SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívPsychologie a komunikace


Celostátní odborná konference pro nelékařské povolání
„Péče o psychiatricky nemocné“

Dne 22. února 2018 se konala celostátní odborná konference na téma „Péče o psychiatricky nemocné.“ Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Konference proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Zúčastnily se jí odborné vyučující naší školy, odborné vyučující z VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem, SZŠ a VOŠZ, Znojmo, příspěvkové organizace, Farmeko VOŠ a SOŠ zdravotnická Jihlava, VOŠ a SŠVZZ Třebíč, VOŠZ a SZŠ Trutnov a zdravotnický personál z Psychiatrické nemocnice Brno. Přítomni byli i žáci naší školy studijního oboru zdravotnický asistent. Přednášeli odborníci z Psychiatrické nemocnice v Brně. Konference nám přinesla řadu nových odborných poznatků z problematiky psychiatricky nemocných.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE

Fotografie z konference "Péče o psychiatricky nemocné"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Den psychologie

Dne 1. března 2017 proběhlo školní kolo 12. ročníku psychologické olympiády Den psychologie, soutěže vyhlášené MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma: Když člověk potká člověka. Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru zdravotnický asistent a oboru sociální činnost. Celkem byly prezentovány 3 práce. Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení: čestná předsedkyně odborné poroty: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace. Odborná porota: Mgr. Dana Hauserová (předsedkyně MS OSE), Mgr. Iva Lambova, Mgr. Dagmar Procházková (předsedkyně MS PSL). Soutěžící přišly podpořit Mgr. Simona Valošková (zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty) a Mgr. Hana Kašparovská (zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování).
Výsledky: 1. místo - Šárka Danihelová (ZA 3.A), 2. místo - Zuzana Dufková (ZA 3.C), 3. místo - Lucie Hrušková (SOC 3.S). Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě, se aktivně zúčastní soutěže v krajském kole v Kyjově. Datum konání krajského kola bylo stanoveno na 7. března 2017. Děkujeme všem vyučujícím za pomoc a radu při zpracovávání prací a prezentací (Mgr. Babákové, Mgr. Štěpánkové, Mgr. Bittnerové).

Fotografie ze "Dne psychologie"

Družstvo běžkyň naší školy

Den psychologie - „Životní motto, kterým se řídím“

Dne 23. února 2016 proběhlo školní kolo 12. ročníku psychologické olympiády DEN PSYCHOLOGIE v rámci soutěže vyhlášené MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma : „Životní motto, kterým se řídím“.

Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent a oboru Sociální činnost. Soutěž proběhla v uč. č. 46 od 14.15 hodin. Celkem bylo prezentováno 7 pěkných prací.

Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení :
Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Členky poroty : Mgr. Martina Cahová Mgr. Dana Hauserová Mgr. Dagmar Procházková
Výsledky:
1. místo Dorota Brzezinová ZA 3B
2. místo Kristýna Daňová ZA 3A
3. místo Barbora Pechová ZA 3C
Další účastnice:
Karolína Jurečková (3S), Lenka Korčianová (3C), Klára Kutilová (3B), Simona Trzaskaliková (3A).
Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě, se zúčastní dne 10. března 2016 krajského kola této soutěže v Kyjově. Děkujeme všem vyučujícím za pomoc a radu při zpracování prací (Mgr. Madudové, Mgr. Hauserové).

V Brně dne 24. února 2016
Zpracovala: Mgr. Dagmar Procházková předsedkyně MS PSL

11. ročník psychologické olympiády - DEN PSYCHOLOGIE

Dne 17. února 2015 proběhlo školní kolo 11. ročníku psychologické olympiády DEN PSYCHOLOGIE, soutěž vyhlášená MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma :
„Jak si navzájem lépe porozumíme“.

Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent, oboru Zdravotnické lyceum a oboru Sociální činnost. Soutěž proběhla v uč. č. 46 od 13.10 hodin. Celkem bylo prezentováno 6 pěkných prací.
Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení :
Čestná předsedkyně odborné poroty: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy
Odborná porota :
Mgr. Iva Lambova
Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE
Mgr. Dagmar Procházková – předsedkyně MS PSL

Výsledky:
1. místo Martina Pařilová ZL 3
2. místo Jana Kovářová ZA 3A
3. místo Julie Wahlová ZA 3C
Další soutěžící : Dřevikovská (ZL 3), Kalužová (ZA 3A), Šmídková (ZL 3), Skýbová a Fríbert (ZA 3B) se omluvili pro nemoc a ž. Zabilová (SOČ 3) odstoupila.
Žákyně, které se umístily na 1. – 3. místě se aktivně zúčastní soutěže v krajském kole v Kyjově. Datum konání krajského kola bylo stanoveno na 18. 3 . 2015.
Děkujeme všem vyučujícím za pomoc a radu při zpracovávání prezentací (PhDr. Číkové, Mgr. Čadové, Mgr. Lambové a Mgr. Procházkové).Celostátní odborná konference na téma „ Duševní zdraví a duševní hygiena“

Dne 19. června 2014 se konala pod záštitou Společnosti instrumentářek Celostátní odborná konference na téma „Duševní zdraví a duševní hygiena“. Konference proběhla ve  velmi příjemné a místy až dojímavé atmosféře. Zúčastnili se jí všichni pedagogové Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9. Získali jsme řadu nových a zajímavých poznatků        o psychosociální podpoře zdravotníků a také o tom, jak si udržet dobrou náladu v dnešním školství i to, jak se vypořádat s bolestí. Velmi přínosné byly informace o častém problému dnešních mladých dívek a to o mentální anorexii a bulimii. Přednášky byly doplněny prezentacemi, vhodnými kazuistikami a komunikací s nemocnými, kterých se jedno z témat týkalo.

Přednášející:
PhDr. Lukáš Humpl – Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
Téma: Psychosociální intervenční služba
Mgr. Iveta Nováková Knížková – Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Téma: Zdravotnický intervent - peer
Doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.
Téma: Smích jako prostředek duševní hygieny k podpoře zdraví
Kamila Ondráčková, DiS. – FN u sv. Anny, Centrum pro léčbu bolesti
Téma: Bolest
Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Téma: Péče o duševní zdraví v současné škole
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., FN Brno
Téma: Vliv psychiky na tělesný stav
Anorexie, bulimie, obezita

V Brně dne 24. června 2014
Mgr. Dagmar Procházková; předsedkyně MS PSL

Celostátní odborná konference na téma „ Duševní zdraví a duševní hygiena“ - 2014. Celostátní odborná konference na téma „ Duševní zdraví a duševní hygiena“ - 2014. Celostátní odborná konference na téma „ Duševní zdraví a duševní hygiena“ - 2014. Celostátní odborná konference na téma „ Duševní zdraví a duševní hygiena“ - 2014. Celostátní odborná konference na téma „ Duševní zdraví a duševní hygiena“ - 2014.

Školní kolo 10. ročníku psychologické olympiády

Dne 7. února 2014 proběhlo školní kolo 10. ročníku psychologické olympiády DEN PSYCHOLOGIE, soutěž vyhlášená MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma : „Hrdinství není přežitek“.

Školního kola se zúčastnily žákyně 3. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent,
oboru Zdravotnické lyceum a oboru Sociální činnost. Soutěž proběhla v uč. č. 46 od 13.00 hodin.
Celkem bylo prezentováno 9 velmi pěkných prací.

Výkony žákyň hodnotila odborná porota v tomto složení :

Čestná předsedkyně odborné poroty:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka Střední zdravotnické školy
Odborná porota :
PhDr. Zuzana Číková – zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Dana Hauserová – předsedkyně MS OSE
Mgr. Dagmar Procházková – předsedkyně MS PSL

Výsledky:
1. místo Klára Kuběnová ZA 3C
2. místo Kristýna Kubesová ZL 3
3. místo Jana Dvořáková ZL 3 Rebecca Peřinová ZL 3
Další soutěžící : Hamšíková (3S), Maršálková (3A), Nečasová (3S), Nováková (3C), Pavlíková a Pálková (3B).

Žákyně, které se umístily na 1. – 3. místě se aktivně zúčastní soutěže v krajském kole v Kyjově.
Datum konání krajského kola zatím nebylo upřesněno. Děkujeme všem vyučujícím za pomoc
a radu při zpracovávání prezentací (Mgr. Madudové, Mgr. Čadové, Mgr. Dvořákové a Mgr. Procházkové).

V Brně dne 7. února 2014
Zpracovala: Mgr. Dagmar Procházková předsedkyně MS PSL

Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014 Psychologická olympiáda 2014


Celostátní odborná konference „Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné.“

Dne 15. dubna 2014 pořádala naše škola pod záštitou Společnosti instrumentářek celostátní odbornou konferenci na téma „Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné“. Konference proběhla ve  velmi příjemné atmosféře. Zúčastnili se jí odborné učitelky, zdravotní sestry i žáci studijního oboru Zdravotnický asistent denního a večerního studia a oboru Sociální činnost. Konference nám přinesla řadu nových, zajímavých a velmi podnětných odborných poznatků . Přednášky byly doplněny praktickými ukázkami – DVD, videa, výrobky mentálně postižených občanů.

Přednášející:
Mgr. Jarmila Janáčková - poradkyně Střediska rané péče SPRP Brno Téma: Raná péče pro rodiny se zrakovým a kombinovaným postižením.
Mgr. Hana Grossová - Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Téma: Sebeobsluha u žáků s  autismem.
Kamila Bartončíková - Zámeček Střelice, domov pro osoby se zdravotním postižením Téma: Prezentace Zámečku a Tréninkové bydlení.
Markéta Bednářová, Mgr. Libuše Horká - autorka a spoluautorka knihy Téma: Ve stínech za zrcadlem.

Mgr. Dagmar Procházková; předsedkyně MS PSL


Celostátní odborná konference 
„Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné - 2014. Celostátní odborná konference 
„Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné - 2014. Celostátní odborná konference 
„Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné - 2014. Celostátní odborná konference 
„Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné - 2014. Celostátní odborná konference 
„Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné - 2014. Celostátní odborná konference 
„Zvláštnosti v přístupu k péči o lidi s postižením a nemocné - 2014.


18. června 2013 − Celostátní odborná konference

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 pod odbornou žáštitou Společnosti instrumentářek pořádala dne 26. června 2013 od 11.30 hodin Celostátní odbornou konferenci na téma : „Mezní situace v komunikaci“. Této akce se jako host zúčastnila PhDr. Renáta Ševčíková školní inspektorka České školní inspekce.

V první přednášce se doc. PhDr. Věra Linhartová, Csc. věnovala některým psychologickým aspektům v práci pedagoga. Teoretické poznatky byly přeneseny i do několika praktických cvičení. Mnoho nových a podnětných informací získali všichni přítomní od doc. PaedDr. Marie Blahutkové, Ph.D. (Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brně), která hovořila o krizovém managementu a risk managementu v práci učitele. Řadu poznatků tak můžeme začlenit do své profese, což prospěje nejen nám pedagogům, ale posléze i žákům.

Problematice syndromu vyhoření u nelékařských povolání se věnovala Mgr. Eva Matějková, Ph.D. (Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9). I když tato tematika na námi pořádaných akcích zazněla již několikrát, vždy objevíme něco nového nebo se na věc podíváme z jiného úhlu. Nejinak tomu bylo i v této přednášce. Na závěr hovořila Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D. (Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brně) o alternativních pohybových aktivitách a komunikaci u osob se speciálními potřebami.

Celostátní odborná konference byla zajímavá a obohacující. Děkujeme všem přednášejícím a organizátorům akce za pestré a inspirativní odpoledne.

Mgr. Dagmar Procházková


Celostátní odborná konference "Život člověka s handicapem"

Pořadatel: SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, pod záštitou Společnosti instrumentářek
Datum: 8. března 2012

Dne 8. března 2012 proběhla na naší škole celostátní odborná konference na téma: Život člověka s handicapem, konaná pod záštitou Společnosti instrumentářek.

Akce se zúčastnili přednášející Doc. PaedDr .Marie Blahutková, Ph.D., která hovořila o práci s handicapovaným klientem, dále Bc. Martin Zach, jenž nás seznámil se změnami osobnosti po těžkém úrazu. Praktické ukázky z prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých předvedli PhDr. Trhlík a Mgr. Trčalová ze Speciálně pedagogického centra v Brně. Co všechno ovládá vodící pes, představili slečna Karfusová a její labrador Pluto z brněnského občanského sdružení Vodicí pes.

Posluchači byli učitelé střední zdravotnické školy a žáci oborů zdravotnického lycea a sociální činnosti. Prostřednictvím zajímavých a velmi poučných přednášek jsme se dozvěděli mnoho nového a důležitého pro náš profesní výkon. Nelze opomenout ani příjemnou a vstřícnou atmosféru v průběhu konání akce.

Konference Konference Konference

Celostátní odborná konference - Psychologie nemocného

Pořadatel: SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, pod záštitou Společnosti instrumentářek
Datum: 16. března 2010

Program:
12.00 - 12.30 Prezence
12:35 Slavnostní zahájení pracovního setkání
12.40 - 14.00 Psychika nemocného v počátečním stádiu onkologického onemocnění
PhDr. Ivona Šporcrová Klinický psycholog (MOÚ - Žlutý kopec, Brno)
14.05 - 15.00 Působení herního specialisty na osobnost nemocného dítěte
Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. Fakulta sportovních studií (MU Brno)
Diskuse
15.15 - 15.45 Přestávka - občerstvení
15.50 - 16.40 Psychologická krizová intervence u hematoonkologických pacientů
Mgr. Libuše Kalvodová Klinický psycholog (FN Brno)
16.40 - 17.20 Psychologické a psychosomatické souvislosti u pacientů s chronickou bolestí
Mgr. Hana Neudertová Klinický psycholog (FN u sv. Anny)
Diskuse
17.25 Závěr odborné konference
Délka akce: 4 hodiny

Přihlášky: do 12. března 2010

Účastnický poplatek: 300,- Kč uhradíte na SZŠ Brno, Jaselská 7/9 v den celostátní akce. Členky SI neplatí účastnický poplatek.

Poznámka: za účast na akci budou dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. se souhlasem předsednictva Společnosti instrumentářek uděleny 4 kredity.

Pozvánka

Kontakt: tel: 541 247 119
e-mail: dprochazkova@szs-jaselska.cz

PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
Ředitelka Střední zdravotnické školy