SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívPřijímací řízení pro školní rok 2019/2020


Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Základní informace.
Na základě ustanovení vyhlášky 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, dále dle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanovila ředitelka školy pro přijetí ke vzdělávání následující počty přijímaných uchazečů:

Nabízené obory:
kód oboru název oboru délka studia forma studia počet žáků
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 30
53-41-M/03 Praktická sestra 4 denní 120
75-41-M/01 Sociální činnost 4 denní 30
53-41-M/03 Praktická sestra 3 večerní (zkrácené, pomaturitní)* 30

*Naše škola bude od školního roku 2019/2020 organizovat v oboru 53 – 41 – M/03 Praktická sestra ve večerní formě studia zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Zkrácené vzdělávání v tomto oboru a formě se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Její konání se řídí zákonem 561/2004 Sb., v platném znění (mj. § 81, odst. 6), a příslušným prováděcím právním předpisem.

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají do: 01. 03. 2019
Termín konání jednotných testů: 12. 04. 2019 (1. termín), 15. 04. 2019 (2. termín)
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněny do: 31. 1. 2019
Festival vzdělávání XXIV. Veletrh středních škol: 22. 11. – 24. 11. 2018
Den otevřených dveří: 11. 12. 2018 a 8. 1. 2019


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

obor Praktická sestra - denní forma vzdělání

obor Zdravotnické lyceum - denní forma vzdělání

obor Sociální činnost - denní forma vzdělání

obor Praktická sestra - večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání


Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti

Formulář přihlášky - denní studium

Formulář přihlášky - večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání


Odkazy pro stažení přihlášky a informace o jednotné přijímací zkoušce 2019 CERMAT:

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.htmlPřihlášky přijímáme na sekretariátu školy denně od 7.30 do 18.00 hodin, o jarních prázdninách v termínu od 11.2. do 15.2. 2019 od 7.30 do 14.30 hodin.