Navigace


Aktuální školní rok | archívVeřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví


Výchova ke zdraví jako součást sesterské profese

Dne 22. února 2011 pořádala naše škola pod záštitou Společnosti instrumentářek celostátní odbornou konferenci na téma "Výchova ke zdraví jako součást sesterské profese".

Přednášející:

Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Katedra společenských věd ve sportu - Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu, Fakulta sportovních studií MU
Téma přednášky: Pohybová aktivita a zdraví

PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta MU
Téma přednášky: Zdraví 21, výzkumný záměr na PdF MU

Bc. Karel Žák
Katedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta MU
Téma přednášky: Pedofilie

Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D.
Katedra společenských věd ve sportu - Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu, Fakulta sportovních studií MU
Téma přednášky: Žonglování

V přátelské pracovní atmosféře se této konference zúčastnili učitelé Střední zdravotnické školy a studenti Zdravotnického lycea. Konference přinesla všem zúčastněným mnoho nových poznatků a informací nejen pro jejich profesní činnost, ale i pro běžný každodenní život.

Výchova ke zdraví - celostátní konference 2011 Výchova ke zdraví - celostátní konference 2011 Výchova ke zdraví - celostátní konference 2011

Právní problematika ve zdravotnictví

Dne 13. listopadu 2008 se uskutečnila odborná konference pod záštitou Společnosti instrumentářek věnována tématu: „PRÁVNÍ PROBLEMATIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ“

Na této konferenci se také pokřtila kniha Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4.ročník, vydána nakladatelstvím GRADA, jejíž autorem je ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. a Mgr. Eva Matějková. Kmotrem již zmíněné knihy byl JUDr. MUDr. L. Vondráček.

Přednášející:
JUDr. MUDr. L. Vondráček
Téma: Právní problematika ve zdravotnictví
Téma: Rozbory konkrétních situací a dotazů
Téma: Sestra a média

Mgr. V. Wirthová
Téma: Komunikace s cizinci
Téma: Možnost vzniku kolizních situací a nepochopení v komunikaci sestra-pacient