SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívDokumenty týkající se studia ke stažení


Seznamy učebnic pro školní rok 2019/2020

Obor Praktická sestra

1. ročník

2. ročník

Obor Zdravotnický asistent

3. ročník

4. ročník

Obor Zdravotnické lyceum

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Obor Sociální činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Obor Praktická sestra - večerní - pomaturitní forma studia

1. ročník

Obor Zdravotnický asistent - večerní - pomaturitní forma studia

2. ročník

Obor Zdravotnický asistent - večerní - pětileté studium

4. ročník

5. ročník

Učební plány jednotlivých oborů pro školní rok 2018/2019


Obor Zdravotnický asistent

Učební plán pro 1. - 2. ročník
Učební plán pro 3. - 4. ročník

Obor Zdravotnické lyceum

Učební plán pro 1. - 2. ročník
Učební plán pro 3. - 4. ročník

Obor Sociální činnost

Učební plán pro 1. - 2. ročník
Učební plán pro 3. - 4. ročník

Obor Zdravotnický asistent - večerní forma studia

Učební plán pro 3. - 5. ročník (večerní studium)
Učební plán pro 1. - 2. ročník (zkrácená forma studia)
Dokumenty 2018/2019

lékařské potvrzení k přihlášce ke studiu
Učební text k Výchově ke zdraví
PowerPointu - ukládání do nižší verze.

Plán povinných exkurzí 2018/2019

Plán exkurzí všeobecně vzdělávacích předmětů
Plán povinných exkurzí SOČ
Plán povinných exkurzí OSN

Pro žáky 4. ročníku lycea (dokumenty maturitních prací)

Manuál pro formální úpravu maturitní práce (šk. rok 2018/19)

Europass: dodatky k vysvědčení


Europass - dodatek k diplomu

Zdravotnické lyceum (denní studium) - Angličtina
Zdravotnické lyceum (denní studium) - Čeština
Zdravotnické lyceum (denní studium) - Němčina

Zdravotnický asistent (denní studium) - Angličtina
Zdravotnický asistent (denní studium) - Čeština
Zdravotnický asistent (denní studium) - Němčina

Socialní činnost (denní studium) - Angličtina
Socialní činnost (denní studium) - Čeština
Socialní činnost (denní studium) - Němčina

Zdravotnický asistent (dálkové studium - zkrácené) - Angličtina
Zdravotnický asistent (dálkové studium - zkrácené) - Čeština
Zdravotnický asistent (dálkové studium - zkrácené) - Němčina