SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívŠkolní ples


Ples SRPD 2019

Dne 29. března 2019 se od 18.00 hod. otevřely reprezentativní prostory hotelu Voroněž v Brně pro účastníky školního plesu Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. Ples proběhl za finanční podpory Spolku rodičů a přátel dětí při SZŠ, na přípravě a samotné organizaci akce se podíleli zaměstnanci školy a žáci.
Hned při vstupu na návštěvníky plesu čekalo překvapení v podobě Klobouku štěstí. Každá platná vstupenka byla směnitelná za los, takže všichni hned na začátku věděli, zda si odnesou domů společně s příjemným prožitkem ještě i výhru z tomboly. Po 19. hodině ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková oficiálně zahájila ples. Popřála všem zúčastněným pěkný večer plný zábavy, radosti a příjemných zážitků, poděkovala SRPD a zaměstnancům školy za podporu akce a vyjádřila přání, aby se žákům školy dařilo i u nadcházející zkoušky z dospělosti.
Poté následovalo vystoupení mažoretek Pusinky z Říčan, skupiny Lassies z Brna, zajímavá byla ukázka společenského tance v podání Barbory Kolaříkové a Tomáše Paláta. Mezi slavnostním šerpováním jednotlivých tříd 4. ročníků a pomaturitního studia probíhala taneční zábava. K poslechu a tanci hrála kapela Tom Sawyer Band, která nabídla rozmanité hudební žánry. Před půlnocí měli návštěvníci plesu možnost zhlédnout různá vystoupení žáků 4. ročníku, která měla dynamickou, nápaditou a mnohdy zábavnou formu.
Školní ples se nesl ve velmi příjemné, uvolněné a radostné atmosféře. Taneční parket byl stále plný, prostředí hotelu doplňovalo slavnostní atmosféru okamžiku. Akce se po všech stránkách vydařila. Pozitivní reakce zúčastněných jsou toho dokladem.

Zapsala: Mgr. Romana Dvořáková

Fotografie z "Plesu SRPD 2019"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Pozvánka na ples SRPD 2019


Ples SRPD 2018

Dne 23. 3. 2018 vyvrcholily oslavy 70. výročí založení školy plesem SRDP, který se uskutečnil v Orea Hotel Voroněž. Slavnostní zahájení proběhlo v 18:30 a celým večerem provázela Mgr. Iveta Vilímová a Jakub Kříž ze 2.L. Každý majitel vstupenky měl možnost vylosovat si z „Klobouku štěstí“ výherní či nevýherní lístek. Ceny na ples věnovalo SRPD a další sponzoři školy. Hudební doprovod plesu zajistil Salonní orchestr Brno v čele s Františkem Školařem.

Celý večer měl bohatý program:
•Vystoupení skupiny mažoretek PUSINKY ŘÍČANY
•Vystoupení mistryně republiky Kateřiny Čertekové (2.C) a Davida Cikrleho (3.B) v latinsko – americkém tanci
•Vystoupení skupiny MAGIC FREE GROUP
•Vystoupení tanečního a hudebního kroužku školy
•Šerpování žáků čtvrtých ročníků školy (4.A, 4.B, 4.C, 4.L, 4.S, 5.V a 2Vb)

Fotografie z "Plesu SRPD 2018"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Slavnostní maturitní ples SZŠ Jaselská 2016

Slavnostní maturitní ples SZŠ Jaselská se konal 18. března 2016 v hotelu Voroněž.

Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016 Slavnostní ples SRPD 2016Slavnostní maturitní ples SZŠ Jaselská 2015

Slavnostní maturitní ples SZŠ Jaselská se konal 20. března 2015 v hotelu Voroněž.

Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015 Slavnostní ples 2015


Slavnostní maturitní ples SZŠ Jaselská 2014

Slavnostní maturitní ples SZŠ Jaselská se konal 14. března 2014 v hotelu Voroněž.

Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014 Slavnostní ples 2014


Slavnostní maturitní ples SZŠ Jaselská 2013

Ve středu dne 27. března 2013 se uskutečnil slavnostní maturitní ples v hotelu Voroněž, který byl součástí oslav 65. výročí založení školy. Přítomna byla paní ředitelka PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., zástupci vedení školy a její zaměstnanci.

Nechyběli ani vzácní hosté - paní doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., předsedkyně Školské rady paní doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., předseda SRPD pan Petr Krejčí a důležitý sponzor plesu pan Petr Tančev. Ples patřil především žákům 4. ročníků a jejich šerpování. Podpořit je přišli jejich příbuzní, přátelé i spolužáci. Bohatý program připravila paní Mgr. Iveta Vilímová, která zároveň akci společně se žákyní třídy 3.L Marií Doležalovou moderovala.

Ples byl slavnostně zahájen v 18 hodin projevem paní ředitelky PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Jako první vystoupil Dětský domov Tišnov ve stylu street dance, hned poté hip hopová kapela Mighty Shake Zastávka. O hodinu později se představil folklorní soubor Javorníček Brno.

Hlavní událost plesu - slavnostní šerpování maturantů (tříd 4.L, 4.A, 4.C, 4.D) následovalo ve 20 hodin. Velkým zpestřením večera byla ukázka společenských a latinsko-amerických tanců v provedení tanečníků mezinárodní třídy Kláry Koňaříkové a Ctibora Mazala, skupiny Irské tance Tišnov a v neposlední řadě také vystoupení žákyně 1.B Pavlíny Malíkové ve stylu sportovního aerobiku. Překvapení hostům připravila třída 4.A, když kolem půlnoci předvedla dynamickou taneční sestavu, nacvičenou v hodinách tělesné výchovy, a pozvedla tak vlnu nadšení.

K tanci a k poslechu hrála na plese kapela REFLEX BAND a v prostorách salónků DJ NAVY. Kromě pestrého programu měli hosté možnost získat krásné a hodnotné ceny v rámci slosování vstupenek. Večer byl příjemnou příležitostí k setkání všech příznivců SZŠ Jaselská a proběhl v přátelské a slavnostní atmosféře. Děkujeme hostům a sponzorům, kteří věnovali věcné nebo finanční dary pro účely plesu. Dík patří také účinkujícím a pořadatelům.

Slavnostní ples 2013 Slavnostní ples 2013 Slavnostní ples 2013 Slavnostní ples 2013


Ples SZŠ Jaselská 2012

V pátek 22. března 2012 se v prostorách hotelu Voroněž uskutečnil již tradiční ples školy SZŠ Jaselská. Součástí plesu bylo taktéž tradiční šerpování našich maturantů. O dobrou atmosféru se postarala skupina Grif 05 a také host večera, kterým byl Petr Bende.

Školní ples 2012 Školní ples 2012 Školní ples 2012 Školní ples 2012


Ples SZŠ Jaselská 2011

Dne 11. března 2011 se konal tradiční ples naší školy. Proběhl v reprezentativních prostorách Kongresového sálu brněnského hotelu International. I když byl ples určený hlavně pro žáky čtvrtých ročníků, kteří na něm byli slavnostně šerpováni, hostů bylo hodně a všichni se velmi dobře bavili.

Ples školy 2011 - slavnostní šerpování Ples školy 2011 Ples školy 2011 - společná fotka Ples školy 2011

Ples SZŠ Jaselská 2010

Dne 12. března 2010 se konal v Dominiku na Šilingrově náměstí ples Střední zdravotnické školy, kde byli slavnostně šerpováni studenti maturitních ročníků.

Školní ples 2010 Školní ples 2010 Školní ples 2010 Školní ples 2010