SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívStředoškolský klub ASK ČR při Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci

Středoškolský klub ASK při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci

Asociace středoškolských klubů ČR, o. s. (dále ASK ČR) je zájmové celorepublikové občanské sdružení mládeže do 26 let. Jejími členy jsou zejména žáci středních škol a to těch, kde jsou středoškolské kluby. ASK ČR má 17letou tradici a v současné době působí na 65 školách ve všech krajích České republiky se základnou přesahující 4000 členů. Je také jednou z 13 organizací, které získaly titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016–2020.“ Dále je také členem České rady dětí a mládeže, Jihomoravské rady dětí a mládeže apod. Organizuje také letní tábory, zahraniční výměny, různé soutěže, podporuje vydávání školních časopisů aj. Statutárním zástupcem ASK ČR je v současnosti Mgr. Zbyněk Šolc, místopředsedou je MgA. Petr Kantor. Středoškolský klub při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci je členem ASK ČR od roku 1990. Klub má samostatnou právní subjektivitu a je zřizovaný a provozovaný na principu dobrovolnosti. Vedoucím středoškolského klubu ASK při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci je od školního roku 2018/2019 Mgr. Romana Hanušová, účetnictví klubu vede Mgr. Soňa Pazourková. Členskou základnu v loňském školním roce 2017/2018 tvořilo 284 členů z řad žáků SZŠ a 25 členů z řad pedagogů. Počty přihlášených žáků ve školním roce 2018/2019 tvoří zatím 104 členů z řad žáků SZŠ a 25 členů z řad pedagogů.

Aktivity Středoškolského klubu ASK při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci

Činnost klubu probíhá v souladu s plánem SZŠ, jejími zájmy a záměry. Před zahájením nového školního roku uzavírá každoročně ředitelství SZŠ Jaselská s ASK při SZŠ Jaselská dohodu o aktivitách a fungování klubu. Středoškolský klub se podílí především na mimoškolní zájmové činnosti mládeže. ASK při SZŠ Jaselská má širokou náplň činnosti. Mezi hlavní činnost patří především nabídka a zaštiťování činnosti různých zájmových kroužků. Dále pro žáky organizuje a zaštiťuje akce pořádané ve škole např. soutěže pro všechny třídy nebo vydávání školního časopisu.


Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Burza zájmových kroužků 2018/2019

Dne 25. 9. 2018 (úterý) od 14.10 do 15.30 proběhla v učebně č. 37 burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2018/2019. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 12 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky orientovány nejen zájmově jako např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka kroužků vzdělávacích např. kroužek matematiky, fyziky, chemie, biologie, somatologie, ošetřovatelství a anglického jazyka. Velký zájem u žáků měl kroužek Maskování v První pomoci. Burza byla tak jako v loňském školním roce zorganizována po výuce. Na burze byli přítomni žáci, kteří reprezentovali své kroužky, např. kroužek první pomoci a také někteří vedoucí kroužků např. Mgr. Přibylová, která vede kroužek hudební. Žáci byli v dostatečném předstihu informování o burze kroužků na nástěnce ASK, třídnických hodinách a na vstupní informační elektronické tabuli v přízemí školy. Burzy se především zúčastnili žáci, kteří měli zájem o prezentované kroužky. Zajímali se zejména o náplň kroužků a rovněž o jejich časový rozpis. První hodiny kroužků budou otevřené pro všechny další nerozhodnuté zájemce. Pevně doufám, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají. Přeji jako již tradičně všem účastníkům burzy, zejména žákům zapsaným v kroužcích příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii do celého školního roku.

Přehled kroužků ASK 2018/2019

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

Fotografie z burzy zájmových kroužků 2017/2018

Burza kroužků 2017/2018 Burza kroužků 2017/2018 Burza kroužků 2017/2018Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

Burza zájmových kroužků 2017/2018

V pondělí dne 25. 9. 2017 od 12.15 do 14.05 proběhla v učebně č. 26 burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace, připravené na školní rok 2017/2018. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 17-ti kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky, které byly orientovány zájmově jako např. kroužek výtvarný, dramatoterapie, taneční, hudební a kroužky vzdělávací např. kroužek matematiky, fyziky, somatologie, ošetřovatelství, biologie, anglického nebo německého jazyka. Žáci měli možnost navštívit burzu o přestávce, po výuce nebo na začátku vyučovací hodiny. Na burze byli přítomni někteří vedoucí kroužků např. Mgr. J. Přibylová, která vede kroužek hudební, Mgr. V. Macháčková s nabídkou kurzu dramatoterapie, Mgr. Z. Bittnerová a Mgr. D. Hauserová, vedoucí kroužku ošetřovatelství, Mgr. J. Crha, aby podal informace spolu s Mgr. Mikynou o kroužku týkající se posilování a pohybových her. Mgr. J. Mikyna zároveň pořizoval fotografie z akce a prováděl nábor do školního časopisu Jaselský kurýr. Žáci byli v dostatečném předstihu informování o burze kroužků na nástěnce ASK, třídnických hodinách a na vstupní informační elektronické tabuli v přízemí školy. Celkově v letošním školním roce byla na burze kroužků hojná účast žáků. Burzy se zúčastnili žáci napříč všemi ročníky. Žáci se zajímali zejména o náplň jednotlivých kroužků a o jejich časový rozpis. První hodiny kroužků budou jako již každý rok otevřené pro všechny další nerozhodnuté zájemce. Pevně doufám, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají. Přeji jako již tradičně všem účastníkům burzy, zejména žákům zapsaným v kroužcích příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii do celého školního roku.

Přehled kroužků ASK 2017/2018

Mgr. et Bc. Jana Soudková
V Brně dne 25. 9. 2017

Fotografie z burzy zájmových kroužků 2017/2018

Burza kroužků 2017/2018 Burza kroužků 2017/2018 Burza kroužků 2017/2018

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017

Burza zájmových kroužků 2016/2017

Dne 22. 9. 2016 (čtvrtek) od 13.20 do 14.30 proběhla v učebně č. 26 burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2016/2017. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 16 kroužků.
Nabídnuty jim byly kroužky, které byly orientovány zájmově, jako např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka kroužků vzdělávacích např. kroužek matematiky, fyziky, somatologie, anglického nebo německého jazyka. Burza byla tak jako v loňském školním roce zorganizována po výuce. Na burze byli přítomni také žáci, kteří reprezentovali své kroužky, např. kroužek první pomoci a někteří vedoucí kroužků např. Mgr. Přibylová, která vede kroužek hudební.
Žáci byli v dostatečném předstihu informování o burze kroužků na nástěnce ASK, třídnických hodinách a na vstupní informační elektronické tabuli v přízemí školy. Kroužky budou zprovozněny od října. První hodiny budou otevřené pro všechny zájemce. Pevně doufám, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají.
Přeji jako již tradičně všem účastníkům žákům zapsaným v kroužcích příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii do celého školního roku.

Přehled kroužků ASK 2016/2017

Mgr. et Bc. Jana Soudková
V Brně dne 27. 9. 2016

Zájmové kroužky ve školním roce 2015/2016


Burza zájmových kroužků 2015/2016

Dne 22. 9. 2015 (úterý) od 13.20 do 15.00 proběhla v učebně č. 52 burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2015/2016. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 15 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky, které byly orientovány zájmově, jako např. kroužek výtvarný, taneční a hudební, ale především kroužky vzdělávací, např. kroužek matematiky, fyziky, první pomoci a anglického nebo německého jazyka. Burza byla v letošním školním roce zorganizována po době vyučování. Žáci byli v dostatečném předstihu informování o burze kroužků na nástěnce ASK, třídnických hodinách a na vstupní tabuli u vchodu do školy. Burzy se především zúčastnili žáci, kteří měli zájem o prezentované kroužky. Žáci se zajímali zejména o náplň kroužků a rovněž o jejich časový rozpis. Z jejich zájmu soudím, že si každý našel minimálně jeden kroužek, který jej během školního roku obohatí o různé znalosti a dovednosti. Přeji tedy všem účastníkům burzy, zejména žákům zapsaným v kroužcích příjemný start, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii do celého školního roku.
Mgr. et Bc. Jana Soudková
V Brně dne 22. 9. 2015

Fotografie z burzy zájmových kroužků 2015/2016

Burza kroužků 2015/2016 Burza kroužků 2015/2016 Burza kroužků 2015/2016 Burza kroužků 2015/2016 Burza kroužků 2015/2016 Burza kroužků 2015/2016


Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015Burza zájmových kroužků 2013/2014

Dne 2. 10. 2013 ve středu od 9.35 do 10.20 proběhla v učebně č. 26 burza kroužků, kde se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselské na školní rok 2013/2014. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 21 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky, které byly orientovány zájmově jako např. kroužek výtvarný, taneční, posilovna, ale i kroužky vzdělávací např. kroužek matematiky, fyziky, první pomoci nebo anglického jazyka. Někteří žáci s výběrem neváhali a již dopředu věděli o který kroužek budou mít zájem, jiní se mezi sebou radili. Nakonec si snad ke své spokojenosti všichni vybrali. Burza kroužků byla v letošním roce úspěšná především díky podpoře vedení školy, které umožnilo žákům absolvovat burzu v rámci vyučovací hodiny. Přejeme všem účastníkům burzy, zapsaným v kroužcích i vedoucím příjemný začátek a mnoho elánu v tomto školním roce.

Burza kroužků 2014 Burza kroužků 2014 Burza kroužků 2014

Přehled kroužků pro školní rok 2012/2013

Kroužek Vedoucí kroužku  Termín, čas schůzek
Modelové situace z první pomoci Mgr. D. Babáková, P. Klim středa 15.00−15.45
Kroužek maskování - první pomoc Odb. uč. J. Vyhňáková, Mgr. H. Dvořáková úterý 14.10−14.55
Hudební kroužek Mgr. J. Přibylová čtvrtek 14.05−14.50
Výtvarný kroužek Mgr. S. Valošková, Mgr. P. Zamykalová úterý 14.15−15.00
Kroužek IKT (přístup žáků na internet) Mgr. K. Nováková čtvrtek 14.10−14.55
Taneční kroužek Mgr. Vilímová středa 14.00−14.45
Posilovna Mgr. Laslová úterý 14.15−15.15
Cvičení pro pedagogy Mgr. Knorová středa 14.30−16.00
Seminář z chemie Mgr. Janiczková čtvrtek 14.10−14.55
Fyzika jinak Mgr. Škrháková pondělí od 7.00 - 8.00
Matematika aneb umíme to spočítat? Mgr. Pazourková úterý 14.15−15.15
Kroužek anglického jazyka? Mgr. Kratochvílová čtvrtek 13.20−14.05 - maturanti
Kroužek německého jazyka PaedDr. Trávníková středa 10.40−11.25
Školní časopis VIRUS Mgr. Hrabal středa 10.40 - 11.25, 1 × 14 dní
Kroužek Přátelé z Kociánky Mgr. Marounková pondělí 14.05−17.00
Seminář z biologie Mgr. Valošková pondělí 15.00−15.45
Seminář z biologie Mgr. Horynová pondělí 15.45−16.30

Zpracovala: Mgr. Jana Soudková

 

Burza kroužků

Dne 27. 9. 2012 ve čtvrtek od 12.15 do 13.00 proběhla v učebně č. 52 burza kroužků, kde se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselské na školní rok 2012/2013. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si mohli vybrat nejen z nabídky kroužků, které byly orientovány zájmově jako např. kroužek výtvarný, taneční, ale také byly žákům nabídnuty kroužky vzdělávací např. kroužek matematiky, fyziky, první pomoci nebo anglického jazyka. Někteří žáci s výběrem neváhali a již dopředu věděli o který kroužek budou mít zájem, jiní se mezi sebou radili. Nakonec si snad ke své spokojenosti všichni vybrali. Přejeme všem účastníkům burzy, zapsaným v kroužcích i vedoucím příjemný začátek a mnoho elánu v tomto školním roce.

Burza kroužků 2012 Burza kroužků 2012 Burza kroužků 2012

Taneční kroužek
Taneční kroužek Taneční kroužek Taneční kroužek Taneční kroužek

AC Atletica cup
AC atletica cup AC atletica cup AC atletica cup AC atletica cup AC atletica cup AC atletica cup AC atletica cup AC atletica cup

Corny - středoškolský pohár v atletice
Corny - středoškolský pohár v atletice Corny - středoškolský pohár v atletice Corny - středoškolský pohár v atletice

Výrobky výtvarného kroužku
Výrobky výtvarného kroužku Výrobky výtvarného kroužku Výrobky výtvarného kroužku Výrobky výtvarného kroužku Výrobky výtvarného kroužku