SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívVedení školy

Funkce Jméno Telefon
Ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková 541 247 112
Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a zástupce statutárního orgánu Mgr. Pavla Zamykalová 541 247 128
Zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková 541 247 128
Zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování Mgr. Hana Kašparovská 541 247 128
Výchovný poradce pro žáky PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 541 247 112
Školní speciální pedagog a výchovný poradce Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 541 247 128
Školní metodik prevence Mgr. Hana Kašparovská 541 247 128
Pedagogický poradní sbor ředitelky školy Mgr. Iva Lambová
Mgr. Jana Soudková
Mgr. Blanka Janiczková
Mgr. Jaroslav Mikyna
Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Dagmar Procházková
Mgr. Tomáš Novotný
Mgr. Jana Urbánková
Mgr. Věra Winklerová
Mgr. Vendula Macháčková
Mgr. Iva Křesťanová
Mgr. Lada Opravilová
Koordinátor ŠVP Mgr. Eva Matějková, Ph.D
Mgr. Iva Křesťanová
Koordinátor Globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Dominika Babáková
Koordinátor ICT Mgr. Tomáš Novotný
Mgr. Jaroslav Mikyna
Koordinátor projektu Škola podporující zdraví Mgr. Pavla Zamykalová
Mgr. Helena Šťastná
Koordinátor projektu Světová škola Mgr. Iva Lambová
Koordinátor Studentského parlamentu Ing. Bc. Kristina Hartmanová
Mgr. Ondřej Otava
 
Adresa webových stránek školy www.szs-jaselska.cz