SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívVedení školy

Funkce Jméno Telefon
Ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková 541 247 112
Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Váňová 541 247 128
Zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková 541 247 125
Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Helena Čermáková 541 247 128
Výchovný poradce pro žáky a školní speciální pedagog Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 541 247 112
Výchovný poradce pro žáky a kariérový poradce Mgr. Bc. Jana Soudková 541 247 128
Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Hana Kašparovská 541 247 128
Pedagogický poradní sbor ředitelky školy Mgr. Iva Lambova
Mgr. Jana Soudková
Mgr. Blanka Janiczková
Mgr. Jaroslav Mikyna
Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Dagmar Procházková
Mgr. Tomáš Novotný
Mgr. Jana Urbánková
Mgr. Věra Winklerová
Mgr. Vendula Soldánová
Mgr. Iva Křesťanová
Mgr. Lada Opravilová
Koordinátor ŠVP Mgr. Eva Matějková, Ph.D
Mgr. Iva Křesťanová
Koordinátor Globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Dominika Babáková
Koordinátor ICT Mgr. Tomáš Novotný
Mgr. Jaroslav Mikyna
Koordinátor projektu Škola podporující zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
Mgr. Helena Šťastná
Koordinátor projektu Světová škola Mgr. Iva Lambova
Koordinátor Školního parlamentu Ing. Bc. Kristina Hartmanová
Mgr. Ondřej Otava
 
Adresa webových stránek školy www.szs-jaselska.cz