SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívDokumenty ke stažení pro školní rok


Všechny uvedené dokumenty jsou uloženy do formátu pdf. K jejich přečtení je potřeba Acrobat Reader.

Pro studenty

Dotazník pedagogicko-psychologické poradny pro žáky s PUP u maturitní zkoušky

Knihovní řád

Školní řád

Dokument je chráněn heslem. Zadejte heslo pro přístup ke školnímu řádu .

Heslo:   


Ostatní dokumenty


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena školskou radou. Podrobně vypovídá o všech důležitých aktivitách školy. Jedná se o nejucelenější a nejkomplexnější dokument, v němž se má veřejnost možnost seznámit s účelem čerpání veřejných finančních prostředků. Výroční zpráva je k nahlednutí v knihovně školy.

Inspekční zpráva z roku 2017

Inspekční zpráva z roku 2014

Inspekční zpráva z roku 2013

Inspekční zpráva z roku 2010

Inspekční zpráva z roku 2004

Inspekční zpráva z roku 2001