SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívProjektové dny


Projekt "Škola podporující zdraví"

Plán projektu je vypracován na období od školního roku 2015/2016 do konce školního roku 2018/2019. Ve školním roce 2017/2018 jsme navázali na předešlý školní rok. Vytvářeli podnětné prostředí pro žáky, zveřejňovali jsme jejich práce ve školní časopise Jaselský kurýr a podporovali jsme jejich účast v soutěžích. Byly upraveny prostory bývalé kantýny, byla zahájena sanace suterénu. Žáci mají možnost sledovat různé změny, plánované akce a aktuality v Informačním systému v každém patře školy. Pokračovala modernizace kabinetů a tříd. Žáci byli zapojeni do projektu Mléko do škol – Laktea o.p.s. Ve školní knihovně jsou archivovány výstupy ze soutěží a maturitní práce žáků lycea pro studijní účely. Pravidelně probíhají schůzky Studentského parlamentu. Žáci jsou zapojováni i do projektů např. Studenti píší noviny nebo Vyslanci do škol. Dále jsou připravováni na taneční a hudební vystoupení.

V rámci projektu Škola podporující zdraví proběhly projektové dny:
Adaptační den 1. ročníků
Sportovní den 2. ročníků
Den zdraví
Nekuřácký den
Celostátní soutěž první pomoci
Environmentální den

Environmentální den

Dne 28. června 2018 se na naší škole uskutečnil den zaměřený na ochranu životního prostředí, problematiku udržitelnosti zdrojů a vliv člověka na planetu Zemi.
Třídy byly rozděleny do několika skupin. První ročníky se zúčastnili exkurze do brněnské čističky vod.
Žáci druhých ročníků připravovali v biologii projekty zaměřené na ekologii, výstup a prezentace žáků 2A, 2B, 2C dokázal zájem žáků o danou problematiku. Žáci prezentovali svoje výzkumy, pozorování a zajímavosti, ale také rozšířenou slovní zásobu na téma ekologie v angličtině. Také žáci prvních ročníků nebyli pasivní a připravili plakáty zaměřené na ekologickou problematiku v angličtině.
Dále následovala videoprojekce filmu Cowspiracy, ten nám byl doporučen ekologickou společností Nesehnutí, který si pokládá otázku, proč velké světové organizace na ochranu životního prostředí mlčí o největší ekologické hrozbě současnosti.
S organizací jsme dále v úzkém kontaktu a domlouváme na školní rok 2018/2019 workshopy s ekologickou tématikou.
Problematika udržitelnosti zdrojů a životního prostředí je sdílena našimi žáky i vyučujícími. Prolíná se předměty OBN, Ošetřovatelstvím, Výchovou ke zdraví, Angličtinou, Občanskou naukou i dalšími předměty.
Žáci, kteří se projektového dne nezúčastnili, připravili seminární práce v rozsahu A4, které odevzdali třídním učitelům a koordinátorům projektového dne. Celá akce se velmi vydařila.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Enviromentálního dne"

Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den Adaptační den


XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská

Hodnocení soutěže

Výsledková listina - kategorie A (SZŠ)

Výsledková listina - kategorie B (VOŠZ)


XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská XXIII. ročník Celostátní soutěže 1. pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská


Den zdraví

Dne 21. prosince 2017 se na Střední zdravotnické škole v Brně na Jaselské ulici, uskutečnil projektový den – Den zdraví, letos zaměřený na výživu a správné stravování. Akce se zúčastnily všechny třídy denního studia, celkem tedy 407 žáků. Škola byla rozdělena na 16 stanovišť, na kterých probíhalo kondiční cvičení, ukázka zdravých potravin, měření fyziologických funkcí, relaxace a meditace, výuka připravená žáky čtvrtých ročníků, dobročinný bazárek, výuka první pomoci, péče o chrup a prezentace projektu Světové školy s tématem obezita u dětí a chudoba v rozvojových zemích. Třídy se dle časového rozpisu na stanovištích měnily a zapojovaly se do připraveného programu. Pedagogický sbor zajišťoval pouze dohled a koordinaci žáků na stanovištích. Výuku a akce prováděli žáci samy. Celá akce se nesla v pozitivním duchu, měla za smyl, aby žák přijal odpovědnost za své zdraví a způsob života, uměl tuto myšlenku jako zdravotník prezentovat ve svém okolí. Všichni jsme si prožili krásné dopoledne a děkujeme všem organizátorům i účastníkům.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Fotografie ze "Dne zdraví"

Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017 Vánoční laťka 2017

Nekuřácký den

Mezinárodní nekuřácký den se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2017 připadl tento den vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací WHO na 16. listopadu. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků vyrobili mnoho osvětového materiálu v podobě nejrůznějších plakátů či koláží, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože je akce zaměřena především na nejmladší studenty, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Celá akce propojovala tři hlavní oblasti – oblast vzdělávací, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Potřebné informace týkající se kouření žáci získali na přednášce Mgr. Štroblové z lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ty pak mohli uplatnit v soutěži křížovka, v AZ kvízu a při luštění osmisměrky, jejíž indicie byly rozmístěny po škole. Zábavnou částí nekuřáckého dne byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujít nebo uběhnout 1 km pro zdraví na běhacím trenažéru, do nějž se zapojili i vyučující tělesné výchovy. Tři nejlepší byli odměněni malou sladkostí. Projekt nekuřáckého dne se promítnul také do výuky tělesné výchovy. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení a prostředí posilovny upravili na relaxační zónu, kde si mohli žáci u příjemné hudby vyzkoušet různé relaxační techniky, které mohou uplatnit jako alternativu místo zapálení cigarety. Pod vedením Jakuba Kříže natočili žáci vlastní video spot, který se promítal s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vybarvování mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům, videa SZÚ – Prevence kouření a alegorické posezení U popelníčku, kde se popelník proměnil na květinkovou misku s květy. Žáci hodnotili projektový den proti kouření velmi kladně, ocenili zařazení vlastních aktivit a velmi je bavilo soutěžit. A protože jsme dohromady zvládli jen 33 km pro zdraví, těšíme se, že příští rok bude počet kilometrů alespoň o polovinu vyšší.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

Fotografie ze "Nekuřáckého dne"

Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den Nekuřácký den

Sportovní den pro první ročníky

27. 9. 2017 se uskutečnil „Sportovní den“ pro všechny první ročníky naší školy. Ostatní žáci z vyšších ročníků se zúčastnili pochodového cvičení se sportovními aktivitami, kde navštívili různá zajímavá místa v Brně a okolí (Lesná, Velká Baba, Soběšice a Kohoutovice). Hlavním programem dne byl turnaj v přehazované, kde celou soutěž ovládla třída 1L, když ve strhujícím finále porazila třídu 1C. Třetí skončila třída 1B, která se jenom díky horšímu skóre nedostala do finále. Součástí sportovního dne byla i soutěž ve sprintu na 50 metrů, kde se zúčastnilo vždy pět vybraných běžců z každé třídy. Mezi chlapci jasně vyhrál Karel Krčál z 1C a mezi dívkami Gabriela Sedláčková z 1A. Žáci, kteří se soutěží neúčastnili, neustále fandili a nebo měli možnost hrát rekreačně badminton. Celý den provázelo slunečně počasí a všichni si soutěž určitě velmi užili.

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie ze "Sportovního dne"

Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den


Adaptační den pro 1. ročníky

Dne 6. 9. 2017 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky ve sportovním areálu TJ Sokol Brno. Přítomno bylo cca 150 žáků a 12 pedagogů. Žáci soutěžili v přehazované a dalších sportovních soutěžích („Člověče nezlob se“, „Biatlon“, „Štafeta s víčky“, „Přetahování lanem“, „Přísloví“, „Pexeso“ a běh na 50m“). Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd. Soutěž v přehazované vyhrála třída 1.L.
Celkové pořadí hodnocených soutěží: 1.L, 1.C, 1.B, 1.A, 1.S

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

Fotografie z "Adaptačního dne"

Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den