SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívAdresa školy

Adresa školy

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Jaselská 190/7
602 00  BRNO
Budova školy Jaselská 7/9 BRNO Zobrazit na mapě


IČ: 00637998
IZO: 110009550

Číslo účtu: 54637621/0100, Komerční banka, a.s.
Číslo účtu SRPD: 4200266776/6800, Sberbank, a.s.Telefonní kontakt

541 247 128 − Spojovatelka
(spojuje hovory pro učitele a pracovníky školy)

Vedení školy

Funkce Jméno Telefon
Ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková
zcikova@szs-jaselska.cz
541 247 112
Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a statutární zástupce Mgr. Jana Váňová
jvanova@szs-jaselska.cz
541 247 125
Zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková
svaloskova@szs-jaselska.cz
541 247 125
Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Helena Čermáková
hcermakova@szs-jaselska.cz
541 247 128
Výchovný poradce pro žáky a školní speciální pedagog Mgr. Eva Matějková, Ph.D.
ematejkova@szs-jaselska.cz
541 247 128
Výchovný poradce pro žáky a kariérový poradce Mgr. Bc. Jana Soudková
jsoudkova@szs-jaselska.cz
541 247 128
Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Hana Kašparovská
hkasparovska@szs-jaselska.cz
541 247 128

Sekretariát školy

Zuzana Klusáková, e-mail: zklusakova@szs-jaselska.cz
Telefon: 541 247 119
ID datové schránky: cwi2n9t

Zaměstnanec pověřený příjmem stížností podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.
PhDr. Zuzana Číková
Ředitelka školy


Zaměstnanec pověřený přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
Mgr. Jana Váňová
Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a zástupce statutárního orgánu

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností je k dispozici na sekretariátě školy.

Další informace

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj - krajská škola


MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

pod Č. j. MSMT- 3131/2018-1 ze dne 27. 12. 2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Platnost akreditace se stanoví do 13. 2. 2024.

MŠMT uděluje akreditaci

instituci: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, IČ: 00637998
sídlem: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

pod Č. j. MSMT- 265/2018-1-155 ze dne 27. 12. 2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

K provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:
  1. Zdravotník zotavovacích akcí
  2. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

  3. Platnost akreditace se stanoví do 12. 2. 2021.

Nabídka kontakty