vazači koberců. A jak vypadá Jedličkův ústav dnes? Je to pravé místo pro vzdělání a rozvoj mládeže s tělesným postižením. Toto zařízení se dělí na novou a starou budovu. Poskytuje mateřskou školu, základní školu, střední školu a řadu sociálních služeb. Co je cílem tohoto zařízení? Především integrace, rozvoj a rehabilitace a taky správný nášlap do běžného života, který zahrnuje i kontakt s majoritní většinou. Jaké tu najdete obory? Sociální činnost, obchodní školu a praktickou školu. Dále pak se studenti mohou uplatni v knihařských pracích, keramice a šití. Najdeme zde gymnázium, které ale nebylo už dlouho otevřeno kvůli nedostatku žáků. A co si představíte pod slovem ústav? Strach, křik, negativní energii či neetické zacházení? Budu Vás muset vyvést z omylu. Z Jedličkova ústavu vyzařuje již na první pohled pozitivní energie, dále si můžete povšimnout usměvavých klientů, studenů a pedagogů. Vtipy Vás budou provázet na každém rohu a černému humoru ze strany uživatelů se nevyhnete.

Zapsala: Karolína Ječmenová a Katka Kočišová (3S)

Fotografie z "Exkurze do Jedličkova ústavu"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den učitelů 2019

Den učitelů slavíme v České republice 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. I na naší škole se žáci a školní parlament zapojili do tohoto významného dne. Zástupci školního parlamentu rozdávali žákům během dopoledne barevné lístečky, na které mohli žáci písemně vyjádřit poděkování učitelům za jejich práci. Současně tyto lístečky žáci vhazovali do vytvořené krabice (viz foto) a poté byly koordinátory a zástupci školního parlamentu roztříděny do obálek pro jednotlivé učitele. Tyto obálky byly předány osobně učitelům zástupci školního parlamentu. I když se tato akce konala podruhé na naší škole, byli jsme velice mile překvapeni množstvím rozdaných lístečků (viz foto). Akce se vydařila a těšíme se na příští rok a krásná přáníčka pro učitele.

Zapsali: Zástupci školního parlamentu

Fotografie ze "Dne učitelů"

Adaptační den

Výuka lektora rakouského institutu

Ve středu 27. 3. k nám do hodiny německého jazyka zavítala rodilá mluvčí a lektorka z Österreich Institutu, Verena Schweiger. Už na první pohled byla velice sympatická a bylo vidět, že v naší hodině není pouze z povinnosti, ale protože ji její práce baví. Toto nadšení přenesla i na nás, takže jsme s ní velice rádi spolupracovali. Zezačátku se nám představila a rozdělila nás do dvojic, ve kterých jsme měli vymyslet dvě otázky, na které se jí chceme zeptat. Dalo to trochu přemýšlení, ale nakonec každá dvojice vymyslela alespoň jednu otázku a paní lektorka na každou ochotně odpověděla. Následně jsme byli rozděleni do čtveřic a poslechli jsme si rakouskou píseň Weiter, weiter. Před námi byly rozloženy kartičky se slovy, a když jsme některé z nich v písni uslyšeli, měli jsme kartičku s daným slovem co nejrychleji vzít. Tohle byla asi nejzábavnější část, protože jsme všichni docela soutěživí a samozřejmě jsme každý chtěli kartiček co nejvíce. Když jsme si kartičky spočítali a zjistili, kdo "vyhrál", dostali jsme papíry s textem té stejné písně, s vynechanými slovy, které jsme po dalším poslechu (občas se špetkou pomoci a kreativity) doplnili. Také jsme se dozvěděli nějaké informace o studiu v Německu a Rakousku a o zkouškách, které bychom museli zvládnout, abychom tam mohli studovat. A nakonec přišel zase čas na otázky, tentokrát i naším směrem. Celkově byla hodina velmi zajímavá a spoustu jsme se toho dozvěděli. A myslím, že i přes to, že se této zkušenosti někteří z nás báli, jsme si to nakonec všichni užili a rádi bychom si něco podobného zkusili znovu.

Zapsala: Klára Valtošová (2L)

Fotografie z "Výuky lektora rakouského institutu"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Festival ošetřovatelských kazuistik SZŠ - Moje nejzajímavější kazuistika

Ve středu dne 27. 3. 2019 jsme se zúčastnili Festivalu ošetřovatelských kazuistik, který pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši školu reprezentovala žákyně třídy 4. A, oboru zdravotnický asistent Eva Vranovská s kazuistikou „Ošetřovatelská kazuistika u pacienta se závislostí na Metamfetaminu (Pervitinu)“. Členem žákovské poroty se stala žákyně třídy 4. C oboru zdravotnický asistent Anna Vaňková, která se své funkce výborně ujala. Pedagogický doprovod byla odborná učitelka Mgr., Bc. Jana Soudková. Festivalu se zúčastnilo celkem 10 škol z celé republiky např. žáci ze SZŠ Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Šumperk. Škol sice nebylo mnoho, ale konkurence byla veliká. Všichni žáci byli profesionálně připraveni, kazuistiky byly na velmi dobré úrovni. Žáci je měli doplněné o edukativní videa, fotografie z pracoviště, rozhovory s personálem aj. V napjaté soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 1. místě u žákovské poroty. Gratulujeme! Na závěr soutěže proběhl již tradiční workshop pro žáky a vyučující. Všichni zúčastnění se vrátili domů unaveni, ale s dobrou náladou.

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková

Fotografie z "Celorepublikové soutěže - Rehabilitační ošetřovatelství"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Celorepubliková soutěž - Rehabilitační ošetřovatelství

Dne 21. 3. 2019 se žák třídy 3. B ZA Pavel Bistrý, zúčastnil celorepublikové soutěže Rehabilitační ošetřovatelství vyhlášené SZŠ Ruská, PRAHA 10. Počet soutěžících z celé České republiky byl 17 žáků, třetích a čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent.
Soutěž obsahovala část teoretickou, ve které žáci prezentovali své práce a část praktickou, kdy na základě dané kasuistiky prováděli ošetřovatelkou rehabilitační péči o klienta. Stanovili ošetřovatelské problémy, prakticky provedli zadané úkoly a vše zdůvodnili.
Pavel Bistrý se umístil na prvním místě s velkou pochvalou poroty za prezentaci a velmi pěkný přístup k pacientovi, který svými výbornými znalostmi dané problematiky jen potvrdil.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

Fotografie z "Celorepublikové soutěže - Rehabilitační ošetřovatelství"

Adaptační den Adaptační den

První pomoc - školní kolo

Dne 20. března 2019 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 9 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15-ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
MUDr. Josef Prokeš, lékař z traumatologického oddělení Úrazové nemocnice Brno
Martina Kryštofová, DiS., staniční sestra z FN USA, I.KK, odd. 49
Bc. Jiří Mazálek, DiS. záchranář ZZS JMK Brno

Výsledky žáků 2. ročníků - I. kategorie:
1. místo: družstvo třídy 2L (2)
2. místo: družstvo třídy ZA2A
3. místo: družstvo třídy ZA2B

Výsledky žáků 3. ročníky - II. kategorie:
1. místo: družstvo třídy ZA3B
2. místo: družstvo třídy 3L (1)
3. místo: družstvo třídy 3L (2)

První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne 10 a 11. června 2019 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.
Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie z "První pomoci"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

UMPOD

Dne 19. 3. proběhla na naší škole přednáška "Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí", což je správní úřad v České republice, který byl zřízen zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Úřad je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí a sídlí v Brně.

Fotografie z "výuky UMPODu"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž ošetřovatelství - „Moje nejzajímavější kasuistika“

Dne 14. března 2019 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kasuistika“. Kasuistiky prezentovaly žákyně tříd 4A, 4B, 4C denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 6 ošetřovatelských kasuistik. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Soutěž zahájila a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková.

Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota:
Mgr. Martina Cahová
Mgr. Hana Kašparovská
Ing. Bc. Kristina Hartmanová

Výsledky:
1. místo – Eva Vranovská ZA 4A
2. místo – Anna Vaňková ZA 4C
3. místo – Eliška Čermáková ZA 4B

Gratulujeme a děkujeme!!
Vítězka školního kola Eva Vranovská, bude reprezentovat naši školu ve Zlíně na XV. Festivalu ošetřovatelských kasuistik, dne 27. března 2019. Děkujeme všem žákyním za velice pěkné a na vysoké odborné úrovni zpracované kasuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kasuistik.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová - Předsedkyně MS OSE

Fotografie ze soutěže ošetřovatelství

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Regionální kolo 14. ročníku psychologické olympiády na téma: Síla okamžiku

Dne 12. 3. 2019 se na Klvaňově gymnáziu a střední zdravotnické škole Kyjov konalo regionální kolo 14. ročníku psychologické soutěže na téma: Síla okamžiku. Zúčastnilo se dohromady 17 žáků ze středních zdravotnických škol z Jihomoravského kraje. Za naši Střední zdravotnickou školu Brno, Jaselská soutěžily Zuzana Španková a Patricie Jandová ze třídy 3C. Ostatní žáci byli ze SZŠ Kyjov, SZŠ Znojmo, SZŠ Vyškov, SZŠ Břeclav, SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova a CSZŠ Grohova Brno.
Byli to žáci 2. a 3. ročníků, kteří přišli prezentovat své osobní zážitky na dané téma. Zaznělo mnoho zajímavých příběhů z oblasti zdraví, poruch příjmu potravy, poskytování první pomoci svým rodinným příslušníkům nebo prvních okamžiků na praxi v nemocnici.
Soutěžní sedmičlenná porota byla obsazena zástupci z řad vyučujících i žáků, účastnil se i pan místostarosta města Kyjov. Akci zahájila i závěrem ukončila paní ředitelka SZŠ Kyjova. Soutěžící se zadaného úkolu zhostili zodpovědně a všechny prezentace byly velmi emotivní.
První místo vyhrála žákyně ze SZŠ Znojmo s tématem: První návštěva odborné praxe. Druhé místo obsadil jako jediný zástupce mužů žák ze SZŠ Znojmo s tématem: Neúmyslná slepota. Na třetím místě se umístila žákyně s osobním prožitkem onkologické diagnózy.
Všichni účastníci olympiády obdrželi čestnou listinu o účasti na soutěži v Kyjově. Celá akce probíhala ve velmi milé a přátelské atmosféře. Myslím, že si naše žákyně odnesly spoustu zajímavých zkušeností a poznatků.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova

Fotografie z psychologické olympiády

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Workshop s náměstkyněmi ošetřovatelské péče

Ve dnech 26. února a 5. března proběhly v prostorách školy v Úprkově dvoraně dva workshopy s náměstkyněmi ošetřovatelské péče. Akce pro žáky s podporou vedení školy, zejména paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové, zorganizovaly Mgr. et Bc. Jana Soudková a Mgr. Hana Kašparovská. Obou workshopů se zúčastnili žáci 4. ročníků oboru zdravotnický asistent. Workshopy byly zaměřené na seznámení žáků s možnostmi zaměstnání v brněnských nemocnicích, s konkrétními nabídkami nemocnic, platovými podmínkami a s benefity, které nemocnice svým zaměstnancům nabízejí.
V prvním termínu workshopu v pondělí dne 26. února prezentovaly svoji nemocnici náměstkyně ošetřovatelské péče pí Marta Ondříková z Nemocnice Milosrdných bratří a Mgr. Andrea Lišková z Úrazové nemocnice. Ve druhém termínu v úterý dne 5. března byly na workshopu představeny žákům Fakultní nemocnice u svaté Anny Mgr. Janou Zvěřinovou a Fakultní nemocnice Brno pí Alenou Stehlíkovou z oddělení organizace řízení a vrchní sestrou Neurologické kliniky Mgr. Taťánou Tachtadžisovou.
Žáci na každém workshopu obdrželi informační materiály o daných nemocnicích včetně kontaktních údajů. V rámci Fakultní nemocnice Brno byli pí Alenou Stehlíkovou pozváni na prezentaci klinik, která se bude odehrávat v prostorách nemocnice dne 28. 3. 2019.
Setkání byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná. Ohlasy žáků byly pozitivní. Z konkrétních informací, které žáky zaujaly, to byly především platové podmínky, možnosti ubytování v rámci zaměstnání v konkrétních nemocnicích, benefity ve formě příspěvků na dopravu, pobyty a další.

Zapsala: Mgr. et Bc. Jana Soudková

Fotografie z Workshopu

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Literární soutěž 2018 - 2019

Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již podevatenácté.
Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali ze 3 témat. Letos se zúčastnilo celkem 7 autorů z oboru ZL.
Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování.
Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 3 „Moje vysněné povolání“ (úvaha nad klady a zápory budoucí profese), které si vybralo 5 studentek.
Z příspěvků k tomuto tématu porotu zaujaly zejména práce studentek 3.L. Aneta Šestáková by se v budoucnu chtěla stát lékařkou. Elenka Krédlová zase touží stát se pracovnicí organizace Člověk v tísni nebo Lékařů bez hranic. Valentina Horáková si zamilovala zuby a přála by si stát se zubařkou.
Tereza Macků (studentka 1.L) zase zpracovala vypravování „Byla to chvíle, na kterou se nezapomíná,“ kde velmi emotivně zachycuje těžké chvíle hrdinky Tess po rozchodu s přítelem, který je jejím spolužákem.

Ocenění za literární dílo:
1. místo - Tereza MACKŮ (1.L) - 2 poukázky na lístky do kina na film dle vlastního výběru
2. místo - Elena KRÉDLOVÁ (3.L) a Aneta ŠESTÁKOVÁ (3.L) - knižní poukázky v hodnotě 400,- Kč
3. místo - Valentina HORÁKOVÁ (3.L) - knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč

Ceny, které věnovalo SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků dne 26. 2. 2019.

Zapsala: Mgr. Lada Opravilová

Fotografie z literární soutěže

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž v ošetřovatelství

Dne 28. 2. 2019 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 5. ročník. Tato soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků - ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – Mgr. Vyhňáková, Mgr. Hanušová, Mgr. Lambová, Mgr. Živná. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma: „Rehabilitační ošetřovatelství“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kasuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Soutěž zahájila a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková.

Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota:
Mgr. Martina Cahová
Mgr. Dagmar Procházková
Mgr. Jana Soudková

Výsledky:
1. místo – Pavel Bistrý – ZA 3B
2. místo – Klára Hintenausová – ZA 3C
3. místo – Andrea Šrámková – ZA 3A

Gratulujeme a děkujeme!!

Vítěz školního kola Pavel Bistrý, bude reprezentovat naši školu v Praze na SZŠ Ruská, kde proběhne 21. března 2019, 5. ročník soutěže v ošetřovatelství.
Děkuji všem soutěžícím, odborným vyučujícím, které se podílely na přípravě žáků i celé soutěže.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (Předsedkyně MS OSE)

Fotografie ze soutěže v ošetřovatelství

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž v psychologii

Dne 18. 2. 2019 proběhlo školní kolo 14. ročníku psychologické olympiády DEN PSYCHOLOGIE, soutěže vyhlášené MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma: „Síla okamžiku.“ Školního kola se zúčastnilo šest žáků z třetích ročníků oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.
Žákyně, které obsadily 1. a 2. místo, budou školu reprezentovat v krajském kole 12. března 2019. Děkujeme soutěžícím a jejich učitelům předmětu psychologie.

Výsledky:
1. místo – Zuzana Španková (ZA 3.C)
2. místo – Patricie Jandová (ZA 3.C)
3. místo – Pavel Bistrý (ZA 3.B)

Zapsala: Mgr. Dagmar Procházková (předsedkyně MS PSL)

Fotografie ze soutěže v psychologií

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Valentýnský den

Dne 7. února 2019 proběhl u nás na SZŠ Jaselské „Valentýnský den“. Žáci měli možnost dojít v červené nebo růžové barvě, což jim zajistilo imunitu vůči zkoušení a testům ten den. Navíc žáci měli možnost dát do schránky valentýnské přáníčko pro kohokoliv ze školy. Valentýnky byli doručeny ke svým majitelům příští den a přinesli s sebou spoustu radosti. Dokonce i paní a páni učitelé nějaké dostali. Akce se vydařila a těšíme se na příští rok a krásná přáníčka.

Zapsali: Zástupci školního parlamentu

Fotografie z "Valentýnského dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Exkurze do Mikrobiologického ústavu (FNUSA)

Dne 31. 1. 2019 se naše třída 1. L zúčastnila exkurze do Mikrobiologického ústavu ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. MUDr. Ondřej Zahradníček nám přednášel o různých mikrobech, jako jsou například viry, houby, kvasinky, bakterie apod. a mikrobiologii jako takové. Tento ústav mikrobiologie je schopen zajistit celý komplex mikrobiologických vyšetření nejrůznějších vzorků, získaných od pacientů. Pan doktor nám popisoval různé metody zpracování biologických vzorků. Nějaké věci jsme si připomněli ze školy, o kterých jsme se již učili. Byly pro nás připraveny Petriho misky s pomnoženými bakteriemi na kultivačních půdách, dále mikroskopy, ve kterých měl preparáty a různě nám je na obrazovce popisoval. Pan doktor nám na konci exkurze zazpíval jeho oblíbenou písničku o mikrobiologii (sám si je skládá!), která se nám velmi líbila. Ke konci přednášky panu doktorovi předala paní učitelka Hartmanová malou pozornost za krásnou a zajímavou exkurzi.

Zapsala: Ella Dolníčková (1L)

Fotografie z "Exkurze do Mikrobiologického ústavu (FNUSA)"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Prezentace zástupců Masarykovy univerzity

Ve středu dne 30. 1. 2019 od 14.10 do 14.55 hodin se v učebně č. 37 konala prezentace Masarykovy univerzity pro žáky 4. ročníků. Přednášející byla Bc. Tereza Špinková – studentka magisterského programu Fakulty sociálních studií. Obsahem prezentace byla především studijní nabídka Masarykovy univerzity, podmínky přijímacího řízení a zajímavosti ze studia na MU. Prezentace se zúčastnili žáci 4. A (Dědková Eliška, Velecká Kateřina, Pučálková Tereza), žáci 4. B (Čermáková Eliška, Mrláková Zuzana), a žáci 4. S (Hochmanová Michaela a Čížková Terezie).
Přednášející měla připravenou velmi zajímavou a obsáhlou prezentaci. Přínosem bylo i to, že přednášející byla sama studentkou, a mohla tak žákům přiblížit možnosti studia a přípravu na studia ze svého pohledu, který byl velmi blízký věkovému vnímání žáků – posluchačů. Navíc prezentace byla doprovázena videi, zaměřenými především na představení univerzity jako místa nejen studijního, ale i velmi kreativního, které je studentům velmi přátelské a otevřené. Žáci ocenili přínos této akce. Jak sami sdělili, dozvěděli se podstatné informace týkající se především přihlášek a přijímacího řízení na Masarykovu univerzitu, kterých si při vlastním a samostatném získávání informací nevšimli.
Tato akce byla i z mého pohledu významná pro budoucí rozhodování žáků a orientaci v budoucím studentském životě a určitě se budu snažit zpřístupnit ji v příštím školním roce žákům budoucích 4. ročníků.

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková

Fotografie z "Prezentace zástupců Masarykovy univerzity"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů v Pardubicích

Dne 25. ledna 2019 třída 4C studijního oboru zdravotnická asistent společně s třídní učitelkou PhDr. Jiřinou Svobodovou, s vedoucí učitelkou praktického vyučování Mgr. Helenou Čermákovou a předsedkyní MS OSE Mgr. Martinou Cahovou navštívili XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů v Pardubicích. Kongres se uskutečnil pod záštitou České společnosti pro léčbu rány spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou krajskou nemocnicí.
Jak již název kongresu napovídá, mezi zúčastněnými byli lékaři a odborníci zastupující nejrůznější lékařské obory, které se zabývají léčbou ran, tedy praktičtí lékaři, chirurgové, dermatologové, diabetologové, internisté, geriatři, angiologové, ale i zdravotní sestry působící jak v ambulancích, tak nemocnicích či v domácí péči. Přednášky a workshopy se zabývaly nejnovějšími terapeutickými materiály a moderními trendy péče o rány. Okruhy přednášek se týkaly nových poznatků v problematice léčby ran, nových materiálů, atypických postupů, onemocnění periferních cév, chronické žilní insuficience, dekubitů, diabetické nohy, popálenin, faktorů ovlivňujících hojení ran.
Všechny přednášky byly velmi zajímavé, nás zaujala přednáška o novém materiálu při léčbě ran. Jedná se o AMNIODERM - transplantát z lidské amniové membrány, která je jedním z plodových obalů placent. Usnadňuje a zrychluje hojení, podporuje epitelizaci, redukuje jizvení a podporuje novotvorbu cév, má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Využití nachází v péči o chronické i akutní rány.
Návštěva tohoto kongresu byla přínosná nejen pro žáky maturitního ročníku, kterým rozšířila obzory v možnostech dalšího studia a uplatnění, ale také pro zúčastněné vyučující, které přivezly velké množství odborných materiálů o hojení ran, sborníky kazuistik apod. Tyto materiály budou umístěny do každé odborné učebny ošetřovatelství.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová

Fotografie z "XVII. celostátního kongresu"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Lustiges Lernen

V pátek 25. ledna 2019 jsme navštívili Österreich Institut v Brně. Tato návštěva byla pro nás velkým odreagováním a zároveň skvělým zážitkem.
Nejprve nás vedoucí Österreich Institutu seznámila s jeho činností a kurzy němčiny, které nabízí. Dozvěděli jsme se také o možnostech složení mezinárodních zkoušek, o kterých někteří z nás začali uvažovat. Potom následoval krátký kvíz, který měl prověřit naše vědomosti o Rakousku.
Po této úvodní čtvrthodince si nás vyzvedla lektorka, která byla rodilá mluvčí a následovala výuková hodina „Lustiges Lernen“ neboli „Veselé učení“. Byla to hodina plná interaktivních her, videí, soutěží a zároveň komunikace v německém jazyce s rodilou Němkou.
Doufáme, že se nám naskytne někdy v budoucnu opět podobná příležitost a zúčastníme se dalších takových projektů souvisejících s výukou německého jazyka. Tímto bych chtěla za celou třídu 3.L poděkovat paní učitelce Mgr. Janě Urbánkové a také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové za schválení a uskutečnění programu.

Zapsala: Valentina Horáková

Fotografie z "Lustiges Lernen"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Paracentrum Fénix

Dne 22. ledna jsme se společně se třídou 4.S vydali na exkurzi do Paracentra Fénix v Brně – Bohunicích. Do centra dochází klienti, kteří prodělali úraz páteře a míchy a tím byli odkázáni na invalidní vozík. Častou příčinou těchto úrazů bývají dopravní nehody, pády, skoky do vody, sportovní úrazy, alkohol a návykové látky. Dozvěděli jsme se také, že v ČR skončí průměrně 250 osob za rok na vozíku. Vyslechli jsme si příběh muže, který skončil na vozíku právě z důvodu dopravní nehody. Byla nám ukázána posilovna, ergoterapeutická a fyzioterapeutická místnost, kam klienti mohou pravidelně docházet. Exkurze se nám velice líbila a splnila preventivní charakter.

Zapsala: Nikola Horčicová (2S)

Fotografie z "Pararacentra Fénix"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Dozvuky "Dobročinného bazárku"

Na „Dobročinném bazárku“, který se konal v prosinci dne 7. 12. 2018, bylo vybráno celkem 7 000 Kč. Pro připomenutí, podstatou této akce bylo využít věci, které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší školy a eliminovat tak nadměrné vyhazování věcí a podpořit tuto formu recyklace . Shromáždilo se různé oblečení, knihy, šperky, hrníčky, hračky, dekorace a ozdoby nebo adventní věnce, přání a mnoho dalších kreativních děl žáků.
Výtěžek z této akce byl následně odeslán organizaci Debra, která podporuje pacienty nemocné chorobou ,,motýlích křídel". Za tento příspěvek byly Mgr. Vendule Soldánové zaslány reklamní předměty organizace (náramky a potištěné placky). Každý, kdo se jakýmkoli způsobem zapojil do bazárku (daroval, zakoupil, přispěl...), se může stavit do kabinetu č. 55 a tyto symbolické upomínkové předměty organizace si převzít.

Zapsala: Mgr. Vendula Soldánová

Fotografie "Symbolických upomínkových předmětů"

Adaptační den Adaptační den

Exkurze – Nemocnice Na Bulovce

Dne 6. 12. 2018 naše škole pořádala exkurzi do Prahy. V doprovodu pedagogů se zúčastnili akce žáci tříd 4A, 4B, 4L, 2VB, 3C a 1B. Cílem exkurze byla prohlídka Nemocnice Na Bulovce.
Na počátku nás zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči přivítala v nemocnici, sdělila žákům krátký úvod týkající se chodu a specifik nemocnice, vysvětlila, kam se budou moci podívat, a nabídla pracovní příležitosti (plný úvazek, brigáda na letní měsíce či celý rok při studiu).
Poté jsme byli předáni vrchní laborantce centrálních laboratoří. Ta nás seznámila s historií oddělení. Úkolem pracoviště je poskytovat komplexní laboratorní služby pro ambulantní i hospitalizované pacienty Nemocnice Na Bulovce a příslušné spádové oblasti Prahy v odbornostech klinická biochemie, imunologie, hematologie a transfuzní lékařství a mikrobiologie včetně TBC laboratoře, parazitologie a vysoce nebezpečných nákaz BSL3. Pak se žáci seznámili s jednotlivými laboratořemi a pracovišti, které nám odborně okomentovala vedoucí laborantka.
Následně nás vrchní laborantka zavedla k podzemní nemocnici (zatím nepoužitý historický kryt), kde jsme opět byli provedeni a seznámeni s jeho historií a významem pro současnost.
Domníváme se, že exkurze byla pro žáky v rámci předmětu ošetřování nemocných velmi prospěšná a že i nabídky práce, které studenti dostali, byly velkorysé a všechen personál nemocnice, se kterým jsme se setkali, se k nám choval velmi pěkně.
Žáci exkurzi hodnotili jako velmi přínosnou a zajímavou, dostali se na místa, kam by jindy nemohli ani nahlédnout.

Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská

Fotografie z „Exkurze – Nemocnice Na Bulovce“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Vystoupení hudebního kroužku v prosinci

Hudební kroužek měl v prosinci loňského kalendářního roku tradičně vrchol sezóny. Využili jsme nabídky agentury TIC na vystoupení na Vánočních trzích 11. 12. na náměstí Svobody, vystoupili jsme na setkání pedagogů a zdravotních sester z praxe ve Dvoraně školy a na vánočním koncertě pro studenty školy v tělocvičně. Vystoupení se neobešla bez komplikací, na náměstí Svobody nám vítr rozfoukal noty, před vystoupením pro zdravotní sestry zpěvačky přišly o hlas a na prvním vystoupení pro studenty vypověděl službu reprodutor. Naštěstí se nám nástrahy podařilo překonat, skladby jsme dohráli zpaměti, nemocné zpěvačky zastoupila Nikola Horčicová z 2.S, která za večer dostudovala repertoár a s reproduktorem pomohl pan školník, Ing. Jiří Marhold, který je záchranářem na naší hudební tísňové lince:-). Přesto jsme si koncerty nesmírně užili a těšíme se na hudební výzvy, které nám přinese rok 2019.

Zapsala: Mgr. Jana Přibylová

Fotografie z „Vystoupeních hudebního kroužku v prosinci“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Nejlépe vyzdobená vánoční učebna

Dne 10. 12. 2018 proběhlo na naší škole hodnocení tříd v soutěži "O nejlepší vánoční výzdobu". Učebny byly hodnoceny pedagogy (Mgr. Veronika Bartošková, Mgr. Ondřej Otava) a zároveň byli přítomni i zástupci školního parlamentu. Třídy byly hodnoceny podle třech kritérií - celkový dojem, výzdoba třídy, kreativita.
Na základě hodnocení provedeného komisí se na prvním místě umístila třída oboru zdravotnický asistent 2.C, učebna č. 54. Druhé místo obsadila třída sociální činnosti 1.S, učebna č. 52 a na třetím místě se umístila třída zdravotnického asistenta 3.C, učebna č. 43. Všem vítězným třídám gratulujeme.
Umístěné třídy byly odměněny cenami, které byly předány paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Číkovou v ředitelně školy.

Zapsal: Školní parlament

Fotografie ze soutěže „Nejlépe vyzdobených vánočních učeben“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Dobrý skutek

Od poloviny listopadu do poloviny prosince 2018 na naší škole probíhala akce s názvem ,,Dobrý skutek“.
Cílem této události byla sbírka trvanlivých potravin a oblečení pro lidi bez domova. Tato sbírka trvala do 12. 12. 2018 a poté byla předána Mgr. Petru Šimonovi, který pracuje jako vedoucí azylového domu pro lidi bez domova na ulici Bratislavská.
I když se tato akce konala na naší škole poprvé, můžeme ji hodnotit jako úspěšnou (viz foto). Rádi bychom tuto sbírku zopakovali i v letošním roce.
Všem, kteří přispěli, patří velké poděkování, ať už to byli jednotlivci, skupiny, třídy, pedagogové nebo nepedagogičtí pracovníci.

Zapsal: Školní parlament

Fotografie z „Dobrého skutku“

Adaptační den

Tajný deník Adriana Molea – anglické představení pro žáky

V prosinci 2018 navštívili žáci 2B, 2C, 3B, 3C a 3L divadelní představení v anglickém jazyce „Tajný deník Adriana Molea.“ Představení je úsměvnou komedií o nástrahách dospívání čtrnáctiletého chlapce, který se cítí být intelektuálem, jeho okolí mu nerozumí, a proto si píše svůj deník. Dramatizace kultovní knížky Sue Townsendové z prostředí lehce bláznivé rodiny Moleových nás přeneslo do Anglie 80. let, atmosféra doby byla skvěle podpořena také originálními písňovými texty. Cílem tohoto představení bylo procvičit znalosti anglického jazyka a posílit u studentů pozitivní motivaci ke studiu cizího jazyka.

Zapsala: Mgr. Lada Opravilová

Fotografie z „Anglického představení“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Od Osvobozeného divadla k Semaforu

Dne 19. prosince 2018 navštívili žáci 3. ročníků a třída 4. A v divadle Rubín hudebně vzdělávací program „Od Osvobozeného divadla k Semaforu.“ Pořad představil tvorbu dvou významných autorských divadel – Osvobozeného divadla a Semaforu – a jejich hlavních protagonistů. Zazněly také nejznámější písně z dílny těchto divadel např. Klobouk ve křoví, Pramínek vlasů, David a Goliáš v podání mladých nadějných interpretů Daniely Frankové a Tomáše Ludvíčka. Na klavír hrál a zpíval Richard Händl, který také celý pořad moderoval.

Zapsala: Mgr. Lada Opravilová

Výlet do Prahy

Dne 19. 12. 2018 se třída 2B spolu s Mgr. Lubomírem Hrabalem a Mgr. Jaroslavem Mikynou vydala na výlet do Prahy. Nejprve jsme navštívili Obecní dům s výstavou na téma "Oslav 100. letého založení Československa". Výstava byla zajímavá a byla doplněna mnoha artefakty té doby. Měli jsme také v úmyslu navštívit Národní muzeum, ale velké fronty a dlouhé čekací doby nás odradily. Poté jsme prošli vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde jsme samozřejmě stihli i odbíjení hodin na Pražském orloji, včetně shlédnutí apoštolů v okéncích nad ciferníkem. Dále jsme také zamířili k Betlémské kapli, kde kázal Jan Hus. V tento vánoční čas bylo všude velké množství lidí, a proto jsme se rozhodli, že navštívíme areál a okolí Pražského hradu. Po skončení prohlídky jsme se poté vrátili přes vánočně vyzdobené Václavské náměstí zpět na vlak do Brna.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna

Fotografie z „Výletu do Prahy“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Mikulášská besídka v DS Nopova

Dne 5. 12. 2018 jsme se zúčastnili mikulášské besídky, která se pořádala pro seniory v DS Nopova v Brně. Naše třída vystupovala s 10 písničkami. Klientům jsme zazpívali například: „Půjdem spolu do Betléma; Štěstí, zdraví, pokoj svatý; Veselé vánoční hody“ a další. Nezpívali jsem jen klasické koledy, ale i modernější písničky jako „Vánoce na míru“ od Ewy Farné, „Vánoční“ od Teri Blitzen a Johnyho Mattchety nebo „Cesta“ od skupiny Kryštof. Součástí našeho programu, který jsme měli připravený, byla také píseň „Hallelujah“, kterou zazpívala naše spolužačka Nikča Horčicová. Velkou odměnou pro nás byl potlesk všech zúčastněných, úsměv na tváři seniorů a také pochvala od paní ředitelky DS Nopova, Ing. Čillíkové. Jsme velmi rádi, že jsme mohli seniorům zpříjemnit odpoledne a udělat radost.

Zapsala: Kristýna Košatová (2.S)

Fotografie z „Předvánočního setkání se zaměstnanci zdravotnických zařízení “

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Předvánoční setkání se zaměstnanci zdravotnických zařízení

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnilo na naší škole setkání odborných vyučujících s vrchními a staničními sestrami ze zdravotnických a sociálních pracovišť, na kterých probíhá výuka předmětů ošetřování nemocných a péče o klienta. Setkání slavnostně zahájila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková ve vánočně vyzdobené Úprkově dvoraně, která mu dodala slavnostní ráz.
Na neformální setkání se dostavily i pozvané náměstkyně ze tří velkých brněnských nemocnic, jmenovitě Mgr. Jana Zvěřinová z Fakultní nemocnice u svaté Anny, Mgr. Erna Mičudová z Fakultní nemocnice Brno a Mgr. Andrea Lišková z Úrazové nemocnice Brno.
Velmi bych chtěla poděkovat Mgr. Janě Přibylové a žákům z hudebního kroužku, kteří si připravili krátké, ale velmi pěkné hudební vystoupení.
Součástí programu byla také prezentace Mgr. Jany Soudkové, která nás seznámila s výsledky ankety na téma Motivace a demotivace žáků SZŠ pro práci ve zdravotnictví. Výsledky byli natolik zajímavé, že se na toto téma rozvinula krátká, ale velice přínosná debata, které se zúčastnily jak sestry z praxe a náměstkyně ošetřovatelské péče, tak i vyučující naší školy.
Zbytek setkání se již odvíjel v neformální předvánočním duchu u kávy a čaje a domácích dobrot, které pro sestry připravily odborné učitelky naší školy. Za to jim všem děkuji. Všechny sestry si na závěr setkání odnesly drobné dárky, které pro ně připravili žáci oboru Sociální činnost.
Celé setkání probíhalo v přátelské, uvolněné atmosféře a jsem velmi rády, že se nám podařilo letošním setkáním navázat na dlouholetou tradici, která byla na několik let přerušena.


Zapsala: Mgr. Helena Čermáková

Fotografie z „Předvánočního setkání se zaměstnanci zdravotnických zařízení “

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Dobročinný bazárek 2018

Dobročinný bazárek, který se letos konal na naší škole 7. 12. 2018 již podruhé, se opět nesl ve vánočním duchu. Akci zaštítil školní parlament jako „Den dobrého skutku“.
Cílem této události bylo zužitkovat věci, které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší školy a eliminovat tak nadměrné vyhazování věcí, množství odpadků a podpořit tuto formu recyklace. Shromáždilo se oblečení, knihy, šperky, hrníčky, hračky, dekorace a ozdoby nebo adventní věnce, přání a mnoho dalších kreativních děl žáků. Zakoupením takové věci za symbolickou částku mohl navíc každý vykonat dobrý skutek. Výtěžek, který činil celých 7 000 Kč, poputuje pro nemocné chorobou motýlích křídel do organizace Debra.

Zapsala: Mgr. Vendula Soldánová

Fotografie ze „Dobročinného bazárku“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Návštěva Mikuláše, čertů a anděla

Ve středu 5.prosince navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Procházeli třídami a v každé z nich nechali předstoupit největší hříšníky před tabuli. Ti museli za doprovodu čertovské kytary a andělské flétny zazpívat koledy. Protože ale hříchy nebyly tak závažné, i čertíci byli laskaví, rozdali sladkosti a v klidu odešli zpět do pekla. Slíbili, že se zastaví zase příští rok a zároveň se omlouvají, že museli z časových důvodu vynechat návštěvu některých tříd (těch nejhodnějších), což hodlají příště samozřejmě napravit:-).

Zapsala: Mgr. Jana Přibylová

Fotografie z „Návštěvy Mikuláše, čertů a anděla“

Adaptační den Adaptační den

Tichý svět neslyšících

Dne 9. 11. 2018 se u nás ve škole uskutečnila odborná přednáška o sluchovém postižení, kterou si pro nás připravila Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková spolu se svou neslyšící kolegyní z organizace Tichý svět. Žáci prvního a druhého ročníku oboru sociální činnost se dozvěděli spoustu nových informací o samotném sluchovém postižení, jeho typech, ale také o metodách komunikace a zásadách správné komunikace s neslyšícími. Tyto znalosti žáci uplatní v předmětu speciální pedagogika nebo na odborných praxích, kam během studia docházejí.

Zapsala: Mgr. Vendula Soldánová

Fotografie ze „Tichého světa neslyšících“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Předávání cen

Dne 29. 11. 2018 proběhlo předání cen za nejlepší halloweensky vyzdobenou třídu, nejlepší halloweenské masky a také vyhlášení soutěže o nejlepší placku. Všichni vítězové převzali z rukou ředitelky PhDr. Zuzany Číkové sladké odměny.

Celkové pořadí nejlépe vyzdobené halloweenské učebny:
1. místo - učebna č. 26 - 2L
2. místo - učebna č. 54 - 2C
3. místo - učebna č. 36 - 1A

Nejlepší masky na halloweenském dni měly:
Andrea Jakšová (1.S)
Klára Frýdecká a Elizabeth Urbánková (3.L)
Lucie Březinová (4.S)
Michaela Vrbková (1.A)

Soutěž o nejlepší placku vyhrály grafické návrhy žáků:
Lenka Librová (1D) - vítězný návrh
Ela Dolníčková (1L)
Sandra Škorpilová (2S)

Fotografie z „Předávání cen“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Věznice Kuřim

V pátek 16. listopadu jsme se my, 3. a 4. ročník oboru sociální činnost, vydali společně s vyučujícími na exkurzi do věznice v Kuřimi. Když jsme dorazili do věznice, museli jsme kvůli bezpečnosti odevzdat veškeré věci a projít kontrolou. Poté se nás ujal ZVOVS pro SP npor. Mgr. Jiří Otava spolu s psychologem Mgr. Radomírem Macků, kteří zajišťovali celou exkurzi.
Na začátku nás seznámili s historií celé věznice a jejím stavebním uspořádáním. Dozvěděli jsme se, že počátky věznice spadají do let 1956-1957. Je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, kteří byli soudem zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou ve středním a vysokém stupni zabezpečení. Součástí vysokého stupně zabezpečení je i oddělení pro výkon trestu mladých dospělých, specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení sexuologického a pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování. Tamní specializované oddělení pro sexuální delikventy je jediné v českých věznicích.
Po seznámení se základními informacemi o věznici nám byly ukázány nedovolené předměty, jako například vlastnoručně vyrobené tetovací strojky, telefony schované v tajných otvorech různých krabiček a různé další předměty, které ukazují vynalézavost některých vězňů. Samozřejmě za takovéto pokusy ukrytí zakázaných předmětů dostávají odsouzení kázeňská opatření.
Jak každý také víme, dozorci musí mít i zbraň a my jsme měli možnost si vyzkoušet střelbu zbraní. Samozřejmě, že ne skutečnou. Zkoušeli jsme si střelbu na střeleckém trenažéru, bohužel se ukázalo, že většina z nás by ve věznici pracovat nemohla, alespoň ne v uniformě. Museli bychom projít náročnými fyzickými testy a psychotestem. Ve věznici je ale více důležitých funkcí, jako je psycholog, speciální pedagog nebo pedagog volného času. Ti už musí absolvovat studium na vysoké škole a také již zmíněný psychotest.
Dozorci ale zbraň nemohou mít v celé věznici, pouze v nestřežené části věznice. Když například jeden dozorce má na starost větší skupinu vězňů, nebylo by to bezpečné, bylo by pro ně jednoduché zbraň vzít. Proto využívají jiných donucovacích prostředků, jako například obušku, pout, slzotvorného, elektrického nebo jinak dočasně zneschopňujícího prostředku.
A jak se sem vlastně odsouzení dostanou? Jsou sem eskortováni z vazební věznice v Brně-Bohunicích. Odsouzení odevzdají všechny osobní věci, projdou prohlídkou a dostanou ložní prádlo a vězeňské oblečení. Následně jsou přemístěni na nástupní oddíl, kde se zdrží asi 2 týdny. Během této doby probíhají rozhovory odsouzených se specialisty a prohlídka u lékaře. Podle toho se rozhoduje, do jakého oddílu bude odsouzený umístěn.
Navštívili jsme oddíl, kde byli umístěni mladí dospělí. Překvapilo nás, jak oddíl vypadal. Byly zde ložnice, které zrovna odsouzení uklízeli, a společné sociální zařízení na chodbě. Odsouzení z tohoto oddílu se chodili stravovat do jídelny. Poté jsme viděli i oddíl pro výkon již zmíněných kázeňských trestů, zde už byl běžný celový systém. Cela s jednou postelí a s vlastním sociálním zařízením, okénko na dveřích pro podávání jídla, nic víc.
Na stěnách jednotlivých oddílů byly umístěny rozpisy režimu dne. Na každém oddílu se lišily. Zaskočilo nás ale, že večerka je až o půl desáté večer a budíček například o víkendech už ve 4 hodiny ráno. Pro některé z nás opravdu nepředstavitelné. Jsem si jistá, že pro každého z nás byla exkurze velice zajímavá a každý z nás si zapamatoval užitečné informace. Kdo ví, třeba návštěva některé i přesvědčila pro volbu budoucího zaměstnání ve věznici.

Zapsala: Alexandra Kubíčková

Fotografie z „Exkurze do věznize Kuřim“

Adaptační den

Suit up den

Dne 22. 11. 2018 proběhl na naší škole v rámci projektu School United tzv. Suit up den. V tento den měli žáci přijít oblečeni do formálního oděvu. Velice nás překvapilo, jak hojná účast na této akci byla. Chlapci na sobě měli elegantní košile zastrčené do kalhot, k nim si většina vzala kravatu či motýlka. Někteří žáci na sobě měli dokonce sako či celý oblek. Dívky na sobě měli překrásné šaty či sukně, i když některé přišli v kalhotách, tak přesto byly také velice elegantní. Moc nás těší, že jste se akce účastnili a děkujeme vám za to. V tento den naše škola vypadala ihned jinak.

Zapsala: Klára Hintenausová, zástupce školního parlamentu

Fotografie ze „Suit up dne“

Adaptační den

plšQworky 2018 - Oblastní turnaj

Dne 23. 11. 2018 se tým SZŠ Jaselská zúčastnil oblastního turnaje v piškvorkách na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace. Náš tým, který se jmenoval „Tvoje máma“, tvořila pětice žáků naší školy: kapitán družstva Dan Úradník, Abdulhadi Nasri, Jakub Štefl, Daniel Wolf a Jan Soukup (všichni ze 4L). Každý tým v turnaji měl pět hráčů, kteří se v dané partií utkali zároveň s dalšími pěti z druhého družstva. Ze základní skupiny jsme jasně postoupili ze druhého místa do play off, kde nás ve čtvrtfinále čekal těžký soupeř, a to pořádající Gymnázium „Jaroška“. V urputném boji jsme však bohužel nedokázali zvítězit a s turnajem jsme se rozloučili už ve čtvrtfinále. Našim borcům ale patří velká pochvala za účast a vynaložené úsilí v turnaji.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna

Fotografie z „Turnaje v piškworkách“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den boje za svobodu a demokracii

V úterý dne 13. 11. 2018 probíhal ve škole program zaměřený na 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Tento den je oslavou dvou významných událostí moderních českých dějin spojených se studenty, kdy se připomíná uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939 a „sametová revoluce“ 17. listopadu 1989.
Cílem programu bylo seznámit žáky s těmito významnými daty a s důvody, které vedly k tomu, že byl 17. listopad prohlášen státním svátkem.
V rámci oslav tohoto data měli žáci zkrácený rozvrh, byla zrušena výuka 0. a 7. vyučovací hodiny. Kdo z žáků měl v tento den trikolóru, byl pod tzv. imunitou, která jej opravňovala k tomu, aby nebyl v předmětech, v nichž probíhala řádná výuka, zkoušen. Všechny ročníky měly v rámci speciálního rozvrhu vyčleněné 3 vyučovací hodiny. Výukový program vedli vyučující z řad třídních učitelů, vyučující dějepisu, českého jazyka, psychologie, sociálních předmětů aj. V bloku těchto vyučovacích hodin měli žáci možnost zhlédnout film „Z deníku Ivany S.“, který jim přiblížil události předcházející sametové revoluci. Na poznatky z filmu navazovaly další aktivity související s rokem 1989. Poslední část tříhodinového bloku obeznámila žáky s dějinnými událostmi, které vyústily v uzavření vysokých škol v roce 1939.

Podle ohlasů žáků byla akce přínosem. Výběr z odpovědí, viz níže.

Super, takových dnů více.
Byla to dobrá akce, určitě by takových akcí mohlo být více.
Bylo to velmi náročné, dozvěděla jsem se, jak lidé reagovali při demonstracích apod. Zarazilo mě, že většina lidí neměla ani toaletní papír. To si nedovedu představit. Hodně se mi takové hodiny líbí, protože se něco naučíme a hlavně jsme si dané události mohli propojit i s příběhy našich blízkých, kteří tuto dobu zažili.
Byla to dobrá akce, která se mi líbila - pěkné oživení výuky a připomenutí si tohoto data. Video se mi moc líbilo.
Program byl velice zajímavý, nejvíc se mi líbil dokument, který jsme si pouštěli. Viděli jsme v něm ukázky, jak to vypadalo v té době a co všechno se tam dělo. Po zhlédnutí filmu jsme ještě dostali článek, ten mě ale už tak nezaujal. Takové projekty bych uvítala, myslím, že je to dobrý přísun informací a dozvídáme se tak i o naší zemi, o tom, co se tady dělo.

Velké poděkování patří také všem vyučujícím, kteří byli do tohoto dne zapojeni jako lektoři.

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková

Fotografie ze „Dne boje za svobodu a demokracii“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Vyhlášení soutěže O nejlepší školní časopis 2018

Dne 9. 11. 2018 jsme se zúčastnili vyhlášení soutěže „O nejlepší školní časopis roku 2018“ na FSS MU v Brně v rámci Multimediálního dne s názvem Televize po televizi, který pořádala Katedra multimediálních studií a žurnalistiky Masarykovi univerzity. Během celého dne probíhalo velké množství workshopů a přednášek. Akce se zúčastnila i všechna velká česká informační média, jako např. ČTK, MF Dnes, Česká Televize, Hospodářské noviny, Český rozhlas a další, které měly své informační stánky s programem v atriu školy. Na konci celého programu pak proběhlo samotné vyhlášení nejlepších školních časopisů, které postoupili do celorepublikového finále. Celé soutěže se zúčastnilo celkem 428 časopisů ze základních a středních škol. Ve velké konkurenci jsme nakonec obsadili pěkné 15. místo v kategorií střední školy.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna

Fotografie z „Vyhlášení soutěže O nejlepší školní časopis 2018“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Oslavy 28. října 1918 na SZŠ Jaselská

V letošním roce jsme si připomněli významné výročí 100 let od vzniku Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin. Událoasti, která významně ovlivnila osud naší země a také částečně přispěla k vývoji celého kontinentu. Je nutno připomínat toto výročí u lidí všech věkových kategorií, mimo jiné i proto, aby tyto souvislosti nebyly zapomenuty. Proto i na naší škole proběhly oslavy spojené s tímto datem. S tímto nápadem přišel Mgr. Lubomír Hrabal, vyučující dějepisu.
Nejprve si žáci určitých tříd připravili během září a října podle zadaných témat plakáty formátu A3 – A2 s textem a doplněné vhodnými obrázky. Témata se jednak vázala k samotnému 28. říjnu 1918 a souvisejících událostí, druhý okruh spojovaly významné události a úspěchy stoleté existence Československa.
Asi týden před výročím umístili žáci za dohledu našeho dějepisáře všechny postery v přízemí a v 1. patře na chodbě školy, přičemž "založení ČSR" jsme mohli najít v přízemí v blízkosti vrátnice, zatímco "události stoletého vývoje" v chodbě o patro výš.
Žáci tak měli možnost po dobu dvou týdnů (1 týden před a 1 týden po 28.10.) přečíst si v klidu o přestávkách a také o volných hodinách potřebné informace. V pátek 28.10.2018 došlo k vyvrcholení akce. To spočívalo v tom, že p. zástupkyně Mgr. Simona Valošková vypracovala seznam skupin, které se ve stanovený čas shromáždily ve vestibulu školy a následně je Mgr. Hrabal provedl s patřičným komentářem historickými událostmi. Přitom bylo pamatováno také na to, aby žáci měli možnost zeptat se na připadné nejasnosti, popř. požádat o doplňující informace. Mnozí toho využívali, někteří už dokonce v týdnu před zahájením komentované prohlídky.
Domnívám se, že akce splnila svůj primární cíl, totiž připomenout odpovídajícím způsobem podstatu vzniku ČSR a stoletého vývoje tohoto státu. O tom svědčí i fakt, že žáci a také učitelé dávali autorům a tvůrcům celého projektu pozitivní zpětnou vazbu.

Zapsal: Mgr. Lubomír Hrabal

Fotografie z „Oslav 28. října 1918 na SZŠ Jaselská“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Kreativní tvoření

Stejně jako v loňském roce i letos se naši studenti zúčastnili pěvecké soutěže TO JE TALENT, kterou organizuje TIC Brno a jejímž cílem je najít a podpořit mladé talentované hudebníky. Soutěž proběhla 25. 10. v Sále B. Bakaly v kategorii vážné a populární hudby pro jednotlivce i skupiny. Porotci Jan Fic, Tomáš Matonoha a Jaroslav Dolník měli náročný úkol, protože do soutěže se přihlásilo 25 dětí ve věku 9 až 20 let a mezi účastníky byla spousta vynikajících zpěváků. Ve třech kategoriích byla vyhlášena pouze první místa, na která naši studenti bohužel nedosáhli, přesto jsme byli porotou pochváleni za skvělý výkon v kategorii kapely. Smyslem naší účasti nebylo jen soutěžit, ale hlavně rozšířit si hudební obzory a seznámit se s dalšími talentovanými zpěváky a hudebními skupinami. Soutěž jsme si maximálně užili a těšíme se na ročník 2019. Pokud by se kdokoli z našich studentů chtěl v příštím roce soutěže zúčastnit, přijďte se informovat do kabinetu 64:-)

Zapsala: Mgr. Jana Přibylová

Fotografie ze soutěže „To je talent“

Adaptační den

Halloweenský den

Dne 31. 11. 2018 proběhl na naší škole Halloween. Žáci měli možnost dojít v halloweenské masce, což jim zajistilo imunitu vůči zkoušení a testům v tento den.
Účast byla opravdu vysoká, s tak velkým počtem halloweenských masek jsme ani nepočítali a velmi mile nás to překvapilo. Kromě soutěže o nejlepší masku, jsme hodnotili nejlepší halloweenskou výzdobu třídy.
Třídy byly hodnoceny z řad pedagogů Mgr. Veronikou Bartoškovou, Mgr. Ondrou Otavou, Ing. Kristinou Hartmanovou, a zároveň byli přítomni i zástupci školního parlamentu – Jakub Kříž, Klára Hintenausová, Maroš Kyška a předsedkyně školního parlamentu Eva Květoňová. Třídy se hodnotily podle kritérií, a to celkový dojem, výzdoba třídy a kreativita, při které se hodnotila i nápaditost výzdoby ve třídě. Jako poslední kritérium bylo hodnoceno halloweenské téma.
Po sečtení bodů jsme se jednohlasně shodli na pořadí umístění, a to jak ze strany pedagogů, tak i ze strany zástupců školního parlamentu. Nejlepší halloweensky vyzdobenou třídou se stala třída zdravotnického lycea 2. L, učebna 26. Na druhém místě se umístila třída ZA 2. C, učebna 54, a na třetím místě se umístila třída ZA 1. A, učebna 36.
Poté jsme hodnotili halloweenské masky. Bylo opravdu těžké vybrat tři nejlepší masky, a proto jsme se nakonec domluvili, že nebudeme hodnotit pouze stupně vítězů. Vybrali jsme celkem pět krásných masek (viz foto). Pod těmito maskami se ukrývala Andrea Jakšová ze třídy 1. S, Klára Frýdecká a Elizabeth Urbánková ze třídy 3. L, Lucie Březinová ze třídy 4. S a jako poslední Michaela Vrbková ze třídy 1. A. Všichni vítězové se mohou těšit na sladkou odměnu.
Školní parlament chce poděkovat všem halloweenským maskám. Již se můžeme těšit na příští rok, který přinese nové překvapení.

Zapsala: Ing., Bc. Kristina Hartmanová

Fotografie z „Halloweenského dne“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Kreativní tvoření

Dne 1. 11. 2018 třída 4. S navštívila výtvarně kreativní dílnu Matylda a žákyně měly možnost seznámit se s technikou Tiffany vitráže.
Tato technika je založena na klasické vitráži. Namísto olověného profilu se však používá různě široká měděná fólie, která má z jedné strany lepidlo. Spojování jednotlivých opáskovaných dílů se poté provádí pomocí cínu. Sklo, které se na tiffany vitráž používá, může být různě velké a barevné. Zvolené kousky skla musejí být přesně vyřezané a zabroušené. Pro docílení jemnějšího detailu se využívají menší kousky skla, která mohou být čirá, poloopálová nebo s různým povrchem. Žáci oboru sociální činnost podobnou tvorbou a kreativními činnostmi získávají kompetence pro pedagogiku volného času, ergoterapii nebo arteterapii, čehož následně využívají při práci s klienty na praxi a mohou z těchto zkušeností čerpat i v budoucích profesích.

Zapsala: Mgr. Vendula Soldánová

Fotografie z „Kreativního tvoření“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Kreativní tvoření

Dne 23. a 25. 10. 2018 se třídy 2.S a 3.S zúčastnily „Kreativního tvoření“ ve spolupráci s ASK ve výtvarné dílně Matilda. Žáci vyrobili spoustu krásných „freestyle košíků“ a namalovali hezké originální hrnečky. Činnost ve výtvarné dílně je moc bavila, užili si příjemné dopoledne a hlavně se naučili nové techniky, což využijí na školní praxi a později i ve svém budoucím zaměstnání v rámci aktivizace klientů (ergoterapie). Výtvarná a keramická dílna MATILDA se nachází v Brně – Králově Poli. Nabízí všem lidem se zájmem o aktivní trávení volného času prostor pro vlastní výtvarné vyjádření pod vedením zkušených lektorů. Řemeslníků a umělců, proto mají také kurzy a výtvarné semináře obohacující charakter. Keramické a výtvarné kurzy jsou určeny začátečníkům, pokročilým i profesionálním tvůrcům k rozšíření obzorů. Stále je co nového objevovat...

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava

Fotografie z „Kreativního tvoření“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den kariérového poradenství

Workshop Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace pro žáky 4. ročníku oboru Zdravotnické lyceum

Dne 22. 10. 2018 se žáci 4. ročníků denního oboru Zdravotnické lyceum, zúčastnili prezentace Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace.
Zahájení bylo v 10 hod. na pracovišti Merhautova. Úvodní slovo měla ředitelka školy PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. Žáci byli přivítáni na půdě školy a mimo jiné se také dozvěděli podmínky přijímacího řízení na tuto školu.
Poté byli žáci rozděleni do tří skupin. Každou skupinu měli na starosti dva studenti VOŠ, oborů Diplomovaný dentální hygienik, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný nutriční terapeut. Prostřednictvím jejich komentovaného doprovodu měli žáci možnost shlédnout pracoviště a laboratoře oborů. Prohlídka byla o to zajímavější, že žáci při procházení laboratoří mohli vidět studenty přímo při práci. Prohlídka jedné laboratoře trvala cca 15 minut.
Poté byli žáci převedeni na pracoviště Lipová, které se zaměřuje na vzdělávání studentů oborů Diplomovaný zdravotní laborant a Diplomovaný farmaceutický asistent. Žáci se seznámili s obory tohoto pracoviště prostřednictvím prezentací, které si pro ně připravili studenti školy. V rámci tohoto měli žáci také možnost navštívit laboratoře školy.
Žákům se akce velmi líbila. Oceňovali zejména to, že se zorientovali v nabízených oborech, udělali si poměrně jasnou představu o náplni studia a práci představovaných oborech. Líbil se jim také velmi hezký přístup studentů a pedagogů školy.

Z výběru konkrétních ohlasů:
"Nejvíce mě zaujal obor Dentální hygiena. Vidět školu, odborné učebny, bylo lepší než, o tom číst na diskusních fórech."
"Myslím, že tato akce byla velmi přínosná. Vím něco více oboru zubní technik, dentální hygiena a nutriční terapeut."
"Zjistili jsme nové informace, které nám mohou ulehčit rozhodování, kam po maturitě.“
"Tuto exkurzi bych doporučila i pro další obory."
"Pedagogové i studenti školy byli velmi příjemní a perfektně připravení."

Poděkování za bezchybný průběh akce patří:
PhDr. Zuzaně Číkové, ředitelce Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace.
PhDr. Marcele Křivákové, Ph.D., ředitelce Střední a vyšší zdravotnické školy Brno, Merhautova, příspěvkové organizace.
Zaměstnancům Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace.
Pedagogickému doprovodu SZŠ Brno, Jaselská, p. o., Mgr. Zuzaně Horynové a Mgr. Janiczkové.
Mgr. Winklerové, vyučující ČJL, SZŠ Brno, Jaselská, p.o. za zajištění zpětné vazby.
Studentům VOŠ Brno, Merhautova, p.o.
Žákům 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum SZŠ Brno, Jaselská, p.o.

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková

Fotografie ze „Dne kariérového poradenství“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Sokrates - Přednáška pro maturanty „Jak si vybrat a dostat se na VŠ“

Ve středu dne 10. 10. 2018 v 13.20 se ve Dvoraně Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace konala přednáška pro maturanty „Jak si vybrat a dostat se na VŠ“.
Přednášejícím byl doc. RNDR. Marek Lampart, Ph.D. z agentury Sokrates. Tato agentura je akreditovanou institucí MŠMT a specializuje se na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na vysoké školy v rámci nultých ročníků, resp. Připravuje žáky na tzv. Národní srovnávací zkoušky (dále NSZ). Poskytuje také komplexní a dílčí on-line kurzy pro některé vysoké školy.
Přednáška byla především zaměřena na témata jako, jak se připravit na NSZ, změny v NSZ, přijímací zkoušky na všechny vysoké školy, praktické informace, jak vyplňovat přihlášku, jak si vybrat VŠ, jak napsat odvolání aj. Žáci se také dozvěděli, kolik je vysokých škol, jaký je rozdíl mezi národními srovnávacími zkouškami, obecnými studijními předpoklady a oborovými testy.
Součástí přednášky byly i informační materiály vztahující se k tématu, které žáci obdrželi zdarma.
Přednáška trvala celkem 45 min. a podle ohlasů žáků byla cenným přínosem pro jejich informovanost v nastavených podmínkách přijímacího řízení na VŠ.

zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková

Fotografie z přednášky „Sokrates“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

„Strážný anděl“

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s Tyflocentrem Brno, o.p.s – poskytovatelem služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji. V sobotu 22. září 2018 proběhl 14. ročník soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu. Nejen nevidomí soutěžící měli možnost si vyzkoušet své schopnosti se bezpečně orientovat v prostoru, který jim byl před závodem neznámý. Sedm našich žákyň ze třídy 4S – obor Sociální činnost a třídy 3B – obor Zdravotnický asistent poskytovali svěřeným soutěžícím asistenční servis po celou dobu akce a stali se tak „Strážným andělem“. Celá akce byla podporována panem Martinem Landou, starostou ÚMČ Brno – střed a proběhla jako součást Brněnských dnů pro Zdraví 2018.

zapsala: Mgr. Dana Hauserová

Fotografie ze „Strážného anděla“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Charitativní akce „Světluška“ 2018

V letošním školním roce proběhl již šestnáctý ročník charitativní sbírky „Sbírkové dny Světlušky“, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu. Zakoupením sbírkových předmětů se přispívá na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým. Naše škola se do této akce zapojuje pravidelně již několik let. Sbírka probíhala ve dnech 10. – 14. září 2018, do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo devět dvojic žáků ze sedmi tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Žákům a studentům dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování, stejně jako všem, kteří zakoupením sbírkových předmětů finančně přispěli. Předběžná vybraná finanční částka činí cca 16 000,- Kč.

zapsala: Mgr. Dana Hauserová

Fotografie z Charitativní akce „Světluška“ 2018

Adaptační den Adaptační den

Burza kroužků pro školní rok 2018/2019

Dne 25. 9. 2018 (úterý) od 14.10 do 15.30 proběhla v učebně č. 37 burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2018/2019. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 12 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky orientovány nejen zájmově jako např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka kroužků vzdělávacích např. kroužek matematiky, fyziky, chemie, biologie, somatologie, ošetřovatelství a anglického jazyka. Velký zájem u žáků měl kroužek Maskování v První pomoci. Burza byla tak jako v loňském školním roce zorganizována po výuce. Na burze byli přítomni žáci, kteří reprezentovali své kroužky, např. kroužek první pomoci a také někteří vedoucí kroužků např. Mgr. Přibylová, která vede kroužek hudební. Žáci byli v dostatečném předstihu informování o burze kroužků na nástěnce ASK, třídnických hodinách a na vstupní informační elektronické tabuli v přízemí školy. Burzy se především zúčastnili žáci, kteří měli zájem o prezentované kroužky. Zajímali se zejména o náplň kroužků a rovněž o jejich časový rozpis. První hodiny kroužků budou otevřené pro všechny další nerozhodnuté zájemce. Pevně doufám, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají. Přeji jako již tradičně všem účastníkům burzy, zejména žákům zapsaným v kroužcích příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii do celého školního roku.

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

Fotografie z "Burzy kroužků"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Aktivity školy 2017 - 2018


Celostátní soutěž první pomoci v Jihlavě 2017/2018

V termínu od 20. 6. 2018 do 21. 6. 2018 proběhla ve sportovním areálu Nové Břište u Jihlavy celostátní soutěž první pomoci. Akce se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků, z celkem 33. zdravotnických škol z České republiky, Slovenské republiky i z Německa. Naši školu reprezentovali žáci z 2C třídy Klára Hintenausová, Barbora Hynštová, František Mičánek a Jakub Luňáček.
Soutěž byla rozvržena do dvou dnů. Každý den soutěžící poskytovali první pomoc raněným vždy na čtyřech stanovištích. Modelové situace byly umístěny v terénu tak, aby si žáci museli poradit se zabezpečením situace pro všechny a uměli rozhodnout o důležitosti poskytnutí první pomoci. Na závěr soutěže proběhlo vyhlášení úspěšnosti soutěžních družstev.
Naši žáci se umístili na krásném 24. místě z celkových 33. družstev. Za pedagogy se akce zúčastnila třídní učitelka soutěžících žáků Mgr. Iva Lambova. Soutěž se všem velice líbila, protože si žáci měli možnost vyzkoušet nebezpečné situace přímo v terénu.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova

Fotografie z "Celostátní soutěže první pomoci v Jihlavě 2017/2018"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Světová škola

Dne 12. 6. 2018 se v Praze zástupci žáků naší školy, Eva Květoňová a Jakub Kříž s Mgr. Ivou Lambovou, zúčastnili prezentace celoroční práce v rámci projektu Světová škola. Zde mělo 15 škol z celé republiky možnost obhájit svůj titul, který se celý rok snažily získat. Každá si vybrala některé z globálních témat, které následně zpracovali ve formě workshopů. O naši celoroční práci na téma „Zdraví pro všechny v jakémkoliv věku“ jsme informovali ve formě powerpointové prezentace, kde jsme dokumentovali jednotlivé kroky žáků od fáze: zjišťuj - ve formě dotazníků, uč se - v rámci výuky předmětů VKZ, OSE, PRP, SOM, PSL nebo ve formě projektových dnů například v prosinci Den Zdraví a jednej – v dubnu na akci na Obilním trhu: Všechny cesty ke zdraví. Zájem veřejnosti potvrdila, že naše akce se nám velice vydařila, a že jsme splnili myšlenku řešení globálních témat mezi mladými lidmi i obyvateli Brna. V Praze naše škola splnila poslední kritérium v projektu, a tak se nám podařilo získat titul Světová škola! Certifikát k titulu si nyní můžeme prohlédnout na nástěnce naší školy u vrátnice. Titul jsme získali na dva roky, ale tím vlastně naše práce začíná, protože nyní bychom se měli zamyslet nad tím, která další témata můžeme otevírat. Kdo má chuť a nápady, ten je vítán a dveře má určitě otevřené!!!

Zapsala: Mgr. Iva Lambova

Fotografie ze "Světového dne v Praze"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den hudby

Dne 8. června 2018 proběhla na SZŠ Jaselské akce s názvem „Den hudby“. Tuto akci vyhlašuje projekt Hrdá škola na měsíc červen. Den hudby probíhal v pátek od 7:45 do 10:40 během přestávek. Aby vůbec tato akce proběhla, bylo potřeba provést výběr hudby. O to se postaralo naše duo Jakub Kříž a Eva Květoňová z 2. L, kteří zároveň tuto akci moderovali. Zástupce studentského parlamentu (Eliška Levková, ZA 1. C) rozdávala žákům během dopoledne barevné lístečky, na které mohli žáci písemně vyjádřit, zda se jim hudba líbila, nové návrhy, jak využít hudbu ve škole či jaký repertoár hudby by chtěli v případě opakování této akce. Současně tyto lístečky žáci vhazovali do vytvořené krabice (viz foto) a poté byly žákyní (Eliška L.) studentského parlamentu roztříděny. Ze 161 rozdaných lístečků bylo pouze 7 lístečků, kterým se hudba nelíbila. Mezi nové návrhy žáci uváděli hudbu místo zvonění, opakovat častěji i mimo tento den a hlavně umožnit i hudbu na chodbách. Jako námitky psali žáci málo nahlas nebo krátká doba (pouštět více přestávek). A na závěr uvádíme interprety, jaké si nejvíce přejete: Karel Gott, Ben Cristovao, Queen, Michael Jackson, Shakira. V neposlední řadě chceme poděkovat panu Marholdovi za zprovoznění techniky a vedení za možnost tuto akci uskutečnit. Myslíme si, že tato akce proběhla v pozitivní náladě a těšíme se na další Den hudby.

Zapsala: Ing Bc. Kristina Hartmanová

Fotografie ze "Dne hudby"

Adaptační den Adaptační den

Slavnostní vyřazení žáků čtvrtých ročníků

Dne 7. 6. 2018 proběhlo slavností vyřazení žáků čtvrtých ročníků ve Dvoraně školy. Absolventi dostali z rukou vedení vysvědčení, pamětní šperk, CD s fotografiemi a květinu. Během akce se uskutečnilo i hudební vystoupení žáků druhého ročníku.

Fotografie ze "Slavnostního vyřazení žáků čtvrtých ročníků"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Specifika sociální práce s klienty se smyslovým postižením

Dne 1. 6. 2018 se uskutečnila celostátní odborná konference oboru Sociální činnost na téma ,,Specifika sociální práce s lidmi se smyslovým postižením“. Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy a třídy 1. S, 2. S, 3. S, 2. L a 3. L.

Pozvání přijali následující odborníci:
Mgr. Lenka Pláteníková a Jan Balák – Organizace Vodící pes
Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková - Organizace Tichý svět neslyšících
Mgr. Jarmila Žílová a Mgr. Markéta Korbelová – Nezisková organizace AGAPO, která zaměstnává klienty se zdravotním a sociálním znevýhodněním

Z řad žáků vystoupily žákyně 3. S Lucie Černá (canisterapeutické začátky) a Alexandra Kubíčková spolu s Lucií Březinovou (minikurz znakového jazyka).
Věřím, že konference byla pro všechny zúčastněné obohacující a informace, které získali, zužitkují v každodenním životě.

Zapsala: Mgr. Vendula Macháčková

Fotografie z "Celostátní odborné konference"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Český den proti rakovině – 22. ročník celonárodní veřejné sbírky

Dne 16. května 2018 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“. Tematické zaměření sbírky pro letošní rok se týkalo prevence nádorů tlustého střeva a konečníku. Důvodem je stále vysoký výskyt tohoto onemocnění, nutnost opakovaně upozorňovat na možnosti prevence. Zaměřit se na edukaci v oblasti zdravého životního stylu, obezitu, pití alkoholu, kouření, sedavé zaměstnání a chronické zánětlivé onemocnění střevní sliznice. Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia. Do akce se zapojilo 15 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Velké poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc. Finanční částka vybraná našimi žáky předběžně činí 9.800,- Kč.

Koordinátorka akce: Mgr. Dana Hauserová

Fotografie z "Českého dne proti rakovině"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Tématický zájezd do Rakouska - Údolím Wachau

Ve čtvrtek 10. května 2018 odjeli žáci naší školy na tematický zájezd do Rakouska. Paní profesorka PaedDr. Ivana Laslová tentokrát naplánovala v rámci metodického sdružení německého jazyka výjezd za přírodními a historickými krásami našich sousedů. Zdatně jí v tom pomáhaly Mgr. Jana Urbánková s Mgr. Věrou Winklerovou. První zastávkou se stalo městečko Duerstein na Dunaji ve Wachau. Na hradě nad městečkem byl vězněn anglický král Richard I. Lví srdce. Od roku 2001 je toto místo spolu i s Wachau zapsáno do seznamu UNESCO – Světové kulturní dědictví. Jméno růže – v tomto světoznámém románu italského prozaika Umberta Eca vystupuje postava mnicha Adsona z Melku. A právě Melk byl další zastávkou naší cesty.Toto malebné město v Dolním Rakousku má nádhernou dominantu, benediktinský klášter. V něm se nachází hroby členů rodu Babenberků, první rakouské vládnoucí dynastie. Klášter nás uchvátil svým rozsahem a nádhernými zahradami. Z Melku jsme odjeli do přístavu Spitz. Část skupiny jela dál autobusem do Kremže, druhá část nasedla na loď a plavila se po Dunaji. Hodinová plavba byla připomínkou míst, která jsme navštívili. Také nám z jiného pohledu ukázala krásu údolí Wachau. Posledním městem byla Krems. Toto kouzelné historické městečko ležící na Dunaji si zachovává starobylý ráz, za což bylo oceněno zapsáním na listinu světového dědictví UNESCO. Celý den se vydařil. Žáci viděli nová místa, mohli i aktivně využít své znalosti německého jazyka.

Zapsala: Mgr. Věra Winklerová

Fotografie z "Tématického zájezdu do Rakouska - Údolím Wachau"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž první pomoci v Trenčíně - Slovensko

Dne 25. dubna 2018 se tříčlenné družstvo naší školy SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace zúčastnilo ve složení Lukáš Knotek - velitel, Klára Smisitelová a David Cikrle, v doprovodu Mgr. Dominika Babákové, regionální soutěže První pomoci v Trenčíně na Slovensku.
Soutěž byla organizována jako český „Rejvíz“ záchranářská soutěž, kdy záchranné týmy musí hledat poraněné, zkusí si nejen svoji vytrvalost, znalosti, ale i odvahu a orientaci v terénu a komunikační dovednosti. Soutěžící dopředu neznají terén ani modelové situace.
Po vpuštění na trať jsme se dostali k Váhu, kde naši žáci měli zachraňovat utonulého, který byl u bójky v prostřed řeky Váh. Hoši byli odhodláni do vody skočit, až byli po kolena v řece, tak členové hasičské hlídky na břehu jim půjčili člun, se kterým se bravurně k utonulému dostali, bylo to velmi náročné, pádlovali všichni a dospělého muže, který měřil více než 190 cm vytáhli z vody do člunu a zajistili dýchání a KPR. Po vytažení člunu z vody zjistila hlídka, že se jim na břehu ještě pořezala dívka, u které diagnostikovali tepenné poranění a také v rychlosti ošetřili poranění. První situaci jsme zvládli s drobnými chybami a plni adrenalinu a mokří čekali na další situace, která byla ještě složitější než předešlá: Neštěstí na silnici.
Náš tým byl účastníkem dopravní nehody, kde byla dvě auta, jedna motorka a pět zraněných, všichni hovořili pouze anglicky a zranění postižených byla velmi těžká, další stanoviště bylo o zdatnosti. Zde se běhalo přes překážky s pacientem na nosítkách, měřil se čas a také, jak se daří zraněnému na nosítkách, další stanoviště bylo zaměřeno na AED, které se na Slovensku teprve zabydluje, zde jsme se trochu zklidnili, abychom se připravili na další situaci a ta byla situace v restauraci, kde běžel normální provoz, takže pacienta jsme si museli najít. V modelové situaci jsme neztratili ani jeden trestný bod, náš velitel Lukáš asertivně zvládl všechny opilce a Klára mimořádnou situaci s epileptickým záchvatem, David se příkladně postaral o pacienta v hypoglykémii. Na dalším stanovišti jsme vyplňovali test z první pomoci ve slovenštině, která je našim žákům vzdálená.
Poslední stanoviště: V dílně, v suterénu školy byla modelová situace, kdy došlo k úrazu elektrickým proudem a amputaci. Od 8.00 hod do 15.30 hod náš tým pobíhal po Trenčíně za krásného slunečného počasí. Výsledné II. místo bylo jako sen. Všichni zúčastnění si odnášeli krásné dárky, ale také zážitky, které jsou nepřenosné. Děkujeme všem za podporu a samozřejmě jsme patřičně hrdí, že naše škola obstojí v první pomoci mezi nejlepším školami ze Slovenska.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Soutěže první pomoci v Trenčíně"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Přednáška pplk. Mgr. Josefa Lottese

Dne 25. 4. 2018 proběhla přednáška elitního kriminalisty Pplk. Josefa Lottese, který v roce 2016 byl uveden do policejní síně slávy za svůj celoživotní boj proti zločinu. Pan pplk. Lottes zůstal věrný policii celých 44 let. Akce se zúčastnili všechny třídy 2. ročníku naší školy. Celá přednáška se věnovala kriminalitě nezletilých a mladistvých, šikaně, vysvětlení pojmu trestní odpovědnosti dětí a mládeže a dalším trestním činům. Přednáška byla samozřejmě doplněna příběhy z praxe a čas zbyl také na dotazy žáků.

Fotografie z "Přednáška pplk. Mgr. Josefa Lottese"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Pálení čarodějnic v DS Nopova

Dne 24. 4. 2018 se třídy 2.S a 3.S zúčastnily každoroční akce Pálení čarodějnic v domově pro seniory Nopova. Žáci si připravili hudební vystoupení, kreativní činnosti a zábavné aktivity, čímž seniorům zpříjemnili slunečné odpoledne.

zapsala: Mgr. Vendula Macháčková

Fotografie z "Pálení čarodějnic v DS Nopova"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Výletníci z Brna

V pátek 13. 4. 2018 se čtyřčlenný tým (Jakub Kříž, Eva Květoňová, Eliška Levková, Valentina Horáková) společně s paní učitelkou Hartmanovou vydal na výlet do Prahy. Našim hlavním cílem byla ZOO Praha. Zoo nabízí mnoho mimořádných pavilonů, desítky expozic i množství dalších zajímavých staveb jako např. Indonéskou džungli, Pavilon goril, Údolí slonů, Velemlokárium, Pavilon tučňáků nebo Pavilon velkých želv a mnoho dalších expozic. Počasí nám velmi přálo, takže jsme si to náramně v zoologické zahradě užili. V Praze jsme navštívili i spoustu známých míst jako je například: Karlův most, Staroměstské náměstí, Prašnou bránu. Viděli jsme také Národní divadlo a dům, kde bydlela Karolína Světlá. Také jsme se dostali až do obchůdku, kde jsme se mohli podívat na to, jak se vyrábějí sladkosti. Výlet byl 100% vydařený a moc se nám líbil, pořídili jsme si také spoustu krásných fotek, které nám zůstanou památkou. Doufáme, že se někdy v budoucnu zase někam podíváme. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní ředitelce, širšímu výboru SRPD a samozřejmě paní učitelce Hartmanové, kteří nám umožnili se do Prahy podívat.

zapsali: Za výletníky z Brna - Kuba, Eva, Eliška a Valentina

Fotografie z "Návštěvy Prahy"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž první pomoci

Dne 4. dubna 2018 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum a sociální činnost. Soutěžilo celkem 11 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovali velitelé soutěžního družstva test o 15-ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
MUDr. Josef Prokeš, lékař ÚN Brno, Bc. Jiří Mazálek, DiS., záchranář ZZS JMK Brno, Martina Kryštofová, DiS., staniční sestra FN USA, oddělení 49., I. IKK.

Výsledky žáků 2. ročníků - I. kategorie:
1. místo: družstvo třídy 2L - B
2. místo: družstvo třídy ZA2B
3. místo: družstvo třídy ZA2C

Výsledky žáků 3. a 4. ročníky - II. kategorie:
1. místo: družstvo třídy ZA3B - A
2. místo: družstvo třídy ZA3L

První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne 11. a 12. června 2018 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.
Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Soutěže první pomoci"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně

Dne 21. března 2018 se žákyně naší školy Tereza Rosová a Tereza Smitalová (ZA4A) v doprovodu třídní učitelky Mgr. Dominiky Babákové, zúčastnily soutěže Festival ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně. Před odjezdem do Zlína proběhlo na naší škole školní kolo, kde z devíti kazuistik se kazuistika Terezy Rosové umístila na prvním místě. Kazuistika se věnovala ošetřovatelské péči o pacienta s peritoneální dialýzou postiženého peritonitidou. Ve finále celostátní soutěže ve Zlíně soutěžilo také 10 škol a Tereza Rosová se svojí kasuistikou vyhrála. Čím zaujala odbornou porotu z řad vrchních sester Zlínské univerzitní nemocnice? Svojí přirozeností a zájmem o pacienty, zvláštností zvolené diagnózy i natočenými videi z péči o pacienta. V kazuistice byla hodnocena nejen odbornost, ale také osobní přístup k dané problematice, zpracování tématu a přínos pro ošetřovatelství. Tereza Smitalová, další žákyně byla jmenována porotkyní do studentské soutěže, kde se Tereza Rosová umístila na druhém místě. Žáci ve studentské soutěži nesmí bodovat svoje družstvo, takže objektivita byla zachována. Slunečný den, příjemná atmosféra, ve které soutěž ve Zlíně probíhala a skvělé umístění žákyně Terezy Rosové na I. a II. místě, se zapíše do paměti nejen žáků, ale i hrdé třídní učitelky, která Terezu na soutěž připravovala. Bylo nám ctí, že jsme mohly reprezentovat naši školu SZŠ Brno Jaselská, p.o. a jsme rády, že jsme opět potvrdily, že my na Jaselské ošetřovatelství umíme.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie z "Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Charitativní akce – Srdíčkové dny

V letošním školním roce se naše škola již počtvrté zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 19. - 23. března 2018. Pořadatelem sbírky je Život dětem o.p.s. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Akce je organizována prodejem sbírkových předmětů např. plastových klipů ve tvaru srdíčka a propisek. Výtěžek sbírky bude použit na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů pro vážně nemocné děti. Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 12 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, sociální činnost a zdravotnické lyceum. Vybraná finanční částka činí 7019,- Kč. Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová

Fotografie ze "Srdíčkových dnů"

Adaptační den Adaptační den

Den učitelů

Den učitelů slavíme v České republice 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. I na naší škole se žáci a studentský parlament zapojili do tohoto významného dne. Zástupci studentského parlamentu rozdávali žákům během dopoledne barevné lístečky, na které mohli žáci písemně vyjádřit poděkování učitelům za jejich práci. Současně tyto lístečky žáci vhazovali do vytvořené krabice (viz foto) a poté byly koordinátory a zástupci studentského parlamentu roztříděny do obálek pro jednotlivé učitele. Tyto obálky byly předány osobně učitelům zástupci studentského parlamentu. I když se tato akce konala poprvé na naší škole, byli jsme velice mile překvapeni množstvím rozdaných lístečků (viz foto). Akce se vydařila a těšíme se na příští rok a krásná přáníčka pro učitele.

Zapsali: zástupci studentského parlamentu

Fotografie ze "Dne učitelů"

Adaptační den Adaptační den

Velikonoční tvoření

Dne 20. 3. 2018 proběhlo tzv. Velikonoční tvoření žáků a učitelů. Účastníci akce vytvořili velké množství velikonočních ozdob a dekorací.

Fotografie z "Velikonočního tvoření"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž o nejlepší velikonoční výzdobu třídy

Dne 20. března 2018 proběhlo na naší škole hodnocení tříd v soutěži o nejlepší velikonoční výzdobu. Třídy byly hodnoceny z řad pedagogů Mgr. Evou Matějkovou Ph.D. a Mgr. Veronikou Bartoškovou, Kristinou Hartmanovou, Mgr. Ondrou Otavou a zároveň byli přítomni i zástupci studentského parlamentu – Eliška Levková, Jiří Synek, Eva Květoňová, Maroš Kyška a předseda SP Jakub Kříž. Třídy se hodnotily podle kritérií jako celkový dojem, která třída vyvolala. Dalším kritériem byla výzdoba třídy, kdy se hodnotila úroveň realizované výzdoby třídy a kreativita, kdy se hodnotila nápaditost výzdoby ve třídě a velikonoční výzdoba. Na základě hodnocení provedeného komisí se na prvním místě umístila třída zdravotnického lycea 1. L, učebna 26. Druhé místo obsadila třída sociální činnosti 1. S, učebna 46 a na třetím místě se umístila třída zdravotnického asistenta 3. C, učebna 59. Škola díky výzdobě více ožila a my se už těšíme na další akce. Umístěné třídy byly odměněny cenami.

Zapsali: Koordinátoři SP

Fotografie ze "Soutěže o nejlepší velikonoční výzdobu třídy

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž o nejlepší placku

Dne 15. února 2018 byla na naší škole vyhlášena soutěž o nejhezčí placku. Soutěž probíhala od 15. února 2018 do 15. března 2018. Do užšího výběru se probojovaly placky, které vytvořili žáci zdravotnického asistenta 1. B (Zdeněk Vráblík, Alena Urbanová, Kristýna Pavlovcová). Vítěze volili zástupci studentského parlamentu, kde s převahou zvítězil návrh s kravatou a fonendoskopem (Alena Urbanová). Mezi dalšími, kdo hodnotil placky, byli nezávislí učitelé (Mgr. Ondřej Otava, Ing. Kristina Hartmanová, Mgr. Veronika Bartošková, Mgr. Jana Soudková a Ing. Jan Grepl). Učitelům se nejvíce líbila placka s křížem a se srdíčkem a proto jsme se rozhodli, že nebude jedna vítězná placka podle původního plánu, ale že vítězem se stanou všechny tři placky. K vítězné třídě poputuje sladká odměna v podobě krásného dortu.

Vítězné placky

Adaptační den Adaptační den

4. ročník školního kola soutěže v Ošetřovatelství

Dne 6. března 2018 proběhlo školní kolo soutěže v Ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 4. ročník. Koncipována je jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků ze tříd ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – vyučující OSE. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma: „Obvazový a převazový materiál“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Čestné členky odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová - zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu
Mgr. Hana Kašparovská – zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku

Odborná porota:
Mgr. Iva Křesťanová – odborná učitelka
Mgr. Lenka Neumanová – odborná učitelka
Mgr. Jitka Vyhňáková – odborná učitelka

Žákovská porota:
Eva Vranovská, Zuzana Mrláková, Lucie Heřmanová

Výsledky soutěže:
1. místo Eliška Čermáková (ZA 3B)
2. místo Monika Vévodová (ZA 3C)
3. místo Tereza Chudáčková (ZA 3B)

Žákyně Eliška Čermáková bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, kde proběhne dne 22. března 2018 4. ročník celostátní soutěže.

Poděkování patří všem žákům za pěkné a na dobré úrovni zpracované prezentace. Vyrovnané výkony předvedli žáci i v praktické části soutěže. Děkujeme i odborné a žákovské porotě, odborným konzultantům a vyučujícím, kteří přispěli svojí pomocí k hladkému průběhu soutěže.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová, předsedkyně MS OSE

Fotografie ze 4. ročníku školního kola soutěže v Ošetřovatelství

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž v psychologii

Dne 5. 3. 2018 proběhlo školní kolo 13. ročníku psychologické olympiády: DEN PSYCHOLOGIE, soutěž vyhlášená MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma: „Kam kráčíme?“ Do školního kola byly přihlášeny žákyně 3. ročníků denního studia oborů Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Celkem bylo prezentováno 5 prací (2 žákyně se pro nemoc omluvily).

Výsledky:
1. místo – Lenka Tůmová (3.L)
2. místo – Markéta Kubíčková (3.L)
3. místo – Tereza Dobešová (3.L)

Další soutěžící se umístily na 4. místě: Tereza Poláchová (3.B) a Kateřina Jochmanová (3.C). Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě, se zúčastní soutěže v krajském kole, které se bude konat 14. 3. 2018 v Kyjově. Děkujeme všem žákyním za zdařilé výkony. Poděkování patří i vyučujícím, které pomohly a poradily při zpracování prezentací a prací (Mgr. Madudové, Mgr. Cahové, Mgr. Váňové a PhDr. Svobodové).

Zapsala: Mgr. Dagmar Procházková

Fotografie ze soutěže v psychologií

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Lekce muzikoterapie

Dne 22.2. a 26.2. se zúčastnily třídy 1.S a 2.S lekce muzikoterapie v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici v Brně. Lekci vedla Mgr. Soňa Štoudková, která vystudovala pedagogiku a obor celostní muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Lekce začala hrou na djembe (africký buben), kdy jsme se snažili držet rytmus s lektorkou. Pak nás seznámila s dalšími přírodními nástroji, které celostní muzikoterapie využívá, což jsou nejrůznější druhy chrastítek a bicích nástrojů s různou škálou zvuků. Nakonec jsme hráli na píšťaly, kterým se říká koncovky za doprovodu djembe a dalších dřevěných nástrojů. Více než dvouhodinovka hraní nás nadchla, muzikoterapie, která by měla zbavit hráče napětí a stresu, byla skutečně terapeutická, ale hlavně rozšířila naše obzory a přinesla nám úžasný zážitek.
Lekce muzikoterapie pod vedením Mgr. Štoudkové probíhají v městské knihovně pravidelně, je nutné si rezervovat místo. Pokud se rozhodnete lekci navštívit, 1. den v měsíci zveřejní KJM rozvrh a je třeba si ihned rezervovat místo, lekce bývají okamžitě obsazené. Pokud máte zlobivého sourozence, hurá do knihovny, není na co čekat.

Zapsala: Mgr. Jana Přibylová

Fotografie z lekce muzikoterapie

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Výsledky literární soutěže 2017 - 2018

Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již poosmnácté. Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali i tentokrát ze 4 témat. Letos se zúčastnilo celkem 5 autorů z oboru ZL. Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování. Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 3 „Kdo snadno ztrácí úctu k druhým, ten si neváží sebe.“ F. M. DOSTOJEVSKIJ (charakteristika člověka, kterého si vážíte), které si vybraly 4 studentky. Z příspěvků k tomuto tématu porotu zaujaly zejména práce Eleny Krédlové (2.L) a Petry Hlaváčkové (4.L). Petra Hlaváčková popisovala svého kamaráda Jakuba a Elena zachytila bratrance Jonáše, kterého si váží pro jeho vlastnosti, schopnosti a chování. Nikol Georgiánová (4.L) zase zpracovala úvahu Kdybych měl/a tři přání…, kde přemýšlela o tom, jak je důležité nevzdávat se svých snů a přání.

Ocenění za literární dílo:
1. místo Nikol GEORGIÁNOVÁ (4.L) - 2 poukázky na lístky do kina na film dle vlastního výběru
2. místo Elena KRÉDLOVÁ (2.L) - knižní poukázka v hodnotě 300,- Kč
3. místo Petra HLAVÁČKOVÁ (4.L) - knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč

Ceny, které věnovalo SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků dne 27. 2. 2018.
Zpracovala: Mgr. Lada Opravilová

Fotografie účastníků literární soutěže

Adaptační den

Dozvuky charitativního bazárku

Dne 21. 12. 2017 se na naší škole konala v rámci projektového Dne zdraví akce s názvem ,,Charitativní bazárek“. Cílem této události bylo prodat za symbolické ceny věci, které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší školy a eliminovat tak nadměrné vyhazování věcí. Výtěžek, který činil 6 000 Kč byl věnován dětem s poruchou autistického spektra do denního stacionáře na Kociánce v Brně. Autistické děti se mohou vyznačovat motorickou neobratností, hyperaktivitou, mají potřebu rituálů a opakovaných repetitivních pohybů. Hry, které byly dětem zakoupeny a věnovány, byly vybrány dle jejich potřeb, k rozvoji prostorové představivosti, logického myšlení i fantazie a pro zlepšení koordinace oko – ruka - noha. Mohou si nacvičit důležité motorické pohyby formou hry, aby je pak mohly přenést do praktických oblastí sebeobsluhy, což jim umožní být samostatnější. Při samotném předávání dárků asistovaly žákyně třídy 3. S a ve stacionáři panovala veselá nálada. S dětmi jsme si pohráli a sledovali, jakou mají z nových pomůcek a her radost.

Zpracovala: Mgr. Vendula Macháčková

Fotografie z "Dozvuků charitativního bazárku"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Valentýnský den

Dne 14. 2. 2018 proběhl na SZŠ Jaselské tzv. Valentýnský den. Žáci měli možnost dojít v červené nebo růžové barvě, což jim zajistilo imunitu vůči zkoušení a testům ten den. Navíc studenti mohli dát do schránky valentýnské přáníčko pro kohokoliv ze školy. „Valentýnky“ byly doručeny ke svým majitelům hned příští den a přinesly s sebou spoustu radosti. Dokonce i paní a páni profesoři nějaké dostaly. Akce se vydařila a těšíme se na příští rok a krásná přáníčka.

Zpracovala: Eliška Levková, zástupce studentského parlamentu

Fotografie z "Valentýnského dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Moje nejzajímavější kazuistika

Dne 24. ledna 2018 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kazuistika“. Svoje kazuistiky prezentovali žáci tříd 4A, 4B, 4C denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 9 ošetřovatelských kazuistik. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace

Čestné členky odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová – zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a zástupce statutárního orgánu
Mgr. Hana Kašparovská – zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku

Odborná porota:
Mgr. Čermáková Helena – odborná učitelka
Mgr. Procházková Dagmar – odborná učitelka
Mgr. Váňová Jana – odborná učitelka

Porota z řad studentů:
Fábryová Lucie, Šikutová Michaela, Dufková Zuzana

Výsledky školního kola:

1. místo: Tereza Rosová (4A)
Ošetřovatelská péče u nemocného s peritoneální dialýzou

2. místo: Adéla Galatíková, Tereza Doušková (4B)
Ošetřovatelská péče u nemocného s empyémem hrudníku

3. místo: Šárka Zachová (4C)
Ošetřovatelská péče u nemocného po operaci pro ileus

Žákyně Tereza Rosová bude reprezentovat naši školu na XIV. festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se koná 21. března 2018. Děkujeme všem žákům za velice pěkné a na vysoké odborné úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kazuistik.

Zpracovala: Mgr. Dana Hauserová (organizátorka akce, předsedkyně MS OSE)

Teplákový den

Dne 16. 1. 2018 proběhl u nás na SZŠ Jaselské tzv. teplákový den. Účast studentů na této akci byla vysoká, s tak velkým počtem jsme ani nepočítali. Někteří z nás to pojali zábavně a přišli například v oblečení ze 70. let nebo celá třída byla oblečena ve stejných barvách. Nejvíce žáků v teplácích bylo z 1C, kdy z této třídy bylo převlečeno všech 27 studentů. Myslíme si, že takové akce jsou užitečné pro stmelení kolektivu a vytržení z každodenní rutiny od učení, navíc nám to zpestřilo obtížnější období před pololetním vysvědčením. Akce si užíváme a těšíme se na další.

Autor: Eliška Levková, zástupce studentského parlamentu

Fotografie z "Teplákového dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Vánoční koncert v tělocvičně školy

Dne 22. 12. 2017 proběhl v tělocvičně školy koncert skupiny School Band, který tvořili žáci naší školy. Složení kapely je následující: Lucie Koudelová (2C), Eliška Sedláková (2C), Yaryna Apusheva (3S) – zpěv, Pavel Bistrý (2B) – kytara, Nikola Horčicová (1S) – tamburína, baskytara, Pavlína Maruštíková (2L) – klávesy. V tomto složení hraje kapela už od září tohoto školního roku. Většina členů jsou hudebními samouky, pouze Pavlína navštěvovala ZUŠ a Eliška chodila do Kantilény. Skupina hraje především folkrockové písničky, a to jak české – Divokej Bill (Malování, Všema deseti), anglické – Tom Petty (Free falling), tak i pop – Amy Winehouse (Back to Black) a Cyndi Lauper (True colors). Skupina vystupovala i 14. 12. 2017 na vánočních trzích na náměstí Svobody, kde hrála výše uvedené písničky. V tomto pololetí by se School Band chtěla zúčastnit dvou soutěží: Czech talent ve Zlíně a folkový festival Brána organizovaný zde v Brně.

Fotografie z "Vánočního koncertu"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Charitativní bazárek

Dne 21. 12. 2017 se na naší střední zdravotnické škole konala v rámci projektového Dne zdraví akce s názvem „Charitativní bazárek“. Cílem této události bylo zužitkovat věci, které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší školy a eliminovat tak nadměrné vyhazování věcí a množství odpadků, což je jedním z cílů Dne zdraví. Shromáždilo se oblečení, knihy, šperky, hrníčky, hračky, dekorace a ozdoby nebo vánoční věnce, přání a mnoho dalších kreativních děl žáků. Zakoupením takové věci za symbolickou částku mohl navíc každý vykonat dobrý skutek. Výtěžek, který činil celých 6 000 Kč, poputuje na handicapované děti z centra Kociánka v Brně, se kterými naše škola dlouhodobě spolupracuje jako s pracovištěm, kam dochází naši žáci na praxi nebo v rámci dobrovolnictví.

Zapsala: Mgr. Vendula Macháčková

Fotografie z "Charitativního bazárku"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu

Dne 21. 12. 2017 proběhlo vyhlášení soutěže o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu. Soutěž, která probíhala celý měsíc prosinec, pořádal studentský parlament a zúčastnily se jí všechny třídy na naší škole. Finální hodnocení udělali nezávislí učitelé spolu se členy studentského parlamentu. První tři nejlépe vyzdobené třídy byly odměněny.

Konečné výsledky soutěže:
1. místo – 3S - učebna č. 47
2. místo – 1L - učebna č. 26
3. místo – 4C - učebna č. 37

Fotografie ze "Soutěže o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Vánoční tvoření - výtvarné dílny

Vánoční tvoření se uskutečnilo dne 19. 12. 2017. Během výtvarného workshopu měli žáci možnost vyrobit si svícínky, ozdobné kolíčky a dekorativní větvičky. Výrobky si žáci mohli odnést domů. Žáci i učitelé pomohli s výrobou vánoční výzdoby, která byla použita na vánoční poradě ve dvoraně. Akce sloužila na navození pozitivní vánoční atmosféry, navazování přátelských vztahů mezi studenty a učiteli, a celkově tak přispěla k lepšímu klimatu na škole.

Zapsali: Mgr. Eva Matějková, Ph.D. a Mgr. Veronika Bartošková

Fotografie z "Vánočního tvoření"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den studentů – Setkání studentů a vedení školy k výročí 17. listopadu 1989

Také v letošním roce se setkali zástupci jednotlivých tříd s paní ředitelkou, aby si připomněli listopadové události roku 1989, které zásadním způsobem změnily českou politickou situaci a umožnily nám žít ve svobodě a demokracii. Žáci diskutovali s paní ředitelkou o tehdejších událostech, ale především o problémech, které tíží současnou mladou generaci. Setkání bylo zakončeno malým pohoštěním.

Fotografie z "Dne studentů – Setkání studentů a vedení školy k výročí 17. listopadu 1989"

Adaptační den

Výtvarný workshop - podzimní tvoření

Podzimní tvoření se uskutečnilo 14. 11. 2017. Během výtvarného workshopu měli žáci možnost naučit se zpracovávat kapsle od kávy k výrobě šperků a tím i naplňovat principy globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy. Do výroby šperků se zapojili žáci 2. L pod vedením Mgr. Evy Matějkové, Ph. D. a Mgr. Veroniky Bartoškové. Vznikly překrásné šperky, které žáci věnovali na dobročinný bazar, který se bude konat v rámci projektového dne „Den zdraví“ 21. 12. 2017 v prostorách školy. Veškerý výtěžek dostanou handicapované děti z centra Kociánka.

Fotografie z "Výtvarného workshopu"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Veletrh středních škol

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2017 se na brněnském výstavišti v pavilon G1 konal již XIII. Veletrh středních škol. Naše škola patří tradičně k stálým a žádaným účastníkům. Od pátečního rána stánek „SZŠ Brno, Jaselské“ byl doslova v obležení. Žáci devátých tříd měli opět velký zájem o obor Praktická sestra, a také o obor Zdravotnické lyceum, které poskytujeme jako jediná střední škola v Brně. Pomaturitní dvouleté studium i obor sociální činnost měli také svoje zájemce. Není to jen výhoda zdravotnických škol, že neproběhne za čtyři roky maturita z matematiky nebo strategické umístění naší školy v centru města, ale především kvalita a prestiž školy. Náš stánek je také vyhledávaný dospělými účastníky, kteří potřebují znát svůj krevní tlak, který vždy ochotně změří naši žáci, nebo zájemci o poskytování kardiopulmonální resuscitace, kterou si na figuríně mohou vyzkoušet jak velcí, tak i malí návštěvníci veletrhu. Jako každý rok, i letošní ročník nebyl výjimkou, poskytujeme první pomoc, když se říznou například zahradníci ze SŠ v Rajhradě při vázání květin, anebo cukráři při vyřezávání ovoce, popřípadě se popálí tavnou pistolí dekoratérky ze SOŠ Charbulova nebo poleptají chemici při pokusech. Prezentace naší školy je vždy doplněna vystoupením žáků. Taneční vystoupení, pěvecké vystoupení a ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace má vždy mnoho příznivců sledujících vystoupení doprovodného programu. Těšíme se, že prezentace naší školy přinese ovoce a zájemci z letošního veletrhu v září 2018 zasednou do lavic prvních ročníků.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie z "Veletrhu středních škol"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Exkurze do Nemocnice Na Bulovce

Na počátku nás náměstkyně ošetřovatelské péče přivítala v nemocnici, sdělila studentům krátký úvod týkající se chodu a specifik nemocnice, vysvětlila, kam se budou moci podívat, nabídla pracovní příležitosti (plný úvazek, brigáda na letní měsíce či celý rok při studiu). Poté jsme byli předáni vrchní sestře z ortopedické kliniky, která nás zavedla do pavilonu, kde se nachází ortopedická klinika. Řekla krátký úvod o klinice, specifikách práce, úsecích péče; vrchní sestra nás také zavedla na dětské ortopedické oddělení, které jsme si mohli prohlédnout. Následně nás vrchní sestra zavedla k podzemní nemocnici (zatím nepoužitý historický kryt), kudy jsme opět byli provedeni. V pozdější fázi exkurze si nás převzal vrchní bratr z infekční kliniky, který nám ukázal oddělení zabývající se biohazardem (mohli jsme si prohlédnout bioboxy, biovak, speciální oblečení s respirátorem pro zdravotníky, zařízení oddělení). Na závěr jsme se dostali na lůžkovou a ambulantní část infekční kliniky (mohli jsme nahlédnout do ambulance sloužící k odběrům na HIV). Domníváme se, že exkurze byla pro žáky v rámci předmětu ošetřování nemocných velmi prospěšná, a že i nabídky práce, které studenti dostali, byly velkorysé a všechen personál nemocnice, se kterým jsme se setkali, se k nám choval velmi pěkně. Žáci exkurzi hodnotili jako velmi přínosnou a zajímavou, dostali se na místa, kam by jindy nemohli ani nahlédnout.

Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská

Fotografie z "Exkurze do Nemocnice Na Bulovce"

Adaptační den

Exkurze do Prahy

SZŠ Brno, Jaselská, p. o. pořádala pro své žáky dne 23. října 2017 odborně-poznávací exkurzi do Prahy. Na místě srazu se sešli žáci tříd 1A, 1S, 2S, 3B a 4B. Spolu se svými vyučujícími nastoupili do připravených autobusů a odjeli směr Praha. Tam třídy 3B a 4B spolu s vyučujícími Mgr. Kašparovskou, Mgr. Matějkovou, PhD., Mgr. Váňovou a Mgr. Křesťanovou navštívili Nemocnici Na Bulovce. Seznámili se s provozem a chodem vyhlášeného zařízení. Personál nemocnice doplnil jejich prohlídku výkladem a erudovaně odpovídal na všechny otázky. Zástupci tříd 1A a 1S navštívili Pražský hrad a Kancelář presidenta republiky. Doprovázeli je Mgr. Soudková a Mgr. Otava. Měli možnost vidět prostory Kanceláře hlavy státu, dovědět se různé zajímavosti o jejím chodu. Žáky rovněž velmi zaujalo střídání čestné stráže na Hradě. Ostatní žáci s Mgr. Mrkosovou a Mgr. Winklerovou si prohlédli historické centrum Prahy. Navštívili Václavské náměstí, viděli Národní divadlo, prošli se po Karlově mostě, Nerudově ulici, Celetnou ulicí došli na Staroměstské náměstí. V odpoledních hodinách se všichni vydali na cestu domů. Návštěva byla velkým přínosem jak pro budoucí práci zdravotníků, tak doplněním kulturně-historického přehledu mladých lidí.

Zapsala: Mgr. Věra Winklerová

Fotografie z "Exkurze do Prahy"

Adaptační den

Setkání výchovných poradců ZŠ

Ve čtvrtek dne 19. října 2017 se uskutečnilo v prostorách Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace setkání výchovných poradců ZŠ regionu Brno-venkov. Celou akci zaštiťovala Mgr. Dana Knězková, odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání úřadu Jihomoravského kraje. Setkání se zúčastnili jak výchovní poradci ZŠ regionu Brno-venkov, tak významní hosté z řad odborníků, a také členové z řad vedení a pracovníci školního poradenského pracoviště Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková oorganizace. V prvním bloku byli výchovní poradci seznámeni se situací na trhu práce, získali také cenné informace k přijímacímu řízení na střední školy a dále byli informováni o novinkách v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a o problematice při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Po přestávce pokračoval druhý blok, v rámci kterého byli výchovní poradci seznámeni s obory, aktivitami a činností Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. Následovala prezentace zakončená videoukázkou z akce integrovaného záchranného systému, na které byli zachyceni žáci naší školy v roli figurantů. Závěrem byly výchovným poradcům ukázány prostory školy – třídy, odborné učebny a zázemí školního poradenského pracoviště.

Fotografie ze "Setkání výchovných poradců ZŠ"

Adaptační den

Konference „První pomoc u dětí“

Dne 18. října 2017 se na naší škole uskutečnila celostátní odborná konference První pomoci u dětí pod záštitou ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Celostátní odborná konference byla v letošním roce zaměřena na poskytování první pomoci u dětí. První část programu byla věnována přednáškám o poskytování první pomoci u dětí ze stran odborníků IZS Jihomoravského kraje. V druhé části bylo účastníkům promítnuto video z krajského taktického cvičení IZS „VLAK 2017“, kterého se zúčastnili žáci naší školy jako figuranti. Druhá část byla věnována připravovanému XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší škole ve dnech 11. – 12. června 2018. V této části byla účastníkům představena jednotlivá stanoviště a také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků naší školy.

Fotografie z "Konference „První pomoc u dětí"

Adaptační den

Návštěva německého divadla

Dne 17. října 2017 navštívila třída 3L německé představení v divadle Buranteatr, které bylo uvedeno v rámci oslav Evropského dne jazyků. Jednalo se o zcela nový typ výukového projektu, který využívá metodu ilustrovaného vyprávění, kdy mluvený text v podání rodilého mluvčího je jevištně propojen s pohyby herců. Roli vypravěče ztvárnil německý profesionální herec Max Mauer z Berlína a herecky jej doprovázela skupina Domino Theater. Představení bylo inspirováno příběhy H. Ch. Andersena a neslo název 3x über die Liebe (3x o lásce). Akce byla pro žáky bezesporu přínosná – měli možnost slyšet němčinu od rodilého mluvčího a vyzkoušet si, do jaké míry jsou schopni mluvenému slovu porozumět, seznámili se s jinou formou divadla a návštěva představení přispěla také k rozvoji kulturního rozhledu žáků.

Fotografie z "Návštěvy německého divadla"

Adaptační den

Živá knihovna

Dne 26. 9. 2017 se studenti zdravotnického lycea třídy 4L zúčastnili výukového programu „Živá knihovna“. Programem provázela paní Hana Klenovská z Centra volného času v Lužánkách. Po úvodních dotazech, zda by žáci chtěli žít v cizině, ve které zemi a proč, nám představila dobrovolníky z pěti evropských zemí – Portugalska, Francie, Španělska, Ruska a Egypta. Všem právě končí roční pobyt v České republice, a poté se vracejí zpět do své domovské země, nebo pokračují v dobrovolnické službě v zahraničí. Následovala živá a zajímavá diskuse s jednotlivými dobrovolníky v malých skupinkách. Dorozumívacím jazykem byla angličtina. Každý z nich se představil, popsal život ve své zemi a ochotně odpovídal na dotazy studentů. Hlavním tématem diskuse bylo vnímání cizinců českými občany, rasová snášenlivost, život v kosmopolitní společnosti a jejich vlastní zkušenosti s národnostními menšinami. Přítomní studenti ocenili nejenom to, že překonali vlastní jazykové bariéry při tomto setkání, ale nechali se inspirovat k dobrovolnické práci a motivovat k dlouhodobému pobytu v zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby.

Fotografie ze "Živé knihovny"

Adaptační den Adaptační den

Charitativní akce "Světluška 2017" (Sbírkové dny Světlušky)

V letošním roce proběhl patnáctý ročník sbírky Světluška, pořádaný Nadačním fondem Českého rozhlasu. Koupí sbírkových předmětů se přispívá na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým. Naše škola se do charitativní akce pravidelně zapojuje již několik let. Sbírka probíhala ve dnech 11. – 15. září 2017 a do prodeje dárkových předmětů se celkově zapojilo 9 dvojic – 18 žáků z šesti tříd oboru Zdravotnický asistent – denní i večerní forma studia a Zdravotnické lyceum. Žákům a studentům dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování, stejně jako všem, kteří jejich prostřednictvím do této sbírky finančně přispěli. Předběžná vybraná finanční částka z naší školy činí 8 583 Kč.
Zapsala: Mgr. Dana Hauserová

Fotografie ze "Světlušky 2017"

Adaptační den


Aktivity školy 2016 - 2017


Vlak 2017

Dne 21. června 2017 se vybraných 60 žáků Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace účastnilo cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) Jihomoravského kraje. Akce se odehrávala blízko usedlosti Nový Dvůr u Břeclavi na nedaleké jednokolejní trati směr Břeclav – Lednice v nepřístupném terénu. Bylo simulováno vykolejení vlaku, jemuž předcházelo nerespektování návěsti „Stůj“. Strojvedoucí i přesto pokračoval v jízdě do obsazeného úseku trati. Následně došlo k vykolejení vlaku. Při nehodě bylo zraněno 66 osob, 26 osob bylo bez zranění a 15 osob usmrceno. Naši žáci hráli figuranty. O jejich namaskování se postarali maskéři Českého červeného kříže. Na záchraně se podílely složky IZS – hasiči, záchranáři, policie a policejní vrtulník s hasiči a leteckými záchranáři na palubě. Rozsahem šlo o největší cvičení za poslední roky. Pro žáky naší školy to byla výjimečná situace a velmi dobrá zkušenost pro jejich další profesní život.

Fotografie z "Vlaku 2017"


21. ročník celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“

Dne 10. května 2017 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“. Ústředním tématem letošní sbírky byla „Nádorová onemocnění hlavy a krku“. Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia. Nádory hlavy a krku postihují orgány dutiny ústní, hltanu, hrtanu, nos, vedlejší nosní dutiny, slinné žlázy, rty a obličej. Vzhledem k tomu, že jde o nádory vysoce preventabilní, tomuto tématu se bude Liga proti rakovině věnovat celý rok a opakovaně upozorňovat především na možnost prevence. Do akce se zapojilo 8 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent denní i večerní formy studia a zdravotnické lyceum. Velké poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc. Finanční částka vybraná našimi žáky cca činí 5.100,- Kč.

Fotografie z Čekého dne proti rakovině

Družstvo běžkyň naší školy

Nekuřácký den

V úterý 15. listopadu probíhal na naší škole Nekuřácký den, kterého se z provozních důvodů aktivně zúčastnilo pět tříd. Akce se konala od 8:40 do 13:10 hod. Žáci v tělocvičně prokazovali fyzickou zdatnost, v učebně VKZ vyplnili tematický kvíz a ve 3. patře zkoušeli dechová cvičení a poznávali vůně. Za své výkony byli odměněni zdravým mlsáním. Celá škola byla vyzdobena výrobky a plakáty žáků z prvních ročníků na téma „kouření škodí zdraví“. Poděkování patří všem, kdo se zúčastnili této vydařené akce.

Fotografie z "Nekuřáckého dne"

Družstvo běžkyň naší školy Družstvo běžkyň naší školy Družstvo běžkyň naší školy

Charitativní akce „Srdíčkové dny“ – Život dětem

V letošním školním roce se naše škola již podruhé zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 5. - 9. prosince 2016. Pořadatelem sbírky je Život dětem o.p.s. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Akce je organizována prodejem sbírkových předmětů, např. plastových klipů ve tvaru srdíčka, magnetek s obrázky zvířátek nebo žetonů do nákupních košíků. Účelem této charitativní akce je získání finančních prostředků pro potřebné děti. Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 8 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent a sociální činnost. Vybraná finanční částka činí cca 1800,- Kč. Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem.

Fotografie ze "Srdíčkových dnů - život dětem"

Družstvo běžkyň naší školy

Charitativní akce - Světluška 2016

Celonárodní sbírka Světluška je součástí dlouhodobého projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Naše škola se pravidelně do této akce aktivně zapojuje. V letošním školním roce probíhala sbírka ve dnech 12. – 16. září. Prodejem dárkových předmětů pomáháme dětem dospělým se zrakovým handicapem na jejich cestě k samostatnosti a přispíváme na speciální pomůcky, na vodící psy či osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Do prodeje dárkových předmětů se zapojilo 22 žáků z deseti tříd oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Žákům a studentům dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování, stejně jako všem, kteří jejich prostřednictvím do této sbírky finančně přispěli. O rozdělení výtěžku sbírky rozhoduje grantová komise, což zaručuje, že se vybrané finanční prostředky dostanou opravdu k těm, kteří je nejvíce potřebují. Předběžná vybraná finanční částka z naší školy činí 8300,- Kč.

Fotografie ze "Světlušky 2016"

Družstvo běžkyň naší školy

Charitativní akce „Srdíčkové dny“

V letošním školním roce se naše škola již potřetí zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 27. - 31. března 2017. Pořadatelem sbírky je Život dětem o.p.s. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Akce je organizována prodejem sbírkových předmětů, např. plastových klipů ve tvaru srdíčka a propisek. Účelem jarní sbírky bylo přispět tříletému Ondráškovi na rehabilitace, bez kterých se neobejde a pomoci i dalším vážně nemocným dětem. Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 8 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Poprvé při sbírce pomáhali i studenti večerní školy. Vybraná finanční částka činí cca 4970,- Kč. Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem.

Den psychologie

Dne 1. března 2017 proběhlo školní kolo 12. ročníku psychologické olympiády Den psychologie, soutěže vyhlášené MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma: Když člověk potká člověka. Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru zdravotnický asistent a oboru sociální činnost. Celkem byly prezentovány 3 práce. Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení: čestná předsedkyně odborné poroty: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace. Odborná porota: Mgr. Dana Hauserová (předsedkyně MS OSE), Mgr. Iva Lambova, Mgr. Dagmar Procházková (předsedkyně MS PSL). Soutěžící přišly podpořit Mgr. Simona Valošková (zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty) a Mgr. Hana Kašparovská (zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování).
Výsledky: 1. místo - Šárka Danihelová (ZA 3.A), 2. místo - Zuzana Dufková (ZA 3.C), 3. místo - Lucie Hrušková (SOC 3.S). Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě, se aktivně zúčastní soutěže v krajském kole v Kyjově. Datum konání krajského kola bylo stanoveno na 7. března 2017. Děkujeme všem vyučujícím za pomoc a radu při zpracovávání prací a prezentací (Mgr. Babákové, Mgr. Štěpánkové, Mgr. Bittnerové).

Fotografie ze "Dne psychologie"

Družstvo běžkyň naší školy

XIII. festival kazuistik pro žáky SZŠ pod názvem „MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA“

Ve středu dne 30. března 2017 jsme se zúčastnili XIII. Festivalu kazuistik, který pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši školu reprezentovala žákyně třídy 4.C oboru zdravotnický asistent Barbora Pechová s kazuistikou „Ošetřovatelská péče u nemocného s tumorem mozku“. Jako člen žákovské poroty byla vybrána také žákyně třídy 4.C oboru zdravotnický asistent Monika Šašová, která se své funkce výborně ujala. Pedagogický doprovod byla odborná učitelka Mgr., Bc. Jana Soudková. Festivalu se zúčastnilo celkem 10 škol z celé republiky např. žáci ze SZŠ Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Šumperk, Blansko. Škol sice nebylo mnoho, ale konkurence byla veliká. Všichni žáci byli profesionálně připraveni, kazuistiky byly na velmi dobré úrovni. Žáci je měli doplněné o edukativní videa, fotografie z pracoviště aj.
V napjaté soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 3. místě. Gratulujeme! Na závěr soutěže proběhl již tradiční workshop pro žáky a vyučující. Všichni zúčastnění se vrátili domů unaveni, ale s dobrou náladou.

Fotografie z akce "Moje nejzajímavější kazuistika"

Družstvo běžkyň naší školy

Školní kolo soutěže v ošetřovatelství

Dne 8. března 2017 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhl již 3. ročník. Koncipována je jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků ze tříd ZA 3.A, ZA 3.B a ZA 3.C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – vyučující OSE. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma „Podávání léků“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Čestné členky odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová - zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu
Mgr. Hana Kašparovská – zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku

Odborná porota:
Mgr. Dagmar Procházková – odborná učitelka
Mgr. Jana Soudková – odborná učitelka
Mgr. Jana Váňová – odborná učitelka

Žákovská porota:
Veronika Kuklová, Jana Sedláčková, Barbora Neveselá

Výsledky soutěže:
1.místo Eva Chalupníková (ZA 3.C)
2.místo Tereza Hodaňová (ZA 3.A)
3.místo Šárka Zachová (ZA 3.C)

Žákyně Eva Chalupníková bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, kde proběhne dne 30. března 2017 třetí ročník celostátní soutěže. Poděkování patří všem žákům za pěkné a odborně na dobré úrovni zpracované prezentace. Velmi vyrovnané výkony předvedli žáci i v praktické části soutěže. Děkujeme i odborné a žákovské porotě, odborným konzultantům a vyučujícím, kteří přispěli svojí pomocí k hladkému průběhu soutěže.

Fotografie ze školního kola soutěže v ošetřovatelství

Družstvo běžkyň naší školy Družstvo běžkyň naší školy

Literární soutěž

Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce v únoru 2017 konala již posedmnácté. Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali i tentokrát ze 4 témat. Letos se zúčastnilo celkem 12 autorů z oboru ZA i ZL. Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování. Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 1 Magické číslo 3 (vypravování, ve kterém hrálo číslo 3 klíčovou úlohu), jež si vybralo 5 studentů. Vítězná práce Nikol Georgiánové zachytila dramatický příběh o zklamání v lásce, který málem skončil tragicky.

Ocenění za literární dílo:
1. místo Nikol GEORGIÁNOVÁ (3.L) - 2 poukázky na lístky do kina + stříbrný šperk
2. místo Petra HLAVÁČKOVÁ (3.L) - knižní poukázka v hodnotě 300,- Kč + stříbrný šperk
3. místo Elizabeth URBÁNKOVÁ (1.L) - knižní poukázka v hodnotě 250,- Kč + stříbrný šperk

Cena sympatie – za práci ve dvojici
Monice KRULOVÉ a Zuzaně HUDEČKOVÉ (2.C) - knižní poukázky v hodnotě 200,- Kč

Ceny, které věnovalo vedení školy a SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků dne 20. 2. 2017.

Aktivity školy 2015 - 2016


Literární soutěž 2015 - 2016

Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již pošestnácté.
Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali ze 4 témat. Letos se zúčastnilo celkem 5 autorů ze všech oborů studia i ročníků naší školy. Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování.
Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 2 „Setkání se zajímavým člověkem (charakteristika člověka, který na vás silně zapůsobil), které si vybralo všech 5 studentů.

Ocenění za literární dílo:
1. místo Petra HLAVÁČKOVÁ (2.L) 2 poukázky na lístky do kina na film dle vlastního výběru
2. místo Nikol GEORGIÁNOVÁ (2.L) knižní poukázka v hodnotě 300,- Kč
3. místo Hana DOBEŠOVÁ (2.L) knižní poukázka v hodnotě 250,- Kč
Ceny, které věnovalo SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků dne 22. 3. 2016.

Brno 22. 3. 2016
Mgr. Opravilová za vyučující ČJL

Den psychologie - „Životní motto, kterým se řídím“

Dne 23. února 2016 proběhlo školní kolo 12. ročníku psychologické olympiády DEN PSYCHOLOGIE v rámci soutěže vyhlášené MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma : „Životní motto, kterým se řídím“.

Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent a oboru Sociální činnost. Soutěž proběhla v uč. č. 46 od 14.15 hodin. Celkem bylo prezentováno 7 pěkných prací.

Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení :
Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Členky poroty : Mgr. Martina Cahová Mgr. Dana Hauserová Mgr. Dagmar Procházková
Výsledky:
1. místo Dorota Brzezinová ZA 3B
2. místo Kristýna Daňová ZA 3A
3. místo Barbora Pechová ZA 3C
Další účastnice:
Karolína Jurečková (3S), Lenka Korčianová (3C), Klára Kutilová (3B), Simona Trzaskaliková (3A).
Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě, se zúčastní dne 10. března 2016 krajského kola této soutěže v Kyjově. Děkujeme všem vyučujícím za pomoc a radu při zpracování prací (Mgr. Madudové, Mgr. Hauserové).

V Brně dne 24. února 2016
Zpracovala: Mgr. Dagmar Procházková předsedkyně MS PSL
MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA

Ve středu dne 30. 3. 2016 jsme se zúčastnili XII. Festivalu kazuistik, který pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši školu reprezentovala žákyně třídy 4.B, oboru zdravotnický asistent Pavlína Malíková s kazuistikou „Ošetřovatelská péče u nemocného s hemikolektomií“. Jako člen žákovské poroty byla vybrána také žákyně třídy 4.B oboru zdravotnický asistent Lenka Silvestrová, která byla nakonec na festivalu zvolena předsedkyní žákovské poroty. Pedagogický doprovod byla odborná učitelka Mgr., Bc. Jana Soudková. Festivalu se zúčastnilo celkem 10 školy z celé republiky např. žáci ze SZŠ Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Šumperk, Blansko. Škol sice nebylo mnoho, ale konkurence byla veliká. Všichni žáci byli profesionálně připraveni, kazuistiky byly na velmi dobré úrovni. Žáci je měli doplněné o edukativní videa, fotografie z pracoviště aj.. V napjaté soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 3. místě. Gratulujeme! Na závěr soutěže proběhl již tradiční workshop pro žáky a vyučující. Všichni zúčastnění se vrátili domů unaveni, ale s dobrou náladou.

Zapsala: Mgr.,Bc. Jana Soudková
V Brně dne: 31. 3. 2016

Návštěva Kanceláře prezidenta republiky I.

Naše škola dostala možnost navštívit Kancelář prezidenta republiky. Dne 5. února 2016 v doprovodu pedagogů žáci třídy 3B odjeli směr hlavní město. Z Brna jsme vyjížděli 6.00 do Prahy Na Pohořelec, odkud jsme se vydali na směrem na Pražský hrad, kde byla naplánována návštěva.
Před návštěvou Kanceláře prezidenta republiky jsme měli necelou hodinu volno – žáci měli možnost podívat se do okolí Pražského hradu, chrámu svatého Víta.
Před samotnou prohlídkou, tj. 20 minut před začátkem (10:20), jsme již museli čekat před Kanceláří prezidenta republiky, po bezpečnostní kontrole jsme nahlédli do architektonicky zajímavých prostor Hradu a seznámili jsme se s postavením prezidenta republiky a  jeho úřadu, jehož historie sahá až do roku 1919. Navštívili jsme ty části Pražského hradu, ve kterých Kancelář prezidenta republiky sídlí a ve kterých vykonává své ústavní pravomoci hlava státu.
Prohlídka nás zavedla do míst, z nichž většina není veřejnosti běžně přístupná ani v rámci pravidelných dnů otevřených dveří.
V jižním křídle Nového paláce jsme si prohlédli prostory bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, která se dochovala v téměř autentické podobě. Nahlédli jsme i do kinosálu z 60. let 20. století, kde jsme se dozvěděli více nejen o historii Kanceláře a její současné podobě a práci, ale také o ústavních pravomocích prezidenta republiky. Rovněž jsme měli možnost navštívit knihovnu, která je zpřístupněna pouze zaměstnancům Pražského hradu.
Exkurze ( zdarma)byla po celou dobu doplňována výkladem zkušeného průvodce z řad zaměstnanců Kanceláře.
Přesně v poledne jsme měli možnost sledovat střídání hradní stráže. Byl to jedinečný zážitek. Jako jeden muž vojáci pochodovali kolem nás. Ke slavnostní atmosféře tohoto okamžiku přispělo i to, že jsem na vlastní oči viděli vyhlášené uniformy naší stráže. Ty vytvořil světoznámý umělec Teodor Pištěk. Jen neradi jsme místo opouštěli.
Po individuálním rozchodu jsme ve 14.50 odjeli do Brna. Studenti exkurzi hodnotili jako velmi přínosnou a zajímavou, dostali se na místa, kam by jindy nemohli ani nahlédnout.

V Brně 5. 2. 2016
Zpracovala: Mgr. Zamykalová, Mgr. WinklerováNávštěva Kanceláře prezidenta republiky II.

Dne 12. 2. 2016 se zúčastnilo 54 žáků z 2.B, 2.L a 3.C exkurze do Prahy.
V doprovodu pedagogů navštívili žáci Kancelář prezidenta republiky.
Po důkladné bezpečnostní prohlídce nás zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky provedli reprezentativními prostorami v Jižním křídle Nového paláce Pražského hradu a osvětlili historický vývoj a využití jednotlivých místností a architektonických prvků v nich – např. tereziánského schodiště, reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, prezidentské knihovny, kulaté jídelny, bývalé císařské ložnice, prezidentského balkónu, nebo kinosálu z 60. let 20. století (kde probíhali cenzury filmové tvorby za komunistického režimu).
V krátké prezentaci jsme zde byli seznámeni s hlavními úkoly útvarů KPR a praktickým fungováním úřadu jako organizační složky státu. Do knihy návštěv jsme vyjádřili svoje nadšení z prostor i výkladu. Následovala prohlídka historického centra Prahy.

V Brně 12. 2. 2016
Zpracovala: Mgr. Monika Školová

Návštěva Nemocnice Na Bulovce

Dne 5. 2. 2016 naše škole pořádala exkurzi do Prahy. V doprovodu pedagogů se zúčastnili akce žáci tříd 4A, 4B a 4C. Cílem exkurze byla prohlídka Nemocnice Na Bulovce.
Na počátku nás hlavní sestra přivítala v nemocnici, sdělila studentům krátký úvod týkající se chodu a specifik nemocnice, vysvětlila, kam se budou moci podívat, nabídla pracovní příležitosti (plný úvazek, brigáda na letní měsíce či celý rok při studiu).
Poté jsme byli předáni vrchní sestře z ortopedické kliniky, která nás zavedla do přednáškové místnosti, řekla krátký úvod o klinice, specifikách práce, úsecích péče; vrchní sestra nás také zavedla na ortopedická oddělení, která jsme si mohli prohlédnout.
Následně nás vrchní sestra zavedla k podzemní nemocnici (zatím nepoužitý historický kryt), kde jsme opět byli provedeni.
V pozdější fázi exkurze si nás převzal vrchní bratr z infekční kliniky, který nám ukázal oddělení zabývající se biohazardem (mohli jsme si prohlédnout bioboxy, biovak, speciální oblečení s respirátorem pro zdravotníky, zařízení oddělení).
Na závěr jsme se dostali na lůžkovou a ambulantní část infekční kliniky (mohli jsme nahlédnout do ambulance sloužící k odběrům na HIV).
Domníváme se, že exkurze byla pro studenty v rámci předmětu ošetřování nemocných velmi prospěšná a že i nabídky práce, které studenti dostali, byly velkorysé a všechen personál nemocnice, se kterým jsme se setkali, se k nám choval velmi pěkně.
Studenti exkurzi hodnotili jako velmi přínosnou a zajímavou, dostali se na místa, kam by jindy nemohli ani nahlédnout.

V Brně 5. 2. 2016
Zpracovala: Mgr. Zamykalová, Mgr. Winklerová


Soutěž „MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OŠETŘOVATELSKÁ KAZUISTIKA“ – školní kolo

Připravené kazuistiky prezentovali žáci 4. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 7 ošetřovatelských kazuistik. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících
a porota z řad žáků.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace
Čestná členka odborné poroty:
Mgr. Zamykalová Pavla – zástupce ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování

Odborná porota:
Mgr. Bittnerová Zuzana - odborná učitelka
Mgr. Karafiátová Eva - odborná učitelka
Mgr. Křesťanová Iva - odborná učitelka

Porota z řad studentů:
Kovářová Anežka, Silvestrová Lenka, Kratochvíl Marek

Výsledky školního kola:
1. místo Třída ZA 4B Ošetřovatelská péče u nemocného s hemikolektomií Malíková Pavlína
2. místo Třída ZA 4C Ošetřovatelská péče u nemocného po hernioplastice Hošová Aneta
3. místo Třída ZA 4B Ošetřovatelská péče u nemocného s enterokutánní píštělí Jaitnerová Terezie

Žákyně Pavlína Malíková bude reprezentovat naši školu na Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se koná 30. března 2016.

Děkujeme všem žákům za velice pěkné a na vysoké odborné úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kazuistik.

V Brně dne 27. ledna 2016
zpracovala: Mgr. Dana Hauserová předsedkyně MS OSE


Soutěž „Ošetřovatelství“ – školní kolo

Dne 21. ledna 2016 proběhlo školní kolo soutěže v Ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 2. ročník. Koncipována je jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků ze tříd ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – vyučující OSE. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma „Prevence imobilizačního syndromu“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Čestná členka odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová - zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu

Odborná porota:
Mgr. Martina Cahová – odborná učitelka
Mgr. Dagmar Procházková – odborná učitelka
Mgr. Gabriela Vojkovská – odborná učitelka

Žákovská porota:
Barbora Blažková, Zuzana Michalciová, Klára Kutilová

Výsledky soutěže:
1. místo Kateřina Nováková (ZA 3C)
2. místo Vít Janderka (ZA 3A)
3. místo Monika Benešovská (ZA 3B)
Žákyně Kateřina Nováková bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, kde proběhne celostátní soutěž dne 31. března 2016.

Poděkování patří všem žákům za pěkné, odborně na dobré úrovni zpracované prezentace. Velmi vyrovnané výkony předvedli žáci i v praktické části soutěže. Děkujeme i odborné a žákovské porotě, odborným konzultantům a vyučujícím, kteří přispěli svojí pomocí k hladkému průběhu soutěže.

V Brně dne 21. ledna 2016
zpracovala: Mgr. Dana Hauserová předsedkyně MS OSE


Tematický výjezd ASK do Vídně

Dne 2.12. 2015 se zúčastnilo 54 studentů naší školy spolu s profesory Mgr. Věrou Winklerovou, Mgr. Hanou Dvořákovou a PaedDr.Ivanou Laslovou tematického výjezdu do předvánoční Vídně. Odjezd na akci byl v 8:00 od kavárny Bohéma. Žáci se dostavili včas, cesta s výkladem Mgr. Winklerové proběhla v klidu. Ve Vídni si všichni prohlédli některé historické památky - katedrálu svatého Štěpána Stephansdom, kašny na ulici Graben, císařský palác Habsburků Hofburg, lidový park Volkspark, parlament, hradní divadlo Burgtheater a vídeňskou radnici. Po prohlídce měli účastníci volno. To využili k prohlídce vánočních trhů a k nákupu drobných dárků. Na závěr všechny čekalo centrum Primark. Návrat do Brna byl v 18:00. Vzhledem k ukázněnosti a dochvilnosti všech zúčastněných byla akce úspěšná.

V Brně dne 4. 12. 2015
Zpracovala: Ivana Laslová


Veletrh středních škol

Ve dnech 20. - 21. 11. 2015 se na brněnském výstavišti v pavilonu G1 konal již XI. Veletrh středních škol. Naše škola patří tradičně ke stálým a žádaným účastníkům. Od pátečního rána stánek 38 byl doslova v obležení. Žáci devátých tříd měli opět velký zájem o obor zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.
Náš stánek je také vyhledávaný dospělými účastníky, kteří chtějí znát hodnotu svého krevního tlaku. Ten jim vždy ochotně změří naši studenti. Poskytování kardiopulmonální resuscitace si na figuríně mohou vyzkoušet velcí i malí návštěvníci veletrhu. Jako každý rok i letošní ročník nebyl výjimkou při poskytování okamžité první pomoci jiným účastníkům veletrhu, například zahradníkům ze SŠ v Rajhradě při vázání květin nebo cukrářům při vyřezávání ovoce.
Prezentace školy je vždy doplněna vystoupením našich žáků v doprovodném programu. Tanec a ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Jaselská má vždy mnoho příznivců.
Věříme, že prezentace naší školy přinese ovoce a zájemci z letošního Veletrhu středních škol v září 2016 zasednou do lavic prvních ročníků.

V Brně; dne 22. listopadu 2015
Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková


Nekuřácký den na SZŠ Jaselská

Nekuřácký den proběhl dne 19. 11. 2015 od 7.50 do 11.25 v prostorách školy. Žáci všech ročníků se této akce zúčastnili v doprovodu vyučujících a navštívili 5 stanovišť.
Na stanovišti č. 1 si mohli vyzkoušet Harvardský step test, v tělocvičně prostorově - orientační běh. Žákům se před i po výkonu měřily fyziologické funkce ( P, TK) . Na stanovišti č. 2 Kouření a těhotenství se dozvídali možné komplikace u žen, které kouří v průběhu těhotenství. Na stanovišti č. 3 Kouření a onemocnění se mohli dozvědět, jaká zdravotní rizika hrozí kuřákům. Na staništi č. 4 Kouření a projevy závislosti se žáci dozvěděli, jak se projevuje závislost způsobená kouřením a jak ovlivňuje psychické projevy. Na stanovišti č. 5 se zjišťoval počet kuřáků a nekuřáků formou anonymního vkládání barevných papírů do připravených boxů. Z uvedených papírů nám vyšla převaha nekuřáků na naší škole. U jednotlivých stanovišť byli přítomni žáci 2.S, kteří se snažili svým spolužákům vysvětlit následky kouření .
Součástí doprovodného programu byly papírové projekty, které vyrobili žáci z 1.A, C, S, L . Další doprovodným bodem bylo video s názvem Vliv kouření na zdraví mladých žen, které se střídalo se spotem k dané problematice vytvořeným žákem 1.C Martinem Brůžou.

V Brně: 25.11. 2015
Mgr. Eva Karafiátová


Nejlépe halloweensky vyzdobená třída - 2015

V úterý dne 23.11. 2015 proběhlo předávání ceny na nejlépe halloweensky vyzdobenou třídu. Na základě vyhodnocen byla jako vítěz zvolena třída 3.A, která získala dárkový poukaz do laser centra a malé věcné ceny. Vítězi gratulujeme.

Za ASK Mgr. et Bc. Jana Soudková


Charitativní akce Světluška 2015

Charitativní akce Světluška 2015 Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Pomáhá dětem a dospělým s těžkým zdravotním postižením. I naše škola se každoročně v měsíci září do této sbírkové akce aktivně zapojuje. V letošním roce probíhala sbírka ve dnech 7. - 11. září. Prodejem dárkových předmětů pomáháme nevidomým dětem i dospělým na jejich cestě k samostatnosti. Světluška přispívá na speciální pomůcky (mluvící počítače či optické lupy), na vodící psy či osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Do akce se zapojilo 18 žáků z devíti tříd oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Velké poděkování patří studentům dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, stejně jako všem, kteří naším prostřednictvím do této sbírky přispěli. O rozdělení výtěžku sbírky rozhodne grantová komise, což zaručuje, že se vybrané finanční prostředky dostanou opravdu k těm, kteří je nejvíce potřebují.
V Brně dne 18. září 2015
Mgr. Dana Hauserová koordinátora akce


Osvětim

V roce 2015 jsme oslavili 70 let od osvobození Osvětimi a 70 let od konce druhé světové války . U příležitosti těchto výročí zorganizovala naše škola exkurzi do Osvětimi. Exkurze se zúčastnili studenti z 1.,2. a 3, ročníků ze SZŠ Jaselská. Všichni studenti dorazili na místo odjezdu včas, a tak jsme mohli vyjet přesně. Cestou byla jedna zastávka. V 9:15 jsme dorazili do Osvětimi. Studenti měli 20 minut čas na občerstvení a v 9:45 začala prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi - Auschwitz I. Studenti z naší školy se rozdělili do dvou skupin. Každé skupině byla přidělena česky mluvící průvodkyně, a aby jí bylo dobře slyšet, dostali studenti i doprovod sluchátka. Prohlídka byla velmi zajímavá a výklad průvodkyň fundovaný. Studenti celé 2,5 hodiny napjatě poslouchali. Po skončení prohlídky jsme se i s oběma průvodkyněmi přesunuli autobusem do Březinky – Auschwitz II. Zde exkurze pokračovala s již přidělenými průvodkyněmi. Vítr, zima a pošmurné počasí přidaly na smutné atmosféře tohoto místa. Prohlídka koncentračního tábora v Březince trvala hodinu a půl. Po prohlídce jsme celí prokřehlí, ale plní dojmů, nastoupili do autobusu a vyrazili směr Brno. Cestou jsme měli ještě jednu zastávku a do Brna jsme dojeli podle předpokladu v 17:00.
Mgr. Vanda Mrkosová, Mgr. Veronika Povahová


Soutěž v Ošetřovatelství - 1. ročník - Praha

Soutěž v Ošetřovatelství vyhlásila Střední zdravotnická škola Ruská, Praha pro žáky 1. – 4. ročníku denního studia oboru Zdravotnický asistent. Hlavní téma soutěže – „Uspokojování potřeb v oblasti hygienické péče“.
Naši školu reprezentovala Aneta Hošová ze třídy ZA 3C. Odbornou konzultantkou byla Mgr. Hana Kašparovská.
Soutěž byla rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části žáci prezentovali formou powerpointové prezentace odborná témata z okruhů uspokojování potřeb v oblasti hygienické péče. Hodnotila je tříčlenná odborná porota. V praktické části prováděli soutěžící vylosovaný výkon v odborných učebnách a jejich práci hodnotila porota z řad odborných vyučujících. Naše škola dosáhla vynikajícího výsledku.
Aneta Hošová se umístila na 1. místě.
V Brně dne 31.března 2015
Mgr. Dana Hauserová


XI. Festival ošetřovatelských kazuistik - Zlín

Dne 25.března 2015 jsme se zúčastnili XI. ročníku Festivalu ošetřovatelských kasuistik pod názvem „Moje nejzajímavější kasuistika“ na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.
Naši školu reprezentovali zástupci třídy ZA 4B Ludmila Podzimková a Jiří Stuchlík – „Ošetřovatelská kazuistika u nemocného s cholelithiasou“ a žákyně třídy ZA 4C Barbora Ondráčková a Tereza Nováková – „Ošetřovatelská kazuistika u nemocného s onemocněním Systémový lupus erythematodes“. Na festivalu bylo prezentováno celkem 17 ošetřovatelských kazuistik ze zdravotnických škol např. Zlín, Kroměříž, Ostrava, Frýdek-Místek, Olomouc,Vsetín, Šumperk. Kazuistiky hodnotila odborná komise a žákovská komise. Zástupkyní v žákovské komisi byla žákyně třídy ZA 4C Jitka Krejčová.
Pedagogický doprovod – Mgr. Dana Hauserová. Naše žákyně se umístily na 4. místě.
Na závěr festivalu proběhl workshop pro odborné vyučující a workshop pro soutěžící žáky. Atmosféra festivalu byla velmi klidná a přátelská.
V Brně dne 31.března 2015
zapsala: Mgr. Dana Hauserová


19. ročník veřejné sbírky „Český den proti rakovině“

Ve dnech 13. a 14. května 2015 se již po několikáté žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky „Český den proti rakovině“. Hlavním tématem pro letošní rok byly nádory reprodukčních orgánů (gynekologické nádory u žen a rakovina varlat u mužů).
Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině. Účelem této charitativní akce je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, zlepšení kvality života pacientů s onkologickým onemocněním, na výzkum a zkvalitnění vybavení pro onkologická pracoviště. Do akce se zapojilo 12 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost.
Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc.
V Brně dne 25. května 2015; Mgr. Dana Hauserová


11. ročník psychologické olympiády - DEN PSYCHOLOGIE

Dne 17. února 2015 proběhlo školní kolo 11. ročníku psychologické olympiády DEN PSYCHOLOGIE, soutěž vyhlášená MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma :
„Jak si navzájem lépe porozumíme“.

Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent, oboru Zdravotnické lyceum a oboru Sociální činnost. Soutěž proběhla v uč. č. 46 od 13.10 hodin. Celkem bylo prezentováno 6 pěkných prací.
Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení :
Čestná předsedkyně odborné poroty: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy
Odborná porota :
Mgr. Iva Lambova
Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE
Mgr. Dagmar Procházková – předsedkyně MS PSL

Výsledky:
1. místo Martina Pařilová ZL 3
2. místo Jana Kovářová ZA 3A
3. místo Julie Wahlová ZA 3C
Další soutěžící : Dřevikovská (ZL 3), Kalužová (ZA 3A), Šmídková (ZL 3), Skýbová a Fríbert (ZA 3B) se omluvili pro nemoc a ž. Zabilová (SOČ 3) odstoupila.
Žákyně, které se umístily na 1. – 3. místě se aktivně zúčastní soutěže v krajském kole v Kyjově. Datum konání krajského kola bylo stanoveno na 18. 3 . 2015.
Děkujeme všem vyučujícím za pomoc a radu při zpracovávání prezentací (PhDr. Číkové, Mgr. Čadové, Mgr. Lambové a Mgr. Procházkové).


MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OŠETŘOVATELSKÁ KAZUISTIKA

Dne 20.ledna 2015 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika“. Školního kola se zúčastnili žáci 4. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 5 ošetřovatelských kazuistik. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.
Čestná předsedkyně odborné poroty: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy,
Čestná členka odborné poroty: PhDr. Zuzana Číková – zástupkyně ředitelky školy
Odborná porota: Mgr. Zuzana Bittnerová - odborná učitelka Mgr. Hana Dvořáková - odborná učitelka Mgr. Iva Křesťanová - odborná učitelka
Porota z řad studentů: Adam Alexa, Jitka Krejčová, Barbora Surovcová
Výsledky soutěže:
1. místo Třída ZA 4C Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou systémový lupus erytematodes ž. Barbora Ondráčková, Tereza Nováková
2. místo Třída ZA 4B Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou cholecystitida ž. Ludmila Podzimková, Jiří Stuchlík
3. místo Třída ZA 4B Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou maligní ascites ž.Zuzana Šmerdová, Nikola Vašíčková
Žáci, kteří se umístili na 1, 2 místě se aktivně zúčastní Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se koná v měsíci březnu 2015. Děkujeme všem žákům za velice pěkné a na vysoké úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kazuistik a žákům ze žákovské poroty.
V Brně dne 20.ledna. 2015
Zpracovala: Mgr. Hauserová Dana, předsedkyně MS OSE


Školní kolo soutěže v Ošetřovatelství

V letošním školní roce poprvé proběhlo školní kolo soutěže v Ošetřovatelství. Hlavní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha. Soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická. Je určena pro žáky oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci 3. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent ze tříd ZA 3A, ZA 3B, ZA 3C. Každý z účastníků měl svého odborného konzultanta. V první části žáci prezentovali zpracované prezentace z oblasti hygienické péče o děti a dospělé. Ve druhé části prováděli praktické výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.
Čestná předsedkyně odborné poroty: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy
Čestná členka odborné poroty: PhDr. Zuzana Číková – zástupkyně ředitelky školy
Odborná porota: Mgr. Iva Křesťanová - odborná učitelka, Mgr. Gabriela Vojkovská - odborná učitelka, Mgr. Martina Cahová - odborná učitelka
Porota z řad studentů: Michaela Kocandová, Jana Künstnerová, Barbora Šašinková
Výsledky soutěže:
1. místo Třída ZA 3C ž. Aneta Hošová
2. místo Třída ZA 3B ž. Pavlína Malíková
3. místo Třída ZA 3C ž. Jaroslav Vachata
Žákyně Aneta Hošová bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, která proběhne v měsíci březnu 2015. Děkujeme všem žákům za pěkné a na velmi dobré úrovni zpracované prezentace a provedení praktických výkonů. Poděkování patří odborné porotě i všem odborným konzultantům za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování prezentací a přípravu na praktickou část soutěže a žákům ze žákovské poroty.
V Brně dne 22.ledna. 2015
Zpracovala: Mgr. Hauserová Dana, předsedkyně MS OSE


Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika

Dne 22. ledna 2014 proběhlo školní kolo soutěže

Školního kola se zúčastnili studenti 4. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 8 ošetřovatelských kazuistik. Výkony studentů hodnotila odborná porota a porota z řad studentů.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD. - ředitelka Střední zdravotnické školy

Čestná členka odborné poroty:
PhDr. Číková Zuzana - zástupkyně ředitelky Střední zdravotnické školy

Odborná porota:

 • Mgr. Živná Miloslava - odborná učitelka
 • Mgr. Kašparovská Hana - odborná učitelka
 • Mgr. Lambová Iva - odborná učitelka

Porota z řad studentů:
Studenti: Baráková Martina, Harcová Barbora, Štefanová Klára

Výsledky

1. místo: třída ZA 4.B
Ošetřovatelská péče u nemocného s kalcifikující uremickou arteriopatií
Žáci: Valášková Simona, Štefulíková Martina

2. místo: třída ZA 4C
Ošetřovatelská péče u nemocného s s rabdomyolýzou
Žáci: Bekerová Alexandra, Bayerová Veronika

3. místo: třída ZA 4B
Ošetřovatelská péče u nemocného s chronickým selháním ledvin
Žáci : Marečková Petra, Janštová Veronika

Studenti, kteří se umístili na 1. a 2. místě, se aktivně zúčastní Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se koná 26. března 2014. Děkujeme všem studentů za velice pěkné a na vysoké úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a radu studentům při zpracování kazuistik.

V Brně dne 22. ledna. 2014
Zpracovala: Mgr. Hauserová Dana Předsedkyně MS OSE

Kazuistiky 2014 Kazuistiky 2014 Kazuistiky 2014 Kazuistiky 2014 Kazuistiky 2014

Školní kolo 10. ročníku psychologické olympiády

Dne 7. února 2014 proběhlo školní kolo 10. ročníku psychologické olympiády DEN PSYCHOLOGIE, soutěž vyhlášená MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma : „Hrdinství není přežitek“.

Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent,
oboru Zdravotnické lyceum a oboru Sociální činnost. Soutěž proběhla v uč. č. 46 od 13.00 hodin.
Celkem bylo prezentováno 9 velmi pěkných prací.

Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení :

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy
Odborná porota :
PhDr. Zuzana Číková – zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE
Mgr. Dagmar Procházková – předsedkyně MS PSL

Výsledky:
1. místo Klára Kuběnová ZA 3C
2. místo Kristýna Kubesová ZL 3
3. místo Jana Dvořáková ZL 3 Rebecca Peřinová ZL 3
Další soutěžící : Hamšíková (3S), Maršálková (3A), Nečasová (3S), Nováková (3C), Pavlíková a Pálková (3B).

Žákyně, které se umístily na 1. – 3. místě se aktivně zúčastní soutěže v krajském kole v Kyjově.
Datum konání krajského kola zatím nebylo upřesněno. Děkujeme všem vyučujícím za pomoc
a radu při zpracovávání prezentací (Mgr. Madudové, Mgr. Čadové, Mgr. Dvořákové a Mgr. Procházkové).

V Brně dne 7. února 2014
Zpracovala: Mgr. Dagmar Procházková předsedkyně MS PSL

Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014

Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika

Dne 3. února 2010 proběhlo školní kolo soutěže

Školního kola se zúčastnili studenti 4. ročníků denní studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 13 ošetřovatelských kazuistik. Výkony studentů hodnotila odborná porota a porota z řad studentů.

Čestný člen odborné komise:
PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD. - ředitelka Střední zdravotnické školy

Odborná hodnotící komise:

 • Mgr. Cahová Martina - předsedkyně MS OSE
 • Mgr. Rožnovská Kateřina - odborná učitelka
 • Kašparovská Hana - odborná učitelka

Porota z řad studentů:
Studenti: Popelková, Sokolová, Koláček, Kalová, Šrámková

Výsledky

1. místo: třída 4.F
Ošetřovatelská péče u nemocného s chirurgickým onemocněním plic
Žáci: Grexová, Hanáková

Exkurze do výrobny biočajů a biokoření v Čejkovicích u Hodonína

Po srdečném přivítání byli studenti seznámeni s historií vzniku firmy a její vizí. Ta, vychází z vlastního pěstování na ekologicky čistých rodinných zemědělských farmách v České republice i ve světě. Žákům byla představena celá výroba biočajů a biokoření od výběru pěstitelů, přijímání sušených rostlin, kontrolních mechanismů kvality, zpracování sušiny, směsí až vyhotovení porcovaných čajů a finální balení. Vše řešeno s velkým ohledem na ochranu přírody, včetně obalových materiálů a sekundárního zpracování odpadu (lisované pelety k topení).
Další částí exkurze byla prezentace výrobků a jejich ochutnávka. Součástí prezentace bylo i představení marketingových atributů. Poslední částí bylo malé občerstvení z biopotravin také jako ukázka možného využití biokoření (bio zeleninová polévka s červenou čočkou a uzeným tempehem, kuskusový salát s bylinkami). Žáci pozorně sledovali jednotlivé prezentace. Exkurze je velmi zaujala, uvědomovali si význam ekologického zacházení s přírodou a možnosti jejího využití.

V Brně 30.1.2015 ; PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.


Světlušky září

Ve dnech 8. – 12. září 2014 se naše škola již poněkolikáté zapojila do sbírkové akce projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu „Světlušky září“. Máme možnost pomáhat nevidomým dětem i dospělým na jejich cestě k samostatnosti. Vybraný finanční obnos slouží k nákup speciálních pomůcek, na vodící psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol a seniorům, aby mohli trávit podzim života v domácím prostředí a  nikoli v ústavu. Do akce se zapojilo 12 tříd oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Děkujeme všem žákům a studentům, kteří se na akci podíleli, stejně jako všem, kteří naším prostřednictvím do této sbírky finančně přispěli. Výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků.

V Brně dne 22. září 2014
Mgr. Dana Hauserová


Český den proti rakovině – 18. ročník veřejné sbírky

Dne 14. května 2014 se žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky „Český den proti rakovině“. Ústředním tématem pro letošní rok byla prevence rakoviny plic. Sbírka byla organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině. Účelem této charitativní akce je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, zlepšení kvality života pacientů s onkologickým onemocněním, na výzkum a zkvalitnění vybavení pro onkologická pracoviště. Do akce se zapojilo 12 dvojic žáků ze tříd oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc.

V Brně dne 14.května 2014;
Mgr. Dana Hauserová - koordinátora akce

IX. ročník soutěže „ Celoštátná súťaž s mezinárodnou účasťou v Poskytovanie prvej pomoci v Dunajské Strede“

Jako každý rok i letos se naši studenti zapojili do Celonárodní soutěže Slovenské republiky s mezinárodní účastí. V první části soutěže soupeřilo 110 družstev a do finále, které se konalo 15. a 16. dubna 2014 v Dunajské Stredě, se podařilo probojovat i našim žákům ze třídy 3B: Janu Filkovi, Adamovi Alexovi a Barboře Matochové. Dvoudenní klání se uskutečnilo v krásném městečku na jihu Slovenska.

Po slavnostním zahájení soutěže paní ředitelkou PhDr. Evou Šipošovou se soutěžící utkali v písemném testu, kde se kontrolovaly znalosti první pomoci. Z tříčlenných týmů musel odpovídat každý člen a všem členům se poté sečetly body za správné odpovědi. Našim žákům však nevadila slovenština, a tak dobře naladěni jsem se přesunuli na vodní dílo do Gabčíkova, kde se konala první disciplína praktická – hromadné neštěstí. Jednalo se o havárii autobusu, kde jsme ztratili pouze 30 trestných bodů ze 150 a zjistili, že slovenští zachránci mají úplně opačný postup při ošetřování popálenin... Navštívili jsem také záchrannou službu na Gabčíkovu a seznámili se s úskalími krásné řeky Dunaj. Přes nepřízeň počasí, bylo jen 8 stupňů a déšť, jsme se těšili na druhý den, kdy jsme se měli zúčastnit 5 praktických úkonů. Večer v bazénu naše družstvo jen tak z legrace trénovalo vytahování utonulých a netušilo, jak se jim bude další den hodit.

Druhý den se už již nepatrně začalo vylepšovat nejen, ale také naše nálada. První situace – hypoglykemické kóma a delirium - se nám podařila řešit bez jediné ztráty bodu. Stejně tak dobře jsme si vedli při pracovních úrazech, po ošetření zraněného, který spadl z lešení a druhého, který si propíchal nohu hřebíkem, našim soutěžícím obecenstvo za jejich profesionalitu i tleskalo. Na městském bazénu jsme si již byli úplně jistí. Zvládnutí situace tonutí, zástava a následná resuscitace byla oceněna i samotnými porotci. Porotcům, které vždy tvořil lékař, odborná učitelka i záchranář, se také líbila kooperace mezi Bárou, Honzou a Adamem, cenili i perfektní chování Honzy jako velitele. Situace v domácnosti nás také nevyvedla z míry, přestože oběšený muž již nejevil známky života a dívka dohrávající situaci byla víc než agresivní, opět jsem neztratili žádný bod. Poslední situace byla velmi složitá, jednalo se o dopravní úraz, srážku cyklisty a motorkáře, opět se ukázaly odlišnosti mezi jednotlivými postupy v ČR a na Slovensku, přesto jsem ztratili jen pouhých 5 bodů z celkového počtu za situaci 65. A výsledek už znáte. Vynikající druhé místo. Neskutečná radost, ale také dřina. Vlastně se Honzík, Adam i Barča na tuto soutěž připravovali již 3 roky. Vzpomínám si, jak poprvé přišli do kroužku první pomoci, když byli ještě v prvním ročníku, i na smělé prohlášení Honzíka, že jednou soutěž vyhraje...

Jako učiteli (trenérovi) se mi také splnil sen mít žáky, kteří se chtějí něco naučit, dokázat, tvrdě pracují a navíc je to velmi baví, to se jen tak často nestává, to je sen. Gratuluji a těším se na další úspěchy.

V Brně, dne 20.dubna 2014;
Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková- metodická vedoucí MS PRP


X. festival ošetřovatelských kazuistik

Dne 26. března 2014 proběhl ve Zlíně na SZŠ a VOŠZ již X. ročník festivalu ošetřovatelských kazuistik pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Svoje kazuistiky prezentovaly i žákyně naší školy Martina Štefulíková, Simona Valášková – „Ošetřovatelská péče o nemocného s kalcifikující uremickou arteriopatií“ ze třídy ZA 4B, Veronika Bayerová, Alexandra Bekerová – „Ošetřovatelská péče o nemocného s rabdomyolýzou“ ze třídy ZA 4C.
Členkou žákovské poroty byla Marina Baráková ze třídy ZA 4B. Pedagogický doprovod: Mgr. Dana Hauserová Ošetřovatelské kazuistiky hodnotí dvě poroty, porota žákovská a porota odborná. Žákyně třídy ZA 4C Veronika Bayerová a Alexandra Bekerová získaly první místo od odborné poroty.

Naše žákyně opět dosáhly mimořádného úspěchu!

V letošním ročníku bylo prezentováno celkem 15 ošetřovatelských kazuistik. Festivalu se zúčastnili žáci ze škol SZŠ Kroměříž, SZŠ a VOŠZ Vsetín, SZŠ Šumperk, Mendlova střední škola Nový Jičín, OA a SZdŠ Blansko, CSZŠ Brno, Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín, SZŠ Brno, Jaselská. Na závěr proběhl workshop pro odborné učitelky a workshop pro žáky. Festival proběhl v přátelské atmosféře, byl velmi pečlivě připraven.

Kazuistiky Zlín 2014 Kazuistiky Zlín 2014 Kazuistiky Zlín 2014 Kazuistiky Zlín 2014 Kazuistiky Zlín 2014

XIX. veletrh středních škol 2013

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2013 se naše škola zúčastnila prezentací středních škol na Brněnském výstavišti. V pavilónu G1 se každoročně schází střední školy z celé republiky, aby informovaly rodiče a pedagogy žáků devátých tříd o možnostech volby následujícího vzdělávání.

Naší škole byl letos přidělen stánek číslo 18. Během pátku i soboty jsme zaznamenali nebývalý zájem o obory Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost, o čemž svědčí 150 prodaných vzorových testů k přijímacím zkouškám. Vybraní žáci naší školy si pod vedením Mgr. Vilímové připravili veselé taneční vystoupení sportovního aerobiku, jiní spolu s Mgr. Babákovou předvedli ukázky první pomoci. Během dvou dnů se na stánku číslo 18 vystřídali také ostatní pedagogové a studenti školy , kteří informovali a předávali své zkušenosti zájemcům o studium.

Zájemci o studium z řad žáků devátých tříd byli také srdečně pozváni na Den otevřených dveří, který se na naší škole uskuteční 3. prosince 2013. Milou podporou při prezentaci školy byla pro všechny zúčastněné návštěva paní ředitelky PhDr. Jarmily Kelnarové, Ph.D. s vnučkou a také účast obou zástupců školy paní PhDr. Zuzany Číkové a Mgr. Petra Přikryla.

Všichni organizátoři věří, že dobrá prezentace školy přinese úspěch a do prvních ročníků školního roku 2014/2015 nastoupí žáci, kteří budou mít zájem nejen o studium, ale také o povolání v oboru zdravotnictví.
Zapsala: Mgr. Dominika Babáková


Setkání studentů a vedení školy k 17. listopadu 1989

Dne 15. listopadu 2013 se uskutečnilo setkání vedení školy se zástupci žáků, aby si připomněli Den boje za svobodu a demokracii. Žáci pochválili pedagogický sbor a diskutovali o problémech, které je těší i tíží. Setkání bylo zakončeno malým pohoštěním a drobným dárkem.

Setkání studentů a vedení školy 2013 Setkání studentů a vedení školy 2013 Setkání studentů a vedení školy 2013 Setkání studentů a vedení školy 2013 Setkání studentů a vedení školy 2013 Setkání studentů a vedení školy 2013 Setkání studentů a vedení školy 2013 Setkání studentů a vedení školy 2013

Charitativní akce Světluška 2013

Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Naše škola se v měsíci září stejně jako každý rok zúčastnila sbírkové akce Nadačního fondu Českého rozhlasu „11. a 12.září“ Světlušky září! Díky této spolupráci můžeme pomáhat nevidomým dětem i dospělým na jejich cestě k samostatnosti. Světluška přispívá na speciální pomůcky (mluvící počítače či optické lupy), na vodící psy či osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Do akce se zapojilo 11 tříd oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Poděkování patří studentům, kteří se na akci podíleli, stejně jako všem, kteří naším prostřednictvím do této sbírky přispěli. O rozdělení výtěžku sbírky rozhodne grantová komise, což zaručuje, že se vybrané finanční prostředky dostanou opravdu k těm, kteří je nejvíce potřebují.

Akce Světluška 2013 Akce Světluška 2013 Akce Světluška 2013

Soutěž první pomoci v Jihlavě | 19. 6. - 20.6. 2013

Soutěž pořádala SZŠ a VOŠ Jihlava a konala se v chatkovém táboře v Mladé Bříšti. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 soutěžních družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a také družstvo z Rakouska a Německa. Soutěž byla dvoudenní a žáci plnili nejrůznější úkoly. Naši školu reprezentovalo družstvo čtyřčlenné družstvo třídy 2A ve složení Nikola Figerová, Barbora Surovcová, Pavlína Bartošková a Jana Dlapová, které se ve školní soutěži první pomoci zúčastnilo na třetím místě. Po vylosování startovních čísel se soutěžní družstva vydávala na trať v 7 minutových intervalech. Soutěžní družstva prošla celkem 6 stanovišti a na sedmém stanovišti proběhl test fyzické zdatnosti.

Scénáře úkolů na jednotlivých stanovištích čerpaly z reálných možností zranění. Tři úkoly byly postaveny jako hromadná neštěstí, na zbývajících třech stanovištích žáci ošetřovali tři až čtyři zraněné. Při jednom hromadném neštěstí měli žáci možnost procvičit si komunikaci v anglickém nebo německém jazyce. Na každém pracovišti měli možnost soutěžící získat maximálně 25 bodů, při testu fyzické zdatnosti 15 bodů. Hodnocení prováděli profesionální záchranáři. Zvlášť byli hodnoceni velitelé hlídek. Žáci plnili úkoly z prostředí hospodské rvačky, u dopravní nehody, při srážce cyklisty s chodcem, při práci ve stodole, při tonutí dítěte, při pádu ze skály. Po slavnostním vyhlášení výsledků si mohli žáci prohlédnout vybavení vrtulníku letecké záchranné služby. Žáci naší školy skončili na 27 místě s počtem 90 bodů. I přes nepříliš dobré umístění má účast na této soutěži smysl.


Slavnostní vyřazení maturantů 2013 | 10. 6. 2013

Dne 10. června 2013 se na naší škole uskutečnilo tradiční vyřazení maturantů. Žáci, kteří navštěvovali obor zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a obor zdravotnický asistent večerní forma studia, se naposledy setkali se svými třídními učiteli, vedením školy a spolužáky v Úprkově dvoraně školy.

Aktu byla přítomna také ředitelka školy paní PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., která na úvod vzpomněla červnovou exkurzi žáků do Berlína v prezentaci doplněné o fotografie. Připomněla tak žákům, jak důležité je vzdělání a také znalosti jazyků.

Během slavnostního setkání zazpívali maturantům žáci školy z hudebního kroužku pod vedením Mgr. Jany Přibylové a studentka 3L Marie Doležalová.

Letošní maturanti při slavnostním vyřazení obdrželi maturitní vysvědčení, květiny a členové SRPD krásný šperk, které jim předala ředitelka školy společně se zástupci školy.

Poděkování vyučujícím, vedení školy a třídním učitelům přednesl v závěru slavnostního vyřazení žák 4L Senad Kolář.

Vyřazení maturantů moderovala a připravila v technické spolupráci s Mgr. Simonou Valoškovou Mgr. Dominika Babáková.

Londýn - královské město na Temží | 15. 4. − 19. 4. 2013

V týdnu 15. 4. - 19. 4. 2013 se konal studijní poznávací zájezd do Anglie, kterého se zúčastnilo 11 žáků prvních až třetích ročníků naší školy. Pedagogický dozor zajištovaly Mgr. Opravilová a Mgr. Soudková.

Po poměrně náročné cestě nás hned první den čekala celodenní prohlídka Londýna. Nejprve jsme si prohlédli Westminsterské opatství, budovu Parlamentu se slavným Big Benem a v poledne jsme spěchali k Buckinghamskému paláci, sídlu královny Alžběty II., abychom zde zhlédli výměnu královských stráží.

Odpoledne následovala návštěva Národní galerie, kde jsme kromě děl anglických mistrů obdivovali i obrazy Rembrandta, Leonarda da Vinci či Moneta. Nejvíce jsme se ovšem těšili na podvečerní projížďku na známém londýnském "Oku", které nám nabídlo úchvatný půlhodinový výhled na celé město.

Další den dopoledne jsme podnikli výlet do letního sídla královny - Windsoru a Etonu - kde se nachází elitní chlapecká škola, na které studovali i britští princové Harry a William. Asi největší atrakcí však byla odpolední návštěva Muzea voskových figurín - Madame Tussaud´s - zde jsme se nejen setkali, ale hlavně jsme se vyfotili s figurínami světových celebrit.

Poslední den jsme zamířili k symbolu Londýna - Toweru. Tato středověká pevnost patří k nejpozoruhodnějším stavbám v Londýně, a tak nebylo těžké strávit tam celé dopoledne. Kromě prohlídky komplexu budov jsme měli možnost obdivovat i britské korunovační klenoty, kolekci brnění z královské sbírky a zbytky hradeb opevnění z doby římské správy.

Odpoledne jsme se pak nastoupili na výletní loď a vypluli po Temži k Greenwichi. Zde se totiž nachází světoznámá Královská observatoř, která je místem, kudy prochází nultý poledník a odkud se určuje světový čas, a to jsme si nemohli nechat ujít. Zde jsme se rozloučili s Londýnem a vydali jsme se na cestu domů.

Stravu a ubytování po celou dobu pobytu poskytovaly hostitelské rodiny, a tak se žákům naskytla jedinečná šance popovídat si anglicky s rodilými mluvčími a poznat život, stravování a zvyky britské rodiny. Domů jsme si přivezli kromě spousty suvenýrů a fotografií hlavně krásné vzpomínky na vydařený zájezd.

Londýn 2013 Londýn 2013 Londýn 2013 Londýn 2013

IX. festival ošetřovatelských kazuistik

6. března 2013 se studenti 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent (zástupci třídy ZA 4C) zúčastnili v aule SZŠ a VOŠZ ZLÍN IX. Festivalu ošetřovatelských kazuistik pod názvem: MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA

Třída 4.C - Tereza Buršíková, Radim Daněk Ošetřovatelská kazuistika u intoxikace kofeinem
Třída 4.C - Daniela Králová, Kristýna Kyseláková Ošetřovatelská kazuistika u intoxikace kofeinem
Členka hodnotící komise z řad studentů: Marta Šťavíková - třída 4C
Pedagogický doprovod: Mgr. Dana Hauserová

Naši studenti dosáhli mimořádného úspěchu! Studenti Tereza Buršíková a Radim Daněk získali 1. místo od členů studentské poroty. Studentky Daniela Králová a Kristýna Kyseláková získaly 3. místo od členů odborné poroty. Svoje kazuistiky prezentovalo celkem 19 družstev např. ze škol SZŠ Kroměříž, SZŠ a VOSZ Vsetín, SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, SZŠ a VOŠZ Zlín, SZŠ Šumperk, SZŠ Frýdek Místek, CSZŠ Brno, SZŠ a VOŠZ Olomouc, Mendlova střední škola Nový Jičín.
Festival byl velmi pečlivě připraven a panovala velmi příjemná atmosféra.
Festival kazuistik 2013 Festival kazuistik 2013 Festival kazuistik 2013 Festival kazuistik 2013

MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OŠETŘOVATELSKÁ KAZUISTIKA

Dne 16. února 2013 proběhlo školní kolo soutěže. Školního kola se zúčastnili žáci 4. ročníků denní studia oboru zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 9 ošetřovatelských kazuistik. Výkony studentů hodnotila odborná porota a porota z řad žáků

Čestný předseda odborné komise: PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD. - ředitelka Střední zdravotnické školy
Čestná členka odborné komise: Mgr. Číková Zuzana - zástupkyně ředitelky školy
Odborná hodnotící komise: Mgr. Babáková Dominika - odborná učitelka, Mgr. Dvořáková Hana - odborná učitelka, Mgr. Marounková Jana - odborná učitelka
Porota z řad studentů: Kopalová Dominika, , Šťavíková Marta, Novotná Eva

Výsledky

1. místo: Ošetřovatelská péče u pacienta s intoxikací kofeinem - Buršíková Tereza, Daněk Radim (třída 4.C)
2. místo: Ošetřovatelská péče u nemocného s Crohnovou chorobou - Králová Daniela, Kyseláková Kristýna (třída 4.C)
3. místo: Ošetřovatelská péče u nemocného s flebotrombózou - Poučová Barbora, Procházková Andrea, Mička Miroslav (třída 4.D)

Studenti, kteří se umístili na 1, 2 místě se aktivně zúčastní Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se koná 6. března 2013.

Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo Ošetřovatelské kazuistiky - školní kolo


30. října 2012 - cvičení TRAUMA TEAM 2012 ČR Tadeáš

Tématem cvičení byla záchrana raněných při zemětřesení v Nikaragui. Tohoto cvičení se zúčastnili zdravotníci Traumateamu ČR, ale také příslušníci USAR HZS (Urban Search and Rescue).

Této akce se zúčastnila i naše škola, jmenovitě žáci třídy 2.A, 2. B, 4. C a 4. L pod vedením Bc. Hany Kašparovské a Mgr. Hany Dvořákové. Našim úkolem bylo provést zejména maskování raněných. Naši žáci se též zúčastnili jako figuranti modelových situací. I přes nepříznivé klimatické podmínky byl úkol splněn a zúčastněnými týmy byla naše práce hodnocena kladně.

Trauma team 2012 Trauma team 2012 Trauma team 2012 Trauma team 2012

22. října 2012 - Účast našich studentů na řečnické soutěži

Dne 22.10. 2012 se studentka 2.A Martina Zourková zúčastnila řečnické soutěže s názvem "Rednerwettbewerb", kterou pořádalo Gymnázium Břeclav. Na úvod soutěže promluvil ředitel gymnázia RNDr. J. Drobilič. Následně vedl každý soutěžící pětiminutový monolog v německém jazyce na téma "(Un)glück", tedy "(Ne)štěstí", a poté zodpovídal otázky poroty. Porota se skládala z velké části z rodilých mluvčích. Mezi ně patřili například vyučující z Gymnázia Laa an der Thaya nebo zástupce studentů z téže školy. Martina Zourková se se svým příspěvkem jménem "Peter´s (un)glückliche Geschichte" z celkem šesti soutěžících umístila na výborném 4. místě. Společně s ní se soutěže zúčastnila i skupina žáků druhého ročníku Zdravotnického lycea, kteří jakožto publikum nejen podporovali naši studentku, ale také shlédli vystoupení ostatních řečníků a pokládali jim zajímavé dotazy. Všem zúčastněným byla exkurze v Břeclavi velkým přínosem především proto, že se opět setkali s německým jazykem v praxi. Po skončení soutěže byla celá výprava ze SZŠ Jaselská pozvána pořadateli na malé občerstvení, kde měla možnost německy konverzovat s ostatními studenty a učiteli.

Soutěžící Martina Zourková (2.A) přednáší svůj řečnický příspěvek. Studentky 2.L se zúčastnily soutěže „Rednerwettbewerb“ jako publikum. Diplom Martiny Zourkové (2.A) za účast na soutěži Rednerwettbewerb

Atletický pohár Corny 201211. - 12. září 2012 - Charitativní akce Světluška

Naše škola se v měsíci září stejně jako každý rok zúčastnila sbírkové akce Nadačního fondu Českého rozhlasu "11. a 12.září" Světlušky září! Díky této spolupráci můžeme pomáhat nevidomým dětem i dospělým na jejich cestě k samostatnosti.

Světluška přispívá na speciální pomůcky (mluvící počítače či optické lupy), na vodící psy či osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Do akce se zapojilo 13 tříd oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost.

Poděkování patří studentům, kteří se na akci podíleli, stejně jako všem, kteří naším prostřednictvím do této sbírky přispěli. O rozdělení výtěžku sbírky rozhodne grantová komise, což zaručuje, že se vybrané finanční prostředky dostanou opravdu k těm, kteří je nejvíce potřebují.

Akce Světluška 2012 Akce Světluška 2012

7. června 2012 - Trauma 2012

I v letošním školním roce se 40 žáků naší školy s vyučujícími První pomoci (Mgr. Dominikou Babákovou, Mgr. Hanou Dvořákovou a Mgr. Helenou Čermákovou) účastnilo ve FN Bohunice traumatologického cvičení.

Traumatologické cvičení probíhalo za plného chodu nemocnice a mělo prověřit připravenost zaměstnanců jednotlivých úseků FN Bohunice na mimořádné události. Modelová situace havárie autobusu a osobního auta byla dokonale simulována, nechyběly ani záchranné složky - tým ZZS Brno, dokonce i posádka vrtulníků.

Pro žáky to byla velká zkušenost, bezprostředně se setkali s prací záchranářů, lékařů i středně zdravotnického personálu. Zažili v rolích pacientů jízdu sanitkou, let vrtulníkem, příjem pacientů na ARO i překlad na operační sály.

Ocenit naše žáky a učitele, jejich herecké i maskérské dovednosti přišla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve FN Bohunice Mgr. Erna Mičudová a za Krizový štáb města Brna Mgr. Renata Valentová. Také Doc. MUDr. Urbánek využil namaskovaná zranění a výborný herecký talent našich žáků pro připravované výukové filmy s tematikou první pomoci v projektu EU Vize 3000.

Celá akce byla hodnocena jako velmi zdařilá, zjm. z hlediska organizace a profesionality záchranných týmů.

12. dubna 2012 - Spolupráce s Rakouským institutem

Naše škola spolupracuje s Rakouským institutem již řadu let. Zúčastňujeme se především Veselého učení, soutěžních programů a přednášek. 12.dubna 2012 přijala naše pozvání paní Mgr. Lucie Judová, aby studenty na úvod seznámila prostřednictvím prezentace o možnosti získání "Sprachdiplom Deutsch(ÖSD)", mezinárodně uznávaném dokladu o znalosti německého jazyka, který zpřístupňuje studium na univerzitách nejen v České republice, ale i v zahraničí a zvyšuje možnosti pro uplatnění v pracovním životě. Studenti si vyzkoušeli nejen subtesty státní maturity, ale i poslechy, namluvené různými zahraničními lektory. Získali také zajímavou nabídku letních kurzů v Rakousku a možnosti pracovat na mezinárodních projektech.


28. března 2012 - Školní kolo soutěže první pomoci

Dne 28. března 2012 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 13 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na dvě kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
Mgr. Lenka Jeřábková (staniční sestra JIP, Úrazová nemocnice Brno)
Pavel Klim (Vodní záchranná služba Brno)
Bc. Jana Toufarová

Výsledky žáků 2.ročníků

1. místo: družstvo třídy 2.L (1) - Mgr. Dominika Babáková
2. místo: družstvo třídy 2.S (2) - Mgr. Helena Čermáková
3. místo: družstvo třídy 2.C (1) - Bc. Hana Kašparovská

Výsledky žáků 3.ročníků

1. místo: družstvo třídy 3.C, 4.L - Mgr. D. Babáková, Mgr. A. Svobodová
2. místo: družstvo třídy 4.A +3.B +3.D - Mgr. Dominika Babáková

První dvě družstva z kategorie 2 i 3 ročníků postupují do celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, která proběhne 20 a 21. června 2012 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.
Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012

30. ledna 2012 - VIII. ročník psychologické olympiády

Dne 30. 1. 2012 se konalo školní kolo 8. ročníku psychologické olympiády - Den psychologie. Tentokrát na téma : "Láska a přátelství". Soutěž vyhlásilo MŠMT pod č.8/2011 č.j. C 17. Akce se zúčastnilo 9 žáků 3. ročníků oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Odborná porota vyhlásila tyto výsledky : 1. místo vyhrála Pavlína Opluštilová (ZA 3B), 2. místo obsadila Diana Spáčilová (ZA 3B) a na 3. příčce se umístila Veronika Fajtová (ZL 3). Všem zúčastněným děkujeme a vítězkám gratulujeme!!!!

Psychologická olympiáda 2012 Psychologická olympiáda 2012

25. ledna 2012 - školní kolo souteže Moje nejzajímavější kazuistika

Školního kola se zúčastnili žáci 4. ročníků denní studia oboru zdravotnický asistent. Bylo prezentováno celkem 8 ošetřovatelských kazuistik. Jednotlivé výkony byly ohodnoceny porotou, která byla složena z odborných učitelek naší školy, ale i žáků samotných.

Čestný předseda odborné komise: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. - ředitelka školy

Porota z řad odborných vyučujících:
 • Mgr. Zuzana Číková - zástupkyně ředitelky školy
 • Mgr. Petra Voráčová - předsedkyně MS OSE
 • Mgr. Hana Dvořáková - odborná učitelka
 • PhDr. Jiřina Svobodobá - odborná učitelka
Porota z řad žáků:
 • Klára Vavřínová (ZA 4.A)
 • Marie Kalinová (ZA 4.B)
 • Kateřina Prchalová (ZA 4.C)
 • Michaela Anna Lišková (ZA 4.E)

Výsledky:

1. místo
Třída ZA 4.E
Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním plic:
Petra Vašíková, Lucie Vysokomenská, Nicol Szúdorová

2. místo
Třída ZA 4E
1. Ošetřovatelská péče u nemocného se subdurálním hematomem:
Romana Ferulíková, Andrea Fialová, Lucie Brablcová

3. místo
Třída ZA 4C
1. Ošetřovatelská péče u nemocného s rupturou kvadricepsového svalu:
Michaela Dohnalová, Petra Bělehrádková, Gabriela Fabičovicová
Žáci, kteří se umístili na 1., 2. místě se zúčastní Festivalu ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně, který se koná 14. března 2012.

Školní kolo souteže - Moje nejzajímavější kazuistika Školní kolo souteže - Moje nejzajímavější kazuistika

Literární soutěže středoškoláků "Žijeme na jedné zemi"

27. ledna 2011

Karin Ghisiová ze třídy 3.L se v doprovodu PhDr. Tlustošové zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků 3. ročníku celorepublikové literární soutěže středoškoláků Žijeme na jedné zemi - Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tuto soutěž pořádá Ústav pro informace ve vzdělávání v rámci projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Literární porota ve složení spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, spisovatelka Daniela Krolupperová a novinářka Radka Páleníková, vybrala z více než 250 prací 37 nejlepších, které pak na slavnostním vyhlášení výsledků ocenila hodnotnými cenami. Karin Ghisiová se umístila v nejužším výběru a její úspěch je pro ni velmi cennou zkušeností.

Více informací a fotorafie z akce


Krajské kolo soutěže v psychologii "SÍLA POCHVALY"

Dne 24. 3. 2010 se konala na Střední zdravotnické škole v Kyjově soutěž v předmětu Psychologie na téma Síla pochvaly. Akce se účastnili žáci 2., 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Soutěžící byli vítězové školních kol. Naši školu reprezentovaly:

 • Vendula Hráčková, 3.L
 • Jana Ilková, 3.E
 • Eliška Jandová, 3.D

Žákyně svou práci předvedly v prezentaci, písemném i ústním projevu.
Na 3. místě skončila naše reprezentantka Eliška Jandová. První a druhé místo obsadili domácí. Do celostátního kola postupovali pouze vítězové z krajských kol.


VI. FESTIVAL OŠETŘOVATELSKÝCH KAZUISTIK

Dne 3. března 2010 se studenti 4. ročníků (zástupci tříd 4.A, 4.C a 4.F) zúčastnili v aule SZŠ a VOŠZ ZLÍN VI. festivalu ošetřovatelských kasuistik pod názvem Moje nejzajímavější kasuistika.

Na festivalu bylo prezentováno 14 kazuistik z různých škol (SZŠ a VOŠZ Zlín, SZŠ Uherské Hradiště, SZŠ a VOŠZ Vsetín, Mendlova střední škola Nový Jičín, SZŠ Šumperk, SZŠ Kroměříž a naše škola - SZŠ Brno, Jaselská).

Třída: ZA 4A
Studenti: Chmelíčková Klára, Barták Martin, Bartoníková Nikola
Téma: Ošetřovatelská kasuistika u nemocné s enterocutánní fistulí

Třída: ZA 4C
Studenti: Bartošová Dominika, Jeneš Zdeňek
Téma: Ošetřovatelská kasuistika u nemocného s chronickou renální insuficiencí

Třída: ZA 4F
Studentky: Donné Veronika, Hanáková Lucie, Božková Markéta
Téma: Ošetřovatelská kasuistika u nemocného s chirurgickým onemocněním plic

Členka hodnotící komise: Dočkalová Barbora (ZA 4C)
Pedagogický doprovod: Mgr. Procházková Dagmar, Mgr. Hauserová Dana

Naši studenti se v soutěži umístili na čtvrtém a pátém místě. K tomuto úspěchu jim blahopřejeme.

XVII. veletrh středních škol 2011

Ve dnech 25. - 26. listopadu se v hale G1 v areálu Veletrhy Brno, a.s. uskutečnil další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, kde se již po několikáté prezentovala i naše škola. Neoddělitelnou součástí celého veletrhu je doprovodný program, který probíhá na volné ploše uvnitř pavilonu. Zde se žáci naší školy představili tanečním vystoupením a modelovou situací ošetření raněného. Po oba dny se u stánku školy střídali studenti i vyučující a zájemcům o studium trpělivě odpovídali na veškeré dotazy a poskytovali jim informace o nabízených oborech, vybavenosti školy a zájemcům dokonce i místě změřili tlak. Jedním z návštěvníků našeho stánku, který si nechal změřit tlak, byl i bývalý hejtman Jihomoravského kraje a současný senátor Ing. Stanislav Juránek.

Veletrh středních škol 2011 Veletrh středních škol 2011 Veletrh středních škol 2011 Veletrh středních škol 2011 Veletrh středních škol 2011

17. listopad 2011 - Den boje za svobodu a demokracii

Dne 16. listopadu 2011 se ve Dvoraně školy sešli vybraní studenti s vedením školy v čele s ředitelkou školy PhDr. Jarmilou Kelnarovou, PhD., aby si společně připomněli tento významný den v novodobých českých dějinách.

Pro studenty bylo připraveno malé občerstvení a během tohoto setkání, které zahájila paní ředitelka a které probíhalo v příjemné atmosféře, měli studenti možnost klást otázky a připomínky přímo vedoucím pracovníkům školy. Živě se debatovalo o možnostech, jak zlepšit přípravu na společnou část maturitní zkoušky, o možnosti uplatnění absolventů oboru zdravotnický asistent, ale také o běžném životě na škole. Velice kladně hodnotili studenti praktickou část výuky, která probíhá v brněnských nemocničních zařízeních. Dokonce z úst studentů zaznělo poděkování za kvalitní odbornou přípravu, díky které mohou už během studia být platnými členy brněnského záchranného systému. Nakonec se setkání z původně plánované hodiny protáhlo skoro na dvojnásobnou dobu a stále bylo o čem diskutovat.

Den studentů 2011 Den studentů 2011 Den studentů 2011

Kurzy maskování

Dne 8. listopadu 2011 se na naší škole uskutečnila první lekce Kurzu maskování modelů. Garantem celé akce je zkušená maskérka PhDr. Květoslava Urbánková. Další lektoři jsou odborná učitelka Jitka Vyhňáková a Mgr. Hana Dvořáková. Studenti i učitelé se v kurzech naučí připravit rány a poranění, maskovat zlomeniny, tržné rány, popáleniny aj.

Maskování 2011 Maskování 2011 Maskování 2011

Akce Světluška

Světluška svítí.
Budovu Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská 7/9, ve středu 7. září 2011 rozzářily světlušky, aby přinesly trochu světla do očí těm, kteří žijí ve tmě. Žáci čtvrtých ročníků se aktivně zapojili do 9. ročníku veřejné sbírky pro děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením, aby vybrané peníze pomohly na jejich cestě k samostatnosti. Sbírka přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače či optické lupy, na vodicí psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty. Financuje projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením. Sbírkový den je organizovaný nadačním fondem Českého rozhlasu a patronkou je zpěvačka Aneta Langerová.

V odpoledních hodinách 7. září 2011 si měli možnost zakoupit žáci a pedagogové SZŠ originální píšťalku (40,-Kč), náramek s logem Světlušky (50,-Kč) nebo kuličkovou hru (60,-Kč). Do akce se zapojilo 25 dvojic. Většinou dívky v tričkách s logem Světluška, tykadélky a krovkami kroužily chodbami a postupně plnily své lucerničky penězi utrženými za prodej sbírkových předmětů. Sbírková akce se setkala s pochopením všech, kteří světlušky potkali. Snad nikdo neodolal, aby si něco nekoupil. Všichni si užili příjemné odpoledne s dobrým pocitem přínosu užitečné sbírce.

Akce Světluška 2011 Akce Světluška 2011 Akce Světluška 2011

Velikonoční zpívání

Na žádost personálu se žáci 1.B, 1.L, 2.B a členové hudebně dramatického kroužku SZŠ Jaselská již po druhé vypravili za klienty do DS Vychodilova, budova Tábor, Brno. Studenti si nacvičili lidové i umělé písně, říkadla s velikonoční tématikou, připravili si vajíčka, stuhy, obtisky a donesli i větvičky na vyrobené kraslice.

Akce proběhla dne 20. dubna 2011. Známé lidové písně si senioři zazpívali spolu s dětmi. Po vystoupení si žáci s klienty povídali. Bohužel již nezbyl čas na výrobu kraslic, ale sestřičky z domova dětem slíbily, že vše spolu se seniory dokončí, tak aby výzdoba domova byla opravdu velikonoční. Podle reakce obyvatelů domova, jejich rodinných příslušníků i personálu se žákům vynaložené úsilí vrátilo. Odměnou jim byly spokojené tváře seniorů a slova chvály personálu domova pro seniory. Doufáme, že se nám podařilo vnést trošku velikonoční pohody do již zmíněného domova.

Velikonoční zpívání 2011 Velikonoční zpívání 2011

Děti dětem

Dne 29.3.2011 proběhla dlouho plánovaná akce hudebně dramatického kroužku SZŠ Jaselská Brno a FN Brno - pracoviště dětské medicíny, do které se nakonec zapojila celá škola, učitelský sbor i studenti.

Během tří měsíců všichni nosili do školy plyšové hračky, panenky, autíčka, stolní hry, omalovánky, knihy, stavebnice, hlavolamy, tedy hračky kterým už odrostli, ale které ještě mohou vykouzlit úsměv na tvářích dětských pacientů.

Hračky předali žáci na pediatrickou, oční, chirurgickou, onkologickou, ortopedickou, traumatologickou kliniku, kliniku infekčních nemocí, dětské ORL a příjmovou ambulanci. Díky asistentce náměstkyně pro NLZP, paní Janě Šífové, se mohli žáci 1.L, 1.B, 1.A a 2.B podílet na samotném předávání. Na chodbách nemocnice jste mohli potkat myšku, klauny, kašpárka, vílu a sportovce, kteří bavili pacienty, rodiče i pracovníky nemocnice. Podle ohlasu všech zúčastněných určitě nepůjde o ojedinělou akci. Personál nemocnice i žáci se dohodli na další spolupráci.

Akce děti dětem 2011 Akce děti dětem 2011

Soutěž v psychologii - 2011

Dne 7. března 2011 proběhlo školní kolo soutěže v psychologii na téma:
"Tolerance v životě"

Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru zdravotnický asistent a oboru zdravotnické lyceum. Soutěž proběhla v uč. č. 47 od 14.10 hod. Celkem bylo prezentováno 6 prací (sedmá žákyně se pro nemoc omluvila).

Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení:
Čestná předsedkyně odborné poroty: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. - ředitelka Střední zdravotnické školy

Odborná porota:
 • Mgr. Zuzana Číková - zástupkyně ředitelky školy
 • Mgr. Iva Křesťanová - zástupkyně ředitelky školy
 • Mgr. Dagmar Procházková - předsedkyně MS PSL
Soutěže se zúčastnila také Mgr. Zuzana Bittnerová.

Výsledková listina

1. místo: Zuzana Kramlová, 3.A
2. místo: Denisa Lindušková, 3.L
3. místo: Jana Sedláčková, 3.E
4. místo: Eva Musilová (3.C), Michaela Mynářová (3.B), Ayat Swailem (3.E)

VII. festival ošetřovatelských kazuistik

Datum: 24. února 2011

Studenti 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent (zástupci tříd 4.D a 4.E) zúčastnili v aule SZŠ a VOŠZ ZLÍN VII. Festivalu ošetřovatelských kazuistik pod názvem

MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA

Třída 4.D - Eliška Jandová, Michael Baláž
Ošetřovatelská péče u nemocného s diabetickou nohou, larvální terapie

Třída 4.D - Helena Vrzalová, Veronika Topilová
Ošetřovatelská péče u nemocného s orchiectomií

Třída 4.E - Veronika Böhmová, Barbora Veselá
Ošetřovatelská péče u nemocného s hypertenzí

Člen hodnotící komise: Kolbová Romana (ZA 4D)
Pedagogický doprovod: Mgr. Cahová Martina, Mgr. Zamykalová Pavla

Naši studenti dosáhli mimořádného úspěchu!
Studenti Eliška Jandová a Michael Baláž získali 1. místo.

Moje nejzajímavější kazuistika 2011 - vítězná dvojice Moje nejzajímavější kazuistika 2011 Moje nejzajímavější kazuistika 2011

Moje nejzajímavější ošetřovatelská kasuistika

Datum: 11. února 2011

Školního kola se zúčastnili studenti 4. ročníků denní studia oboru zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 8 ošetřovatelských kasuistik. Výkony studentů hodnotila odborná porota a porota z řad studentů.

Čestný předseda odborné komise: PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD. - ředitelka Střední zdravotnické školy

Odborná hodnotící komise: Mgr. Číková Zuzana - zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Cahová Martina - předsedkyně MS OSE, Mgr. Bittnerová Zuzana - odborná učitelka

Porota z řad studentů: Svoboda Lukáš, Korešova Kristýna, Krpalová Lucie, Breicetlová Alena

Výsledky

1. místo: Eliška Jandová, Michael Baláž (4.D)
Ošetřovatelská péče u nemocného s diabetickou nohou, larvální terapie
2. místo: Veronika Böhmová, Barbora Veselá (4.E)
Ošetřovatelská péče u nemocného s hypertenzí
3. místo: Helena Vrzalová, Veronika Topilová (4.D)
Ošetřovatelská péče u nemocného s orchiectomií

Studenti, kteří se umístili na 1, 2 a 3 místě se aktivně zúčastní Festivalu ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně, který se koná 24. února 2011. Děkujeme všem studentů za velice pěkné a na vysoké úrovni zpracované kasuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a radu studentům při zpracování kasuistik.

Moje nejzajímavější kazuistika 2011 Moje nejzajímavější kazuistika 2011 Moje nejzajímavější kazuistika 2011

Exkurze do FN Motol v Praze

Třídy: 4.A, 4.D
Datum: 14. prosince 2010
Vyučující: Mgr. Matina Cahová - třídní učitelka 4.D,Mgr. Kateřina Rožnovská - třídní učitelka 4.A, Mgr. Dominika Babáková - organizátor, Mgr. Zuzana Bittnerová - organizátor

Dne 14. prosince 2010 se studenti třídy 4.A a 4.D zúčastnili exkurze do FN Praha, Motol, aby získali vědomosti a znalosti v předmětu ošetřování nemocných a ošetřovatelství a také jako další možnosti pracovních příležitostí po maturitní zkoušce.

Žáci s vyučujícími se krátce setkali s hlavní sestrou Mgr. Janou Novákovou, která podpořila postavení zdravotnických asistentů v českých nemocnicích a vyzvala naše studenty k možnému pracovnímu poměru. Dále pak navštívili oddělení emergency, oddělení operačních sálů a oddělení centrální sterilizace. Z časových důvodů bylo upuštěno od návštěvy oddělení LDN a oddělení RHB (sněhová kalamita).Na každém oddělení se studentů ujala staniční sestra, která poskytla informace o fungování oddělení, o pracovním zařazení zdravotnických asistentů, dále pak o novinkách v ošetřovatelství, výzkumu v ošetřovatelství a podobně.

Studenty nejvíce zaujala návštěva operačních sálů, všichni přítomní žáci i učitelé byli převlečeni do operačních plášťů a prošli bakteriálním filtrem operačních sálů. Všichni také měli možnost procházet operační sály a být přítomni operačním zákrokům.

Přes náročnost exkurze byli účastníci velmi spokojeni a již dnes evidujeme nejméně 8 zájemců o zaměstnání v FN Motol, Praha.

Exkurze do Motol 2010 Exkurze do Motol 2010

Soutěž o nejkrásnější vánoční třídu

V době adventu na naší škole proběhla soutěž o nejkrásněji vyzdobenou vánoční třídu. Poslední týden před vánočními prázdninami bylo snažení našich studentů vyhodnoceno. První místo získala třída 3L, která má kmenovou třídu v učebně fyziky . Porota hodnotila vkusné dekorace, originalitu nápadů a také využití učebny fyziky.

Trochu jinak, spíše tradičně, vyzdobili svoji střídu studenti ze třídy 3.A (učebna č. 47), kteří se umístili na druhém místě a jako třetí obstáli studenti 4.A, kteří kromě vánočních motivů výzdobu doplnili o citáty, koledy a vánoční humor. Jejich kmenovou třídou je učebna somatologie (61a). Ocenění však patří i všem ostatním třídám. Celá škola byla naplněna vánoční atmosférou a živé stromečky, adventní věnce, vonné svíčky a zvonečky zútulnily a zpříjemnily čekání na Vánoc e nejen studentům, ale i pedagogům. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na vaše nápady o Vánocích 2011.

1. místo - 1.L
2. místo - 3.A
3. místo - 4.A
Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2010 - 1. místo 4.L Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2010 Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2010

Veletrh středních škol 2010

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2010 se naše škola jako již tradičně účastnila Veletrhu středních škol. Letos Brněnské výstaviště navštívilo přibližně 6700 návštěvníků.
Mezi nimi byl i bývalý brněnský hejtman, pan senátor Stanislav Juránek. Pan Juránek navštívil i náš stánek a nechal si změřit krevní tlak od žáků čtvrtých ročníků.
Během dvou dnů školu prezentovalo 15 učitelů a 25 žáků, kteří předávali své zkušenosti a zážitky ze studia i praxe v nemocnici budoucím uchazečům i jejich rodičům. Zdravotnická škola Jaselská byla také prezentována v doprovodném programu ukázkou modelových situací první pomoci a mimoškolní činností studentů.

Prezentace naší školy na veletrhu středních škol 2010 Prezentace naší školy na veletrhu středních škol 2010 Veletrh středních škol 2010 - naši studenti v akci Prezentace naší školy na veletrhu středních škol 2010 Prezentace naší školy na veletrhu středních škol 2010 Prezentace naší školy na veletrhu středních škol 2010 Prezentace naší školy na veletrhu středních škol 2010 Naši studenti na veletrhu středních škol 2010 Naši studenti na veletrhu středních škol 2010 Prezentace naší školy na veletrhu škol 2010 Naši studenti v akci na veletrhu středních škol Naši studenti v akci na veletrhu středních škol Naši studenti v akci na veletrhu středních škol Veletrh středních škol 2010 Veletrh středních škol 2010 Veletrh středních škol 2010