SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívProjektové dny


Den zdraví

Dne 21. 12. 2018 se na naší škole již druhým rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma problematiku genderu.
Žáci byli od září školního roku 2018/19 s tímto tématem seznamování napříč výukou nejen v hodinách občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči i psychologii. V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě.
Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna.
Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás dostali zakázku vtáhnout žáky do otázek nerovností, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí i názorů na výše uvedené téma.
Jednou z organizací, kterou jsme pozvali, byla NORA, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.
Zaměstnanci Nory si pro žáky připravili interaktivní program, který se zaměřoval na vnímání postavení členů rodiny, dále pak na mýty o povoláních.
Další organizací pozvanou na naší akci byl DROM, což je nezisková organizace, která zajišťuje poskytování sociálních služeb a napomáhání zlepšování životní situace osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nabízí poradenství, pomoc s vyplněním formulářů, jednání v zájmu klienta, doprovod na úřad nebo zaměstnání, zaškolování a zaučování.
Paní magistry z této organizace si také připravily hry a interaktivní hodiny zaměřené na problematiku nerovností.
Další zúčastněnou organizací byla organizace Nesehnutí, což je nevládní nezisková organizace NEzávislé Sociálně Ekologické Hnutí, Nesehnutí. Již od svého založení v roce 1997 úzce spolupracuje s dobrovolníky a dobrovolnicemi, se kterými společně povzbuzuje lidi k zodpovědnosti ke druhým i životnímu prostředí. Paní magistra, která s námi spolupracovala již v loňském roce, zaměstnala žáky na celé dopoledne.
Kosmetickou poradnu si pro žáky připravily dámy z Mary Kay, nebyla určena výhradně dívkám, aby bylo poukázáno na to, že i v oblasti péče o pleť existuje rovnoprávnost.
Domácí práce na stanovišti číslo jedna, v tělocvičně, byly velmi zábavné, na čas se žehlilo, přišívaly knoflíky, a také zatloukaly hřebíky nebo pracovalo s vrtačkou. Zde byl rozdíl mezi pohlavími úplně smazán. Dívky bušily kladívky, hoši žehlili, všichni se náramně bavili.
Potřebné informace z oblasti gynekologie, porodnictví i sexuologie dodal na stanovišti číslo 11. pan doktor Petr Čík. Zkušeného brněnského gynekologa předem připravené otázky žáků nepřivedli do rozpaků. Humornou formou vysvětloval, edukoval a učil.
Den zdraví natáčela brněnská televize B1. Projektový den se jako i v loňském roce velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se samy aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků.
Znalosti o problematice genderu budou zpracovány z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku každé aktivity členy Světové školy. Na náš den zdraví pak naváže panelová diskuse v dubnu 2019, kde nám, opět budou partnery neziskové organizace.
Poděkování patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům, za skvělý průběh akce, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze „Dne zdraví“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Mezinárodní nekuřácký den

Mezinárodní nekuřácký den (MND) se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2018 připadl tento den vyhlášený WHO na 15.11.2018. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků si na MND vyrobili mnoho osvětového materiálu, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože akce je především zaměřena na žáky 1. ročníků, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Akce byla realizována je třech úrovních. Edukační, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Znalosti žáci načerpali na přednášce Ing. Hrčíříkové z FSS MUNI. Své znalosti pak mohli uplatnit v soutěži křížovka a AZ kvízu. Zábavnou částí MND byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujet na rotopedu 1 km pro zdraví. Tři nejlepší chlapci a tři dívky byli odměněny malou sladkostí. Akce MND se projevila i ve výuce TEV. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení a v posilovně upravili prostředí na relaxační zónu, kde si žáci u příjemné hudby vyzkoušeli relaxační techniky, které mohou v životě uplatnit k relaxaci místo zapálení cigarety. Žáci pod vedením Jakuba Kříže natočili vlastní video spot, který se promítal s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vymalovávání mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům a videa SZÚ – Prevence kouření. Žáci ocenili zařazení vlastních aktivit, velmi je bavilo soutěžit. Dohromady jsme zvládli 61 km pro zdraví, (loni to bylo 33km) a těší se, že příští rok ujdou zase více.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

Fotografie ze „Mezinárodního nekuřáckého dne“

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den

Adaptační den pro první ročníky


Dne 5. 9. 2018 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky v Mariánském údolí. Přítomno bylo cca 150 žáků + 10 pedagogů. Žáci s pedagogy hráli různé seznamovací hry. Dále žáci soutěžili v různých sportovních soutěžích (Člověče nezlob se, Biatlon, Přetahování lanem, Přísloví a Pexeso). Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd. Počasí nám přálo a všichni si adaptační den velice užili.

Celkové pořadí hodnocených soutěží: 1.L, 1.S, 1.B, 1.C, 1.A, 1.D

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie z "Adaptačního dne"

Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská Aerobic tým SZŠ Jaselská

Environmentální den

Dne 28. června 2018 se na naší škole uskutečnil den zaměřený na ochranu životního prostředí, problematiku udržitelnosti zdrojů a vliv člověka na planetu Zemi.
Třídy byly rozděleny do několika skupin. První ročníky se zúčastnili exkurze do brněnské čističky vod.
Žáci druhých ročníků připravovali v biologii projekty zaměřené na ekologii, výstup a prezentace žáků 2A, 2B, 2C dokázal zájem žáků o danou problematiku. Žáci prezentovali svoje výzkumy, pozorování a zajímavosti, ale také rozšířenou slovní zásobu na téma ekologie v angličtině. Také žáci prvních ročníků nebyli pasivní a připravili plakáty zaměřené na ekologickou problematiku v angličtině.
Dále následovala videoprojekce filmu Cowspiracy, ten nám byl doporučen ekologickou společností Nesehnutí, který si pokládá otázku, proč velké světové organizace na ochranu životního prostředí mlčí o největší ekologické hrozbě současnosti.
S organizací jsme dále v úzkém kontaktu a domlouváme na školní rok 2018/2019 workshopy s ekologickou tématikou.
Problematika udržitelnosti zdrojů a životního prostředí je sdílena našimi žáky i vyučujícími. Prolíná se předměty OBN, Ošetřovatelstvím, Výchovou ke zdraví, Angličtinou, Občanskou naukou i dalšími předměty.
Žáci, kteří se projektového dne nezúčastnili, připravili seminární práce v rozsahu A4, které odevzdali třídním učitelům a koordinátorům projektového dne. Celá akce se velmi vydařila.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Enviromentálního dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


Den zdraví

Dne 21. prosince 2017 se na Střední zdravotnické škole v Brně na Jaselské ulici, uskutečnil projektový den – Den zdraví, letos zaměřený na výživu a správné stravování. Akce se zúčastnily všechny třídy denního studia, celkem tedy 407 žáků. Škola byla rozdělena na 16 stanovišť, na kterých probíhalo kondiční cvičení, ukázka zdravých potravin, měření fyziologických funkcí, relaxace a meditace, výuka připravená žáky čtvrtých ročníků, dobročinný bazárek, výuka první pomoci, péče o chrup a prezentace projektu Světové školy s tématem obezita u dětí a chudoba v rozvojových zemích. Třídy se dle časového rozpisu na stanovištích měnily a zapojovaly se do připraveného programu. Pedagogický sbor zajišťoval pouze dohled a koordinaci žáků na stanovištích. Výuku a akce prováděli žáci samy. Celá akce se nesla v pozitivním duchu, měla za smyl, aby žák přijal odpovědnost za své zdraví a způsob života, uměl tuto myšlenku jako zdravotník prezentovat ve svém okolí. Všichni jsme si prožili krásné dopoledne a děkujeme všem organizátorům i účastníkům.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Dne zdraví"

Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017

Nekuřácký den

Mezinárodní nekuřácký den se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2017 připadl tento den vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací WHO na 16. listopadu. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků vyrobili mnoho osvětového materiálu v podobě nejrůznějších plakátů či koláží, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože je akce zaměřena především na nejmladší žáky, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Celá akce propojovala tři hlavní oblasti – oblast vzdělávací, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Potřebné informace týkající se kouření žáci získali na přednášce Mgr. Štroblové z lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ty pak mohli uplatnit v soutěži křížovka, v AZ kvízu a při luštění osmisměrky, jejíž indicie byly rozmístěny po škole. Zábavnou částí nekuřáckého dne byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujít nebo uběhnout 1 km pro zdraví na běhacím trenažéru, do nějž se zapojili i vyučující tělesné výchovy. Tři nejlepší byli odměněni malou sladkostí. Projekt nekuřáckého dne se promítnul také do výuky tělesné výchovy. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení a prostředí posilovny upravili na relaxační zónu, kde si mohli žáci u příjemné hudby vyzkoušet různé relaxační techniky, které mohou uplatnit jako alternativu místo zapálení cigarety. Pod vedením Jakuba Kříže natočili žáci vlastní video spot, který se promítal s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vybarvování mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům, videa SZÚ – Prevence kouření a alegorické posezení U popelníčku, kde se popelník proměnil na květinkovou misku s květy. Žáci hodnotili projektový den proti kouření velmi kladně, ocenili zařazení vlastních aktivit a velmi je bavilo soutěžit. A protože jsme dohromady zvládli jen 33 km pro zdraví, těšíme se, že příští rok bude počet kilometrů alespoň o polovinu vyšší.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

Fotografie ze "Nekuřáckého dne"

Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den

Sportovní den pro první ročníky

27. 9. 2017 se uskutečnil „Sportovní den“ pro všechny první ročníky naší školy. Ostatní žáci z vyšších ročníků se zúčastnili pochodového cvičení se sportovními aktivitami, kde navštívili různá zajímavá místa v Brně a okolí (Lesná, Velká Baba, Soběšice a Kohoutovice). Hlavním programem dne byl turnaj v přehazované, kde celou soutěž ovládla třída 1L, když ve strhujícím finále porazila třídu 1C. Třetí skončila třída 1B, která se jenom díky horšímu skóre nedostala do finále. Součástí sportovního dne byla i soutěž ve sprintu na 50 metrů, kde se zúčastnilo vždy pět vybraných běžců z každé třídy. Mezi chlapci jasně vyhrál Karel Krčál z 1C a mezi dívkami Gabriela Sedláčková z 1A. Žáci, kteří se soutěží neúčastnili, neustále fandili a nebo měli možnost hrát rekreačně badminton. Celý den provázelo slunečně počasí a všichni si soutěž určitě velmi užili.

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie ze "Sportovního dne"

Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den


Adaptační den pro 1. ročníky

Dne 6. 9. 2017 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky ve sportovním areálu TJ Sokol Brno. Přítomno bylo cca 150 žáků a 12 pedagogů. Žáci soutěžili v přehazované a dalších sportovních soutěžích („Člověče nezlob se“, „Biatlon“, „Štafeta s víčky“, „Přetahování lanem“, „Přísloví“, „Pexeso“ a běh na 50m“). Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd. Soutěž v přehazované vyhrála třída 1.L.
Celkové pořadí hodnocených soutěží: 1.L, 1.C, 1.B, 1.A, 1.S

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie z "Adaptačního dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den