SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívDen otevřených dveří 8. 1. 2019

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnil již podruhé v letošním školním roce v prostorách naší školy „Den otevřených dveří“. Tento „Den“ již tradičně probíhal od 10 do 18 hodin. Škola byla vyzdobena výrobky žáků oboru sociální činnost, ukázky jejich prací byly k vidění rovněž v přízemí školy, kde bylo možno zhlédnout fotografie z akcí školy. U vchodu do školy čekali na návštěvníky žáci naší školy, kteří byli připraveni je doprovázet. Tito žáci byli ze všech oborů, které na škole nabízíme: z oboru zdravotnické lyceum, oboru praktická sestra a oboru sociální činnost. Naší snahou bylo, aby každého zájemce provázel po škole žák oboru, o který měl návštěvník zájem. Zájemci o studium obdrželi při vstupu do školy letáky školy, anketní lístek a kvíz.
Třídy měly po dobu výuky otevřené dveře. Zájemci o studium tak mohli nahlédnout do učeben přímo během výuky. Po ukončení výuky probíhal téměř ve všech učebnách připravený program. V učebně první pomoci se prezentoval kroužek první pomoci pod vedením Mgr. Babákové a Mgr. Kašparovské, v učebnách ošetřovatelství si mohli zájemci nechat změřit krevní tlak, množství tuku v těle a BMI. Dále si mohli zájemci na speciálním modelu například vyzkoušet, jak se má správně provádět samovyšetření prsu nebo si obléknout „oblek stáří“. Tyto činnosti probíhaly pod vedením odborných učitelek Mgr. Křesťanové, Mgr. Cahové a Mgr. Neumanové. V učebně výchovy ke zdraví se konal pod vedením Mgr. Soldánové workshop oboru sociální činnost. Žáci zde hráli divadlo a ukazovali pomůcky, které v rámci výuky používají. V učebně č. 26 probíhala otevřená výtvarná dílna s Mgr. Bartoškovou a Mgr. Matějkovou, Ph.D. Všichni zájemci si mohli vyrobit šperk dle vlastního výběru a vkusu. Ve zbývajících učebnách byly připravené otázky ke kvízu s nápovědou. Správné odpovědi zapisovali zájemci do tajenky kvízu.
Prohlídka končila opět v přízemí, kde návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a kvíz. Všichni řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou odměnu a věcný dárek dle svého výběru. Někteří návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy návštěv.
Dne otevřených dveří ve SZŠ Jaselská 8. 1. 2019 se za doprovodu rodičů zúčastnilo 95 žáků ze základních škol. Minianketu vyplnilo 74 žáků, z toho 31 žáků ze ZŠ v Brně, 4 žáci svoji ZŠ neuvedli, 1 žák byl ze střední školy a 38 žáků z mimobrněnských ZŠ. Převažoval zájem žáků o studium oboru praktická sestra. Nejvíce informací o termínech Dnů otevřených dveří získali žáci na Festivalu vzdělávání a z letáků naší školy, které obdrželi na ZŠ. Při prohlídce školy je nejvíce zaujaly odborné učebny a výklad doprovázejících žáků školy. Převážná většina neuvedla nebo nevěděla, co by se dalo ve škole změnit. A z celkového počtu 74 žáků, kteří minianketu vyplnili, 50 žáků uvedlo, že se na naši školu na nějaký obor přihlásí.

Z výběru vzkazů do knihy návštěv:

„Děkujeme za perfektní prohlídku Zdeňkovi (Vráblíkovi) a jeho super výkladu.“

„Škola je krásná, těším se, až tu budu studovat.“

„Děkujeme za vyčerpávající informace a milé průvodce (Jakub Kuča a Silva Heldesová).“

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková

Fotografie ze „Dne otevřených dveří“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den otevřených dveří 11. 12. 2018

Dne 11. prosince 2018 proběhl v prostorách naší školy „Den otevřených dveří“. V tento den byly od 10 do 18 hodin otevřeny dveře školy a učeben všem zájemcům o studium. Zájemci byli netrpělivě očekáváni. V prostoru přízemí školy byli připraveni žáci ze všech oborů, které nabízíme: z oboru zdravotnické lyceum, oboru praktická sestra a oboru sociální činnost. Snahou bylo, aby každého zájemce provázel po škole žák oboru, o který měl návštěvník zájem. Návštěvníci obdrželi při vstupu do školy informační letáky školy, anketní lístek a kvíz. Prohlídka po prostorách školy mohla začít.
Všichni vyučující měli v rámci výuky otevřené dveře tříd tak, aby každý návštěvník mohl nahlédnout do učebny a vidět jak třídy, tak žáky pracující ve výuce. V době po ukončení výuky jsme se snažili dle rozpisu ukázat školu více interaktivně. Téměř ve všech učebnách probíhal nějaký program. V učebně první pomoci si mohli zájemci vyzkoušet nácvik resuscitace a práci s automatickým externím defibrilátorem – AED. V učebnách ošetřovatelství si mohli návštěvníci nechat změřit krevní tlak, množství tuku v těle a BMI, odebrat krev na glykemii a vyzkoušet si na speciálním modelu, jak má správně probíhat samovyšetření prsu. Odbornou učebnu výchovy ke zdraví obsadili žáci oboru sociální činnost. Součástí jejich prezentace byla ukázka rukodělných výtvarných a jiných kreativních prací a také ukázky činností z běžných vyučovacích hodin. V ostatních učebnách byly připravené otázky ke kvízu s nápovědou. Správné odpovědi zapisovali zájemci do tajenky kvízu.
Prohlídka končila opět v přízemí, kde návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a kvíz. Řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou odměnu a věcný dárek dle svého výběru. Někteří návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy návštěv.
Minianketu na Dni otevřených dveří vyplnilo 102 žáků, z toho 34 žáků ze ZŠ v Brně, 10 žáků svoji ZŠ neuvedlo, 3 žáci byli ze středních škol a 55 žáků z mimobrněnských ZŠ. Převažoval zájem žáků o studium oboru praktická sestra. Nejvíce informací o termínech Dnů otevřených dveří získali žáci na Festivalu vzdělávání a z letáků naší školy, které obdrželi na ZŠ. Při prohlídce školy je nejvíce zaujaly odborné učebny a výklad doprovázejících žáků a žákyň školy. Převážná většina neuvedla nebo nevěděla, co by se dalo ve škole změnit. A z celkového počtu 102 žáků, kteří minianketu vyplnili, 72 uvedlo, že se přihlásí ke studiu některého námi nabízeného oboru.
Všem děkujeme za to, že se k nám přišli podívat. Ostatní zájemce zveme na „Den otevřených dveří“ 8. ledna 2019.

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková

Fotografie ze „Dne otevřených dveří“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018

Ve dnech 22. - 24. listopadu 2018 se na brněnském výstavišti v pavilon G1 a G2 konal již XXIV. Veletrh středních škol a nově Festival vzdělávání.
V letošním roce byl Veletrh rozšířen do dvou pavilonů a konal se tři dny. Čtvrtek byl přednostně určen pro žáky 5. až 8. tříd, pátek pro žáky devátých tříd a sobota tradičně pro veřejnost, což jsou rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, kteří měli letos možnost poznat jednotlivé obory vzdělávání přímo prostřednictvím ukázek činností v pavilonu G2 (viz dále).
Naše škola patří ke stálým a žádaným účastníkům Veletrhu středních škol.
Od čtvrtečního rána stánek v pavilonu G1 „SZŠ Jaselské“ byl doslova v obležení. Žáci osmých později i devátých tříd měli opět velký zájem o obor praktická sestra a také o obor zdravotnické lyceum.
Pomaturitní studium i obor sociální činnost měly také svoje zájemce. Obor sociální činnost je oborem budoucnosti a v následujícím roce naše škola otvírá opět třídu sociální činnosti zaměřenou na pečovatelství.
Není to jen výhoda zdravotnických škol, že neproběhne za čtyři roky maturita z matematiky nebo strategické umístění naší školy v centru města, ale především kvalita a prestiž školy.
Náš stánek je také vyhledávaný dospělými účastníky, kteří mají zájem dostudovat obor praktická sestra. Letos poprvé ve spolupráci s fakultními nemocnicemi v Brně jsme jim mohli nabídnout kromě studia i zaměstnání ve FN USA a FN Brno-Bohunice.
Úspěšnou novinkou letošního roku se stal pavilon G2, kde měli žáci základních škol, jejich rodiče (zákonní zástupci) a široká veřejnost možnost seznámit se s jednotlivými obory dané sekce (např. sekce stavebnictví, informační technologie, sekce strojírenství a jiné). Sekci zdravotnictví zaštítila naše škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové.
V rámci této sekce se prezentovalo celkem 5 zdravotnických škol se svými obory (SZŠ Jaselská, SZŠ a VOŠZ Merhautova, SPŠ Purkyňova, EA Šimáčkova, odborná škola Tišnov). Ve vzájemné spolupráci se zástupci zdravotnických škol vypracovala Mgr. Martina Cahová plán, jakým způsobem vybrané zdravotnické školy představí své studijní obory.
Naše škola předvedla na festivalu v sekci zdravotnictví práci praktické sestry a obor sociální činnost. Zaměřila se na ukázku péče o lůžko a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace s. c. injekcí, bandáží dolních končetin a jiné. Další ukázka se týkala odběrů krve, kdy si zájemci z řad žáků základních škol mohli vyzkoušet na speciálním modelu ruky odebrat krev. Zájemci především z řad dospělých si mohli nechat změřit krevní tlak nebo si nechat udělat odběr krve z prstu na glykémii. Vybraní žáci naší školy v průběhu celého dne předváděli na resuscitačním modelu srdeční masáž, při níž se snažili veřejnost také proškolit. Zájemci také dostali příležitost si tuto zajímavou aktivitu vyzkoušet.
Obor sociální činnost pod vedení Mgr. Soldánové a Mgr. Otavy předvedl názorně práci s dětmi ve věkové kategorii od 4 – 8 let a také práci s nevidomým klientem a se seniory. Tyto praktické ukázky přilákaly k naší sekci velké množství návštěvníků. V jejím rámci jsme spolupracovali s Fakultní nemocnicí u svaté Anny a Fakultní nemocnicí Brno, které poskytly vybavení a materiál pro prezentaci.
V pavilonu G2 každá sekce měla také koutek, kde probíhala soutěž pro žáky. Mgr. et Bc. Jana Soudková jako kariérový poradce zajistila propagaci školy prostřednictvím letáků, prezentací, flipů atd. Díky ní a dalším sponzorům získali žáci velmi pěkné dárečky a upomínkové předměty.
Pedagogové a žáci naší školy, kteří se podíleli na zajištění průběhu jednotlivých aktivit, zhodnotili tento veletrh jako velmi zajímavý a zdařile provedený. Zvláště z toho důvodu, že propagace jednotlivých oborů v sekci G2 probíhala poprvé. Již se těšíme na další ročník veletrhu a také na všechny budoucí zájemce o studium z řad žáků základních škol.
Prezentace naší školy je vždy doplněna vystoupením žáků. Taneční, pěvecké vystoupení a ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Jaselská má vždy mnoho příznivců sledujících vystoupení v doprovodného programu.
Těšíme se, že prezentace naší školy přinese ovoce a zájemci z letošního Veletrhu středních škol v září 2019 zasednou do lavic v prvních ročnících.
Velké díky patří všem našim pedagogům a žákům, kteří vzorně, s nadšením a se srdcem na dlani prezentovali naši školu a naše obory!

Zpracovaly: Mgr. Martina Cahová, Mgr. Dominika Babáková, Mgr. et Bc. Jana Soudková

Fotografie z „Veletrhu vzdělávání na BVV“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Prezentace středního odborného školství v OC Olympia

V obchodním centru Olympia se ve dnech 26. 1. – 28. 1. 2018 konal čtvrtý ročník prezentace středních odborných škol. Organizátorem akce byl Jihomoravský kraj, který touto přehlídkou chce motivovat dorůstající děti a jejich rodiče ke studiu právě na středních odborných školách. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 33 středních odborných škol z celého jihomoravského kraje. Školy představují své studijní obory nejen prostřednictvím letáků a posterů, ale také praktickými ukázkami činností, ke kterým žáky v průběhu studia připravují. Přehlídka byla slavnostně zahájena v pátek 26. 1. 2018 na hlavním podiu v centrálním prostranství OC Olympia za účasti Ing. Tomáše Hünera, ministra průmyslu a obchodu a čelných představitelů Jihomoravského kraje. Slavnostního zahájení se zúčastnila také ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. Po slavnostním zahájení proběhla řízená prohlídka účastníků slavnostního zahájení po všech 33 stáncích středních odborných škol. SZŠ Jaselská měla stánek č. 2, na kterém jsme představili studijní obory praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Žáci oboru zdravotnický asistent svůj obor představili změřením fyziologických funkcí a BMI (a tukové vrstvy) kolemjdoucím zájemcům. Pro návštěvníky obchodního centra, kteří měli zájem o procvičení KPR, byly připraveny resuscitační figuríny, na kterých bylo možné si zkusit kardiopulmonální resuscitaci dospělého a dítěte. Žáci zájemcům poskytli informace o KPR a prakticky předvedli. Zvláště mladí návštěvníci obchodního centra a děti měli zájem prověřit si své dovednosti v oblasti KPR. Zájem byl také o předvedení automatického externího defibrilátoru. Žáci studijního oboru sociální činnost měli připravenou dílničku, v rámci které vytvářeli jednoduchá výrobky např. skládačky z papíru, malování na sklo, jednoduché šperky z korálků. Děti zaujaly také anatomické modely lidského těla a rády se zapojily do činnosti v dílničkách.
Naši žáci se do prezentace školy zapojili také na podiu během vystoupení. Hudební kroužek pod vedením Mgr. Jany Přibylové, taneční kroužek pod vedením Mgr. Ivety Vilímové a kroužek první pomoci pod vedením Mgr. Dominiky Babákové si připravily vystoupení, ve kterém představily naši školu také z hlediska zájmové činnosti. Žáci vystupovali se svým programem všechny tři dny a vystoupení bylo velmi zdařilé.
Vedení školy v čele s ředitelkou školy PhDr. Jarmilou Kelnarovou, přišlo každý den podpořit vyučující a žáky na stánku i během vystoupení.
Během všech tří dnů byla na stánku velmi příjemná a kolegiální atmosféra. Celkem se na prezentaci školy účastnilo 21 vyučujících a 42 žáků.

Zpracovala: Mgr. Iva Křesťanová

Fotografie z "Veletrhu OC Olympia"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den otevřených dveří

Dne 9. 1. 2018 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Zájemci měli možnost se seznámit s jednotlivými obory a získat informace o studiu jak od studentů, tak i od jednotlivých učitelů.

Fotografie ze "Dne otevřených dvěří"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den otevřených dveří

Dne 12. 12. 2017 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Zájemci měli možnost se seznámit s jednotlivými obory a získat informace o studiu jak od studentů, tak i od jednotlivých učitelů.

Fotografie ze "Dne otevřených dvěří"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Prezentace středních odborných škol - OC OLYMPIA, 3. ročník


Ve dnech 27 – 29. 1. 2017 se naše škola již potřetí zúčastnila aktivní prezentace středních odborných škol v OC Olympia. Na této akci se představilo 33 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem.
Jedná se o školy, které nabízejí obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku, zdravotnictví, informační technologie, služby a řemesla. Na stanovištích jednotlivých škol se mohli nastávající středoškoláci zapojit do nejrůznějších činností a díky tomu zjistit, zda by je takový obor bavil. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, který celou akci také slavnostně zahájil.

Návštěvníci získali informace o nabídce studijních a učebních oborů, o spolupráci těchto škol s regionálními zaměstnavateli, případně o možnostech mimoškolních volnočasových aktivit a zájmových kroužků. Pro zájemce z řad návštěvníků byla na našem stánku, připravena možnost měření krevního tlaku, pulzu a hodnoty saturace krve kyslíkem, k dispozici byla i figurína dospělého a figurína kojence pro nácvik srdeční masáže.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Na centrálním prostranství před obchodem Intersport probíhal na podiu po celou dobu akce bohatý doprovodný program, plný tematicky zaměřených vystoupení žáků jednotlivých středních škol, VIDA science centra a Centra volného času Lužánky. Naši studenti v doprovodném programu předvedli taneční vystoupení pod vedením Mgr. Cahové, ukázku poskytnutí první pomoci pod vedením Mgr. Babákové a hudební vystoupení pod vedením Mgr. Přibylové. Naši žáci a žákyně měli velký úspěch u návštěvníků obchodního centra a byli odměněni bouřlivým potleskem.
Po celé tři dny trvání prezentace (pátek – neděle) podpořilo naše pedagogy a vystupující žáky celé vedení školy - paní ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., zástupce ředitelky školy pro odborné předměty Mgr. Pavla Zamykalová, v pátek zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková a v neděli zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování Mgr. Hana Kašparovská. Všichni organizátoři věří, že tento způsob prezentace školy přinese úspěch a do prvních ročníků školního roku 2017/2018 nastoupí žáci, kteří budou mít zájem nejen o studium, ale také o povolání v oboru zdravotnictví.

V Brně dne 31. 1. 2017
Zapsala a vyfotografovala: Mgr. Martina Cahová

Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017Prezentace středních odborných škol - OC OLYMPIA, 2. ročník


Ve dnech 5. – 7. 2. 2016 se zúčastnila naše škola 2. ročníku prezentace středních odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, který celou akci organizoval. Tato prezentace proběhla na otevřené ploše obchodního centra Olympia v  Brně. Akce se zúčastnilo 33 odborných škol. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, který také interaktivní přehlídku zahájil společně s ministryní školství Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. Mezi vzácnými hosty byl rovněž Ing. Stanislav Juránek, senátor PČR, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, zastupitel města Brno. Na žáky základních škol, kteří se rozhodují kam dál, a na jejich rodiče čekal celý víkend bohatý program plný praktických a zábavných ukázek přímo od studentů. Akce probíhala v rozsáhlém komerčním prostoru, který je hojně navštěvován širokou veřejností. Cílem prezentace bylo především zvýšení zájmu cílové skupiny – žáků 8. a 9. tříd základních škol o tradiční studijní obory, řemesla a reprezentativní formou poskytnout informace veřejnosti o středních školách. Každý den od pátku do neděle v době od 10 do 18 hodin probíhal na pódiu u hlavního vstupu do OC Olympia doprovodný program zajišťovaný studenty a učiteli prezentujících středních škol. Naši studenti v doprovodném programu předvedli taneční vystoupení pod vedením Mgr. Vilímové, ukázku poskytnutí první pomoci, hudební vystoupení pod vedením Mgr. Přibylové. Během tří dnů od 10 do 20 hod. se na stánku naší školy vystřídali pedagogové a studenti, kteří odpovídali na veškeré dotazy a poskytovali informace o nabízených oborech, vybavenosti školy a mimoškolních aktivitách. Pro zájemce z řad návštěvníků byla připravena možnost měření krevního tlaku, pulzu a hodnoty saturace krve kyslíkem, k dispozici byla i figurína pro nácvik srdeční masáže. Po celé tři dny trvání prezentace (pátek – neděle) podpořilo naše pedagogy a vystupující žáky celé vedení školy - paní ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., zástupce ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu Mgr. Pavla Zamykalová, zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková, zástupce ředitelky školy a metodik IKT Mgr. Petr Přikryl. Všichni organizátoři věří, že tento způsob prezentace školy přinese úspěch a do prvních ročníků školního roku 2016/2017 nastoupí žáci, kteří budou mít zájem nejen o studium, ale také o povolání v oboru zdravotnictví.


V Brně dne 9. 2. 2016
Zapsala a vyfotografovala: Mgr. Martina Cahová

Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016


Prezentace středních odborných škol - OC OLYMPIA, 1. ročník


„Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“
Ve dnech 4. – 7. 2. 2015 se zúčastnila naše škola 1. ročníku prezentace středních odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, který celou akci organizoval. Tato prezentace proběhla na otevřené ploše obchodního centra Olympia v Brně. Akce se zúčastnilo 30 odborných škol. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Akce se významně lišila od běžných prezentací škol tím, že jednotlivé prezentace probíhaly v rozsáhlém komerčním prostoru, který je hojně navštěvován širokou veřejností. Cílem prezentace bylo především zvýšení zájmu cílové skupiny - žáků 8. a 9. tříd základních škol o tradiční odborné studijní obory a řemesla a reprezentativní formou poskytnout informace veřejnosti o středních školách. Každý den od středy do soboty v době od 10 do 18 hodin probíhal na podiu u hlavního vstupu do OC Olympia doprovodný program zajišťovaný studenty a učiteli prezentujících středních škol. Naši studenti v doprovodném programu předvedli taneční vystoupení pod vedením Mgr. Vilímové, ukázku výuky zdravotnické angličtiny pod vedením Mgr. Školové a hudební vystoupení pod vedením Mgr. Přibylové. Během čtyř dnů se na stánku naší školy vystřídali pedagogové a studenti, kteří odpovídali na veškeré dotazy a poskytovali informace o nabízených oborech, vybavenosti školy a mimoškolních aktivitách. Pro zájemce z řad návštěvníků byla připravena možnost měření krevního tlaku, pulzu a hodnoty pulzní oxymetrie, které bylo hojně využito. Po celé čtyři dny trvání prezentace (středa – sobota) podpořila naše pedagogy a vystupující žáky svou přítomností paní ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., ve středu – pátek byla přítomna také zástupkyně ředitelky školy paní PhDr. Zuzana Číková , v sobotu pan zástupce ředitelky školy Mgr. Petr Přikryl. Všichni organizátoři věří, že tento nový způsob prezentace školy přinese úspěch a do prvních ročníků školního roku 2015/2016 nastoupí žáci, kteří budou mít zájem nejen o studium, ale také o povolání v oboru zdravotnictví.
V Brně dne 12. 2. 2015
Zapsala a vyfotografovala: Mgr. Martina Cahová

Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015