SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívPrvní pomoc


Celostátní odborná konference První pomoci - Novinky v akutní péči

Dne 17. října 2018 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) první pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové. COK PRP byla v letošním roce zaměřena na novinky v akutní péči a první pomoci. Na konferenci se sjelo 18 vyučujících první pomoci z celé České republiky a jedna vyučující ze Slovenska. Přítomno bylo 17 odborných učitelek ze SZŠ Jaselská. První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje a Fakultní nemocnice Brno. Se svými přednáškami vystoupili vodní záchranář Michal Kobza, sestra z oddělení ARO FN Brno Mgr. Kristýna Kyseláková, lékař záchranné služby Brno a Olomouc MUDr. Stanislav Popela, spoluzakladatel aplikace Záchranka Ing. Jiří Němeček a staniční sestra PhDr. Jana Toufarová taktéž z FN Brno. Druhá část programu byla věnována připravované Celostátní soutěži první pomoci, která se uskuteční na naší škole v 10. a 11. června 2019. V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci COK byli informování paní ředitelkou Číkovou o možnostech stravování a ubytování. Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Vyučující první pomoci z celé republiky a Slovenska diskutovali o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o novém oboru praktická sestra a výuce první pomoci v tomto oboru. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská. Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu. Závěry odborného setkání budou zveřejněny na stránkách školy.

zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie z konference „Novinky v akutní péči“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Celostátní soutěž první pomoci v Jihlavě 2017/2018

V termínu od 20. 6. 2018 do 21. 6. 2018 proběhla ve sportovním areálu Nové Břište u Jihlavy celostátní soutěž první pomoci. Akce se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků, z celkem 33. zdravotnických škol z České republiky, Slovenské republiky i z Německa. Naši školu reprezentovali žáci z 2C třídy Klára Hintenausová, Barbora Hynštová, František Mičánek a Jakub Luňáček.
Soutěž byla rozvržena do dvou dnů. Každý den soutěžící poskytovali první pomoc raněným vždy na čtyřech stanovištích. Modelové situace byly umístěny v terénu tak, aby si žáci museli poradit se zabezpečením situace pro všechny a uměli rozhodnout o důležitosti poskytnutí první pomoci. Na závěr soutěže proběhlo vyhlášení úspěšnosti soutěžních družstev.
Naši žáci se umístili na krásném 24. místě z celkových 33. družstev. Za pedagogy se akce zúčastnila třídní učitelka soutěžících žáků Mgr. Iva Lambova. Soutěž se všem velice líbila, protože si žáci měli možnost vyzkoušet nebezpečné situace přímo v terénu.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova

Fotografie z "Celostátní soutěže první pomoci v Jihlavě 2017/2018"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž první pomoci v Trenčíně - Slovensko

Dne 25. dubna 2018 se tříčlenné družstvo naší školy SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace zúčastnilo ve složení Lukáš Knotek - velitel, Klára Smisitelová a David Cikrle, v doprovodu Mgr. Dominika Babákové, regionální soutěže První pomoci v Trenčíně na Slovensku.
Soutěž byla organizována jako český „Rejvíz“ záchranářská soutěž, kdy záchranné týmy musí hledat poraněné, zkusí si nejen svoji vytrvalost, znalosti, ale i odvahu a orientaci v terénu a komunikační dovednosti. Soutěžící dopředu neznají terén ani modelové situace.
Po vpuštění na trať jsme se dostali k Váhu, kde naši žáci měli zachraňovat utonulého, který byl u bójky v prostřed řeky Váh. Hoši byli odhodláni do vody skočit, až byli po kolena v řece, tak členové hasičské hlídky na břehu jim půjčili člun, se kterým se bravurně k utonulému dostali, bylo to velmi náročné, pádlovali všichni a dospělého muže, který měřil více než 190 cm vytáhli z vody do člunu a zajistili dýchání a KPR. Po vytažení člunu z vody zjistila hlídka, že se jim na břehu ještě pořezala dívka, u které diagnostikovali tepenné poranění a také v rychlosti ošetřili poranění. První situaci jsme zvládli s drobnými chybami a plni adrenalinu a mokří čekali na další situace, která byla ještě složitější než předešlá: Neštěstí na silnici.
Náš tým byl účastníkem dopravní nehody, kde byla dvě auta, jedna motorka a pět zraněných, všichni hovořili pouze anglicky a zranění postižených byla velmi těžká, další stanoviště bylo o zdatnosti. Zde se běhalo přes překážky s pacientem na nosítkách, měřil se čas a také, jak se daří zraněnému na nosítkách, další stanoviště bylo zaměřeno na AED, které se na Slovensku teprve zabydluje, zde jsme se trochu zklidnili, abychom se připravili na další situaci a ta byla situace v restauraci, kde běžel normální provoz, takže pacienta jsme si museli najít. V modelové situaci jsme neztratili ani jeden trestný bod, náš velitel Lukáš asertivně zvládl všechny opilce a Klára mimořádnou situaci s epileptickým záchvatem, David se příkladně postaral o pacienta v hypoglykémii. Na dalším stanovišti jsme vyplňovali test z první pomoci ve slovenštině, která je našim žákům vzdálená.
Poslední stanoviště: V dílně, v suterénu školy byla modelová situace, kdy došlo k úrazu elektrickým proudem a amputaci. Od 8.00 hod do 15.30 hod náš tým pobíhal po Trenčíně za krásného slunečného počasí. Výsledné II. místo bylo jako sen. Všichni zúčastnění si odnášeli krásné dárky, ale také zážitky, které jsou nepřenosné. Děkujeme všem za podporu a samozřejmě jsme patřičně hrdí, že naše škola obstojí v první pomoci mezi nejlepším školami ze Slovenska.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Soutěže první pomoci v Trenčíně"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Soutěž první pomoci

Dne 4. dubna 2018 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum a sociální činnost. Soutěžilo celkem 11 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovali velitelé soutěžního družstva test o 15-ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
MUDr. Josef Prokeš, lékař ÚN Brno, Bc. Jiří Mazálek, DiS., záchranář ZZS JMK Brno, Martina Kryštofová, DiS., staniční sestra FN USA, oddělení 49., I. IKK.

Výsledky žáků 2. ročníků - I. kategorie:
1. místo: družstvo třídy 2L - B
2. místo: družstvo třídy ZA2B
3. místo: družstvo třídy ZA2C

Výsledky žáků 3. a 4. ročníky - II. kategorie:
1. místo: družstvo třídy ZA3B - A
2. místo: družstvo třídy ZA3L

První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne 11. a 12. června 2018 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.
Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Soutěže první pomoci"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Konference „První pomoc u dětí“

Dne 18. října 2017 se na naší škole uskutečnila celostátní odborná konference První pomoci u dětí pod záštitou ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Celostátní odborná konference byla v letošním roce zaměřena na poskytování první pomoci u dětí. První část programu byla věnována přednáškám o poskytování první pomoci u dětí ze stran odborníků IZS Jihomoravského kraje. V druhé části bylo účastníkům promítnuto video z krajského taktického cvičení IZS „VLAK 2017“, kterého se zúčastnili žáci naší školy jako figuranti. Druhá část byla věnována připravovanému XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší škole ve dnech 11. – 12. června 2018. V této části byla účastníkům představena jednotlivá stanoviště a také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků naší školy.

Fotografie z "Konference „První pomoc u dětí"

Adaptační den

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PRVNÍ POMOCI

Dne 18. října 2017 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference První pomoci pod záštitou ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Celostátní odborná konference První pomoci byla v letošním roce zaměřena na Poskytování první u dětí. První část programu byla věnována přednáškám o poskytování první pomoci u dětí ze stran odborníků IZS Jihomoravského kraje. V druhé části bylo účastníkům promítnuto video z krajského taktického cvičení IZS „VLAK 2017“, kterého se zúčastnili žáci naší školy jako figuranti. Druhá část byla věnována připravovaného XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší škole ve dnech 11. – 12. června 2018. V této části byla účastníkům představena jednotlivá stanoviště a také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků naší školy.

V Brně dne 19. 10. 2017
Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská
zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování SZŠ Jaselská 7/9 Brno

Celostátní konference první pomoci Celostátní konference první pomoci Celostátní konference první pomoci

Závěry z celostátní konference první pomoci

Celostátní odborná konference První pomoci

Dne 8. října 2014 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen COK) První pomoci pod záštitou ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. COK PRP byla v letošním roce zaměřena na Poskytování první pomoci při úrazech a autonehodách.
První část programu byla věnována přednáškám o poskytování první pomoci ze stran odborníků IZS Jihomoravského kraje.
Se svými přednáškami vystoupili hasiči a záchranáři z územního oddělení Brno. Druhá část byla věnována připravované Celostátní soutěži první pomoci, která se uskuteční na naší škole ve dnech 15. – 16. června 2015. V této části byla účastníkům představena jednotlivá stanoviště a také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku.
Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská 7/9.

V Brně dne 9. října 2014
Zapsala: Mgr. Dominika Babáková
Metodická vedoucí PRP SZŠ Jaselská 7/9 Brno

Konference říjen 2014 Konference říjen 2014 Konference říjen 2014 Konference říjen 2014 Konference říjen 2014 Konference říjen 2014


IX. ročník soutěže „ Celoštátná súťaž s mezinárodnou účasťou v Poskytovanie prvej pomoci v Dunajské Strede“

Jako každý rok i letos se naši studenti zapojili do Celonárodní soutěže Slovenské republiky s mezinárodní účastí. V první části soutěže soupeřilo 110 družstev a do finále, které se konalo 15. a 16. dubna 2014 v Dunajské Stredě, se podařilo probojovat i našim žákům ze třídy 3B: Janu Filkovi, Adamovi Alexovi a Barboře Matochové. Dvoudenní klání se uskutečnilo v krásném městečku na jihu Slovenska.

Po slavnostním zahájení soutěže paní ředitelkou PhDr. Evou Šipošovou se soutěžící utkali v písemném testu, kde se kontrolovaly znalosti první pomoci. Z tříčlenných týmů musel odpovídat každý člen a všem členům se poté sečetly body za správné odpovědi. Našim žákům však nevadila slovenština, a tak dobře naladěni jsem se přesunuli na vodní dílo do Gabčíkova, kde se konala první disciplína praktická – hromadné neštěstí. Jednalo se o havárii autobusu, kde jsme ztratili pouze 30 trestných bodů ze 150 a zjistili, že slovenští zachránci mají úplně opačný postup při ošetřování popálenin... Navštívili jsem také záchrannou službu na Gabčíkovu a seznámili se s úskalími krásné řeky Dunaj. Přes nepřízeň počasí, bylo jen 8 stupňů a déšť, jsme se těšili na druhý den, kdy jsme se měli zúčastnit 5 praktických úkonů. Večer v bazénu naše družstvo jen tak z legrace trénovalo vytahování utonulých a netušilo, jak se jim bude další den hodit.

Druhý den se už již nepatrně začalo vylepšovat nejen, ale také naše nálada. První situace – hypoglykemické kóma a delirium - se nám podařila řešit bez jediné ztráty bodu. Stejně tak dobře jsme si vedli při pracovních úrazech, po ošetření zraněného, který spadl z lešení a druhého, který si propíchal nohu hřebíkem, našim soutěžícím obecenstvo za jejich profesionalitu i tleskalo. Na městském bazénu jsme si již byli úplně jistí. Zvládnutí situace tonutí, zástava a následná resuscitace byla oceněna i samotnými porotci. Porotcům, které vždy tvořil lékař, odborná učitelka i záchranář, se také líbila kooperace mezi Bárou, Honzou a Adamem, cenili i perfektní chování Honzy jako velitele. Situace v domácnosti nás také nevyvedla z míry, přestože oběšený muž již nejevil známky života a dívka dohrávající situaci byla víc než agresivní, opět jsem neztratili žádný bod. Poslední situace byla velmi složitá, jednalo se o dopravní úraz, srážku cyklisty a motorkáře, opět se ukázaly odlišnosti mezi jednotlivými postupy v ČR a na Slovensku, přesto jsem ztratili jen pouhých 5 bodů z celkového počtu za situaci 65. A výsledek už znáte. Vynikající druhé místo. Neskutečná radost, ale také dřina. Vlastně se Honzík, Adam i Barča na tuto soutěž připravovali již 3 roky. Vzpomínám si, jak poprvé přišli do kroužku první pomoci, když byli ještě v prvním ročníku, i na smělé prohlášení Honzíka, že jednou soutěž vyhraje...

Jako učiteli (trenérovi) se mi také splnil sen mít žáky, kteří se chtějí něco naučit, dokázat, tvrdě pracují a navíc je to velmi baví, to se jen tak často nestává, to je sen. Gratuluji a těším se na další úspěchy.

V Brně, dne 20.dubna 2014;
Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková- metodická vedoucí MS PRP


Soutěž první pomoci v Jihlavě | 19. 6. - 20.6. 2013

Soutěž pořádala SZŠ a VOŠ Jihlava a konala se v chatkovém táboře v Mladé Bříšti. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 soutěžních družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a také družstvo z Rakouska a Německa. Soutěž byla dvoudenní a žáci plnili nejrůznější úkoly. Naši školu reprezentovalo družstvo čtyřčlenné družstvo třídy 2A ve složení Nikola Figerová, Barbora Surovcová, Pavlína Bartošková a Jana Dlapová, které se ve školní soutěži první pomoci zúčastnilo na třetím místě. Po vylosování startovních čísel se soutěžní družstva vydávala na trať v 7 minutových intervalech. Soutěžní družstva prošla celkem 6 stanovišti a na sedmém stanovišti proběhl test fyzické zdatnosti.

Scénáře úkolů na jednotlivých stanovištích čerpaly z reálných možností zranění. Tři úkoly byly postaveny jako hromadná neštěstí, na zbývajících třech stanovištích žáci ošetřovali tři až čtyři zraněné. Při jednom hromadném neštěstí měli žáci možnost procvičit si komunikaci v anglickém nebo německém jazyce. Na každém pracovišti měli možnost soutěžící získat maximálně 25 bodů, při testu fyzické zdatnosti 15 bodů. Hodnocení prováděli profesionální záchranáři. Zvlášť byli hodnoceni velitelé hlídek. Žáci plnili úkoly z prostředí hospodské rvačky, u dopravní nehody, při srážce cyklisty s chodcem, při práci ve stodole, při tonutí dítěte, při pádu ze skály. Po slavnostním vyhlášení výsledků si mohli žáci prohlédnout vybavení vrtulníku letecké záchranné služby. Žáci naší školy skončili na 27 místě s počtem 90 bodů. I přes nepříliš dobré umístění má účast na této soutěži smysl.


28. března 2012 - Školní kolo soutěže první pomoci

Dne 28. března 2012 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 13 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech - teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na dvě kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
Mgr. Lenka Jeřábková (staniční sestra JIP, Úrazová nemocnice Brno)
Pavel Klim (Vodní záchranná služba Brno)
Bc. Jana Toufarová

Výsledky žáků 2.ročníků

1. místo: družstvo třídy 2.L (1) - Mgr. Dominika Babáková
2. místo: družstvo třídy 2.S (2) - Mgr. Helena Čermáková
3. místo: družstvo třídy 2.C (1) - Bc. Hana Kašparovská

Výsledky žáků 3.ročníků

1. místo: družstvo třídy 3.C, 4.L - Mgr. D. Babáková, Mgr. A. Svobodová
2. místo: družstvo třídy 4.A +3.B +3.D - Mgr. Dominika Babáková

První dvě družstva z kategorie 2 i 3 ročníků postupují do celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, která proběhne 20 a 21. června 2012 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.
Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012 Školní kolo první pomoci 2012

XX. ročník Celostátní soutěže první pomoci


Závěry

1. Soutěž se bude konat ve dnech 15. -16. června 2015. Zahájení soutěže bude 15. června 2015 v 9.00 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9
2. Soutěžit budou tříčlenná družstva. Zúčastnit se mohou vítězná družstva ze školního kola. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích (SZŠ a VOŠ).
3. Soutěž může být dotována MŠMT.
4. Schválena byla kritéria pro účast v soutěži a hodnocení soutěžních družstev.
5. Schválena byla odborná porota.
6. Veřejně bude vyhlášeno umístění všech soutěžících podle „Výsledkové listiny“.
7. Soutěž je zapojena do rozvojového programu „Excelence středních škol“.
8. Přihlášky k soutěži nutno odeslat do 30. dubna 2015 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, 602 00. Žádost o ubytování tříčlenného družstva a jednoho pedagogického doprovodu nutno písemně odeslat na stejnou adresu do 30. dubna 2015.
9. Jména soutěžících (rok narození, adresa) je nutno odeslat na SZŠ Jaselská, Brno do 30. dubna 2015.
10. Na oblečení soutěžících nesmí být název školy, města ani reklama.
11. Startovné ve výši 1000,- Kč je nutno zaslat na účet školy SZŠ, Brno, Jaselská 7/9 (číslo účtu 54637-621/0100) nejpozději do 30. dubna 2015. Jako variabilní symbol uvádějte IČ školy, která vysílá soutěžící družstvo. Kopii účtu o zaplacení doloží pedagogický doprovod před soutěží ekonomce na SZŠ Brno, Jaselská 7/9.

Brno 8. října 2014

PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
ředitelka školy a hlavní organizátor soutěže

Celostátní konference pro nelékařská povolání 2013 | téma: Interní stavy v akutní medicíně

Dne 16. října 2013 se na naší škole uskutečnilo pracovní setkání učitelů první pomoci z celé České republiky a také odborníků na tuto problematiku. Se zajímavou přednáškou vystoupil zástupce hasičů Bc. Aleš Pindura , DiS. Dále pak vystoupili záchranáři Bc. Petr Havelka, DiS. a Mgr. et Bc. Vlasta Vařeková. Lékaře zatupovala MUDr. Danuše Borková, která své zkušenosti z pětatřicetileté praxe u záchranné služby předává již mnoho let i našim studentům jako hlavní rozhodčí Celostátní soutěže první pomoci.

Přednášky byly doplněny o vystoupení žáků s modelovou situací, která navazovala na danou problematiku.

V závěru konference ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. vyhlásila podmínky letošního devatenáctého ročníku Celostátní soutěže první pomoci (viz příloha), který se uskuteční v červnu 2014. Pracovní setkání mělo příjemnou atmosféru a odborní učitelé se rozcházeli do svých škol s novými poznatky a také s elánem připravit co nejlépe svoje žáky na nadcházející soutěž.

Závěry pro XIX. ročník celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí

 1. Soutěž se bude konat ve dnech 16. – 17. června 2014. Zahájení soutěže bude 16. června 2014 v 9.00 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.
 2. Soutěžit budou tříčlenná družstva. Zúčastnit se mohou vítězná družstva ze školního kola. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích (VOŠ a SZŠ).
 3. Soutěž je dotována MŠMT.
 4. Schválena byla kritéria pro účast v soutěži a hodnocení soutěžících družstev.
 5. Schválena byla odborná porota.
 6. Veřejně bude vyhlášeno umístění všech soutěžících podle "Výsledkové listiny".
 7. Soutěž je zapojena do rozvojového programu „Excelence středních škol“.
 8. Přihlášky k soutěži nutno odeslat do 31. ledna 2014 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, 602 00. Žádost o ubytování tříčlenného družstva a jednoho pedagogického doprovodu nutno písemně odeslat na stejnou adresu do 31. ledna 2014.
 9. Jména soutěžících (rok narození, adresa) nutno odeslat na SZŠ Jaselská, Brno do 30. dubna 2014.
 10. Na oblečení soutěžících nesmí být název školy, města ani reklama.
 11. Startovné ve výši 1000,- Kč je nutno zaslat na účet školy SZŠ, Brno, Jaselská 7/9 (číslo účtu 54637-621/0100) nejpozději do 30. dubna 2014. Jako variabilní symbol uvádějte IČ školy, která vysílá soutěžící družstvo. Kopii dokladu o zaplacení doloží pedagogický doprovod před soutěží ekonomce na SZŠ Brno, Jaselská 7/9.

Přihláška k soutěži
Konference říjen 2013 Konference říjen 2013 Konference říjen 2013


Celostátní konference k soutěži první pomoci 2012 | téma: Krvácející poranění

Dne 10. října 2012 se již tradičně na SZŠ Brno, Jaselská uskutečnilo setkání odborníků na první pomoc. Odborné učitelky z 19 zdravotnických škol z České republiky a Slovenska, záchranáři, hasiči, ale i studenti zdravotnických oborů se setkali, aby si rozšířili své vědomosti, předali zkušenosti a připravili se na Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí ve školním roce 2012/2013.

Přednášky odborníků z řad členů integrovaného záchranného systému byly doplněny praktickou ukázkou poskytování první pomoci, kterou předvedli žáci SZŠ Brno, Jaselská, ukázkami způsobů maskování modelů a také novinkami v první pomoci od firmy Helago.

Pracovní setkání vyvrcholilo vyhlášením kritérií pro nastávající ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí PhDr. Jarmilou Kelnarovou, PhD., ředitelkou školy. Účastníci konference si odnášeli nejen nové informace, ale i radost ze setkání a příjemné atmosféry.

Závěry

 1. Soutěž se bude konat ve dnech 17. - 18. června 2013. Zahájení soutěže bude 17. června 2013 v 09:00 hodin na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.
 2. Soutěžit budou tříčlenná družstva. Zúčastnit se mohou vítězná družstva ze školního kola. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích (VOŠ a SZŠ).
 3. Pokud bude poskytnuta dotace MŠMT, bude hrazeno stravování a cestovné 3 soutěžících a l pedagoga. Ubytování bude v Brně zjištěno, hradí ho však vysílající škola.
 4. Uvedena byla kritéria pro účast v soutěži a hodnocení soutěžících družstev a kritéria pro hodnocení velitelky.
 5. Odbornou porotou mohou být lékaři, vrchní sestry, staniční sestry, odborné učitelky, záchranáři.
 6. Veřejně bude vyhlášeno umístění všech soutěžících podle Výsledkové listiny".
 7. Přihlášky k soutěži nutno odeslat do 30. dubna 2013 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, 602 00. Žádost o ubytování tříčlenného družstva a jednoho pedagogického doprovodu nutno písemně odeslat na adresu školy do 31. ledna 2013.
 8. Jména soutěžících (rok narození, adresa) nutno odeslat na SZŠ, Jaselská 7/9, Brno do 30. dubna 2013.
 9. Na oblečení soutěžících nesmí být název školy, města, ani reklama.
 10. Startovné ve výši 1 000 Kč je nutno zaslat na účet školy SZŠ, Brno, Jaselská 7/9 (číslo účtu 54637-621/0100) nejpozději do 30. dubna 2013.

  Variabilní symbol uvádějte IČ školy, která vysílá soutěžící družstvo. Kopii účtu o zaplacení doloží pedagogický doprovod před soutěží ekonomce na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.

Pozvánka

Konference první pomoci 2012 Konference první pomoci 2012 Konference první pomoci 2012

Celostátní konference k soutěži první pomoci 2011

Dne 22. října 2011 se uskutečnila ve Dvoraně školy celostátní konference zaměřená na organizaci soutěže první pomoci, která se bude konat v měsíci červnu 2012. Konference se zúčastnila celá řada zajímavých hostů z brněnských nemocnic i záchranného hasičského sboru města Brna, kteří seznámili účastníky s novinkami v poskytování první pomoci u úrazů kostí a kloubů.

Závěry

 1. Soutěž se bude konat ve dnech 21. - 22. června 2012. Zahájení soutěže bude 21. června 2012 v 9.00 hodin na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9.
 2. Soutěžit budou tříčlenná družstva. Zúčastnit se mohou vítězná družstva ze školního kola soutěže první pomoci. Soutěžit se bude v dvou kategoriích ( A-SZŠ a B-VZŠ).
 3. Pokud bude poskytnuta dotace MŠMT, bude hrazeno stravování a cestovné třem soutěžím a jednomu pedagogovi. Ubytování bude v Brně zajištěno, hradí ho však vysílající škola.
 4. Veřejně bude vyhlášeno umístění všech soutěžících podle "Výsledkové listiny".
 5. Přihlášky k soutěži nutno odeslat do 30. dubna 2012 na SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, 602 00. Žádost o ubytování tříčlenného družstva a jednoho pedagogického doprovodu nutno písemně odeslat na adresu školy do 31. ledna 2012.
 6. Jména soutěžících (rok narození, adresa) nutno odeslat na SZŠ Jaselská, Brno do 30. dubna 2012.
 7. Na oblečení soutěžících nesmí být název školy, města ani reklama.
 8. Startovné ve výši 1000,- Kč je nutno zaslat na účet školy SZŠ, Brno, Jaselská (č. účtu 54637-621/0100) nejpozději do 30. dubna 2012. Variabilní symbol uvádějte IČ školy, která vysílá soutěžící družstvo. Kopii účtu o zaplacení doloží pedagogický doprovod před soutěží ekonomce na SZŠ Brno, Jaselská 7/9.

Nové trendy v poskytování první pomoci - Hromadné neštěstí

Odborná konference se konala dne 6. října 2010

Přednášející:
PhDr.Jarmila Kelnarová, PhD. - ředitelka školy
MUDr. Danuše Borková - vedoucí lékařka RZP
Jan Ševela - vrchní bratr RZP
por. Bc. Aleš Pilař - hlavní instruktor Speciální pořádkové jednotky Policie ČR
ppor.Ing. Václav Kovář
ppor.Ing. Ivo Jirásek - HZS JMK
nprap. Ivan Růžička - paramedic tým HZS JMK
Mgr. Iva Křesťanová
Mgr. Dominika Babáková
Odb. uč. Hana Kašparovská

Obsahem konference bylo seznámit přítomné s principem fungování Integrovaného záchranného systému v působnosti Jihomoravského kraje z pohledu Policie ČR, HZS a RZP, dohoda na kriteriích k Celostátní soutěži první pomoci s mezinárodní účastí, Seznámení s jednotlivými stanovišti Celostátní soutěže první pomoci V závěru konference student třídy 3B představil pomůcky využívající k první pomoci vojáci Armády ČR při misích v zahraničí. Pracovní setkání proběhlo v přátelské atmosféře.Po celou dobu konference byly vystaveny knihy týkající se problematiky první pomoci. Konference se účastnili učitelé středních zdravotnických škol, všeobecné sestry a vybraní studenti třídy 2L, 2B, 3B, 4B. Závěry k Celostátní soutěži první pomoci s mezinárodní účastí:

 1. Soutěž se uskuteční ve dnech 2. - 3. května 2011. Zahájení soutěže bude 2. května 2011 v 9.00 hod na SZŠ , Brno, Jaselská 7/9
 2. Soutěžit budou tříčlenná družstva. Zúčastnit se mohou vítězná družstva ze školního kola soutěže první pomoci. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích ( SZŠ a VZŠ).
 3. Pokud bude poskytnuta dotace MŠMT, bude hrazeno stravování a cestovné 3 soutěžícím a i pedagogovi. Ubytování bude zajištěno, hradí jej vysílající škola.
 4. Schválena byla kritéria pro účast v soutěži a hodnocení soutěžících družstev a kriteria pro hodnocení velitelky.
 5. Schválena byla odborná porota.
 6. Veřejně bude vyhlášeno umístění všech soutěžících podle "Výsledkové listiny".
 7. Přihlášky k soutěži nutno odeslat do 31.1.2011 na SZŠ Brno, Jaselská 7/9, 602 00. Žádost o ubytování tříčlenného družstva a jednoho pedagoga nutno písemně odeslat na adresu školy do 31.1.2011.
 8. Jména soutěžících (rok narození, adresa) nutno odeslat na SZŠ Jaselská, Brno do 31.3.2011.
 9. Na oblečení soutěžících nesmí být název školy, města ani reklama.
 10. Startovné ve výši 1 000,-Kč je nutno zaslat na účet školy SZŠ Brno, Jaselská - č. účtu 54637-621/0100, nejpozději do 28.února 2011. Variabilní symbol uvádějte IČ školy, která vysílá soutěžící družstvo. Kopii účtu o zaplacení doloží pedagogický doprovod před soutěží ekonomce na SZŠ Brno, Jaselská 7/9.

Odborné setkání v roce 2008

Dne 9. října 2008 pořádala naše škola pod záštitou Společnosti instrumentářek pracovní setkání učitelů středních zdravotnických škol k Celostátní soutěži první pomoci – XIV. ročník na téma: „PRVNÍ POMOC Z POHLEDU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

První pomoc z pohledu zdravotnické záchranné služby