SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívSoutěž první pomoci


XXIV. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská

Hodnocení soutěže

Výsledková listina - kategorie A (SZŠ)

Výsledková listina - kategorie B (VOŠZ)

Fotografie z akce naleznete pod tímto odkazem


XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská

Hodnocení soutěže

Výsledková listina - kategorie A (SZŠ)

Výsledková listina - kategorie B (VOŠZ)


XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská


XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská

Ve dnech 12. a 13. června 2017 proběhl na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci XXII. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a MŠMT. Soutěž zahájila v 9.00 hod. PhDr.Jarmila Kelnarová, PhD., ředitelka Střední zdravotnické školy, propagátorka soutěží první pomoci a organizátorka minulých ročníků.
Soutěžilo 32 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky, a 1 družstvo ze zdravotnické školy v Trenčíně ze Slovenska. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie A středních a kategorie B vyšších zdravotnických škol. Každý rok se snažíme o inovaci v soutěži a také o aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti poskytování první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Hodnotící třináctičlenná komise byla z řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna, záchranářů a z řad odborných učitelek.
I v letošním roce musela soutěžící družstva projít třemi stanovišti a družstva z kategorie B vyšších zdravotnických škol ještě stanovištěm „Hromadné neštěstí“. Na prvním stanovišti byly k dispozici profesionální pomůcky. Úkoly na druhém stanovišti vycházely z úrazů nejčastěji vznikajících v domácím prostředí. Při poskytování první pomoci muselo družstvo prokázat schopnost improvizovat a vycházet pouze s pomůckami, které se nejběžněji nacházejí v domácnosti. Úkoly prvního a druhého stanoviště byly soustředěny do budovy školy. Třetí stanoviště a stanoviště Hromadné neštěstí bylo umístěno mimo budovu školy SZŠ, v parku na Obilním trhu v Brně.
Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili. Družstva mohla ihned podat protest proti výroku poroty. Pokud nesouhlasili soutěžící s rozhodnutím hlavního rozhodčího stanoviště, mohli podat písemný protest hlavnímu rozhodčímu soutěže, tím se zvýšila objektivnost soutěže. Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec.
V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné ceny.
Ještě než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů pozvala ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová PhD. odborné učitelky na celostátní odbornou konferenci dne 18. října 2017 a vyhlásila XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci, který se bude konat 11. a 12. června 2018 na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci.

V Brně dne 16. 6. 2017
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.,
ředitelka Střední zdravotnické školy


Výsledková listina 2017 - kategorie SZŠ
Výsledková listina 2017 - kategorie VOŠZ


XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská


XXII. ročník školní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská


Dne 29. března 2017 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum a sociální činnost. Soutěžilo celkem 9 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15-ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
MUDr. Josef Prokeš, lékař ÚN Brno, Bc. Jiří Mazálek, DiS., záchranář ZZS Brno a paní Martina Kryštofová, DiS., staniční sestra FN USA Brno, odd. 49, I. IKK

Výsledky žáků 2. ročníků - I. kategorie:
1. místo: družstvo třídy ZA2B (2)
2. místo: družstvo třídy ZA2B (1)
3. místo: družstvo třídy 2L (1)

Výsledky žáků 3. a 4. ročníky - II. kategorie:
1. místo: družstvo třídy ZA3A
2. místo: družstvo třídy 3L

První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne 12. a 13. června 2017 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

V Brně dne 31. 3. 2017
Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková Metodická vedoucí MS PRP

XXII. ročník školní soutěže 1. pomoci 2017 XXII. ročník školní soutěže 1. pomoci 2017 XXII. ročník školní soutěže 1. pomoci 2017 XXII. ročník školní soutěže 1. pomoci 2017 XXII. ročník školní soutěže 1. pomoci 2017

XXII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská


Závěry z odborné konference 20. října 2016.

XXI. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská 7/9


XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2016Výsledková listina 2016 - kategorie SZŠ
Výsledková listina 2016 - kategorie VOŠZŠkolní kolo soutěže první pomoci - 2016


Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016 Školní kolo soutěže první pomoci 2016


XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská 7/9

Ve dnech 15. a 16. června 2015 proběhl na Střední zdravotnické škole, Brno, Jaselská 7/9, XX. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a IDM MŠMT. Soutěž zahájila v 9.00 hod. PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD., ředitelka Střední zdravotnické školy, propagátorka soutěží první pomoci a organizátorka minulých ročníků.
Soutěžilo 30 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky, a 1 družstvo ze zdravotnické školy v Trenčíně ze Slovenska. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie středních a kategorie vyšších zdravotnických škol. Každý rok se snažíme o inovaci v soutěži a také o aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti poskytování první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Jako zdravotníci požadujeme, aby první pomoc byla na co nejvyšší profesionální úrovni. Hodnotící třináctičlenná komise byla z  řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna a z odborných učitelek.
I v letošním roce musela soutěžící družstva projít třemi stanovišti a družstva z kategorie vyšších zdravotnických škol ještě stanovištěm „Hromadné neštěstí“. Na prvním stanovišti byly k dispozici profesionální pomůcky. Úkoly na druhém stanovišti vycházely z úrazů nejčastěji vznikajících v domácím prostředí. Při poskytování první pomoci muselo družstvo prokázat schopnost improvizovat a vycházet pouze s pomůckami, které se nejběžněji nacházejí v domácnosti. Úkoly prvního a druhého stanoviště byly soustředěny do budovy školy. Třetí stanoviště a stanoviště Hromadné neštěstí bylo umístěno mimo budovu školy SZŠ, v parku na Obilním trhu v Brně.
Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili. Družstva mohla ihned podat protest proti výroku poroty. Pokud nesouhlasili soutěžící s rozhodnutím hlavního rozhodčího stanoviště, mohli podat písemný protest hlavnímu rozhodčímu soutěže, tím se zvýšila objektivnost soutěže.
Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec. Na závěr soutěže před slavnostním zakončení soutěže a vyhlášení výsledků proběhla na školním dvoře ukázka výcviku záchranářských psů Kynologického záchranného sboru v Brně. V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné ceny.
Ještě než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů pozvala ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová PhD. odborné učitelky na celostátní odbornou konferenci dne 21. října a vyhlásila XXI. ročník Celostátní soutěže první pomoci, který se bude konat 13. a 14. června 2016 na Střední zdravotnické škole, Brno, Jaselská 7/9.

V Brně dne 16. 06. 2015
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., ředitelka Střední zdravotnické školy


Výsledková listina 2015 - kategorie SZŠ
Výsledková listina 2015 - kategorie VZŠ


XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015 XX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci 2015


Školní kolo soutěže první pomoci - 2015

Dne 11. března 2015 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Soutěžilo celkem 8 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech – teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15 otázkách. V praktické části družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci, např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni do 2 kategorií.
Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
Jan Ševela, DiS., záchranář ZZS JMK, Michael Haupt, DiS., záchranář ZZS Vysočina a Mgr. Hana Kašparovská, odborná učitelka při SZŠ Brno, JASELSKÁ 7/9.
Výsledky žáků 2. ročníků – I. kategorie:
1. místo: družstvo třídy ZA 2A 2. místo: družstvo třídy ZA 2B 3. místo: družstvo třídy SČ 2S
Výsledky žáků 3. a 4. ročníků – II. kategorie: 1. místo: družstvo třídy SČ 3S 2. místo: družstvo třídy ZL 3L
První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne 15. a 16. června 2015 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9. Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.
V Brně dne 11. 3. 2015
Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková předsedkyně MS PRP

Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015 Školní kolo soutěže první pomoci 2015

XIX. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská 7/9


Ve dnech 16. a 17. června 2014 proběhl na Střední zdravotnické škole, Brno, Jaselská 7/9 XIX. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a MŠMT. Soutěž zahájila v 9.00 hod PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD., ředitelka Střední zdravotnické školy, propagátorka soutěží první pomoci a organizátorka minulých ročníků.

Soutěžilo 33 družstev ze zdravotnických škol z celé republiky, a ze Slovenska. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - kategorie středních a kategorie vyšších zdravotnických škol.

Každý rok se snažíme o inovaci v soutěži a také o aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti poskytování první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Jako zdravotníci požadujeme, aby první pomoc byla na co nejvyšší profesionální úrovni. Hodnotící třináctičlenná komise byla z řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna a z odborných učitelek.

I v letošním roce musela soutěžící družstva projít třemi stanovišti a družstva z kategorie vyšších zdravotních škol ještě stanovištěm "Hromadné neštěstí".

Na prvním stanovišti byly k dispozici profesionální pomůcky. Úkoly na druhém stanovišti vycházely z úrazů nejčastěji vznikající v domácím prostředí. Při poskytování první pomoci muselo družstvo prokázat schopnost improvizovat a vycházet pouze s pomůckami, které se nejběžněji nacházejí v domácnosti. Úkoly prvního a druhého stanoviště byly soustředěny do budovy školy. Třetí stanoviště a stanoviště Hromadného neštěstí bylo umístěno mimo budovu SZŠ, v parku na Obilním trhu v Brně.

Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili. Družstva mohla ihned podat protest proti výroku poroty. Pokud nesouhlasili soutěžící s rozhodnutím hlavního rozhodčího stanoviště, mohli podat písemný protest hlavnímu rozhodčímu soutěže, tím se zvýšila objektivnost soutěže.

Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět včas a kvalitně poskytnou první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec.

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na roky 2011 - 2015 a na Národní program reforem České republiky byl přihlášen XIX. ročník Celostátní soutěže první pomoci do rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků a soutěžích".

V Brně 14.6. 2014

PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., ředitelka Střední zdravotnické školy

Výsledková listina 2014 - kategorie SZŠ
Výsledková listina 2014 - kategorie VZŠ


Fotogalerie

Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014 Soutěž první pomoci 2014


Další fotografie najdete na Facebooku SZŠ Jaselská:
Školní kolo soutěže první pomoci - 2014

Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014 Školní kolo soutěže první pomoci 2014

XVIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí


Dne 17. - 18. června 2013 proběhl na naší škole XVIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí. Soutěž první pomoci pořádána SZŠ Jaselská navazuje na třicetiletou tradici soutěží, které na škole probíhaly. Po roce 1989 se na dva roky organizátoři odmlčeli, ale ukázalo se, že je nutno žáky zdravotnických škol znalostmi z první pomoci stále vybavovat. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a IDM MŠMT.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích - kategorie A byla určena žákům středních zdravotnických škol a kategorie B studentům vyšších odborných zdravotnických škol. V letošním roce soutěžilo 27 družstev v kategorii A a 7 družstev v kategorii B. Soutěžící družstva přijela z celé České republiky, ze Slovenské republiky a mezi soutěžícími byli i studenti z Portugalska, Izraele a Anglie.

Soutěž probíhala na těchto stanovištích:

 • stanoviště A - zde byla možnost použít odborné pomůcky, zraněný byl jeden
 • stanoviště B - první pomoc v domácnosti, zde byli dva zranění, soutěžící využívali pomůcky nacházející se v domácnosti - pleny, kapesníky, domácí lékárna atd.
 • stanoviště C - první pomoc v terénu na Moravském náměstí, zranění byli dva
 • stanoviště D - hromadné neštěstí, soutěžilo se na Moravském náměstí, raněných bylo 10

Žáci středních zdravotnických škol prověřovali své odborné znalostí na stanovištích A, B ve škole a na stanovišti C na Moravském náměstí. Studenti soutěžící v kategorii B soutěžili na stanovištích A, B ve škole, C a D na Moravském náměstí. Modelové úlohy byly připraveny tak, jak vypadají úrazy při nehodách v životě. Soutěžní úkoly byly konzultovány s odborníky, s lékaři z nemocnic a ze zdravotnické záchranné služby. Maskéři, kteří byli z řad učitelů a žáků SZŠ Jaselská, připravili raněné tak, že se úrazy velmi podobaly realitě, takže jsme viděli tepenné krvácení, zlomeniny, popáleniny, bodné rány, sečné rány, tržné, střelné, polytraumata, aj. Raněnými byli žáci ze SZŠ Jaselská, kteří se učili v dramatickém kroužku naříkat, křičet, ale také mlčet, pokud sehráli úlohu raněného v bezvědomí. Studenti VOŠ měli složitější úlohu na stanovišti D, kde bylo 10 raněných po teroristickém útoku. Inspirací byla zvyšující se četnost těchto nebezpečných a odsouzeníhodných útoků. Zde byla důležitá úloha nejen velitele, ale i sehranosti soutěžícího týmu. Na Moravském náměstí se soutěžilo proto, abychom oslovili co nejvíce občanů k tomu, aby si uvědomili význam znalostí první pomoci.

Organizátorů na soutěži bylo z řad učitelů 50 a z řad žáků školy 130. Všem patří obrovský dík za pracovitost a obětavost, protože příprava na soutěž začínala 17. června 2013 v 5 hodin ráno a první den se končilo v 18 hodin. Dne 18. června 2013 začínala soutěž opět brzy ráno a končilo se odpoledne. Některá družstva spala ve škole a i zde z učitelů SZŠ Jaselská byl zajištěn organizátor. Všichni učitelé a zaměstnanci školy si účasti na soutěži váží a není problém jejich přítomnost zajistit.

Výkony soutěžních družstev a správné poskytnutí první pomoci hodnotila na každém stanovišti odborná porota složená z lékařů brněnských nemocnic, záchranářů, sester pracujících na odděleních úrazové chirurgie v nemocnicích a odborných učitelek. Zajímavostí je, že v porotě mezi lékaři a záchranáři jsou bývalí absolventi naší školy, kteří před lety soutěžili jako členové soutěžních družstev. Hlavní rozhodčí soutěže byla MUDr. Danuše Borková, vedoucí lékařka ZZS JMK.

Pro 102 soutěžících byly připraveny krásné a hodnotné ceny díky sponzorům a dotaci IDM MŠMT.

Zprávy o soutěži budou předány v písemné podobě do časopisu SESTRA. Od letošního roku budou zveřejněny také výsledky soutěžících na prvních třech místech v programu "Excelence středních škol".

Cílem pořádání soutěže první pomoci je neustále připomínat všem studentům a i občanům, jak důležité znalosti jsou z první pomoci pro život. Dopravních nehod zvláště mladých lidí na silnicích stále přibývá a aby život zbytečně nevyhasl, stačí často kvalitně a rychle provedená první pomoc.

V Brně dne 26. června 2013
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
ředitelka Střední zdravotnické školy
 Výsledková listina 2013 - kategorie VZŠ
Výsledková listina 2013 - kategorie SZŠ


Fotogalerie

Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013 Soutěž první pomoci 2013


Školní kolo soutěže první pomoci

Dne 20. března 2013 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 13 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15 otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení
MUDr, Stanislav Popela, ARO FN USA
Bc. Petr Havelka, DiS., Záchranář ZZS JMK
Michael Haupt, DiS., Záchranář, ORIM FN Bohunice
Výsledky žáků 2. ročníků - I. kategorie:

 1. . místo: družstvo třídy 2.B (Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Helena Čermáková)
 2. . místo: družstvo třídy 2.A (1) (Mgr. Iva Křesťanová)
 3. . místo: družstvo třídy 2.C (2) (Mgr. Iva Křesťanová)
Výsledky žáků 3. a 4. ročníky - II. kategorie:
 1. 1. místo: smíšené družstvo tříd 3.C, 3.L, 4.L (Mgr. Dominika Babáková)
 2. 2. místo: družstvo třídy 3.L (Mgr. Dominika Babáková)

První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, která proběhne 17. a 18. června 2013 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.

Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Školní kolo soutěže první pomoci 2013 Školní kolo soutěže první pomoci 2013 Školní kolo soutěže první pomoci 2013 Školní kolo soutěže první pomoci 2013


XVII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí


Dne 21. a 22. června 2012 proběhl na naší škole již XVII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí. Soutěž první pomoci pořádána na SZŠ Jaselská navazuje na třicetiletou tradici. I v letošním školním roce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a IDM MŠMT.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích - kategorie A byla určena žákům středních zdravotnických škol a kategorie B studentům vyšších odborných škol. V letošním školním roce soutěžilo 32 družstev, v kategorii A 26 z České a Slovenské republiky, v kategorii B šest družstev.

Soutěž probíhala na těchto stanovištích:

 • stanoviště A - zde byla možnost použít odborné pomůcky, zraněný byl jeden
 • stanoviště B - první pomoc v domácnosti, zde byli dva zranění, soutěžící využívali pomůcky nacházející se v domácnosti - pleny, kapesníky, domácí lékárna atd.
 • stanoviště C - první pomoc v terénu na Moravském náměstí, zranění byli dva
 • stanoviště D - hromadné neštěstí, soutěžilo se na Moravském náměstí, raněných bylo 10. Námětem modelové situace bylo neštěstí na staveništi.

Žáci středních zdravotnických škol prověřovali své odborné znalosti na stanovištích A, B ve škole a na stanovišti C a D v centru Brna, v parku na Moravském náměstí. Modelové úlohy byly připraveny tak, jak vypadají úrazy při nehodách v reálném životě. Soutěžní úkoly byly konzultovány s odborníky, s lékaři z nemocnic a ze zdravotnické záchranné služby. Maskéři, kteří byli z řad oborníků a z řad učitelů a žáků SZŠ Jaselská, připravili raněné tak, že se úrazy velmi podobaly realitě, takže jsme viděli tepenné krvácení, zlomeniny, popáleniny, bodné, sečné, střelné, tržné rány, polytraumata aj. Raněné představovali žáci SZŠ Jaselská, kteří se učili v dramatickém kroužku naříkat, křičet, ale také mlčet. Budoucí záchranáři měli složitější úlohu na stanovišti D. Tentokrát se modelová situace odehrávala na staveništi, kdy se na 10 řemeslníků zbortilo lešení. Hlavním úkolem soutěžících bylo zvládnout strategii třídění raněných dříve, než přijede záchranná služba. V centru Brna na Moravském náměstí jsme soutěžili proto, abychom oslovili co nejvíce občanů k tomu, aby si uvědomili důležitost znalostí první pomoci.

Celkem 200 organizátorů z řad učitelů i žáků školy pracovalo nepřetržitě po oba dva dny. Všem patří obrovský dík za pracovitost a obětavost, příprava na soutěž probíhala celý rok, a v den soutěže již od 5:00 hodin od rána do 19:00 hodin. Některá družstva spala ve škole a i zde byl zajištěn organizátor z učitelů SZŠ Jaselská.

Výkony soutěžních družstev a správné poskytnutí první pomoci hodnotila odborná porota, která byla složená z lékařů brněnských nemocnic, náměstkyně ošetřovatelské péče, záchranářů a odborných učitelek. Hlavní rozhodčí soutěže byla MUDr. Danuše Borková, vedoucí lékařka ZZS JMK.

Pro 96 soutěžících byly připraveny krásné a hodnotné ceny díky sponzorům města Brna a dotaci IDM MŠMT.

Cílem pořádání soutěže první pomoci je neustále připomínat všem studentům a i občanům, jak důležité znalosti z první pomoci pro život jsou.

V Brně dne 25. června 2012
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
ředitelka Střední zdravotnické školy
 

Fotogalerie

Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012 Soutěž první pomoci 2012

Výsledková listina

kategorie SZŠ - ztrátové body
Družstvo č. Stanoviště A Stanoviště B Stanoviště C Součet bodů Umístění
26 Nový Jičín 1 30 5 10 45 1
20 Havlíčkův Brod 1 15 20 30 65 2
32 Pardubice 50 0 60 110 3
27 Hradec Králové 65 40 60 165 4
3 Jindřichův Hradec 95 50 25 165 5
14 Vsetín 110 0 70 180 6
18 Brno, Jaselská 2 70 60 50 180 6
25 Most 10 150 25 185 8
1 Brno, Grohova 55 60 105 220 9
30 Chomutov 40 115 70 225 10
12 Trenčín, SR 110 60 70 240 11
22 Šumperk 90 150 0 240 11
6 Kladno 25 140 85 250 13
9 Opava 95 90 70 255 14
13 Hranice 105 80 70 255 14
17 Topolčany, SR 85 105 85 275 16
15 Žďár nad Sázavou 1 70 70 160 300 17
7 Zlín 115 70 120 305 18
16 Brno, Jaselská 1 50 140 115 305 18
24 Lučenec, SR 50 135 120 305 18
5 Kroměříž 125 120 90 335 19
23 Nový Jičín 2 190 100 50 340 22
19 Trutnov 145 160 230 535 23
31 Nitra, SR 150 260 190 600 24
4 Třebíč 205 240 170 615 25
10 Ústí nad Labem 190 280 255 725 26

Výsledková listina

kategorie VZŠ - ztrátové body
Družstvo č. Stanoviště A Stanoviště B Stanoviště C Hromadné neštěstí Součet bodů Umístění
28 Brno, Žerotínovo nám. 2 60 80 215 1020 1375 1
8 Brno, Žerotínovo nám. 1 20 30 170 1980 2200 2
11 Brno, Jaselská 3 135 70 160 1920 2285 3
21 Žďár nad Sázavou 2 110 250 85 1970 2415 4
2 Brno, Jaselská 4 155 60 50 2155 2420 5
29 Havlíčkův Brod 2 80 160 80 2795 3115 6
4 Brno, Jaselská 3 165 10 45 1590 1810 7


Účast našich studentů na Celostátní soutěži první pomoci v Dunajská Stredě

Dne 19. dubna 2011 se na Slovensku v Dunajské Stredě konala Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí, kde jako jediný zástupce z České republiky bylo družstvo tří dívek ze Střední zdravotnické školy Brno Jaselská 7/9. Na počátku celé soutěže bylo 120 přihlášených družstev ze všech koutů Slovenska i Česka, které musely projít třemi soutěžními koly, které probíhaly teoreticky po internetu.

Hlavní soutěže se nakonec zúčastnilo deset nejlepších družstev. Za naší školu bojovaly Michaela Ševčíková, Kateřina Mokrá a Markéta Neužilová. Dívky prošly jak teoretickým testem tak i pěti různými soutěžními stanovišti a podařilo se jim dosáhnout krásného výsledku. Celkově se umístily na čtvrtém místě.

Soutěž první pomoci v Dunajské Stredě 2011 Soutěž první pomoci v Dunajské Stredě 2011 Soutěž první pomoci v Dunajské Stredě 2011

Školní kolo soutěže první pomoci 2011

Dne 9. března 2011 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 12 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
 • MUDr. Jana Valentová - lékař, traumatolog Úrazové nemocnice Brno
 • Bc.Alena Seitlová - odborná učitelka SZŠ Brno Jaselská
 • Bc. Ivana Zemanová - náměstkyně pro ošetřovatelství Úrazové nemocnice Brno
 • Mgr.Lenka Jeřábková - staniční sestra JIP, Úrazová nemocnice Brno

Výsledky žáků druhých ročníků:

1. místo: družstvo třídy 2.C - Mgr. Helena Čermáková
2. místo: družstvo třídy 2.L - Mgr. Martina Cahová
3. místo: družstvo třídy 2.L - Mgr. Martina Cahová

Výsledky žáků třetích ročníků:

1. místo: družstvo třídy 3.L - Mgr. Alena Svobodová
2. místo: družstvo třídy 3.B - Mgr. Alena Svobodová

První dvě družstva z kategorie druhých i třetích ročníků postupují do celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, která proběhne 2. - 3. května 2011 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.

Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Školní kolo soutěže první pomoci 2011 - vítězná skupina kategorie 2. ročníky Školní kolo soutěže první pomoci 2011 - kategorie 2. ročníky, druhé místo Školní kolo soutěže první pomoci 2011 - kategorie 3. ročníky, druhé místo Školní kolo soutěže první pomoci 2011 - vítězná skupina kategorie 3. ročníky Školní kolo soutěže první pomoci 2011 - druhé místo v kategorii3. ročníků Školní kolo soutěže první pomoci 2011 Školní kolo soutěže první pomoci 2011 Školní kolo soutěže první pomoci 2011


XVI. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí
pod záštitou IDM MŠMT a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška

Akce proběhla ve dnech 3. a 4. května 2010 v prostorách naší školy a v parku na Moravském náměstí.

Podívejte se na video reportáž ČT ze soutěže první pomoci

Soutěžilo 32 družstev, 23 družstev v kategorii SZŠ, 9 družstev v kategorii VOŠZ. Z 32 družstev byla 3 družstva ze Slovenska a 3 družstva z Německa, ostatní z České republiky. Soutěžící družstva prošla 3 stanoviště, z nichž stanoviště A se týkalo poskytnutí první pomoci za použití odborných pomůcek, se kterými mohou naši absolventi později pracovat ve zdravotnických zařízeních. Stanoviště B se týkalo poskytnutí první pomoci v domácnosti za použití domácí lékárničky, na stanovišti C soutěžící předvedli poskytnutí první pomoci v terénu. Družstva VOŠZ musela navíc prokázat zvládnutí první pomoci při hromadném neštěstí, které probíhalo tak jako stanoviště C na Moravském náměstí.

Úkoly pro soutěžící družstva vycházely z běžných životních situací. Při hodnocení porota z řad lékařů, sester a odborných učitelek zdravotnických škol vyžadovala precizní ošetření daných zranění. Výborně fungovala zpětná vazba, soutěžící po ukončení výkonu okamžitě věděli, jakých chyb se dopustili a za co jim byly strženy body.

Přesto, že počasí mladým zdravotníkům příliš nepřálo, podařilo se organizátorům zajistit stany, takže jak maskéři, tak soutěžící měli zajištěny podmínky pro hladký průběh soutěže. K dobré atmosféře přispělo zajištění chuťově výborné celodenní stravy a velmi příjemné ubytování v dosahu MHD.

Všichni soutěžící odjížděli s pocitem dobře odvedeného výkonu, který závěrem ohodnotila hlavní rozhodčí soutěže MUDr. Borková, vedoucí lékařka ZZS Brno. Odměnou za předvedené výkony bylo velké množství opravdu hodnotných cen, takže nikdo neodjížděl domů s prázdnou.

Cíl organizátorů připomněla ředitelka školy PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD. již během svého úvodního proslovu. Cílem je především upozornit veřejnost na důležitost umět včas a kvalitně poskytnout odpovídající první pomoc za všech situací. Velmi si vážíme přítomnosti a zájmu činitelů MMB, zástupců masmédií a pomoci HZS.

Brno 6. května 2010                                                              Zpracovala: Mgr. Alena Svobodová


Výsledková listina

kategorie VZŠ – ztrátové body
Družstvo č. Stanoviště A Stanoviště B Stanoviště C Hromadné neštěstí Součet bodů Umístění
29 Brno, žerotínovo nám č. 1 45 40 50 300 435 1
5 Brno, žerotínovo nám č. 2 115 120 165 650 1050 2
31 Zlín 2 90 85 20 950 1145 3
21 Pirna 3, Německo 145 110 60 850 1165 4
23 Žďár nad Sázavou 2 70 125 50 950 1195 5
9 Brno, Jaselská 3 30 20 95 1150 1385 6
7 Pirna 2, Německo 95 50 90 1150 1385 7
20 Pirna 1, Německo 20 185 140 1250 1595 8
15 Plzeň 2 65 60 80 2100 2305 7

 

kategorie SZŠ – ztrátové body
Družstvo č. Stanoviště A Stanoviště B Stanoviště C Součet bodů Umístění
22 Kroměříž 10 45 30 85 1
27 Brno, Jaselská 1 110 0 0 100 2
13 Jindřichův Hradec 70 20 35 125 3
30 Brno, Jaselská 2 55 0 75 130 4
11 Hranice 85 20 30 135 5
2 Žďár nad Sázavou 1 105 5 30 140 6
14 Nový Jičín 1 105 30 30 165 7
10 Most 115 15 40 170 8
17 Hradec Králové 65 20 110 195 9
4 Šumperk 155 25 30 210 10
24 Uherské Hradiště 15 40 155 210 10
6 Vsetín 145 35 50 230 12
16 Nový Jičín 2 135 60 60 255 13
18 Zlín 1 40 70 145 255 13
19 Havlíčkův Brod 85 110 70 265 15
1 Žilina, Slovensko 90 40 140 270 16
3 Chomutov 145 100 50 295 17
26 Plzeň 1 120 110 90 320 18
32 Pardubice 80 160 85 325 19
8 Trenčín, Slovensko 115 95 125 335 20
25 Blansko 45 175 130 350 21
28 Třebíč 90 215 120 425 22
12 Skalica, Slovensko 220 85 135 440 23
Soutěž první pomoci 2010 Soutěž první pomoci 2010 Soutěž první pomoci 2010 Soutěž první pomoci 2010 Soutěž první pomoci 2010 Soutěž první pomoci 2010 Soutěž první pomoci 2010 Soutěž první pomoci 2010

Školní kolo soutěže první pomoci 2010

Dne 26.3.2010 na naší škole proběhlo školní kolo První pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 11 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 13 otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci, např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, aspirace miminka, ošetření popálenin a jiné.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení Bc.Alena Seitlová (odborná učitelka SZŠ Brno Jaselská ), MUDr. Jan Šavolt (lékař Úrazové nemocnice), Bc. Ivana Zemanová (náměstkyně pro ošetřovatelství Úrazové nemocnice), Mgr.Lenka Jeřábková (staniční sestra JIP, Úrazová nemocnice).

Výsledky:
 1. místo: družstvo třídy ZA 3D - Mgr. Martina Cahová
 2. místo: družstvo třídy ZA 3E - Mgr. Petra Mahdalová
 3. místo: družstvo třídy ZA 2L - Mgr. Alena Svobodová

Úspěšná družstva postupují do Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, která proběhne 3 - 4. května 2010 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.

Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc, přípravu soutěžních družstev a celému týmu organizátorů soutěže.

V Brně dne 30. března 2010                                                              Zpracovala: Mgr. Alena Svobodová

XV. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí

První pomoc 2009 První pomoc 2009 První pomoc 2009 První pomoc 2009 První pomoc 2009 První pomoc 2009 První pomoc 2009 První pomoc 2009

XIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí

První pomoc 2008 První pomoc 2008 První pomoc 2008 První pomoc 2008 První pomoc 2008 První pomoc 2008 První pomoc 2008 První pomoc 2008