SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívVybavení školy

SZŠ Jaselská může svým žákům nabídnout nově rekonstruované a dobře vybavené odborné učebny, knihovnu s pravidelně aktualizovanými publikacemi, studovnu a v neposlední řadě také školní bufet, ve kterém se mohou občerstvit.

Odborné učebny školy

Učebny ošetřovatelství
Škola disponuje třemi dobře vybavenými učebnami pro výuku ošetřovatelství. Kromě odborných pomůcek neschází ani digitální technika, která umožňuje ještě více zefektivnit výuku klíčových odborných předmětů.
Hodina ošetřovatelství Hodina ošetřovatelství Hodina ošetřovatelství Učebna ošetřovatelství Učebna ošetřovatelství
Učebna somatologie
Výuka somatologie probíhá ve speciálně vybavené učebně. Opět nechybí ani moderní digitální technika.
Učebna somatologie Učebna somatologie
Učebna psychologie
Moderně a unikátně řešená učebna psychologie nabízí žákům možnosti praktických cvičení z i studium teoretických oblastí za pomocí vizualizační techniky.
Hodina psychologie Hodina psychologie Hodina psychologie Učebna psychologie
Učebna výchovy ke zdraví
Ve zcela nově vybudované učebně se žáci v příjemném prostředí a za pomoci moderních výukových metod seznamují s tématy výchovy ke zdraví.
učebna výchovy ke zdraví učebna výchovy ke zdraví učebna výchovy ke zdraví
Učebna chemie
Chemii vyučujeme ve zcela nové učebně. Žáci tak mají v laboratorních cvičeních možnost pracovat s přístroji a realizovat chemické pokusy.
Učebna chemie Učebna chemie Učebna chemie
Učebna fyziky
Také učebna fyziky prošla kompletní rekostrukcí a byla doplněna o moderní vizualizační techniku. Výuka fyziky pro žáky je tak mnohem názornější a bývá doplněna speciálními výukovými programy.
Učebna fyziky Učebna fyziky Učebna fyziky
Tělocvična a posilovna
Navzdory poněkud menším rozměrům je tělocvična velmi dobře vybavena a nabízí žákům mnoho různých možností sportovního vyžití. Škola navíc disponuje poměrně rozlehlým dvorem, ve kterém probíhá v teplejších měsících venkovní výuka tělesné výchovy.
Tělocvična Tělocvična
Posilovna
Posilovna školy je kromě posilovacích strojů doplněna o plazmové obrazovky a umožňuje tak obohatit cvičení o aerobic či pilates.
Posilovna Posilovna
Učebna informačních a komunikačních technologií
Škola má dvě plně hardwarově i softwarově vybavené učebny informatiky. Neschází ani hojně využívaná vizualizační technika. Při výuce pracuje každý žák samostatně s počítačem.
Učebna výpočetní techniky Učebna výpočetní techniky

Další vybavení školy

Školní bufet
Školní bufet nabízí žákům občerstvení s možností posezení o volných hodinách či přestávkách.
Školní bufet Školní bufet