SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívAdresa školy

Adresa školy

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Jaselská 7/9
602 00  BRNO
Budova školy Jaselská 7/9 BRNO Zobrazit na mapě

Číslo účtu: 54637621/0100, Komerční banka, a.s.
Číslo účtu SRPD: 4200266776/6800, Sberbank, a.s.Telefonní kontakt

541 247 128 − Spojovatelka
(spojuje hovory pro učitele a pracovníky školy)

Vedení školy

Funkce Jméno Telefon
Ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
jkelnarova@szs-jaselska.cz
541 247 112
Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a statutární zástupce Mgr. Pavla Zamykalová
pzamykalova@szs-jaselska.cz
541 247 128
Zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková
svaloskova@szs-jaselska.cz
541 247 125
Zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování Mgr. Hana Kašparovská
hkasparovska@szs-jaselska.cz
541 247 128
Výchovný poradce pro žáky PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
jkelnarova@szs-jaselska.cz
541 247 112
Školní speciální pedagog Mgr. Eva Matějková, Ph.D.
ematejkova@szs-jaselska.cz
541 247 128
Školní metodik prevence Mgr. Hana Kašparovská
hkasparovska@szs-jaselska.cz
541 247 128
Kariérový poradce Mgr., Bc. Jana Soudková
jsoudkova@szs-jaselska.cz
541 247 128

Sekretariát školy

Zuzana Klusáková, e-mail: zklusakova@szs-jaselska.cz
Telefon: 541 247 119
ID datové schránky: cwi2n9t

Další informace

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj - krajská škola

MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

pod Č. j. 39 444/2011-25-928 ze dne 25. 10. 2011 o udělení akreditace na základě par. 25 a par. 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:
  1. Zdravotník zotavovacích akcí
  2. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Platnost akreditace se stanoví do 19. 12. 2014.

MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

pod Č. j. 41192/2011-25 ze dne 25. 10. 2011 o udělení akreditace na základě par. 25 a par. 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Platnost akreditace se stanoví do 19. 12. 2017.

Nabídka kontakty