SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívOšetřovatelství


Celostátní odborná konference pro nelékařské povolání
„Péče o psychiatricky nemocné“

Pozvánka na konferenci

Dne 22. února 2018 se konala celostátní odborná konference na téma „Péče o psychiatricky nemocné.“ Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Zúčastnily se jí odborné vyučující naší školy, odborné vyučující z VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem, SZŠ a VOŠZ, Znojmo, příspěvkové organizace, Farmeko VOŠ a SOŠ zdravotnická Jihlava, VOŠ a SŠVZZ Třebíč, VOŠZ a SZŠ Trutnov a zdravotnický personál z Psychiatrické nemocnice Brno. Přítomni byli i žáci naší školy studijního oboru zdravotnický asistent. Přednášeli odborníci z Psychiatrické nemocnice v Brně. Konference nám přinesla řadu nových odborných poznatků z problematiky psychiatricky nemocných.

zapsala: Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE

Fotografie z konference "Péče o psychiatricky nemocné"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Specifika sociální práce s klienty se smyslovým postižením

Dne 1. 6. 2018 se uskutečnila celostátní odborná konference oboru Sociální činnost na téma ,,Specifika sociální práce s lidmi se smyslovým postižením“. Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy a třídy 1. S, 2. S, 3. S, 2. L a 3. L.

Pozvání přijali následující odborníci:
Mgr. Lenka Pláteníková a Jan Balák – Organizace Vodící pes
Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková - Organizace Tichý svět neslyšících
Mgr. Jarmila Žílová a Mgr. Markéta Korbelová – Nezisková organizace AGAPO, která zaměstnává klienty se zdravotním a sociálním znevýhodněním

Z řad žáků vystoupily žákyně 3. S Lucie Černá (canisterapeutické začátky) a Alexandra Kubíčková spolu s Lucií Březinovou (minikurz znakového jazyka).
Věřím, že konference byla pro všechny zúčastněné obohacující a informace, které získali, zužitkují v každodenním životě.

Zapsala: Mgr. Vendula Macháčková

Fotografie z "Celostátní odborné konference"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně

Dne 21. března 2018 se žákyně naší školy Tereza Rosová a Tereza Smitalová (ZA4A) v doprovodu třídní učitelky Mgr. Dominiky Babákové, zúčastnily soutěže Festival ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně. Před odjezdem do Zlína proběhlo na naší škole školní kolo, kde z devíti kazuistik se kazuistika Terezy Rosové umístila na prvním místě. Kazuistika se věnovala ošetřovatelské péči o pacienta s peritoneální dialýzou postiženého peritonitidou. Ve finále celostátní soutěže ve Zlíně soutěžilo také 10 škol a Tereza Rosová se svojí kasuistikou vyhrála. Čím zaujala odbornou porotu z řad vrchních sester Zlínské univerzitní nemocnice? Svojí přirozeností a zájmem o pacienty, zvláštností zvolené diagnózy i natočenými videi z péči o pacienta. V kazuistice byla hodnocena nejen odbornost, ale také osobní přístup k dané problematice, zpracování tématu a přínos pro ošetřovatelství. Tereza Smitalová, další žákyně byla jmenována porotkyní do studentské soutěže, kde se Tereza Rosová umístila na druhém místě. Žáci ve studentské soutěži nesmí bodovat svoje družstvo, takže objektivita byla zachována. Slunečný den, příjemná atmosféra, ve které soutěž ve Zlíně probíhala a skvělé umístění žákyně Terezy Rosové na I. a II. místě, se zapíše do paměti nejen žáků, ale i hrdé třídní učitelky, která Terezu na soutěž připravovala. Bylo nám ctí, že jsme mohly reprezentovat naši školu SZŠ Brno Jaselská, p.o. a jsme rády, že jsme opět potvrdily, že my na Jaselské ošetřovatelství umíme.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie z "Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den

4. ročník školního kola soutěže v Ošetřovatelství

Dne 6. března 2018 proběhlo školní kolo soutěže v Ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 4. ročník. Koncipována je jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků ze tříd ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – vyučující OSE. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma: „Obvazový a převazový materiál“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Čestné členky odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová - zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu
Mgr. Hana Kašparovská – zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku

Odborná porota:
Mgr. Iva Křesťanová – odborná učitelka
Mgr. Lenka Neumanová – odborná učitelka
Mgr. Jitka Vyhňáková – odborná učitelka

Žákovská porota:
Eva Vranovská, Zuzana Mrláková, Lucie Heřmanová

Výsledky soutěže:
1. místo Eliška Čermáková (ZA 3B)
2. místo Monika Vévodová (ZA 3C)
3. místo Tereza Chudáčková (ZA 3B)

Žákyně Eliška Čermáková bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, kde proběhne dne 22. března 2018 4. ročník celostátní soutěže.

Poděkování patří všem žákům za pěkné a na dobré úrovni zpracované prezentace. Vyrovnané výkony předvedli žáci i v praktické části soutěže. Děkujeme i odborné a žákovské porotě, odborným konzultantům a vyučujícím, kteří přispěli svojí pomocí k hladkému průběhu soutěže.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová, předsedkyně MS OSE

Fotografie ze 4. ročníku školního kola soutěže v Ošetřovatelství

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Moje nejzajímavější kazuistika

Dne 24. ledna 2018 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kazuistika“. Svoje kazuistiky prezentovali žáci tříd 4A, 4B, 4C denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 9 ošetřovatelských kazuistik. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace

Čestné členky odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová – zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a zástupce statutárního orgánu
Mgr. Hana Kašparovská – zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku

Odborná porota:
Mgr. Čermáková Helena – odborná učitelka
Mgr. Procházková Dagmar – odborná učitelka
Mgr. Váňová Jana – odborná učitelka

Porota z řad studentů:
Fábryová Lucie, Šikutová Michaela, Dufková Zuzana

Výsledky školního kola:

1. místo: Tereza Rosová (4A)
Ošetřovatelská péče u nemocného s peritoneální dialýzou

2. místo: Adéla Galatíková, Tereza Doušková (4B)
Ošetřovatelská péče u nemocného s empyémem hrudníku

3. místo: Šárka Zachová (4C)
Ošetřovatelská péče u nemocného po operaci pro ileus

Žákyně Tereza Rosová bude reprezentovat naši školu na XIV. festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se koná 21. března 2018. Děkujeme všem žákům za velice pěkné a na vysoké odborné úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kazuistik.

Zpracovala: Mgr. Dana Hauserová (organizátorka akce, předsedkyně MS OSE)

XIII. festival kazuistik pro žáky SZŠ pod názvem „MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA“

Ve středu dne 30. března 2017 jsme se zúčastnili XIII. Festivalu kazuistik, který pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši školu reprezentovala žákyně třídy 4.C oboru zdravotnický asistent Barbora Pechová s kazuistikou „Ošetřovatelská péče u nemocného s tumorem mozku“. Jako člen žákovské poroty byla vybrána také žákyně třídy 4.C oboru zdravotnický asistent Monika Šašová, která se své funkce výborně ujala. Pedagogický doprovod byla odborná učitelka Mgr., Bc. Jana Soudková. Festivalu se zúčastnilo celkem 10 škol z celé republiky např. žáci ze SZŠ Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Šumperk, Blansko. Škol sice nebylo mnoho, ale konkurence byla veliká. Všichni žáci byli profesionálně připraveni, kazuistiky byly na velmi dobré úrovni. Žáci je měli doplněné o edukativní videa, fotografie z pracoviště aj.
V napjaté soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 3. místě. Gratulujeme! Na závěr soutěže proběhl již tradiční workshop pro žáky a vyučující. Všichni zúčastnění se vrátili domů unaveni, ale s dobrou náladou.

Fotografie z akce "Moje nejzajímavější kazuistika"

Družstvo běžkyň naší školy

Celostátní odborná konference oboru Sociální činnost

Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním

Dne 9. března 2017 se konala celostátní odborná konference oboru Sociální činnost na téma „Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním“. Přítomni byli žáci prvního až čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost, kteří mají svým zaměřením k tématu konference nejblíže, dále odborné učitelky naší školy a pracovníci ze sociálních služeb, z nichž někteří s sebou přivedli také klienty. Konferenci zahájili klienti z domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček ze Střelic. Jejich divadelní vystoupení účastníky konference příjemně naladilo a pestrý program pokračoval až do konce. Konference nabídla přehled některých sociálních služeb a zařízení věnující se klientům s mentálním a sociálním znevýhodněním a možnost blíže se seznámit s jejich problematikou.
V Brně dne 17. dubna 2017
zapsala: Mgr. Macháčková Vendula

Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním Specifika sociální práce s lidmi s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním

Školní kolo soutěže v ošetřovatelství

Dne 8. března 2017 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhl již 3. ročník. Koncipována je jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků ze tříd ZA 3.A, ZA 3.B a ZA 3.C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – vyučující OSE. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma „Podávání léků“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Čestné členky odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová - zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu
Mgr. Hana Kašparovská – zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku

Odborná porota:
Mgr. Dagmar Procházková – odborná učitelka
Mgr. Jana Soudková – odborná učitelka
Mgr. Jana Váňová – odborná učitelka

Žákovská porota:
Veronika Kuklová, Jana Sedláčková, Barbora Neveselá

Výsledky soutěže:
1.místo Eva Chalupníková (ZA 3.C)
2.místo Tereza Hodaňová (ZA 3.A)
3.místo Šárka Zachová (ZA 3.C)

Žákyně Eva Chalupníková bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, kde proběhne dne 30. března 2017 třetí ročník celostátní soutěže. Poděkování patří všem žákům za pěkné a odborně na dobré úrovni zpracované prezentace. Velmi vyrovnané výkony předvedli žáci i v praktické části soutěže. Děkujeme i odborné a žákovské porotě, odborným konzultantům a vyučujícím, kteří přispěli svojí pomocí k hladkému průběhu soutěže.

Fotografie ze školního kola soutěže v ošetřovatelství

Družstvo běžkyň naší školy Družstvo běžkyň naší školy

MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA

Ve středu dne 30. 3. 2016 jsme se zúčastnili XII. Festivalu kazuistik, který pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši školu reprezentovala žákyně třídy 4.B, oboru zdravotnický asistent Pavlína Malíková s kazuistikou „Ošetřovatelská péče u nemocného s hemikolektomií“. Jako člen žákovské poroty byla vybrána také žákyně třídy 4.B oboru zdravotnický asistent Lenka Silvestrová, která byla nakonec na festivalu zvolena předsedkyní žákovské poroty. Pedagogický doprovod byla odborná učitelka Mgr., Bc. Jana Soudková. Festivalu se zúčastnilo celkem 10 školy z celé republiky např. žáci ze SZŠ Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Šumperk, Blansko. Škol sice nebylo mnoho, ale konkurence byla veliká. Všichni žáci byli profesionálně připraveni, kazuistiky byly na velmi dobré úrovni. Žáci je měli doplněné o edukativní videa, fotografie z pracoviště aj.. V napjaté soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 3. místě. Gratulujeme! Na závěr soutěže proběhl již tradiční workshop pro žáky a vyučující. Všichni zúčastnění se vrátili domů unaveni, ale s dobrou náladou.

Zapsala: Mgr.,Bc. Jana Soudková
V Brně dne: 31. 3. 2016

Soutěž „MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OŠETŘOVATELSKÁ KAZUISTIKA“ – školní kolo

Připravené kazuistiky prezentovali žáci 4. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 7 ošetřovatelských kazuistik. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících
a porota z řad žáků.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Kelnarová Jarmila, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace
Čestná členka odborné poroty:
Mgr. Zamykalová Pavla – zástupce ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování

Odborná porota:
Mgr. Bittnerová Zuzana - odborná učitelka
Mgr. Karafiátová Eva - odborná učitelka
Mgr. Křesťanová Iva - odborná učitelka

Porota z řad studentů:
Kovářová Anežka, Silvestrová Lenka, Kratochvíl Marek

Výsledky školního kola:
1. místo Třída ZA 4B Ošetřovatelská péče u nemocného s hemikolektomií Malíková Pavlína
2. místo Třída ZA 4C Ošetřovatelská péče u nemocného po hernioplastice Hošová Aneta
3. místo Třída ZA 4B Ošetřovatelská péče u nemocného s enterokutánní píštělí Jaitnerová Terezie

Žákyně Pavlína Malíková bude reprezentovat naši školu na Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se koná 30. března 2016.

Děkujeme všem žákům za velice pěkné a na vysoké odborné úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kazuistik.

V Brně dne 27. ledna 2016
zpracovala: Mgr. Dana Hauserová předsedkyně MS OSE


Soutěž „Ošetřovatelství“ – školní kolo

Dne 21. ledna 2016 proběhlo školní kolo soutěže v Ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 2. ročník. Koncipována je jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků ze tříd ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – vyučující OSE. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma „Prevence imobilizačního syndromu“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Čestná členka odborné poroty:
Mgr. Pavla Zamykalová - zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu

Odborná porota:
Mgr. Martina Cahová – odborná učitelka
Mgr. Dagmar Procházková – odborná učitelka
Mgr. Gabriela Vojkovská – odborná učitelka

Žákovská porota:
Barbora Blažková, Zuzana Michalciová, Klára Kutilová

Výsledky soutěže:
1. místo Kateřina Nováková (ZA 3C)
2. místo Vít Janderka (ZA 3A)
3. místo Monika Benešovská (ZA 3B)
Žákyně Kateřina Nováková bude reprezentovat naši školu na SZŠ Ruská, kde proběhne celostátní soutěž dne 31. března 2016.

Poděkování patří všem žákům za pěkné, odborně na dobré úrovni zpracované prezentace. Velmi vyrovnané výkony předvedli žáci i v praktické části soutěže. Děkujeme i odborné a žákovské porotě, odborným konzultantům a vyučujícím, kteří přispěli svojí pomocí k hladkému průběhu soutěže.

V Brně dne 21. ledna 2016
zpracovala: Mgr. Dana Hauserová předsedkyně MS OSE


Soutěž v Ošetřovatelství - 1. ročník - Praha

Soutěž v Ošetřovatelství vyhlásila Střední zdravotnická škola Ruská, Praha pro žáky 1. – 4. ročníku denního studia oboru Zdravotnický asistent. Hlavní téma soutěže – „Uspokojování potřeb v oblasti hygienické péče“.
Naši školu reprezentovala Aneta Hošová ze třídy ZA 3C. Odbornou konzultantkou byla Mgr. Hana Kašparovská.
Soutěž byla rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části žáci prezentovali formou powerpointové prezentace odborná témata z okruhů uspokojování potřeb v oblasti hygienické péče. Hodnotila je tříčlenná odborná porota. V praktické části prováděli soutěžící vylosovaný výkon v odborných učebnách a jejich práci hodnotila porota z řad odborných vyučujících. Naše škola dosáhla vynikajícího výsledku.
Aneta Hošová se umístila na 1. místě.
V Brně dne 31.března 2015
Mgr. Dana Hauserová


XI. Festival ošetřovatelských kazuistik - Zlín

Dne 25.března 2015 jsme se zúčastnili XI. ročníku Festivalu ošetřovatelských kasuistik pod názvem „Moje nejzajímavější kasuistika“ na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.
Naši školu reprezentovali zástupci třídy ZA 4B Ludmila Podzimková a Jiří Stuchlík – „Ošetřovatelská kazuistika u nemocného s cholelithiasou“ a žákyně třídy ZA 4C Barbora Ondráčková a Tereza Nováková – „Ošetřovatelská kazuistika u nemocného s onemocněním Systémový lupus erythematodes“. Na festivalu bylo prezentováno celkem 17 ošetřovatelských kazuistik ze zdravotnických škol např. Zlín, Kroměříž, Ostrava, Frýdek-Místek, Olomouc,Vsetín, Šumperk. Kazuistiky hodnotila odborná komise a žákovská komise. Zástupkyní v žákovské komisi byla žákyně třídy ZA 4C Jitka Krejčová.
Pedagogický doprovod – Mgr. Dana Hauserová. Naše žákyně se umístily na 4. místě.
Na závěr festivalu proběhl workshop pro odborné vyučující a workshop pro soutěžící žáky. Atmosféra festivalu byla velmi klidná a přátelská.
V Brně dne 31.března 2015
zapsala: Mgr. Dana Hauserová


Celostátní odborná konference:
Zdravotní, duševní a sociální aspekty u nemocného s Alzheimerovou chorobou

Dne 31. března 2015 proběhla na naší škole Celostátní odborná konference, která se soustředila na život pacienta či klienta ss Alzheimerovou chorobou. Jednotliví přednášející se zabývali touto problematikou zs různých úhlů pohledu. Vysoce kvalifikovaně a zajímavě hovořila MUDr. Olga Hromková (I. neurologická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno) o charakteristice, diagnostice a léčbě tohoto druhu demence. Ošetřovatelské péči a ertgoterapii se věnovala PhDr. Marcela Křiváková Ph.D. (Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9). Do sociální problematiky nás poté zasvětila Mgr. Barbora Duchanová (Domov pro seniory, Brno, Nopova).
Posluchači byli učitelé střední zdravotnické školy a žáci oborů zdravotnického lycea a sociální činnosti. Přivítali jsme mezi sebou vzácného hosta ing. Stanislava Juránka, 1. náměstka hejtmana jihomoravského kraje.Prostřednictvím zajímavých a velmi poučných přednášek jsme se dozvěděli mnoho nového a získali jsme celou řadu informací, které jsou důležité pro výkon naší profese. Nelze opomenout ani příjemnou as vstřícnou atmosféru v průběhu konání akce.
V Brně dne 1. dubna 2015 zapsala: Mgr. Dagmar Procházková

Zdravotní, duševní a sociální aspekty u nemocného s Alzheimerovou chorobou Zdravotní, duševní a sociální aspekty u nemocného s Alzheimerovou chorobou Zdravotní, duševní a sociální aspekty u nemocného s Alzheimerovou chorobou


Celostátní odborná konference Ošetřovatelství: Péče o nemocné s poraněním páteře

Dne 10.února 2015 pořádala naše škola celostátní odbornou konferenci na téma „Péče o nemocné s poraněním páteře“. Konference proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Zúčastnili se jí odborné vyučující naší školy, zdravotnický personál Ústavu sociální péče na Kociánce. Přítomni byli i žáci studijního oboru Zdravotnický asistent. Přednášeli odborníci z Fakultní nemocnice Brno a odborná vyučující naší školy. Konference nám přinesla řadu nových odborných poznatků o chirurgickém řešení poranění páteře, práci zdravotnických pracovníků na spinální jednotce, práci fyzioterapetů, polohování nemocných s tímto poraněním, ale i o psychologickém přístupu k nemocným. Přednášky byly doplněny zajímavými kasuistikami.

Přednášející:
MUDr. Radek Pikula, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno, klinika úrazové chirurgie
Téma: Chirurgické postupy při léčbě poranění páteře a míchy
Kateřina Němcová zastupující staniční sestra Fakultní nemocnice Brno, klinika úrazové chirurgie
Téma: Ošetřovatelská péče u spinálních pacientů
Jana Bílá, DiS., Michaela Stančíková, DiS. Fakultní nemocnice Brno, Rehabilitační oddělení
Téma: Rehabilitace pacientů po spinálním poranění
Mgr. Richard Pavelka Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické psychologie
Téma: Psychologická péče u pacientů po poranění míchy
PhDr. Jiřina Svobodová odborná vyučující Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
Téma: Přínos odborné praxe na Spinální jednotce pro žáky SZŠ
V Brně dne 10.února 2015
zapsala: Mgr. Dana Hauserová předsedkyně MS OSE

Péče o nemocné s poraněním páteře Péče o nemocné s poraněním páteře Péče o nemocné s poraněním páteře Péče o nemocné s poraněním páteře Péče o nemocné s poraněním páteře


Celostátní odborná konference Ošetřovatelství:
Zvláštnosti péče o nemocné s chorobami endokrinologickými a diabetes mellitus

Dne 12. 2. 2014 pořádala naše škola pod záštitou Společnosti instrumentářek celostátní odbornou konferenci na téma "Zvláštnosti péče o nemocné s chorobami endokrinologickými a diabetes mellitus".

Konference proběhla v klidné a příjemné atmosféře. Zúčastnily se jí odborné vyučující nejen z naší školy, ale i z ostatních zdravotnických škol a sestry z II. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Přítomni byli i žáci studijních oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost.

Konference nám přinesla řadu nových odborných poznatků nejen z oblasti endokrinologie a diabetologie.

Přednášky byly doplněny praktickými ukázkami - konkrétní kasuistiky, pomůcky pro diabetiky.

Přednášející:

Milada Koukalová
Fakultní nemocnice u svaté Anny, II. interní klinika – ambulantní oddělení - diabetologie
Téma: Moderní diabetologie z pohledu edukační sestry


Jana Havránková
Fakultní nemocnice u svaté Anny, II. interní klinika – ambulantní oddělení – diabetologie
Téma: Podiatrie a larvoterapie

Bc. Gabriela Dvořáková
staniční sestra,
Fakultní nemocnice u svaté Anny, II. interní klinika – oddělení 69 – diabetologie a endokrinologie
Téma: Hypoglykémie z pohledu pracoviště diabetologie a endokrinologie

PhDr. Zuzana Číková
zástupkyně ředitelky školy
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
Téma: Kvalita života u nemocného s diabetes mellitus v období adolescence a mladšího dospělého věku


V Brně dne 25.2.2014
zapsala: Mgr. Dana Hauserová, předsedkyně MS OSE

Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013


Celostátní odborná konference Ošetřovatelství:
Zvláštnosti péče o nemocné na ORL a ortopedii

Dne 6. 2. 2013 pořádala naše škola pod záštitou Společnosti instrumentářek celostátní odbornou konferenci na téma "Zvláštnosti péče o nemocné na ORL a ortopedii".

Konference proběhla v klidné a příjemné atmosféře. Zúčastnily se jí odborné vyučující nejen z naší školy, ale i z ostatních zdravotnických škol a sestry z II. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Přítomni byli i žáci studijních oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost.

Konference nám přinesla řadu nových odborných poznatků nejen z oblasti ORL a ortopedie, ale i z oblasti komunikace s nemocným.

Přednášky byly doplněny praktickými ukázkami - konkrétní kasuistiky, tracheotomické kanyly, pomůcky pro péči o tracheotomické kanyly v nemocniční i domácí péči.

Přednášející:

doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.
Téma: Komunikace s nemocným

Bc. Kamila Mašková(staniční sestra - Fakultní nemocnice u svaté Anny, klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku)
Téma: Práce sestry, ZA na ORL

Dagmar Budišová, DiS.(Fakultní nemocnice u svaté Anny, klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku)
Téma: Tracheostomie

Veronika Nováková, DiS.(Fakultní nemocnice u svaté Anny, klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku)
Téma: Péče o dýchací cesty v nemocničním a domácím prostředí

Naděžda Šibravová(staniční sestra - Fakultní nemocnice u svaté Anny, I. ortopedická klinika)
Téma: Tumory v ortopedii

Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013 Konference ošetřovatelství 2013

Nové trendy v ošetřovatelské péči

Dne 22.9.2011 proběhla na SZŠ Jaselská, pod záštitou Společnosti instrumentářek, celostátní odborná konference na téma Nové trendy v ošetřovatelské péči. Konference se zúčastnily nejen odborné učitelky, ale také žáci 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent, pro které byla přednesená témata přínosná jako doplnění vědomostí i dovedností k maturitní zkoušce. Konference proběhla v příjemné atmosféře, účastníci se dozvěděli řadu nových odborných teoretických poznatků, ale také mohli shlédnout praktické ukázky např. manipulace s pomůckami pro inkontinentní klienty.

Odborná konference 22. září 2011 Odborná konference 22. září 2011 Odborná konference 22. září 2011

Přednášející:

MUDr. Lukáš Handl
lékař jednotky intermediální péče, odborný lektor meditace sahadža jógy
Kardiochirurgické oddělení, FN Plzeň
Téma: Meditace jako prevence stresu a syndromu vyhoření

Milada Koukalová
staniční sestra
Diabetologická ambulance, II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
Téma: Novinky v diabetologii

Mgr. Kateřina Ševčíková
staniční sestra
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno
Téma: Možnosti mechanické profylaxe trombembolické nemoci

Alena Zmrzlá
Hartmann-Rico a.s.
Téma: Péče o inkontinentního klienta