SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívOdborné zahraniční stáže


Návštěva Budapešti

V pondělí 17. 12. 2018 v 6.30 ráno vyrazilo od Janáčkova divadla 55 žáků naší školy s pedagogickým doprovodem (Mgr. Veronika Bartošková, Ing. Kristina Hartmanová, Mgr. Jana Soudková) do Budapešti. Všichni jsme se těšili, jelikož Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země lázní, výborných a ostrých jídel a zvláštního jazyka.
Do cíle jsme dorazili po jedenácté hodině dopoledne, kde jsme jako první navštívili Gellértův vrch s Citadelou, ze kterého jsme měli celou Budapešť doslova jako na dlani. Poté jsme se autobusem dopravili k obří tržnici, na které to vonělo vůněmi celého světa. Zde jsme dostali rozchod a mohli jsme se podívat po všech stáncích. Poté jsme si již procházkou obešli pár pamětihodností, bohužel do žádné jsme se nepodívali dovnitř, dále naše kroky zamířily okolo hlavních trhů ke katedrále, která byla opravdu famózní. V blízkosti katedrály byly jedny menší trhy, kde bylo mnoho stánků hlavně s občerstvením. Po projití jsme se vrátili zpátky na hlavní trh, kde byl další rozchod. Zde ve stáncích bylo mnoho tradičního koření a suvenýrů. Trhy byly opravdu velké a honosně zdobené. Všem se moc líbily. Poté jsme se procházkou stmívající se Budapeští dostali k parlamentu a pak již k lodi, tou jsme absolvovali plavbu nočním městem, které bylo krásně nasvícené a fotogenické. Po plavbě jsme se již autobusem dostali na místo, kde jsme byli ubytováni.
Další den ráno po tradiční snídani se autobus odebral zpátky do města. Nejprve jsme navštívili Varosliget, což je městský sad, z něhož jsme se již nejstarším metrem Evropy dostali k autobusu. S ním jsme dojeli na hradní vrch. Následovala procházka po oblasti Budínského vrchu, prohlídka Rybářské bašty, popř. chrámu sv. Matyáše a prohlídka starobylých uliček. Zároveň jsme viděli výměnu hradní stráže a příjezd mnoha limuzín s vlivnými muži Maďarska. Odtud jsme se odebrali do bludiště, kde jsme měli najít Drákulu, bohužel se to nikomu nepodařilo, až poté nám průvodkyně řekla, že tam byl jen na chvíli zapůjčen a nyní už zde není.
Po návštěvě labyrintu jsme nasedli do autobusu směr Brno. Předtím jsme ale zastavili v nákupním centru, kde jsme dokoupili zbytek suvenýrů a maďarských pochutin. Do Brna jsme přijeli o půl osmé večer. Z mého pohledu se výlet moc vydařil.

Zapsala: Klára Hintenausová, 3C

Fotografie z „Návštěvy Budapešti“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Tematický zájezd do Vídně

Dne 12. prosince 2018 se třída ZA1A a žáci třídy ZA3C zúčastnili tématického zájezdu do Vídně. Během jednodenního zájezdu si prohlédly pamětihodnosti Vídně a procvičili německou i anglickou konverzaci. Žáci navštívili Hofburg, Stephansdom, Rathaus, Kertnerstrasse, Přírodovědné muzeum a botanickou zahradu s motýly ve Smmeterling haus v Hofburgu.
Protože jsme přijeli do Vídně v čase adventním neunikly nám také vánoční trhy a krásně vyzdobené centrum Vídně. Vídeňské vánoční trhy přinášejí to nejlepší z tradičního i nového ve sváteční atmosféře a slibují jedinečnou kombinaci imperiální okázalosti a slavnostní dobré nálady: Nejlepšími příklady jsou trhy před zámkem Belvedere či Kouzlo adventu na Radničním náměstí.
Neopomenuli jsme také Vánoční trh na náměstí Maria-Theresien-Platz mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem, které pro studenty umožňovalo vstup zdarma. Vesnička s více než 60 stánky s originálními nápady na dárky a tradičními výrobky uměleckých řemesel lákala k prohlížení i nakupování.
Přesto, že jsem přijížděli do Vídně se sněhem během dne vysvitlo i sluníčko a počasí přálo turistům.
Žáci se chovali dle školního řádu, respektovali pokyny pedagogického dohledu a nedošlo k žádným přestupkům. Účastníci i pedagogický dohled byli spokojeni. Tématický zájezd splnil předem dané cíle.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Adventní Drážďany

Adventní čas je vhodný pro rozjímání na krásném místě. Paní profesorka PaedDr. Ivana Laslová proto zorganizovala výjezd do německých Drážďan. Přihlásili se žáci od prvního ročníku po ročník čtvrtý.
V brzkých ranních hodinách 12. prosince žáci spolu s vyučujícími PaedDr. Ivanou Laslovou, Mg. Janou Urbánkovou, Mgr. Zuzanou Bittnerovou a Mgr. Věrou Winklerovou vyjeli. Cesta byla delší, ale byla zpestřena zastávkami a výkladem Mgr. Winklerové.
V Drážďanech proběhla prohlídka historické části města. Všichni měli možnost na vlastní oči vidět Kreuzkirche, Stadtmuseum, Frauenkirche a budovu Semperoper. Mohli si prohlédnout světoznámý Zwinger i projít kolem řeky Labe.
Celou cestu lemovaly vyhlášené vánoční trhy se všemi možnými lahůdkami a lákadly. Málokdo vůni odolal. Žáci si mohli ve volném čase nakoupit i vánoční dárky.
Odjezd do Brna začal v 16 hodin. Přes Německo, hranice a Prahu byl bezproblémový. Situace se však zkomplikovala díky sněžení a havárii kamionu na dálnici D1. Nikdo v tu chvíli netušil, že autobus na ní uvízne až do 5.30 hodin následujícího dne. Vše se ale dá zvládnout, zvládli to i naši cestující.
Kromě návštěvy světoznámého města na Labi, procvičení komunikace v německém jazyce a rychlosti v nakupování tak budou vzpomínat na českou dopravní policii a úklid komunikační tepny.

Zapsala: Mgr. Věra Winklerová a kol.

Fotografie z „Adventních Drážďan“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Tématický zájezd do Rakouska - Údolím Wachau

Ve čtvrtek 10. května 2018 odjeli žáci naší školy na tematický zájezd do Rakouska. Paní profesorka PaedDr. Ivana Laslová tentokrát naplánovala v rámci metodického sdružení německého jazyka výjezd za přírodními a historickými krásami našich sousedů. Zdatně jí v tom pomáhaly Mgr. Jana Urbánková s Mgr. Věrou Winklerovou. První zastávkou se stalo městečko Duerstein na Dunaji ve Wachau. Na hradě nad městečkem byl vězněn anglický král Richard I. Lví srdce. Od roku 2001 je toto místo spolu i s Wachau zapsáno do seznamu UNESCO – Světové kulturní dědictví. Jméno růže – v tomto světoznámém románu italského prozaika Umberta Eca vystupuje postava mnicha Adsona z Melku. A právě Melk byl další zastávkou naší cesty.Toto malebné město v Dolním Rakousku má nádhernou dominantu, benediktinský klášter. V něm se nachází hroby členů rodu Babenberků, první rakouské vládnoucí dynastie. Klášter nás uchvátil svým rozsahem a nádhernými zahradami. Z Melku jsme odjeli do přístavu Spitz. Část skupiny jela dál autobusem do Kremže, druhá část nasedla na loď a plavila se po Dunaji. Hodinová plavba byla připomínkou míst, která jsme navštívili. Také nám z jiného pohledu ukázala krásu údolí Wachau. Posledním městem byla Krems. Toto kouzelné historické městečko ležící na Dunaji si zachovává starobylý ráz, za což bylo oceněno zapsáním na listinu světového dědictví UNESCO. Celý den se vydařil. Žáci viděli nová místa, mohli i aktivně využít své znalosti německého jazyka.

Zapsala: Mgr. Věra Winklerová

Fotografie z "Tématického zájezdu do Rakouska - Údolím Wachau"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Tematický zájezd do Vídně

Dne 7. prosince 2017 se uskutečnil tematický zájezd do Vídně. Žáci druhých až čtvrtých ročníků pod dohledem Mgr. Věry Winklerové, Mgr. Venduly Macháčkové, Mgr. Terezy Kaplanové a Mgr. Ondřeje Otavy navštívili vídeňské památky a proslulé vídeňské vánoční trhy. Během pěšího okruhu městem si žáci prohlédli Hofburg a vykopávky z doby římské, Stephansdom, zahrady Volksgarten, Parlament, vídeňskou radnici a divadlo Burgtheater. Na vánočních trzích okusili vídeňské dobroty a nakoupili drobné dárky.
Zapsala: Mgr. Tereza Kaplanová

Fotografie z "Tématického zájezdu do Vídně"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Exkurze Osvětim

Exkurze do Osvětimi proběhla 21. dubna 2017 a zúčastnili se jí žáci z 1. a 2. ročníků ze SZŠ Jaselská. Všichni žáci dorazili na místo odjezdu včas, a tak jsme mohli vyjet přesně. Cestou byla jedna zastávka. V 9:15 jsme dorazili do Osvětimi. Žáci měli 20 minut čas na občerstvení a v 9:45 začala prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi - Auschwitz I. Žáci z naší školy se rozdělili do dvou skupin. Každé skupině byl přidělen česky mluvící průvodce, a aby bylo dobře slyšet, dostali žáci i doprovod sluchátka. Prohlídka byla velmi zajímavá a výklad průvodců fundovaný. Žáci celé 2,5 hodiny napjatě poslouchali. Po skončení prohlídky jsme se i s oběma průvodci přesunuli autobusem do Březinky – Auschwitz II. Zde exkurze pokračovala s již přidělenými průvodkyněmi. Vítr, zima a pošmourné počasí přidaly na smutné atmosféře tohoto místa. Prohlídka koncentračního tábora v Březince trvala hodinu a půl. Po prohlídce jsme celí prokřehlí, ale plní dojmů, nastoupili do autobusu a vyrazili směr Brno. Cestou jsme měli ještě jednu zastávku a do Brna jsme dojeli podle předpokladu v 17:00. Žáci se během akce chovali vzorně, projevovali aktivně (svými dotazy) zájem o danou problematiku. Na vlastní oči se mohli přesvědčit, kam až mohou vést zrůdné ideologie, rasizmus a xenofobie. Celá akce byla přínosem nejen pro studenty, ale i vyučující.

Fotografie z exkurze do Osvětimy

aaa

Exkurze do Eisenstadtu a k Neziderskému jezeru

Škola pořádala dne 27. dubna 2017 výjezd do rakouského Eisenstadtu a k nedalekému Neziderskému jezeru. Exkurze se zúčastnili žáci druhých až čtvrtých ročníků a doprovázely je PaedDr. Ivana Laslová, Mgr. Věra Winklerová a Mgr. Jana Urbánková. Naše první zastávka byla v hlavním městě rakouské spolkové země Burgenland Eisenstadtu. Nejvýznamnější památku města představuje zámek Esterházy, který patřil bohatému maďarskému rodu Esterházyů a dnes v něm sídlí zemská vláda. Kolem zámku se rozkládá anglický park, který jsme si v lehce deštivém počasí prošli. Poté jsme se vydali do centra města na procházku malebnou pěší zónou mezi novorenesančními domy. Po dvouhodinové prohlídce Eisenstadtu jsme přejeli do městečka Podersdorf am See u Neziderského jezera. Jedná se o největší rakouské jezero, které se vyznačuje širokým pásmem rákosí a velmi malou hloubkou. Jezero je součástí rakouského národního parku Neusiedler See – Seewinkel a od roku 2001 je zapsáno na seznamu UNESCO. I přes silný vítr a chladné počasí jsme u jezera strávili hodinu času, prošli se po jeho břehu a udělali spoustu fotek s velmi fotogenickým majákem. Naši cestu jsme zakončili v Parndorfu, kde si žáci mohli nakoupit pár suvenýrů. Výlet se nám i navzdory aprílovému počasí vydařil, žáci měli možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti a poznat vedle Vídně i jinou část země našich jižních sousedů, která určitě stojí za návštěvu.

Fotografie z exkurze do Eisenstadtu a k Neziderskému jezeru

aaa aaa aaa

„Londýn – královské město na Temži“

V termínu od 2. do 6. dubna 2017 odjelo 15 žáků naší školy pod vedením Mgr. Opravilové a Mgr. Matějkové, Ph.D na studijní vzdělávací zájezd „Londýn – královské město na Temži“, aby poznalo nejkrásnější památky této britské metropole. Po náročné cestě přes Německo, Belgii a Francii jsme se nalodili na trajekt, který nás dovezl do Velké Británie. V pondělních ranních hodinách jsme dorazili do Londýna. Po příjezdu do města nás na břehu Temže přivítalo 135 m vysoké Londýnské oko, ze kterého byl úžasný výhled na celé město. Poté jsme se vydali přes Westminster Bridge na prohlídku historického středu města. Nejprve jsme si prohlédli Westminsterské opatství, budovu Parlamentu se slavným Big Benem. Přestože tento klenot pozdně viktoriánské neogotiky známe z fotografií, pohled na vlastní oči byl úchvatný. Dále jsme pokračovali ulicí Mall k Downing Street 10, kde sídlí v současnosti britská premiérka Theresa Mayová a přes královský St. James´s Park až k sídlu britské královny Alžběty II. Buckingham Palace. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali k náměstí se slavnou sochou admirála Nelsona Trafalgar Square. Nezapomněli jsme ani na světoznámou nákupní třídu Oxford Street, kam jsme přejeli londýnským metrem a kde nás čekali stovky obchodů nejrůznějších značek, které jsme využili k nákupům suvenýrů pro rodinu a přátele. Druhý den jsme vyjeli mimo Londýn navštívit letní sídlo britské královny Windsor Castle. Nádherný zámek a park se líbil všem účastníkům. Neopakovatelný zážitek nás čekal odpoledne v Madame Tussaud´s. Nejprve jsme se ocitli na večírku, kde se to hemžilo celebritami. Potkali jsme např. Johnnyho Deppa, nechyběly ani postavy z filmů např. Shrek nebo slavné hudební skupiny jako The Beatles. Následně jsme usedli do tradičního černého taxíku a vydali se na projížďku historií Londýna. Závěrem jsme zhlédli krátký 4D film odehrávající se v kulisách historického Londýna. První zastávkou posledního dne londýnského pobytu byl majestátní hrad Tower of London, který byl v minulosti svědkem mnoha důležitých historických událostí a kde jsou dnes uloženy britské korunovační klenoty. Po prohlídce nás čekala vyhlídková plavba po řece Temži do londýnské čtvrti Greenwich. Jedná se o malebné, klidné místo, kudy prochází nultý poledník – místo, od něhož se počítá zeměpisná délka. Pokud na něm stojíte, máte jednu nohu na východě, druhou na západě. Ubytováni jsme byli v anglických rodinách, kde jsme měli jedinečnou možnost vyzkoušet a prohloubit svou znalost angličtiny, poznat život v anglických rodinách a ochutnat typické anglické jídlo. Londýn je multikulturním místem s bohatou historií, kam se určitě budeme chtít vrátit i příští rok.

Fotografie z exkurze do Londýna

aaa aaa

Návštěva adventní Vídně

Škola pořádala dne 1. prosince 2016 tematický zájezd do Vídně. Paní profesorce Laslové se přihlásili zájemci z řad žáků maturitních a třetích ročníků. Celý den byl věnován prohlídce nejvýznamnějších památek rakouského hlavního města. Navštívili tak Katedrálu svatého Štěpána, rakouskou radnici i Burgtheater. Vedle zmiňované PaedDr. Ivany Laslové žáky doprovázely na procházce městem Mg. Jana Urbánková, Mgr. Věra Winklerová a Ing. Eva Vašutová. K doplnění příjemné atmosféry přispěly i vyhlášené vánoční trhy. Žáci tak měli možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti.

Fotografie z návštěvy adventní Vídně

aaa aaa aaa

Evropský den jazyků

Dne 24. září 2016 se 15 žáků z 3.L zúčastnilo akce Evropský den jazyků, kterou pořádal Österreich Institut v Brně. Jednalo se o hodinovou výuku němčiny netradiční a hravou formou. Žáci překonali počáteční obavy a výuku si užili.

Fotografie z Evropského dne jazyků

aaa


Velká Británie 2015 - Christ Church College v Oxfordu a Stonehenge


Studijně poznávací zájezd do Anglie 2015 Studijně poznávací zájezd do Anglie 2015

Londýn - královské město na Temži

V týdnu 19. 5. - 23. 5. 2014 zavítalo 17 studentů naší školy do Anglie, aby poznalo její krásy, mentalitu tamních lidí a jejich zvyky. Pedagogický dozor zajištovali Mgr. Opravilová a Mgr. Zemánek.

První den jsme strávili přejezdem přes Německo, Lucembursko, Belgii a v nočních hodinách jsme dorazili do francouzského města Calais, odkud jsme se časným ranním trajektem přeplavili do jihoanglického přístavu Dover. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli vychutnat pohled na slavné bílé útesy doverské.
Hned první den nás čekala celodenní prohlídka Londýna. Nejprve jsme si prohlédli Westminsterské opatství, budovu Parlamentu se slavným Big Benem. Přestože tento klenot pozdně viktoriánské neogotiky známe z fotografií, pohled na vlastní oči byl impozantní. V poledne jsme spěchali k Buckinghamskému paláci, sídlu královny Alžběty II., abychom zde zhlédli výměnu královských stráží.
Odpoledne následovala návštěva Národní galerie, kde jsme kromě děl anglických mistrů obdivovali i obrazy Rembrandta, Leonarda da Vinci či Moneta. Nejvíce jsme se ovšem těšili na podvečerní projížďku na známém londýnském „Oku“. Pohled na město z prosklených kabin byl neopakovatelný.
Na jeden den jsme si dovolili hlavní město opustit, abychom zavítali do královského sídla s oficiální rezidencí Alžběty II., Windsdoru, a Etonu – kde se nachází elitní chlapecká škola, na které studovali mnozí pozdější angličtí předsedové vlády.
Asi největší atrakcí však byla odpolední návštěva Muzea voskových figurín – Madame Tussaud´s - zde jsme se nejen setkali, ale hlavně jsme se vyfotili s figurínami světových celebrit.
Poslední den jsme zamířili k symbolu Londýna – Toweru. Tato středověká pevnost patří k&nbsnejpozoruhodnějším stavbám v Londýně, a tak nebylo těžké strávit tam celé dopoledne. Kromě prohlídky komplexu budov jsme měli možnost obdivovat i britské korunovační klenoty, kolekci brnění z královské sbírky a zbytky hradeb opevnění z doby římské správy.
Bylo by nemyslitelné být v Londýně a neprojet se po řece Temži, takže jsme si i my vychutnali tuto plavbu a&nbskochali se výhledem na oba břehy Temže s mnoha architektonicky zajímavými stavbami. Vylodili jsme se v Greenwichi - zde se totiž nachází světoznámá Královská observatoř, která je místem, kudy prochází nultý poledník a odkud se určuje světový čas, a to jsme si nemohli nechat ujít. Zde jsme se rozloučili s Londýnem a vydali jsme se na cestu domů.
Ubytováni jsme byli v anglických rodinách, kde jsme měli jedinečnou možnost vyzkoušet svou znalost angličtiny, poznat život v anglických domácnostech a ochutnat typické anglické jídlo.
Domů jsme si přivezli kromě spousty suvenýrů a fotografií hlavně krásné vzpomínky na vydařený zájezd.
Mgr. Opravilová

London
Odborná zahraniční stáž v Berlíně | 1. 6. - 9.6. 2013

Podívejte se na foto prezentaci (pptx) ze stáže.

Také můžete využít jazykovou příručku pro ošetřovatele seniorů, vytvořenou pro následující odborné zahraniční stáže.
Příručka pro ošetřovatele seniorů

Historický Londýn - studijně poznávací pobyt

Ve dnech 21.-25. dubna 2011 se 16 studentů naší školy pod pedagogickým dohledem Ing. Vašutové a Mgr. Hauserové zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Anglie. Po náročné cestě přes Německo, Belgii a Francii se studenti přepravili trajektem přes kanál La Manche do Velké Británie.

Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách na předměstí Londýna. Studenti tak měli vynikající příležitost procvičit se v konverzaci v angličtině a ověřit si svoje jazykové znalosti v praxi. Seznámili se s životem v rodinách a poznali odlišné zvyklosti země.

Program prvního dne zahrnoval procházku Londýnem kolem budov Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, shlédnutí výměny stráží u Buckinghamského paláce, přejezd metrem, návštěvu muzea voskových figurín Madame Tussaud´s i nákupy na známé Oxford Street.

Další den byl věnován návštěvě přímořského letoviska Brighton. Studenti si prohlédli královský palác Royal Pavillion přezdívaný "Bílý slon", prošli se po nábřeží, zábavním molu a historickém centru "The Lanes".

Poslední den začali studenti procházkou po Tower Bridge, navštívili hrad Tower, kde si mohli prohlédnout korunovační klenoty, projeli se na obřím kole London Eye a lodí po řece Temži se dopravili do Greenwich, odkud vyrazili autobusem na zpáteční cestu. Zájezd se velmi vydařil, počasí bylo neobvykle krásné a studenti se vraceli domů plni dojmů a zážitků. Ověřili si, že jsou schopni se v cizí zemi domluvit, a získali nové zkušenosti o životě v Anglii.

Mgr. Eva Vašutová
 

Studijně poznávací zájezd do Anglie 2011 Studijně poznávací zájezd do Anglie 2011 Studijně poznávací zájezd do Anglie 2011 Studijně poznávací zájezd do Anglie 2011 Studijně poznávací zájezd do Anglie 2011 Studijně poznávací zájezd do Anglie 2011

Předvánoční Vídeň 2010

Ve středu 8. prosince 2010 jsme navštívili historické hlavní město Rakouska - Vídeň. Naše prohlídka začala v letním sídle Habsburků - v Schönbrunnu. Zažili jsme spoustu legrace. Obdivovali jsme krásnou vánoční výzdobu a procházku po zahradě nám zpříjemňovala vůně velkého množství jídla a sladkostí. Dále jsme pokračovali do středu Vídně, kde nás nejvíce uchvátila výzdoba radnice a radničního parku. V historické části města jsme obdivovali Parlament, Heldenplatz, Hofburg,Votivkirche, Burgtheater, Minoritenkirche, Stephansdom, Tovaryšský sloup. Pro nás byla zajímavá a dobrodružná procházka po Mariahilfer Stra3e, která je výkladní skříní města. Nepřeberné množství obchodů a obchůdků nabízí téměř vše.¨Celý den nás provázelo krásné počasí, které ještě více zpříjemnilo naše toulky po spletitých ulicích Vídně.

Předvánoční Vídeň 2011 Předvánoční Vídeň 2011 Předvánoční Vídeň 2011 Předvánoční Vídeň 2011

Stáž v Pirně 2010

Ve dnech 7. - 9. října 2010 jsme byli pozvání na stáž do německého města Pirna. Po dlouhém příjezdu vlakem nás přivítal místní učitel pan Lehwald se svými žáky. Poté nás ubytovali v nedaleké studentské ubytovně, kde bylo moc příjemné prostředí. Večer jsme strávili ve společnosti německých přátel, se kterými jsme hráli bowling. Druhý den jsme navštívili místní školu, žáci a učitelé byli velmi vstřícní a naučili nás, jak správně držet tělo, správně sedět a posilovat svaly. Večer pro nás přichystali grilování a dokonce tam byl i DJ. Poslední den jsme šli s panem Lehwaldem na procházku do Saského Švýcarska, kde byla velmi krásná příroda. Poté jsme se rozloučili a vlakem jsme odcestovali zpátky do Česka. Tato stáž se nám velice líbila, a kdybychom mohli, tak příští rok jedeme znovu, protože jsme navázali spoustu nových přátelství a hlavně jsme se zdokonalili v německém jazyce.

Sabina Svobodová, Roman Šeptun, 4. L

Stáž v Pirně 2010 Stáž v Pirně 2010 Stáž v Pirně 2010 Stáž v Pirně 2010 Stáž v Pirně 2010 Stáž v Pirně 2010 Stáž v Pirně 2010

Alžbětínská Anglie - studijně poznávací pobyt

V týdnu od 25.4. do 30.4. 2010 se 14 studentů naší školy společně s pedagogickým dohledem Ing. Vašutové a Mgr. Dajčarové zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Anglie.

Po náročné cestě přes Německo, Belgii a Francii se studenti přepravili Eurotunelem pod kanálem La Manche do Velké Británie.

Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách v Oxfordu. Studenti tak měli vynikající příležitost procvičit se v konverzaci v angličtině a ověřit si svoje jazykové znalosti v praxi. Zároveň se seznámili se životem v rodinách a poznali odlišné zvyklosti země.

Program zahrnoval prohlídku univerzitního města Oxfordu a návštěvu koleje Christ Church College. Další zastávkou byl Stonehange a královské město Windsor včetně víkendové rezidence královny Alžběty II. a prohlídky Etonu, nejstarší soukromé chlapecké školy ve Velké Británii. Studenti si dále prohlédli středověký hrad Warwick Castle s komnatou s voskovými figurínami a zajeli na výlet do Stratfortu nad Avonou, kde se nachází rodný dům Williama Shakespeara, a navštívili i rodný dům jeho manželky Anne Hathaway v Shottery.

Poslední den byl věnován prohlídce hlavního města Londýn. Na programu byla projížďka na obřím kole London Eye, procházka městem kolem budov Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, přejezd metrem, návštěva muzea hrůzy a hororu London Dangeon a cesta lodí po řece Temži do Greenwich, odkud vyrazili autobusem na zpáteční cestu.

Zájezd se velmi vydařil a studenti se vraceli domů plni dojmů a nových zážitků. Ověřili si, že jsou schopni se v cizí zemi domluvit a získali cenné zkušenosti o životě v Anglii.

Ing. Eva Vašutová

Alžbětínská anglie 2010 Alžbětínská anglie 2010 Alžbětínská anglie 2010 Alžbětínská anglie 2010 Alžbětínská anglie 2010 Alžbětínská anglie 2010

Zahraniční stáž v Pirně


Stáž v Pirně 2009
Stáž v Pirně 2009 Stáž v Pirně 2009 Stáž v Pirně 2009 Stáž v Pirně 2009

poznávací zájezd do anglie

V pondělí 9. 3. 2009 jsem se spolu s dalšími 7 studentkami naší školy a paní profesorkou Mgr. Opravilovou a Mgr. Mahdalovou vydala na poznávací zájezd do Anglie.  Za ne moc pěkného počasí jsme vyjížděli z ČR a dále přes Německo, Belgii, Francii jsme pokračovali až k cíli naší cesty - tedy do Anglie.
Hned první den jsme po únavné cestě absolvovali celodenní prohlídku Londýna, kde jsme navštívili Houses of Parliament s Big Benem, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden a projeli jsme se i londýnským metrem. Nejvíce se nám však líbilo v Madame Tussaud´s (muzeum voskových figurín), ale také pohled na celý Londýn z London Eye byl nezapomenutelný. Večer si pro nás přijely naše hostitelské rodiny, ve kterých jsme si nejen ověřili naši znalost angličtiny, ale také jsme ochutnali anglickou kuchyni.
Druhý den jsme vyrazili do městečka Windsor, kde jsme viděli Windsor Castle (víkendové sídlo královny) a Eton (nejstarší soukromá chlapecká škola ve Velké Británii), poté jsme se vrátili zpět do Londýna, abychom si mohli prohlédnout Buckinghamský palác.
Příští, tedy poslední den, jsme navštívili Greenwich, kterým prochází nultý poledník, National Maritime Museum a projeli jsme se lodí po řece Temži až k Tower Bridge. Na závěr  jsme si prohlédli hrad a obdivovali krásné korunovační klenoty. Večer jsme naposledy pohlédli na Londýn, a sice úplně unavení, ale plní zážitků a vzpomínek jsme se vraceli do ČR. Za sebe můžu říct, že se zájezd velice povedl.

Lenka Martínková 2.L

Poznávací zájezd do anglie 2009 Poznávací zájezd do anglie 2009 Poznávací zájezd do anglie 2009 Poznávací zájezd do anglie 2009

Zahraniční stáž v Pirně


Stáž v Pirně 2008
Stáž v Pirně 2008 Stáž v Pirně 2008 Stáž v Pirně 2008 Stáž v Pirně 2008

ODBORNÁ STÁŽ V ZEMÍCH BENELUXU

Ve dnech 6. - 12. dubna 2008 se zúčastnila ředitelka školy se skupinou pedagogů odborné stáže v zemích Beneluxu.

Odborná stáž v zemích Beneluxu

Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008 Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008 Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008 Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008 Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008 Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008 Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008 Odborná stáž v zemích Beneluxu 2008