SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívPrezentace školy


Prezentace školy v OC Olympia - 4. ročník

Vydáno: 18. září 2017 , Ředitelství školy ,

Ve dnech 26.1. -28.1. 2018 se uskuteční v obchodním centru Olympia prezentace středních odborných škol pod záštitou Jihomoravského kraje. SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace se této prezentace aktivně zúčastní, tak jako v minulých letech. Akce slouží k prezentaci širokého spektra odborných středních škole, které připravují své žáky pro praktický život. Naše škola bude prezentovat své studijní obory nejen na stánku, ale také při vystoupeních, která jsou pro veřejnost připraveny v prostorách obchodního centra.

Během vystoupení se na jevišti představí taneční kroužek, hudební kroužek a kroužek první pomoci se svými vystoupeními. Na stánku budou představeny studijní obory, které SZŠ Brno, Jaselská nabízí – praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Žáci zdravotnických oborů nabídnou veřejnosti měření krevního tlaku a pulzu, saturace krve kyslíkem a na resuscitačním modelu budou učit laickou veřejnost kardiopulmonární resuscitaci, kterou si mohou zájemci prakticky vyzkoušet. Žáci sociální činnosti předvedou své šikovné ruce při tvorbě výrobků, které se učí vytvářet pro klienty v předmětu organizace volného času.

Stánek láká také malé návštěvníky obchodního centra trojrozměrným anatomickým modelem lidského těla, který lze rozložit a složit pod bedlivým dohledem pedagogů a žáků školy. Prezentace našich studijních oborů motivuje děti a jejich rodiče pro volbu nelehkého povolání ve zdravotnictví a sociálních službách.


Prezentace středních odborných škol - OC OLYMPIA, 3. ročník


Ve dnech 27 – 29. 1. 2017 se naše škola již potřetí zúčastnila aktivní prezentace středních odborných škol v OC Olympia. Na této akci se představilo 33 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem.
Jedná se o školy, které nabízejí obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku, zdravotnictví, informační technologie, služby a řemesla. Na stanovištích jednotlivých škol se mohli nastávající středoškoláci zapojit do nejrůznějších činností a díky tomu zjistit, zda by je takový obor bavil. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, který celou akci také slavnostně zahájil.

Návštěvníci získali informace o nabídce studijních a učebních oborů, o spolupráci těchto škol s regionálními zaměstnavateli, případně o možnostech mimoškolních volnočasových aktivit a zájmových kroužků. Pro zájemce z řad návštěvníků byla na našem stánku, připravena možnost měření krevního tlaku, pulzu a hodnoty saturace krve kyslíkem, k dispozici byla i figurína dospělého a figurína kojence pro nácvik srdeční masáže.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Na centrálním prostranství před obchodem Intersport probíhal na podiu po celou dobu akce bohatý doprovodný program, plný tematicky zaměřených vystoupení žáků jednotlivých středních škol, VIDA science centra a Centra volného času Lužánky. Naši studenti v doprovodném programu předvedli taneční vystoupení pod vedením Mgr. Cahové, ukázku poskytnutí první pomoci pod vedením Mgr. Babákové a hudební vystoupení pod vedením Mgr. Přibylové. Naši žáci a žákyně měli velký úspěch u návštěvníků obchodního centra a byli odměněni bouřlivým potleskem.
Po celé tři dny trvání prezentace (pátek – neděle) podpořilo naše pedagogy a vystupující žáky celé vedení školy - paní ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., zástupce ředitelky školy pro odborné předměty Mgr. Pavla Zamykalová, v pátek zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková a v neděli zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování Mgr. Hana Kašparovská. Všichni organizátoři věří, že tento způsob prezentace školy přinese úspěch a do prvních ročníků školního roku 2017/2018 nastoupí žáci, kteří budou mít zájem nejen o studium, ale také o povolání v oboru zdravotnictví.

V Brně dne 31. 1. 2017
Zapsala a vyfotografovala: Mgr. Martina Cahová

Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017 Prezentace středních škol - OC Olympia 2017Prezentace středních odborných škol - OC OLYMPIA, 2. ročník


Ve dnech 5. – 7. 2. 2016 se zúčastnila naše škola 2. ročníku prezentace středních odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, který celou akci organizoval. Tato prezentace proběhla na otevřené ploše obchodního centra Olympia v  Brně. Akce se zúčastnilo 33 odborných škol. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, který také interaktivní přehlídku zahájil společně s ministryní školství Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. Mezi vzácnými hosty byl rovněž Ing. Stanislav Juránek, senátor PČR, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, zastupitel města Brno. Na žáky základních škol, kteří se rozhodují kam dál, a na jejich rodiče čekal celý víkend bohatý program plný praktických a zábavných ukázek přímo od studentů. Akce probíhala v rozsáhlém komerčním prostoru, který je hojně navštěvován širokou veřejností. Cílem prezentace bylo především zvýšení zájmu cílové skupiny – žáků 8. a 9. tříd základních škol o tradiční studijní obory, řemesla a reprezentativní formou poskytnout informace veřejnosti o středních školách. Každý den od pátku do neděle v době od 10 do 18 hodin probíhal na pódiu u hlavního vstupu do OC Olympia doprovodný program zajišťovaný studenty a učiteli prezentujících středních škol. Naši studenti v doprovodném programu předvedli taneční vystoupení pod vedením Mgr. Vilímové, ukázku poskytnutí první pomoci, hudební vystoupení pod vedením Mgr. Přibylové. Během tří dnů od 10 do 20 hod. se na stánku naší školy vystřídali pedagogové a studenti, kteří odpovídali na veškeré dotazy a poskytovali informace o nabízených oborech, vybavenosti školy a mimoškolních aktivitách. Pro zájemce z řad návštěvníků byla připravena možnost měření krevního tlaku, pulzu a hodnoty saturace krve kyslíkem, k dispozici byla i figurína pro nácvik srdeční masáže. Po celé tři dny trvání prezentace (pátek – neděle) podpořilo naše pedagogy a vystupující žáky celé vedení školy - paní ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., zástupce ředitelky školy pro odborné předměty, praktické vyučování a zástupce statutárního orgánu Mgr. Pavla Zamykalová, zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková, zástupce ředitelky školy a metodik IKT Mgr. Petr Přikryl. Všichni organizátoři věří, že tento způsob prezentace školy přinese úspěch a do prvních ročníků školního roku 2016/2017 nastoupí žáci, kteří budou mít zájem nejen o studium, ale také o povolání v oboru zdravotnictví.


V Brně dne 9. 2. 2016
Zapsala a vyfotografovala: Mgr. Martina Cahová

Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016 Prezentace středních škol - OC Olympia 2016


Prezentace středních odborných škol - OC OLYMPIA, 1. ročník


„Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“
Ve dnech 4. – 7. 2. 2015 se zúčastnila naše škola 1. ročníku prezentace středních odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, který celou akci organizoval. Tato prezentace proběhla na otevřené ploše obchodního centra Olympia v Brně. Akce se zúčastnilo 30 odborných škol. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Akce se významně lišila od běžných prezentací škol tím, že jednotlivé prezentace probíhaly v rozsáhlém komerčním prostoru, který je hojně navštěvován širokou veřejností. Cílem prezentace bylo především zvýšení zájmu cílové skupiny - žáků 8. a 9. tříd základních škol o tradiční odborné studijní obory a řemesla a reprezentativní formou poskytnout informace veřejnosti o středních školách. Každý den od středy do soboty v době od 10 do 18 hodin probíhal na podiu u hlavního vstupu do OC Olympia doprovodný program zajišťovaný studenty a učiteli prezentujících středních škol. Naši studenti v doprovodném programu předvedli taneční vystoupení pod vedením Mgr. Vilímové, ukázku výuky zdravotnické angličtiny pod vedením Mgr. Školové a hudební vystoupení pod vedením Mgr. Přibylové. Během čtyř dnů se na stánku naší školy vystřídali pedagogové a studenti, kteří odpovídali na veškeré dotazy a poskytovali informace o nabízených oborech, vybavenosti školy a mimoškolních aktivitách. Pro zájemce z řad návštěvníků byla připravena možnost měření krevního tlaku, pulzu a hodnoty pulzní oxymetrie, které bylo hojně využito. Po celé čtyři dny trvání prezentace (středa – sobota) podpořila naše pedagogy a vystupující žáky svou přítomností paní ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., ve středu – pátek byla přítomna také zástupkyně ředitelky školy paní PhDr. Zuzana Číková , v sobotu pan zástupce ředitelky školy Mgr. Petr Přikryl. Všichni organizátoři věří, že tento nový způsob prezentace školy přinese úspěch a do prvních ročníků školního roku 2015/2016 nastoupí žáci, kteří budou mít zájem nejen o studium, ale také o povolání v oboru zdravotnictví.
V Brně dne 12. 2. 2015
Zapsala a vyfotografovala: Mgr. Martina Cahová

Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015 Prezentace středních škol - OC Olympia 2015


... další fotografie nejenom z OC Olympia najdete na Facebooku - Fotogalerie Jaselská: