SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívPozvánka na Dny otevřených dveří

Vydáno: 22. listopadu 2018 , Ředitelství školy ,

Zveme veřejnost, všechny zájemce o studium a jejich zákonné zástupce na Dny otevřených dveří, které proběhnou dne 11. prosince 2018 a 8. ledna 2019 od 10 - 18 hodin v prostorách školy.
Na zájemce se těší učitelé a žáci školy.

Charitativní bazárek

Vydáno: 2. prosince 2018 , Ředitelství školy ,

Sbírkové dny Světluška

Vydáno: 8. listopadu 2018 , Ředitelství školy ,

Třídní schůzky

Vydáno: 24. října 2018 , Ředitelství školy ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci, zveme Vás v úterý 13. 11. 2018 od 16.00 do 17.30 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční v učebnách dle rozpisu.
Širší výbor SRPD bude zasedat v ředitelně od 15 hodin.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

XXIV Veletrh středních škol

Vydáno: 1. října 2018 , Ředitelství školy ,


Český den proti rakovině

Vydáno: 5. října 2018 , Ředitelství školy ,

Pozvánka na "Celostátní odbornou konferenci - Novinky v akutní péči"

Vydáno: 1. října 2018 , Ředitelství školy ,


Projekt EDISON

Vydáno: 10. září 2018 , Ředitelství školy ,

V září bude na naší škole probíhat návštěva zahraničních studentů v rámci projektu EDISON.

Pozvánka na třídní schůzky

Vydáno: 7. září 2018 , Ředitelství školy ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zveme Vás v úterý 11. 9. 2018 od 16.00 do 17.30 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční v učebnách dle rozpisu. Budete seznámeni se Školním řádem, Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a rovněž budete informováni o činnosti školy a organizaci školního roku.
Širší výbor SRPD bude zasedat v ředitelně od 15 hodin.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Světová škola

Vydáno: 26. června 2018 , Ředitelství školy ,

Dne 12. 6. 2018 se v Praze zástupci žáků naší školy, Eva Květoňová a Jakub Kříž s Mgr. Ivou Lambovou, zúčastnili prezentace celoroční práce v rámci projektu Světová škola. Zde mělo 15 škol z celé republiky možnost obhájit svůj titul, který se celý rok snažily získat. Každá si vybrala některé z globálních témat, které následně zpracovali ve formě workshopů. O naši celoroční práci na téma „Zdraví pro všechny v jakémkoliv věku“ jsme informovali ve formě powerpointové prezentace, kde jsme dokumentovali jednotlivé kroky žáků od fáze: zjišťuj - ve formě dotazníků, uč se - v rámci výuky předmětů VKZ, OSE, PRP, SOM, PSL nebo ve formě projektových dnů například v prosinci Den Zdraví a jednej – v dubnu na akci na Obilním trhu: Všechny cesty ke zdraví. Zájem veřejnosti potvrdila, že naše akce se nám velice vydařila, a že jsme splnili myšlenku řešení globálních témat mezi mladými lidmi i obyvateli Brna. V Praze naše škola splnila poslední kritérium v projektu, a tak se nám podařilo získat titul Světová škola! Cerifikát k titulu si nyní můžeme prohlédnout na nástěnce naší školy u vrátnice. Titul jsme získali na dva roky, ale tím vlastně naše práce začíná, protože nyní bychom se měli zamyslet nad tím, která další témata můžeme otevírat. Kdo má chuť a nápady, ten je vítán a dveře má určitě otevřené!!!

Adaptační den

Prodej almanachů

Vydáno: 12. dubna 2018 , Ředitelství školy ,

Vedení školy oznamuje možnost zakoupení tištěného almanachu k 70. výročí založení školy u paní Gardoňové. Cena jednoho kusu je 60 kč.

Upozornění na sanaci suterénu

Vydáno: 5. dubna 2018 , Ředitelství školy ,

Od 23. 4. 2018 zahajuje škola s vybraným zhotovitelem sanaci suterénu budovy. Rekonstrukce zamezí využívání těchto prostor a nastanou dočasné změny provozu školy.