SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívOrganizace školního roku 2016/2017

Začátek školního vyučování 1. září 2016 (čtvrtek)
Podzimní prázdniny připadnou na dny 26. října a 27. října 2016 (středa a čtvrtek)
Státní svátek připadne na 28. září 2016 (středa), 28. října 2016 (pátek), 17. listopadu 2016 (čtvrtek), 14. dubna 2017 (pátek), 1. a 8. května 2017 (pondělí)
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna 2017
První pololetí bude ukončeno 31. ledna 2017 (úterý)
Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2017 (pátek)
Jarní prázdniny od 13. března 2017 do 19. března 2017
Velikonoční prázdniny 13. a 14. dubna 2017 (čtvrtek, pátek)
Druhé pololetí bude ukončeno 30. června 2017
Hlavní prázdniny od 1. července 2017 do 31. srpna 2017
Plánované schůzky pedagogické rady 25. srpna 2016
8. listopadu 2016
24. ledna 2017
11. dubna 2017
27. června 2017
30. června 2017
Pohovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin 6. 9. 2016
8. 11. 2016
10. 1. 2017
11. 4. 2017
6. 6. 2017
Školní ples 31. března 2017

Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
připadne na dny 13. prosince 2016, 5. ledna 2017

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškám do 1. prosince 2016 pro jarní termín MZ
do 26. června 2017 pro podzimní termín MZ
Maturitní zkouška - společná část - didaktický test a písemná část (jarní termínu) od 2. května do 15. května 2017
Maturitní zkouška - společná část - ústní část (jarní termín) od 16. května do 10. června 2017
Maturitní zkouška - profilová část (jarní termín) od 16. května do 10. června 2017
Maturitní zkoušky praktické (jarní termín) se konají nejdříve od 1. dubna 2017
Maturitní zkouška - společná část - didaktický test a písemná část (podzimní termín) od 1. září do 17. září 2017
Maturitní zkouška - společná část - ústní část (podzimní termín) od 12. září do 20.září 2017
Maturitní zkouška - profilová část (podzimní termín) od 1. září do 20. září 2017

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SZŠ Jaselská 7/9
pro 4-leté denní studium do 1. března 2017
pro večerní pomaturitní formu studa do 2. března 2017

Přijímací řízení na SZŠ Jaselská
Do všech forem studia studia bude od 12. dubna a 28. dubna 2017

Mimořádné události ve školním roce 2016/2017
Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Veletrh středních škol
Prezentace středních škol
Ve dnech 12. a 13. června 2017 XXII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí

BVV - Veletrh SŠ
Prezentace SŠ v OC Olympia
Ve šk. roce 2017/2018 začne vyučování 4. září 2017 (pondělí)