SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívOrganizace školního roku 2018/2019

Začátek školního vyučování 3. září 2018 (pondělí)
Podzimní prázdniny připadnou na dny 29. října a 30. října 2018 (pondělí a úterý)
Státní svátek připadne na 28. září 2018 (pátek), 28. října 2018 (neděle), 17. listopadu 2018 (sobota), 19. dubna 2019 (pátek), 22. dubna 2019 (pondělí), 1. a 8. května 2019 (středa)
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
První pololetí bude ukončeno 31. ledna 2019 (čtvrtek)
Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2019 (pátek)
Jarní prázdniny od 11. února 2019 do 17. února 2019
Velikonoční prázdniny 18. dubna 2019 (čtvrtek)
Druhé pololetí bude ukončeno 28. června 2019 (pátek)
Hlavní prázdniny od 29. června 2019 (sobota) do 1. září 2019 (neděle)
Plánované schůzky pedagogické rady 27. srpna 2018
13. listopadu 2018
22. ledna 2019
9. dubna 2019
25. června 2019
Hovorové hodiny nebo třídní schůzky budou od 16.00 do 17.30 hodin 11. září 2018
13. listopadu 2018
15. ledna 2019
9. dubna 2019
4. června 2019
Školní ples 29. března 2019 (pátek)

Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9
připadne na dny 11. prosince 2018, 8. ledna 2019

Maturitní zkouška
Přihlášky žáků k maturitním zkouškám do 30. listopadu 2018 pro jarní termín MZ
do 25. června 2019 pro podzimní termín MZ
Maturitní zkouška - společná část - didaktický test a písemná část (jarní termínu) od 2. května do 15. května 2019
Maturitní zkouška - společná část - ústní část (jarní termín) od 16. května do 10. června 2019
Maturitní zkouška - profilová část (jarní termín) od 16. května do 10. června 2019
Maturitní zkoušky praktické (jarní termín) se konají nejdříve od 1. dubna 2019
Maturitní zkouška - společná část - didaktický test a písemná část (podzimní termín) od 1. září do 10. září 2019
Maturitní zkouška - společná část - ústní část (podzimní termín) od 11. září do 20.září 2019
Maturitní zkouška - profilová část (podzimní termín) od 1. září do 20. září 2019

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SZŠ Jaselská 7/9
pro 4-leté denní studium do 1. března 2019
pro večerní pomaturitní formu studa do 1. března 2019

Přijímací řízení na SZŠ Jaselská
Do všech forem studia studia bude od 12. dubna a 28. dubna 2019

Projektové dny ve školním roce 2018/2019
5. 9. 2018 - Adaptační den
15. 11. 2018 - Nekuřácký den
20. 12. 2018 - Den Zdraví
10. 6. a 11. 6. 2019 - XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci
20. 6. 2019 - Sportovní den
21. 6. 2019 - Enviromentální den
Mimořádné události ve školním roce 2018/2019
Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí

Veletrh středních škol
Ve dnech 10. a 11. června 2019 XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí

BVV - Veletrh SŠ (22. 11. až 24. 11. 2018)
Ve šk. roce 2019/2020 začne vyučování 2. září 2019 (pondělí)