SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívProvoz školy během hlavních prázdnin

Vydáno: 2. července 2018 , Ředitelství školy ,

Úředním dnem po dobu prázdnin je každý týden středa od 9 do 12 hodin. Přejeme všem příjemné léto!

Světová škola

Vydáno: 26. června 2018 , Ředitelství školy ,

Dne 12. 6. 2018 se v Praze zástupci žáků naší školy, Eva Květoňová a Jakub Kříž s Mgr. Ivou Lambovou, zúčastnili prezentace celoroční práce v rámci projektu Světová škola. Zde mělo 15 škol z celé republiky možnost obhájit svůj titul, který se celý rok snažily získat. Každá si vybrala některé z globálních témat, které následně zpracovali ve formě workshopů. O naši celoroční práci na téma „Zdraví pro všechny v jakémkoliv věku“ jsme informovali ve formě powerpointové prezentace, kde jsme dokumentovali jednotlivé kroky žáků od fáze: zjišťuj - ve formě dotazníků, uč se - v rámci výuky předmětů VKZ, OSE, PRP, SOM, PSL nebo ve formě projektových dnů například v prosinci Den Zdraví a jednej – v dubnu na akci na Obilním trhu: Všechny cesty ke zdraví. Zájem veřejnosti potvrdila, že naše akce se nám velice vydařila, a že jsme splnili myšlenku řešení globálních témat mezi mladými lidmi i obyvateli Brna. V Praze naše škola splnila poslední kritérium v projektu, a tak se nám podařilo získat titul Světová škola! Cerifikát k titulu si nyní můžeme prohlédnout na nástěnce naší školy u vrátnice. Titul jsme získali na dva roky, ale tím vlastně naše práce začíná, protože nyní bychom se měli zamyslet nad tím, která další témata můžeme otevírat. Kdo má chuť a nápady, ten je vítán a dveře má určitě otevřené!!!

Adaptační den

Pozvánka na XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci

Vydáno: 26. dubna 2018 , Ředitelství školy ,

Organizační pokyny

Pozvánka na celostátní odbornou konferenci

Vydáno: 3. května 2018 , Ředitelství školy ,

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace a Profesní odborová organizace unie zdravotnických pracovníků zvou na celostátní odbornou konferenci na téma: „Specifika sociální práce s klienty se smyslovým postižením“.
Adaptační den

Prodej almanachů

Vydáno: 12. dubna 2018 , Ředitelství školy ,

Vedení školy oznamuje možnost zakoupení tištěného almanachu k 70. výročí založení školy u paní Gardoňové. Cena jednoho kusu je 60 kč.

Upozornění na sanaci suterénu

Vydáno: 5. dubna 2018 , Ředitelství školy ,

Od 23. 4. 2018 zahajuje škola s vybraným zhotovitelem sanaci suterénu budovy. Rekonstrukce zamezí využívání těchto prostor a nastanou dočasné změny provozu školy.

Pozvánka a program na 70. výročí založení školy

Vydáno: 9. března 2018 , Ředitelství školy ,

Ve dnech 21. 3. a 22. 3. 2018 bude probíhat program oslav 70. výročí založení školy v budově vždy od 8:00 do 17:30 hodin.

Adaptační den Adaptační den

Pozvánka na diskuzi poslankyň Evropského parlamentu se žáky školy

Vydáno: 23. února 2018 , Ředitelství školy ,

Celostátní odborná konference pro nelékařské povolání
„Péče o psychiatricky nemocné“

Vydáno: 20. února 2018 , Ředitelství školy ,

Dne 22. února 2018 se bude konat celostátní odborná konference na téma: „Péče o psychiatricky nemocné.“ Pořadatelem konference je Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace.

Pozvánka na konferenci

Ubytování

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová

Hlasování o vítězný návrh oblečení pro studenty

Vydáno: 14. února 2018 , Ředitelství školy ,

Zapojte se do hlasování o vítězný návrh školní mikiny! Hlasování končí 27. února 2018 a můžou se ho zúčastnit všichni žáci Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselské, příspěvkové organizace. Do hlasování se můžete zapojit po kliknutí na následující odkaz.

Odkaz na hlasování.

XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci

Vydáno: 31. ledna 2018 , Ředitelství školy ,

Ve dnech 11. - 12. června 2018 se koná XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci. Přihláška na soutěž k dispozici zde.

Přihláška na XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci, 11. – 12. června 2018

Závěry k celostátní soutěži

Volby do školské rady

Vydáno: 26. ledna 2018 , Ředitelství školy ,

Řádné volby do školské rady proběhnou 12. - 13. 2. 2018. Zájemci o kandidaturu se mohou přihlásit u volební komise. Volby za žáky a rodiče proběhnou dne 13. 2. 2018 od 11:00 hod. - 17:00 hod. na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci v místnosti č. 27.

Pozvánka a program na 70. výročí založení školy

Vydáno: 26. ledna 2017 , Ředitelství školy ,


Adaptační den Adaptační den


PF 2018

Vydáno: 29. prosince 2017 , Ředitelství školy ,Silné stránky školy

Vydáno: 21. prosince 2017 , Ředitelství školy ,

 • Aktivní zapojení do projektů organizovaných MŠMT, ČSI, atd.
 • Publikační činnost učitelů školy (pro žáky bylo napsáno 10 učebnic, podle kterých se učí žáci v celé ČR, ale i v zahraničí nejedna SŠ, ale i na vysokých školách)
 • Organizace "Celostátních odborných konferencí pro učitele a všeobecné sestry" (pro ošetřovatelství, první pomoc, psychologií, dějepis aj.)
 • Organizace XXII. ročníků mezinárodní soutěže "Celostátní soutěž první pomoci"
 • Zahraniční výjezdy žáků (pravidelně do Rakouska, Polska, SRN a Anglie)
 • Pravidelné měsíční vydávání časopisu Jaselský kurýr, který v soutěži časopisů v JMK za rok 2017 obsadil třetí místo
 • Společná setkání s bývalými pracovníky a žáky školy
 • Zapojení do dalších projektů - Škola podporující zdraví, Mléko do škol, Partnerství ve vzdělávání, OP VVV, Nadregionální síť středních zdravotních škol ve vzdělávání a praxi, Vyslanci do škol, Globální rozvojové vzdělávání
 • Charitativní činnost (Světluška, Srdíčkové dny, Český den proti rakovině)
 • Výuka v psychologií v českém i anglickém jazyce, výuka v ošetřovatelství v českém, anglickém a německém jazyce
 • Ředitelka školy všemožně usiluje o zkvalitnění efektivní a dobré komunikace mezi všemi zaměstnanci školy, žáky, rodiči a partnery školy
 • Peer Instruction (Zapojení školy do projektu ERASMUS +, žáci budou moci od října 2018 vyjíždět na 14 dní až měsíc na zahraniční odbornou stáž do Španělska, Rakouska, Itálie, Maďarska)
 • Vysokoškolsky vzdělaný pedagogický sbor, který je proškolen v metodách, formách, prostředcích didaktické výuky, dále je flexibilní a kreativní

 • Projektový den "Den zdraví"

  Vydáno: 7. prosince 2017 , Ředitelství školy ,  Dny otevřených dveří na SZŠ Jaselská

  Vydáno: 19. října 2017 , Ředitelství školy ,

  Dny otevřených dveří připadnou letošní školní rok na 12. prosince 2017 a 9. ledna 2018 v čase od 10:00 do 18:00.

  První pomoc u dětí

  Vydáno: 5. října 2017 , Ředitelství školy ,

  Celostátní odborná konference pro nelékařská povolání

  TÉMA: „První pomoc u dětí“
  Pořadatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
  Datum: 18. října 2017

  Pozvánka na konferenci

  Projekt "Mléko do škol"

  Vydáno: 29. září 2017 , Ředitelství školy ,

  Naše škola je nositelem titulu - Škola podporující zdraví, a proto jsme se zapojili do školního projektu Mléko do škol. Tento projekt podporuje ideu zlepšování stravy dětí. Díky tomuto projektu mají naši žáci možnost dostávat zdarma neochucené Školní mléko – Laktea, o.p.s.

  Fotografie z projektu "Mléko do škol"

  Mléko do škol Mléko do škol Mléko do škol

  Prezentace Školy v OC Olympia

  Vydáno: 18. září 2017 , Ředitelství školy ,

  Ve dnech 26. 1. - 28. 1. 2018 se uskuteční v obchodním centru Olympia prezentace středních odborných škol pod záštitou Jihomoravského kraje. SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace se této prezentace aktivně zúčastní, tak jako v minulých letech. Akce slouží k prezentaci širokého spektra odborných středních škole, které připravují své žáky pro praktický život. Naše škola bude prezentovat své studijní obory nejen na stánku, ale také při vystoupeních, která jsou pro veřejnost připraveny v prostorách obchodního centra.

  Během vystoupení se na jevišti představí taneční kroužek, hudební kroužek a kroužek první pomoci se svými vystoupeními. Na stánku budou představeny studijní obory, které SZŠ Brno, Jaselská nabízí – praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Žáci zdravotnických oborů nabídnou veřejnosti měření krevního tlaku a pulzu, saturace krve kyslíkem a na resuscitačním modelu budou učit laickou veřejnost kardiopulmonární resuscitaci, kterou si mohou zájemci prakticky vyzkoušet. Žáci sociální činnosti předvedou své šikovné ruce při tvorbě výrobků, které se učí vytvářet pro klienty v předmětu organizace volného času.

  Stánek láká také malé návštěvníky obchodního centra trojrozměrným anatomickým modelem lidského těla, který lze rozložit a složit pod bedlivým dohledem pedagogů a žáků školy. Prezentace našich studijních oborů motivuje děti a jejich rodiče pro volbu nelehkého povolání ve zdravotnictví a sociálních službách.

  Upozornění

  Vydáno: 4. září 2017 , Ředitelství školy ,

  Upozorňujeme žáky – členy SRPD, že studenti, kteří ukončili 4. ročník v školním roce 2016-2017 a nevyzvedli si na slavnostním vyřazení dárek, mohou tak učinit do prosince 2017 na sekretariátě. Pokud tak neučiní, bude dárek využit pro žáky na soutěžích a dále v tombole na plese v roce 2018.
  Dále upozorňujeme maturanty, členy SRPD, že v roce 2018 obdrží absolventi dárek na slavnostním vyřazení. V tento den (po slavnostním vyřazení) si mohou dárek vyzvednout i ti žáci, kteří ve školním roce 2017/2018 mají ukončen 4. ročník. Den slavnostního vyřazení bude zveřejněn na webových stránkách školy a bude sdělen ředitelkou školy na Studentském parlamentu.
  Dárek obdrží ten, kdo byl čtyři roky členem SRPD a uhradil všechny příspěvky v plné výši. Po slavnostním vyřazení musí být dárek v roce 2018 vyzvednut do konce června, pak propadá ve prospěch soutěží.

  4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

  23. června 2017, Ředitelství školy,

  Pro naplnění plánovaného počtu žáků vyhlašuje ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace od 26. 6. 2017 4. kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

  Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení..


  Televizní reportáž - "Celostátní soutěž První pomoci"

  14. června 2017, Ředitelství školy,

  V pondělí 12. června 2017 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize.
  V krátké reportáži se můžete podívat na záběry ze soutěže i malé hodnocení od paní ředitelky. Na webu České televize se můžete podívat od 19 minuty na krátkou reportáž.

  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

  1. června 2017, 14:27 hodin Ředitelství školy,

  Pro naplnění plánovaného počtu žáků vyhlašuje ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace od 1. 6. 2017 3. kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

  Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení..


  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

  11. května 2017, 8:27 hodin Ředitelství školy,

  Pro naplnění plánovaného počtu žáků vyhlašuje ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace od 18. 5. 2017 2. kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

  Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení..  Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

  2. května 2017, 8:27 hodin Ředitelství školy,

  Výsledky uchazečů o studium budou zveřejněny ve středu 3. května 2017 v 7:00 na nástěnce ve vestibulu školy, na webových stránkách a v internetové aplikaci SAS na http://www.szs-jaselska.cz/studium/isas.php po přihlášení.

  Výsledky nebudou zveřejněny jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi poštou na pozvánkách.

  Písemné rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout osobně v kanceláři školy od 3. 5. 2017 v čase od 7:00 do 17:00 hod.
  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

  V případě zájmu o studium na naší škole musí přijatý uchazeč předat naší škole zápisový lístek do 17. května 2017.


  Ve věci zápisového lístku upozorňujeme na znění školského zákona v §60 a odst. 6, ze kterého plyne následující:
  • Zápisový lístek podává řediteli školy žák, nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (internet).
  • Pokud nebude odevzdán zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká rozhodnutí o přijetí (po termínu již nebude žák přijat!).

  Zápisový lístek se podává pouze na jednu vybranou školu, kam chce žák od září nastoupit. Výjimkou jsou případy s odvoláním, které Vám rádi vysvětlíme.


  Pozn.: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat připravilo webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení. https://vpz.cermat.cz/testy/

  Televizní reportáž - "Nové přijímací zkoušky"

  13. dubna 2017, Ředitelství školy,

  Ve středu 12. dubna 2017 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize.
  V krátké reportáži se objevili budoucí žáci školy, učitelé a paní ředitelka. Na webu České televize se můžete podívat na krátkou reportáž.

  Celostátní soutěž První pomoci


  Informace k přijímacím zkouškám

  24. ledna 2017, 10:27 hodin Ředitelství školy,

 • Přijímací řízení do školního roku 2017/2018


 • Ředitelka školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky.

  Televizní reportáž - "Drogy na školách"

  27. ledna 2017, Ředitelství školy,

  Ve středu 25. ledna 2017 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize. V krátké reportáži se objevili žáci školy, učitelé a paní ředitelka. Na webu České televize se můžete v čase přibližně 15:10 podívat na video.

  Televizní reportáž - "Vzdělávání zdravotníků"

  6. února 2017, Ředitelství školy,

  Ve čtvrtek 15. prosince 2016 byla v Jihomoravském večerníku (regionálního zpravodajství České televize) odvysílána krátká reportáž o vzdělávání zdravotníků. Podívat se můžete zde na video.

  Televizní reportáž - SZŠ Jaselská - cizí jazyky

  5. listopadu 2014, Ředitelství školy,

  V úterý 4. listopadu 2014 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize. V krátké reportáži se objevili žáci 4.B, učitelé angličtiny a pí ředitelka. Na webu České televize se můžete v čase přibližně 4:10 podívat na video.

  SZŠ Jaselská získala titul Zdravá škola

  Vydáno: 23. května 2013, sekretariát školy,

  Dne 15. května 2013 byla Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, Brno přijata do sítě programu Škola podporující zdraví a získala titul Zdravá škola.

  Oslavy 65 let od založení školy

  25.−27. března 2013, PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.,

  Ve dnech 25.−27. března 2013 se v prostorách školy konaly oslavy k 65. výročí založení SZŠ.

  Bývalí absolventi školy a hosté si prohlédli výstavu žákovských prací, dokumenty ze života školy. Při prohlídce školy navštívili mj. nově zrekonstruované učebny a historicky cennou Dvoranu. K příležitosti 65. výročí založení školy byl vydán almanach, který si mnozí z návštěvníků zakoupili.

  Oslavy také pokračovaly na slavnostním Stužkovacím plese v hotelu Voroněž, který se konal ve středu 27. března 2013.