SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívSetkání výchovných poradců z Brna - venkova


Setkání výchovných poradců

Ve čtvrtek dne 19. 10. 2017 se uskutečnilo v prostorách Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace setkání výchovných poradců ZŠ regionu Brno-venkov. Celou akci zaštiťovala Mgr. Dana Knězková, odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání úřadu Jihomoravského kraje. Setkání se zúčastnili jak výchovní poradci ZŠ regionu Brno- venkov, tak významní hosté z řad odborníků – Mgr. Ilona Javorská z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ředitel pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) Mgr. Libor Mikulášek, psycholožka a zástupkyně ředitele PPP Mgr. Soňa Baldrmanová, psycholožky PPP PhDr. Miloslava Svobodová a PhDr. Zdeňka Vondráková, členové z řad vedení a pracovníci školního poradenského pracoviště, jmenovitě ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., zástupkyně ředitelky a školní metodička prevence Mgr. Hana Kašparovská, školní speciální pedagožka Mgr. Eva Matějková, Ph.D. a školní kariérová poradkyně Mgr. et Bc. Jana Soudková. V prvním bloku byli výchovní poradci seznámeni se situací na trhu práce, získali také cenné informace k přijímacímu řízení na střední školy a dále byli informováni o novinkách v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a o problematice při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po přestávce pokračoval druhý blok, v rámci kterého byli výchovní poradci seznámeni s obory, aktivitami a činností Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. Následovala prezentace zakončená videoukázkou z akce integrovaného záchranného systému, na které byli zachyceni žáci naší školy v roli figurantů. Závěrem byly výchovným poradcům ukázány prostory školy – třídy, odborné učebny a zázemí školního poradenského pracoviště. Akce se zúčastnilo celkem 41 výchovných poradců, z nichž každý obdržel balíček s materiály střední zdravotnické školy – letáky a odznáček. Setkání hodnotím jako velmi zajímavé a přínosné pro všechny zúčastněné.

V Brně dne: 19. 10. 2017
Zpracovala: Mgr. et Bc. Jana Soudková

Setkání výchovných poradců Setkání výchovných poradců