SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívCelostátní odborná konference ošetřovatelství - PNEUMOLOGIE

Vydáno: 8. února 2019 , Ředitelství školy ,

Dne 6. února 2019 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství na téma „Pneumologie.“ Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy, SZŠ VOŠZ Znojmo, CSZŠ Grohova, SZŠ Jihlava a zdravotnický personál z FN USA, Úrazové nemocnice a třídy 4C, 4V, 5V oboru zdravotnický asistent, 3L oboru zdravotnické lyceum.

Pozvání přijali následující odborníci:
MUDr. Rastislav Šimek, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Ivana Bobovská - vedoucí sestra endoskopického sálu a centra pro závislé na tabáku, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Andrea Šrámková - všeobecná sestra endoskopického sálu a centra pro závislé na tabáku, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Mgr. Jaroslava Vargová, Úrazová nemocnice Brno, ARO

Závěr konference byl věnován workshopu na téma Diagnostika a léčba závislosti na tabáku. Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z oblasti onemocnění plic, v diagnostice a léčbě.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)

Fotografie z konference "Pneumologie"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Celostátní odborná konference pro nelékařské povolání
„Péče o psychiatricky nemocné“

Vydáno: 22. února 2018 , Ředitelství školy ,

Pozvánka na konferenci

Dne 22. února 2018 se konala celostátní odborná konference na téma „Péče o psychiatricky nemocné.“ Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Zúčastnily se jí odborné vyučující naší školy, odborné vyučující z VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem, SZŠ a VOŠZ, Znojmo, příspěvkové organizace, Farmeko VOŠ a SOŠ zdravotnická Jihlava, VOŠ a SŠVZZ Třebíč, VOŠZ a SZŠ Trutnov a zdravotnický personál z Psychiatrické nemocnice Brno. Přítomni byli i žáci naší školy studijního oboru zdravotnický asistent. Přednášeli odborníci z Psychiatrické nemocnice v Brně. Konference nám přinesla řadu nových odborných poznatků z problematiky psychiatricky nemocných.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE

Fotografie z konference "Péče o psychiatricky nemocné"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Celostátní odborná konference
Téma: "První pomoc u dětí"

Vydáno: 18. října 2017 , Ředitelství školy ,

Pozvánka na konferenci

 • Dne 18. října 2017 se na naší škole uskutečnila celostátní odborná konference První pomoci u dětí pod záštitou ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Celostátní odborná konference byla v letošním roce zaměřena na poskytování první pomoci u dětí. První část programu byla věnována přednáškám o poskytování první pomoci u dětí ze stran odborníků IZS Jihomoravského kraje. V druhé části bylo účastníkům promítnuto video z krajského taktického cvičení IZS „VLAK 2017“, kterého se zúčastnili žáci naší školy jako figuranti. Druhá část byla věnována připravovanému XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší škole ve dnech 11. – 12. června 2018. V této části byla účastníkům představena jednotlivá stanoviště a také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků naší školy.

  Fotografie z "Konference „První pomoc u dětí"

  Adaptační den

 • Celostátní odborná konference

   Téma: „Specifika sociální práce s klienty s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním “ - 9. března 2017


 • Pozvánka: „Specifika sociální práce s klienty s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním“

 • Celostátní odborná konference
  Téma: „Vyšetřovací metody z pohledu sestry“  Celostátní setkání učitelů zdravotnických škol v roce 2016/2017

  Celostátní odborná konference
  Téma: „První pomoc při dopravních nehodách“

  Celostátní odborná konference
  Téma: „Zvláštnosti péče o pacienty s onkologickým onemocněním“

  Celostátní odborná konference pro nelékařská povolání
  Téma: „První pomoc při mimořádných událostech“