SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívOrganizace školního roku 2017/2018

Začátek školního vyučování 4. září 2017 (pondělí)
Podzimní prázdniny připadnou na dny 26. října a 27. října 2017 (čtvrtek a pátek)
Státní svátek připadne na 28. září 2017 (čtvrtek), 28. října 2017 (sobota), 17. listopadu 2017 (pátek), 30. března 2018 (pátek), 2. dubna 2018 (pondělí)1. a 8. května 2018 (úterý)
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018
První pololetí bude ukončeno 31. ledna 2018 (středa)
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2018 (pátek)
Jarní prázdniny od 5. února 2018 do 11. února 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. března 2018 (čtvrtek, pátek)
Druhé pololetí bude ukončeno 29. června 2018
Hlavní prázdniny od 2. července 2018 do 31. srpna 2018
Plánované schůzky pedagogické rady 28. srpna 2017
7. listopadu 2017
23. ledna 2018
10. dubna 2018
26. června 2018
29. června 2018
Pohovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin 5. 9. 2017
7. 11. 2017
9. 1. 2018
10. 4. 2018
5. 6. 2018
Školní ples 23. března 2018

Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
připadne na dny 12. prosince 2017, 9. ledna 2018

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškám do 1. prosince 2017 pro jarní termín MZ
do 25. června 2018 pro podzimní termín MZ
Maturitní zkouška - společná část - didaktický test a písemná část (jarní termínu) od 2. května do 15. května 2018
Maturitní zkouška - společná část - ústní část (jarní termín) od 16. května do 10. června 2018
Maturitní zkouška - profilová část (jarní termín) od 16. května do 10. června 2018
Maturitní zkoušky praktické (jarní termín) se konají nejdříve od 1. dubna 2018
Maturitní zkouška - společná část - didaktický test a písemná část (podzimní termín) od 1. září do 10. září 2018
Maturitní zkouška - společná část - ústní část (podzimní termín) od 11. září do 20.září 2018
Maturitní zkouška - profilová část (podzimní termín) od 1. září do 20. září 2018

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SZŠ Jaselská 7/9
pro 4-leté denní studium do 1. března 2018
pro večerní pomaturitní formu studa do 1. března 2018

Přijímací řízení na SZŠ Jaselská
Do všech forem studia studia bude od 12. dubna a 16. dubna 2018

Projektové dny ve školním roce 2017/2018
6. 9. 2017 Adaptační den, 27. 9. 2017 Sportovní den, 16. 11. 2017 Nekuřácký den, 21. 12. 2017 Den Zdraví, 11. června a 12. června 2018 XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci , 27. 6. 2018 Enviromentální den
Mimořádné události ve školním roce 2017/2018
Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Veletrh středních škol
Prezentace středních škol
Ve dnech 11. a 12. června 2018 XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí

BVV - Veletrh SŠ
Prezentace SŠ v OC Olympia
Ve šk. roce 2018/2019 začne vyučování 3. září 2018 (pondělí)