SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívPedagogický sbor

Příjmení Jméno Titul Předměty Třídní E-mail
Babáková Dominika Mgr. OSE, OSN, OSP 4.A dbabakova@szs-jaselska.cz
Bartošková Veronika Mgr. OSN, OSE, PRP   vbartoskova@szs-jaselska.cz
Bittnerová Zuzana Mgr. OSE, OSN, VKZ 4.C z.bittnerova@seznam.cz
Brtníková* Gabriela Mgr. TEV   gbrtnikova@szs-jaselska.cz
Čadová* Lenka Mgr.     lcadova@szs-jaselska.cz
Cahová Martina Mgr. OSN 2VB mcahova@szs-jaselska.cz
Crha Jiří Mgr. TEV, PRA   jcrha@szs-jaselska.cz
Čermáková Helena Mgr. OSE, OSN, PRP   hcermakova@szs-jaselska.cz
Dvořáková Romana Mgr. CJL, LAJ   rdvorakova@szs-jaselska.cz
Dvořáková Hana Mgr. OSN, OSE, PRP, VKZ, SOM 2.V+3.V+4.V+5.V hdvorakova@szs-jaselska.cz
Filimonová Světlana Mgr. ANJ, RUJ   sfilimonova@szs-jaselska.cz
Gettin * Veronika Mgr. OSN, OSE, PSL, KLP   vgettin@szs-jaselska.cz
Grepl Jan Ing. IKT   jgrepl@szs-jaselska.cz
Hanušová Romana Mgr OSE,OSN 2.B rhanusova@szs-jaselska.cz
Hartmanová Kristina Ing. et Bc. OSE, OSN, PRP   khartmanova@szs-jaselska.cz
Hauserová Dana Mgr. OSE, OSN, PSL, 1.A dhauserova@szs-jaselska.cz
Horynová Zuzana Mgr. BIO, TEV   zhorynova@szs-jaselska.cz
Hrabal Lubomír Mgr. CJL, DEJ, OBN   lhrabal@szs-jaselska.cz
Janiczková Blanka Mgr. CHE   bjaniczkova@szs-jaselska.cz
Kaplanová Tereza Mgr. CJL, BIO, TEV   tkaplanova@szs-jaselska.cz
Kašparovská Hana Mgr. OSE, OSN   hkasparovska@szs-jaselska.cz
Kaštan Hana Mgr. OSN, PRP 1.VB hkastan@szs-jaselska.cz
Kelnarová Jarmila PhDr., PhD. PSL, OSN   jkelnarova@szs-jaselska.cz
Kratochvílová * Zuzana Mgr. ANJ   zkratochvilova@szs-jaselska.cz
Křesťanová Iva Mgr. OSN, KLP, PSL, OSE 4.B ikrestanova@szs-jaselska.cz
Křiváková Marcela PhDr., Ph.D. OSE, OSN, SOM, POA, OSV 4.S mkrivakova@szs-jaselska.cz
Laslová Ivana PaedDr. NEJ, TEV ilaslova@szs-jaselska.cz
Lambová Iva Mgr. PSL, VKZ 2.C ilambova@szs-jaselska.cz
Madudová Michaela Mgr. OSE, OSN, PSL, SOM mmadudova@szs-jaselska.cz
Macháčková Vendula Mgr. PKL, POA, SPČ, SPE, PRP, VKZ 3.S vmachackova@szs-jaselska.cz
Matějka Michal Ing. CHE, EKO   mmatejka@szs-jaselska.cz
Matějková Eva Mgr., Ph.D. TEV, PSL, VKZ   ematejkova@szs-jaselska.cz
Mikyna Jaroslav Mgr. TEV, IKT   jmikyna@szs-jaselska.cz
Mrkosová Vanda Mgr. CJL, OBN 2.S vmrkosova@szs-jaselska.cz
Neumanová Lenka Mgr. OSn, OSE, PRP lneumanova@szs-jaselska.cz
Novotný Tomáš Mgr. FYZ, MAT 1.L tnovotny@szs-jaselska.cz
Opravilová Lada Mgr. CJL, ANJ 2.L lopravilova@szs-jaselska.cz
Otava Ondřej Mgr. SPČ, SPE, OVČ, SOP, VKZ, OSV 1.S ootava@szs-jaselska.cz
Pazourková Soňa Mgr. MAT, IKT 3.L spazourkova@szs-jaselska.cz
Procházková Dagmar Mgr.. OSN, PSL, VKZ, SOM 1.B dprochazkova@szs-jaselska.cz
Přibylová Jana Mgr. ANJ, HV   jpribylova@szs-jaselska.cz
Soudková Jana Mgr. et Bc. OSN, OSE, KLP 3.A jsoudkova@szs-jaselska.cz
Sviráková Jitka Mgr. EKO, SPE, SOP, OBN, VKZ   jsvirakova@szs-jaselska.cz
Svobodová Jiřina PhDr. OSE, OSN, PSL 3.C jsvobodova@szs-jaselska.cz
Svobodová * Kateřina Mgr.     kroznovska@szs-jaselska.cz
Školová Monika Mgr. ANJ 4.L mskolova@szs-jaselska.cz
Šmerková* Veronika Mgr. CJL   vsmerkova@szs-jaselska.cz
Šťastná Helena Mgr ANJ 1.C hstastna@szs-jaselska.cz
Urbánková Jana Mgr. NEJ   jurbankova@szs-jaselska.cz
Valošková Simona Mgr. MAT, BIO svaloskova@szs-jaselska.cz
Váňová Jana Mgr. OSE, OSN, KLP 3.B jvanova@szs-jaselska.cz
Vašicová Eva Mgr. MAT, FYZ evasicova@szs-jaselska.cz
Vašutová Eva Ing. ANJ, IKT   evasutova@szs-jaselska.cz
Vilímová Iveta Mgr. TEV   ivilimova@szs-jaselska.cz
Vyhňáková Jitka Mgr. OSE, OSN 2A jvyhnakova@szs-jaselska.cz
Vojkovská* Gabriela Mgr. POA, SPČ, OVČ, OSN, PKL   gvojkovska@szs-jaselska.cz
Winklerová Věra Mgr. CJL, LAJ   vwinklerova@szs-jaselska.cz
Zamykalová Pavla Mgr. OSE, OSN, SOM pzamykalova@szs-jaselska.cz
Živná Miloslava Mgr. OSN   mzivna@szs-jaselska.cz
* Vyučující je aktuálně na mateřské resp. rodičovské dovolené

Externí pracovníci

Příjmení Jméno Titul Předměty E-mail
Blahutková Marie doc. PaedDr., Ph.D. HLW, PMR   mblahutkova@szs-jaselska.cz
Kneeová Iveta Mgr. OSN  
Vrtná Ludmila RNDr. ZEH  
Fiebiger Patrik Bc. ANJ   pfiebiger@szs-jaselska.cz