SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívVedení školy

Funkce Jméno Telefon
Ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 541 247 112
Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a zástupce statutárního orgánu Mgr. Pavla Zamykalová 541 247 128
Zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Simona Valošková 541 247 128
Zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování Mgr. Hana Kašparovská 541 247 128
Výchovný poradce pro žáky PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 541 247 112
Školní speciální pedagog Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 541 247 128
Školní metodik prevence Mgr. Hana Kašparovská 541 247 128
Kariérový poradce Mgr., Bc. Jana Soudková 541 247 128
Pedagogický poradní sbor ředitelky školy Ing., Bc. Kristina Hartmanová
Mgr. Jana Soudková
Mgr. Blanka Janiczková
Mgr. Jaroslav Mikyna
PhDr. Jiřina Svobodová
Mgr. Zuzana Bittnerová
Mgr. Tomáš Novotný
Mgr. Veronika Šmerková
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
Mgr. Helena Šťastná
Mgr. Gabriela Vojkovská
 
Adresa webových stránek www.szs-jaselska.cz