SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archív4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

23. června 2017, Ředitelství školy,

Pro naplnění plánovaného počtu žáků vyhlašuje ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace od 26. 6. 2017 4. kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení..


Televizní reportáž - "Celostátní soutěž První pomoci"

14. června 2017, Ředitelství školy,

V pondělí 12. června 2017 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize.
V krátké reportáži se můžete podívat na záběry ze soutěže i malé hodnocení od paní ředitelky. Na webu České televize se můžete podívat od 19 minuty na krátkou reportáž.

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

1. června 2017, 14:27 hodin Ředitelství školy,

Pro naplnění plánovaného počtu žáků vyhlašuje ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace od 1. 6. 2017 3. kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení..


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

11. května 2017, 8:27 hodin Ředitelství školy,

Pro naplnění plánovaného počtu žáků vyhlašuje ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace od 18. 5. 2017 2. kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení..Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

2. května 2017, 8:27 hodin Ředitelství školy,

Výsledky uchazečů o studium budou zveřejněny ve středu 3. května 2017 v 7:00 na nástěnce ve vestibulu školy, na webových stránkách a v internetové aplikaci SAS na http://www.szs-jaselska.cz/studium/isas.php po přihlášení.

Výsledky nebudou zveřejněny jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi poštou na pozvánkách.

Písemné rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout osobně v kanceláři školy od 3. 5. 2017 v čase od 7:00 do 17:00 hod.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

V případě zájmu o studium na naší škole musí přijatý uchazeč předat naší škole zápisový lístek do 17. května 2017.


Ve věci zápisového lístku upozorňujeme na znění školského zákona v §60 a odst. 6, ze kterého plyne následující:
• Zápisový lístek podává řediteli školy žák, nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (internet).
• Pokud nebude odevzdán zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká rozhodnutí o přijetí (po termínu již nebude žák přijat!).

Zápisový lístek se podává pouze na jednu vybranou školu, kam chce žák od září nastoupit. Výjimkou jsou případy s odvoláním, které Vám rádi vysvětlíme.


Pozn.: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat připravilo webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení. https://vpz.cermat.cz/testy/

Televizní reportáž - "Nové přijímací zkoušky"

13. dubna 2017, Ředitelství školy,

Ve středu 12. dubna 2017 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize.
V krátké reportáži se objevili budoucí žáci školy, učitelé a paní ředitelka. Na webu České televize se můžete podívat na krátkou reportáž.

Celostátní soutěž První pomoci


Informace k přijímacím zkouškám

24. ledna 2017, 10:27 hodin Ředitelství školy,

 • Přijímací řízení do školního roku 2017/2018


 • Ředitelka školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky.

  Televizní reportáž - "Drogy na školách"

  27. ledna 2017, Ředitelství školy,

  Ve středu 25. ledna 2017 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize. V krátké reportáži se objevili žáci školy, učitelé a paní ředitelka. Na webu České televize se můžete v čase přibližně 15:10 podívat na video.

  Televizní reportáž - "Vzdělávání zdravotníků"

  6. února 2017, Ředitelství školy,

  Ve čtvrtek 15. prosince 2016 byla v Jihomoravském večerníku (regionálního zpravodajství České televize) odvysílána krátká reportáž o vzdělávání zdravotníků. Podívat se můžete zde na video.

  Televizní reportáž - SZŠ Jaselská - cizí jazyky

  5. listopadu 2014, Ředitelství školy,

  V úterý 4. listopadu 2014 navštívil v rámci regionálního zpravodajství naši školu štáb České televize. V krátké reportáži se objevili žáci 4.B, učitelé angličtiny a pí ředitelka. Na webu České televize se můžete v čase přibližně 4:10 podívat na video.

  SZŠ Jaselská získala titul Zdravá škola

  Vydáno: 23. května 2013, sekretariát školy,

  Dne 15. května 2013 byla Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, Brno přijata do sítě programu Škola podporující zdraví a získala titul Zdravá škola.

  Oslavy 65 let od založení školy

  25.−27. března 2013, PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.,

  Ve dnech 25.−27. března 2013 se v prostorách školy konaly oslavy k 65. výročí založení SZŠ.

  Bývalí absolventi školy a hosté si prohlédli výstavu žákovských prací, dokumenty ze života školy. Při prohlídce školy navštívili mj. nově zrekonstruované učebny a historicky cennou Dvoranu. K příležitosti 65. výročí založení školy byl vydán almanach, který si mnozí z návštěvníků zakoupili.

  Oslavy také pokračovaly na slavnostním Stužkovacím plese v hotelu Voroněž, který se konal ve středu 27. března 2013.

  TOPlist