SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívCelostátní odborná konference ošetřovatelství - Pediatrie

Vydáno: 17. června 2019 , Ředitelství školy ,

Odborná konference zahájena 9:00 hod. úvodním slovem ředitelky školy PhDr. Zuzanou Číkovou a celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně metodického sdružení ošetřovatelství.
Úvodem přednesla vrchní sestra Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Bohunice velice zajímavou přednášku na téma Popáleniny u dětí. Fotografie popálených dětí následkem úrazu na nás hluboce zapůsobily. Další neméně zajímavou prezentaci nazvanou Desatero sestry v péči o dítě s diabetem mellitem uvedla staniční sestra odd. 48 Dětské nemocnice FN Brno. MUDr. Jan Máchal, lékař z Dětské nemocnice FN Bohunice, hematologického oddělení, přednesl přednášku na téma Poruchy koagulace u dětí. Specifická problematika onemocnění hemofílií zaujala svým odborným obsahem a zajímavostmi z této oblasti.
Přímo detektivní rozuzlení nám se svým příspěvkem Přála bych si kojit, ale… připravila MUDr. Beáta Bajáková, lékařka Dětské nemocnice, chirurgické kliniky FN Bohunice. Představení vzácné diagnózy bylo velmi zajímavé. Život s cystickou fibrózou si pro nás připravila Mgr. Ingrid Janková, dětská sestra odd. 69 FN Bohunice. Přednášku doplňovaly výpovědi pacientů s cystickou fibrózou.
Následovala přestávka na občerstvení a pustili jsme se do odpoledního celku, který zahajovala Naďa Svobodová, sestra z kožního odd. 67 Dětské nemocnice FN Bohunice. Své bohaté sesterské zkušenosti na kožním oddělení nám prezentovala a doplnila spoustou zajímavých fotodokumentací z praxe. Na samý závěr konference byla velice zajímavá přednáška Mgr. Michaely Malé, staniční sestry chirurgického a ortopedického odd. 16 Dětské nemocnice FN Bohunice, na téma Ortopedické vývojové vady. Také tato přednáška byla doplněna bohatou fotodokumentací. Po každé přednášce následovala bohatá diskuze a účinkující se rádi podělili o své mnohaleté zkušenosti a o novinky v medicínských oborech.
Celostátní konference ze zúčastnilo 31 odborných učitelek a třída ZA 2.C. Konference se setkala s velkým ohlasem jak u odborných učitelek, tak i u žáků naší školy.

Zapsala: Mgr. Jitka Vyhňáková
a a a a a a a a a a a a a a a

Celostátní odborná konference ošetřovatelství - PNEUMOLOGIE

Vydáno: 8. února 2019 , Ředitelství školy ,

Dne 6. února 2019 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství na téma „Pneumologie.“ Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy, SZŠ VOŠZ Znojmo, CSZŠ Grohova, SZŠ Jihlava a zdravotnický personál z FN USA, Úrazové nemocnice a třídy 4C, 4V, 5V oboru zdravotnický asistent, 3L oboru zdravotnické lyceum.

Pozvání přijali následující odborníci:
MUDr. Rastislav Šimek, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Ivana Bobovská - vedoucí sestra endoskopického sálu a centra pro závislé na tabáku, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Andrea Šrámková - všeobecná sestra endoskopického sálu a centra pro závislé na tabáku, plicní oddělení KNTB a.s. Zlín
Mgr. Jaroslava Vargová, Úrazová nemocnice Brno, ARO

Závěr konference byl věnován workshopu na téma Diagnostika a léčba závislosti na tabáku. Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z oblasti onemocnění plic, v diagnostice a léčbě.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)

Fotografie z konference "Pneumologie"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Celostátní odborná konference pro nelékařské povolání
„Péče o psychiatricky nemocné“

Vydáno: 22. února 2018 , Ředitelství školy ,

Pozvánka na konferenci

Dne 22. února 2018 se konala celostátní odborná konference na téma „Péče o psychiatricky nemocné.“ Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Zúčastnily se jí odborné vyučující naší školy, odborné vyučující z VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem, SZŠ a VOŠZ, Znojmo, příspěvkové organizace, Farmeko VOŠ a SOŠ zdravotnická Jihlava, VOŠ a SŠVZZ Třebíč, VOŠZ a SZŠ Trutnov a zdravotnický personál z Psychiatrické nemocnice Brno. Přítomni byli i žáci naší školy studijního oboru zdravotnický asistent. Přednášeli odborníci z Psychiatrické nemocnice v Brně. Konference nám přinesla řadu nových odborných poznatků z problematiky psychiatricky nemocných.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE

Fotografie z konference "Péče o psychiatricky nemocné"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Celostátní odborná konference
Téma: "První pomoc u dětí"

Vydáno: 18. října 2017 , Ředitelství školy ,

Pozvánka na konferenci

 • Dne 18. října 2017 se na naší škole uskutečnila celostátní odborná konference První pomoci u dětí pod záštitou ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Celostátní odborná konference byla v letošním roce zaměřena na poskytování první pomoci u dětí. První část programu byla věnována přednáškám o poskytování první pomoci u dětí ze stran odborníků IZS Jihomoravského kraje. V druhé části bylo účastníkům promítnuto video z krajského taktického cvičení IZS „VLAK 2017“, kterého se zúčastnili žáci naší školy jako figuranti. Druhá část byla věnována připravovanému XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší škole ve dnech 11. – 12. června 2018. V této části byla účastníkům představena jednotlivá stanoviště a také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků naší školy.

  Fotografie z "Konference „První pomoc u dětí"

  Adaptační den

 • Celostátní odborná konference

   Téma: „Specifika sociální práce s klienty s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním “ - 9. března 2017


 • Pozvánka: „Specifika sociální práce s klienty s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním“

 • Celostátní odborná konference
  Téma: „Vyšetřovací metody z pohledu sestry“  Celostátní setkání učitelů zdravotnických škol v roce 2016/2017

  Celostátní odborná konference
  Téma: „První pomoc při dopravních nehodách“

  Celostátní odborná konference
  Téma: „Zvláštnosti péče o pacienty s onkologickým onemocněním“

  Celostátní odborná konference pro nelékařská povolání
  Téma: „První pomoc při mimořádných událostech“