SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívPřijímací řízení do školního roku 2018/2019


Ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. vyhlašuje od 1. 7. 2018 IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory vzdělání:
75-41-M/01 Sociální činnost
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
53-41-M/01 Zdravotnický asistent - večení zkrácená pomaturitní forma

Přihlášky zasílejte poštou nebo předejte osobně na sekretariátu školy od 1. 7. 2018 do 30. 8. 2018.

 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Sociální činnost
 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Zdravotnický asistent - denní forma
 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Zdravotnický asistent - večerní forma


 • Výsledky přihlášených uchazečů v III. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů podle kritérií

 • obor Zdravotnický asistent
 • obor Zdravotnický asistent - večerní pomaturitní zkrácená forma studia • Ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

  Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory vzdělání:
  75-41-M/01 Sociální činnost
  53-41-M/01 Zdravotnický asistent
  53-41-M/01 Zdravotnický asistent - večení zkrácená pomaturitní forma


  Přihlášky zasílejte poštou nebo předejte osobně na sekretariátu školy od 14. 6. 2018 do 22. 6. 2018.

 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Sociální činnost
 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Zdravotnický asistent - denní forma
 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Zdravotnický asistent - večerní forma • Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků
  Dovolujeme si rodičům žáků budoucích prvních ročníků připomenout první společnou schůzku v úterý 5. 6. 2018 v 16:00 hodin.

  Ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. ukončila 28. 5. 2018 hodnocení II. kola přijímacího řízení a zveřejnila seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů uvedeným na přihlášce odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů je uveřejněn podle registračních čísel uchazečů.

  Přijatí uchazeči
  Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. (Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.) Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů odevzdat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na odvolání. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole. Doporučujeme odevzdat zápisové lístky přímo na sekretariátu školy v termínu od 29. 5. 2018 do 11. 6. 2018 od 7 do 17 hodin.

  Nepřijatí uchazeči
  Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 5 pracovních dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené.


  Výsledky přihlášených uchazečů v 2. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů podle kritérií

 • obor Sociální činnost
 • obor Zdravotnický asistent
 • obor Zdravotnický asistent - večerní pomaturitní zkrácená forma studia • Ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

  Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory vzdělání:
  75-41-M/01 Sociální činnost
  53-41-M/01 Zdravotnický asistent
  53-41-M/01 Zdravotnický asistent - večení zkrácená pomaturitní forma

  Přihlášky zasílejte poštou nebo předejte osobně na sekretariátu školy od 17. 5. 2018 do 24. 5. 2018.

 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Sociální činnost
 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Zdravotnický asistent - denní forma
 • Kritéria PŘ pro školní rok 2018/2019 Zdravotnický asistent - večerní forma • Ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. ukončila 27. 4. 2018 hodnocení 1. kola přijímacího řízení a zveřejnila seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů uvedeným na přihlášce odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů je uveřejněn podle registračních čísel uchazečů.

  Přijatí uchazeči
  Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. (Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.) Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů odevzdat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na odvolání. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.
  Doporučujeme odevzdat zápisové lístky přímo na sekretariátu školy 4. 5. 2018 a 7. 5. 2018 od 7 do 15.30 hodin, v termínu od 9. 5. 2018 do 15. 5. 2018 od 7 do 17 hodin.


  Nepřijatí uchazeči
  Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 5 pracovních dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené.

  Výsledky přihlášených uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů podle kritérií

 • obor Zdravotnické lyceum
 • obor Zdravotnický asistent
 • obor Sociální činnost
 • obor Zdravotnický asistent zkrácená pomaturitní forma studia • Základní informace:

 • Přijímací zkoušky na školní rok 2018/2019
 • Formulář přihlášky
 • Formulář přihlášky večerního studia
 • Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti

 • Ředitelka školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky.

 • Ubytování pro mimobrněnské studenty


 • Počty přijímaných žáků

 • Počty přijímaných žáků na školní rok 2018/2019


 • Charakteristika oborů vzdělávání

 • Studijní obory


 • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 • Přijímací zkoušky Zdravotnický asistent (Praktická sestra) na školní rok 2018/2019

 • Přijímací zkoušky Zdravotnické lyceum na školní rok 2018/2019

 • Přijímací zkoušky Sociální činnost na školní rok 2018/2019

 • Přijímací zkoušky Zdravotnický asistent (Praktická sestra) - večerní na školní rok 2018/2019